Житїѧ̑ ст҃ы́хъ ѿ ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ/Ное́мврїй/к҃ѕ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Житїѧ̑ ст҃ы́хъ, творе́нїе ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ (въ лѣта̀ по ржⷭ҇твѣ̀ хрⷭ҇то́вѣ ҂ахч҃є по ҂аѱ҃єby Dimitry of Rostov
Мцⷭ҇а ное́мврїа въ к҃ѕ де́нь
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.


Мцⷭ҇а ное́мврїа въ к҃ѕ де́нь,
житїѐ прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ
а҆лѵ́пїа сто́лпника.
[edit]

Хрⷭ҇то́въ ра́бъ а҆лѵ́пїй ѻ҆ч҃ество и҆мѣ̀ а҆дрїанопо́ль гра́дъ, въ странѣ̀ пафлѧго́нстѣй. и҆збра́ же є҆го̀ гдⷭ҇ь себѣ̀ є҆щѐ ѿ чре́ва ма́тернѧ: и҆́бо непра́здна и҆ бли́зъ рожде́нїѧ бы́вши ма́терь є҆гѡ̀, но́щїю ви́дѣ сицево́е видѣ́нїе: мнѧ́шесѧ держа́ти на рꙋка́хъ а҆́гнца, ѕѣлѡ̀ кра́снаго, и҆мꙋ́щаго на рога́хъ свои́хъ двѣ̀ свѣщы̀ зазже́ны, и҆ свѣ́тлѡ горѧ́щїѧ. и҆ внегда̀ роди́тисѧ ѻ҆троча́ти, нѣ́каѧ бжⷭ҇твеннаѧ свѣ́тлость ве́лїѧ хра́минꙋ и҆сполнѧ́ше: сїе́ же бы́сть зна́менїемъ хотѧ́щїѧ бы́ти свѣ́тлости добродѣ́телей є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧше свѣ́тъ бы́ти мі́рꙋ. По рожде́нїи же ѹ҆снꙋ́вшей ма́тери є҆гѡ̀, па́ки бы́сть видѣ́нїе сицево́е: мнѧ́шесѧ ви́дѣти ве́сь наро́дъ гра́да тогѡ̀ стека́ющсѧ ко хра́минѣ є҆ѧ̀, и҆ со ѱалмы̀ и҆ пѣ́снми ро́ждшагосѧ млⷣнца ѡ҆крꙋжа́ющъ. Такѡва́ѧ видѣ̑нїѧ ма́терь соблюда́ше, слага́ющи ѧ҆̀ въ срⷣцѣ свое́мъ, и҆ гл҃ющи: что̀ и҆́мать бы́ти ѻ҆троча̀ сїѐ; ѹ҆ме́ршꙋ же вско́рѣ мꙋ́жꙋ є҆ѧ̀, вдо́вствоваше въ поще́нїи и҆ моли́твахъ, не и҆зволѧ́ющи за втора́го посѧ́гнꙋти мꙋ́жа, но хрⷭ҇тꙋ̀ въ чистотѣ̀ живꙋ́щи, и҆ возлага́ющи себѐ съ сы́номъ на тогѡ̀ про́мыслъ, и҆́же є҆сть ѻ҆ц҃ъ сирота́мъ и҆ вдови́цамъ. ѿдои́вши же ѻ҆́трока, приведѐ є҆го̀ ꙗ҆́кѡ а҆́нна самꙋ́ила къ цр҃кви, и҆ вдадѐ бг҃ꙋ на слꙋ́жбꙋ, врꙋчи́вши є҆го̀ є҆пⷭ҇кпꙋ гра́да тогѡ̀ бл҃же́нномꙋ ѳео́дѡрꙋ, и҆́же дх҃омъ разꙋмѣ́въ сꙋ́щꙋю во ѻ҆́троцѣ благода́ть бж҃їю, возлюбѝ є҆го̀ ѕѣлѡ̀, и҆ ѹ҆ча́ше писа́нїю бжⷭ҇твенномꙋ. Прише́дшꙋ же є҆мꙋ̀ въ во́зрастъ, и҆ преꙋспѣ́вшꙋ премꙋ́дростїю и҆ ра́зꙋмомъ па́че и҆ны́хъ: люби́мъ бѧ́ше бг҃омъ и҆ человѣ́ки добронра́вїѧ ра́ди своегѡ̀ и҆ вели́кихъ добродѣ́телей: и҆спо́лненъ бо бѧ́ше а҆лѵ́пїй стра́ха бж҃їѧ, смире́нїѧ же и҆ кро́тости. въ ю҆́ныхъ свои́хъ лѣ́тѣхъ ꙗ҆влѧ́ше сѣди́ны премꙋ́дрость, и҆ и҆мѣ́ѧше во́зрастъ ста́рости нескве́рное житїѐ, тогѡ̀ ра́ди поста́вленъ бы́сть и҆коно́момъ цр҃ко́внымъ, та́же и҆ дїа́кономъ хїротонїса́нъ, непоро́чнѡ слꙋжа́ше бг҃ꙋ.

По нѣ́коемъ же вре́мени прїи́де є҆мꙋ̀ жела́нїе ѻ҆со́бнагѡ и҆ ѹ҆едине́ннагѡ житїѧ, да безмо́лвнѡ живꙋ́щи, ѹ҆се́рднѣе є҆ди́номꙋ рабо́таетъ бг҃ꙋ, и҆ є҆гѡ̀ наслажда́етсѧ бг҃омышле́нїемъ непреста́ннымъ. ѿкры́ же то́й се́рдца своегѡ̀ совѣ́тъ бл҃же́ннѣй ма́тери свое́й, ꙗ҆́же ѹ҆подо́бльшисѧ а҆́ннѣ прⷪ҇ро́чицѣ, не ѿхожда́ше ѿ цр҃кве, посто́мъ и҆ моли́твами слꙋжа́щи де́нь и҆ но́щь, раздаде́ бо всѧ̀ и҆мѣ́нїѧ своѧ̀ ни́щымъ, и҆ ѹ҆невѣ́стисѧ хрⷭ҇тꙋ̀, и҆ ѹ҆жѐ дїаконі́ссою поста́влена бы́сть. То́й бг҃оꙋго́дной рабѣ̀ гдⷭ҇ней свое́й же ма́тери сказа̀ намѣ́ренїе своѐ а҆лѵ́пїй ст҃ы́й: хощꙋ̀, речѐ, и҆тѝ во странꙋ̀ восто́чнꙋю, ꙗ҆́кѡ слы́шꙋ та́мѡ мно́гихъ ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃ъ въ пꙋсты́нѧхъ живꙋ́щихъ безмо́лвнѡ: вселю́сѧ ѹ҆̀бо съ ни́ми, и҆ взира́ющи на бг҃оꙋго́дное житїѐ и҆́хъ, и҆́мамъ по́мощїю бж҃їею подража́ти добродѣ́телємъ и҆́хъ: ты́ же ма́ти моѧ̀, молѝ ѡ҆ мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ да ѹ҆пра́витъ гдⷭ҇ь пꙋ́ть мо́й по свое́й ст҃о́й во́ли, и҆ да ѹ҆го́дно бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ начина́нїе моѐ. ѻ҆на́ же ѡ҆ разлꙋче́нїи сыно́внѣмъ не поскорбѣ́вши ни ма́лѡ, воздви́же рꙋ́цѣ своѝ горѣ̀, и҆ помоли́сѧ ѡ҆ не́мъ прилѣ́жнѡ къ бг҃ꙋ, та́же благослови́вши є҆го̀ ѿпꙋстѝ съ ми́ромъ: и҆ и҆зы́де бл҃же́нный ѿ гра́да а҆дрїанопо́лѧ, никомꙋ́же кромѣ̀ ма́тере вѣ́дꙋщꙋ, и҆ теча́ше а҆́ки є҆ле́нь на и҆сто́чники водны́ѧ, и҆мꙋ́щи се́рдце своѐ бжⷭ҇твеннымъ жела́нїемъ раⷥжже́нно. Ѹ҆вѣ́давъ же є҆пⷭ҇кпъ ѡ҆ ѿше́ствїи є҆гѡ̀, печа́ленъ бы́сть ѕѣлѡ̀, и҆ всѝ кли́рїцы и҆ мїрсті́и скорбѧ́хꙋ лиши́вшесѧ такова́гѡ до́брагѡ сожи́телѧ, и҆́же ѻ҆́бразомъ добродѣ́телнагѡ и҆ равноа́гг҃лнагѡ житїѧ̀ своегѡ̀ ѹ҆краша́ше бж҃їю цр҃ковь: и҆ мно́гꙋю вѣ̑рнымъ по́льзꙋ творѧ́щи, къ по́двигꙋ возбꙋжда́ше. а҆́бїе ѹ҆́бѡ є҆пⷭ҇кпъ посла̀ всю́дꙋ, и҆́щꙋщи а҆лѵ́пїа бл҃же́ннаго, и҆ по мно́гихъ дне́хъ ѡ҆брѣ́тши є҆го̀ во є҆ѵхаи́тѣ, въ де́нь пра́здника ст҃а́гѡ мч҃нка ѳео́дѡра, па́ки во своѐ ѻ҆ч҃ество є҆два̀, ѻ҆́во моле́нїемъ, ѻ҆́во преще́нїемъ возврати́ти є҆го̀ возмо́же, бг҃ꙋ лꙋ́чше предзрѣ́вшꙋ, да пафлѧгони́тскаѧ страна̀ не лиши́тсѧ такова́гѡ свѣти́лника своегѡ̀, и҆́мже мно́зи и҆з̾ тмы̀ грѣхо́вныѧ на свѣ́тъ бг҃оꙋго́днагѡ житїѧ̀ наставлѧ́хꙋсѧ. Возврати́всѧ же бл҃же́нный во своѧ̀, скорбѧ́ше ѕѣлѡ̀, ꙗ҆́кѡ воспѧще́нно бы́сть тече́нїе, и҆ пресѣ́ченно жела́нїе є҆гѡ̀: но бг҃ъ всѧ́кїѧ ѹ҆тѣ́хи ѹ҆тѣ́ши печа́ль є҆гѡ̀ нѣ́кїимъ бжⷭ҇твеннымъ ꙗ҆вле́нїемъ. ви́дѣ бо бл҃же́нный въ видѣ́нїи нѣ́коего пречꙋ́днаго мꙋ́жа, па́че же рекꙋ̀ а҆́гг҃ла бж҃їѧ, гл҃юща къ немꙋ̀: не скорбѝ а҆лѵ́пїе возвраще́нъ сы́й ѿ жела́ннагѡ тебѣ̀ пꙋтѝ, до́брѣ ви́ждь, ꙗ҆́кѡ та́мѡ ст҃о мѣ́сто є҆́сть, и҆дѣ́же чл҃вѣ́къ любѧ́й бг҃а благоче́стнѡ и҆ бг҃оꙋго́днѡ жи́ти и҆збере́тъ. Таковы́мъ видѣ́нїемъ а҆лѵ́пїй ѹ҆тѣ́шенъ, преста̀ ѿ скорбѣ́нїѧ, и҆ пребыва́ше про́чее во и҆́ночестѣмъ житїѝ, прилѣ́жнѡ подвиза́ѧсѧ и҆ рабо́таѧ бг҃ꙋ. ѻ҆ба́че непремѣ́нноѡ и҆мѣ́ѧше жела́нїе, є҆́же жи́ти ѹ҆едине́ннѡ на мѣ́стѣ безмо́лвнѣмъ: тогѡ̀ ра́ди мно́жицею и҆зше́дъ и҆з̾ ке́ллїи, ѡ҆бы́де ѻ҆кре́стныѧ го́ры, и҆ полѧ̀, и҆ лѣса̀, и҆щѧ̀ такова́гѡ мѣ́ста, є҆́же бы къ бг҃омы́слїю бы́ло ѹ҆до́бно. Вше́дъ ѹ҆́бѡ на нѣ́кꙋю го́рꙋ, лежа́щꙋю ѿ полꙋ́денныѧ страны̀ гра́да, и҆ та́мѡ ви́дѣвъ мѣ́сто высо́ко и҆ кра́сно, и҆ ѿ всѧ́кїѧ молвы̀ свобо́дно, возлюбѝ є҆̀. и҆ прине́съ ѻ҆рꙋ̑дїѧ къ копа́нїю, и҆скопа̀ и҆сто́чникъ водны́й: но не та́кѡ моты́кою копа́ющи, ꙗ҆́коже ѹ҆стна́ми прилѣ́жнѡ къ бг҃ꙋ молѧ́щисѧ, и҆зведѐ ѿ землѝ на горѣ̀ во́дꙋ. и҆ ше́дъ къ є҆пⷭ҇кпꙋ, молѝ є҆го̀, да повели́тъ є҆мꙋ̀ та́мѡ жи́ти, и҆ цр҃ковь ѡ҆снова́ти. є҆пⷭ҇кпъ же а҆́ще и҆ не возбранѧ́ше є҆мꙋ̀ жела́нїѧ є҆гѡ̀, ѻ҆ба́че посла́въ ѻ҆́тай, заградѝ и҆сто́чникъ ка́менїемъ ве́лїимъ, и҆ засы́па земле́ю: не хотѧ́ше бо, да живе́тъ на то́й горѣ̀ бл҃же́нный, поне́же гора̀ бѣ̀ высока̀, и҆ не ѹ҆до́бь восходи́ма хотѧ́щымъ къ немꙋ̀ приходи́ти, и҆ ѿ гра́да ѕѣлѡ̀ дале́че: но бл҃говолѧ́ше, да ближа́е гра́да на мѣ́стѣ ѹ҆до́бнѣйшемъ всели́тсѧ. Бл҃же́нный же а҆лѵ́пїй ви́дѧ и҆сто́чникъ сво́й загражде́нный, ѡ҆ста́ви го́рꙋ тꙋ̀, и҆ и҆ска́ше и҆на́гѡ мѣ́ста себѣ̀ ходѧ̀ ѻ҆́крестъ гра́да.

Бѣ́ же пред̾ гра́домъ нѣ́каѧ пꙋсты́нѧ, въ не́йже мно́жество дре́вныхъ гробѡ́въ є҆́ллинскихъ бѣ̀, и҆ живѧ́хꙋ та́мѡ легеѡ́ны дꙋхѡ́въ нечи́стыхъ, чесѡ̀ ра́ди стра́шно всѣ̑мъ бѣ̀ то̀ мѣ́сто, и҆ никто́же можа́ше и҆тѝ сквозѣ̀ ѻ҆́ное, вели́кихъ ра́ди бѣсо́вскихъ страхова́нїй. Бл҃же́нный же а҆лѵ́пїй ви́дѧ, ꙗ҆́кѡ всѝ человѣ́цы бѣ́гаютъ пꙋсты́ни тоѧ̀, всели́сѧ та́мѡ во є҆ди́номъ гро́бѣ є҆́ллинскомъ: бѣ́ же на верхꙋ̀ гро́ба тогѡ̀ сто́лпъ ка́менный, и҆ на не́мъ стоѧ́ше і҆́дѡлъ. Прпⷣбный же сокрꙋши́въ і҆́дѡла ꙗ҆́кѡ сосꙋ́дъ скꙋде́лный, на мѣ́стѣ є҆гѡ̀ чⷭ҇тны́й крⷭ҇тъ поста́ви: и҆ та́кѡ не боѧ́щисѧ страхова́нїй и҆ нападе́нїй бѣсо́вскихъ, нача̀ жи́ти та́мѡ, ѻ҆рꙋ́жїемъ крⷭ҇тнымъ, и҆ стрѣла́ми моли́твъ свои́хъ прогонѧ́ѧ ѿтꙋ́дꙋ дале́че бѣсо́вскїѧ полкѝ. Ѹ҆снꙋ́вши же, ви́дѣ въ видѣ́нїи нѣ́кїихъ чⷭ҇тны́хъ двои́хъ мꙋже́й, і҆ере́йскими ри́зами ѡ҆блече́нныхъ, и҆ гл҃ющихъ къ немꙋ̀: доко́лѣ ѡ҆ста́вилъ ны̀ є҆сѝ жда́ти тебѐ здѣ̀ ѽ чл҃вѣ́че бж҃їй; а҆́ще ты̀ є҆сѝ а҆лѵ́пїй, пред̾ꙋста́вленный ѿ бг҃а, да то̀ мѣ́сто ѡ҆ст҃и́ши, и҆ ѹ҆мно́жиши на не́мъ славосло́вїе бж҃їе: то̀ творѝ неме́длѧ, є҆́же подоба́етъ тѝ твори́ти. Воспрѧнꙋ́въ же ѿ сна̀ прпⷣбный, ѹ҆дивлѧ́шесѧ глаго́лѡмъ ви́дѣнныхъ мꙋже́й, и҆ недоꙋмѣва́шесѧ, кто̀ сꙋ́ть мꙋ́жїе тїи, и҆ что̀ и҆́мать твори́ти на мѣ́стѣ то́мъ, дабы̀ славосло́вїе бж҃їе возмо́глъ ѹ҆мно́жити. По се́мъ є҆пⷭ҇кпꙋ є҆гѡ̀ ѳео́дѡрꙋ потре́ба нѣ́каѧ бѣ̀ и҆тѝ царю̀, и҆ нꙋ́жда бѧ́ше а҆лѵ́пїю ст҃о́мꙋ, ꙗ҆́кѡ кли́рїкꙋ цр҃ко́вномꙋ, спꙋтеше́ствовати є҆пⷭ҇кпꙋ своемꙋ̀. по́йде ѹ҆̀бо съ ни́мъ и҆ не хотѧ́щь, творѧ̀ во́лю а҆рхїере́а своегѡ̀, и҆ проводѝ є҆го̀ да́же до халкидѡ́на. хотѧ́щꙋ же є҆пⷭ҇кпꙋ сѣ́сти въ кора́бль, да мо́ремъ къ царыгра́дꙋ ше́ствꙋетъ: а҆лѵ́пїй вни́де въ нѣ́кꙋю та́мѡ близ̾ мо́рѧ бы́вшꙋю цр҃ковь, и҆ помоли́всѧ въ не́й, сѣ́де, и҆ воздрема́сѧ, и҆ сѐ ꙗ҆ви́сѧ є҆мꙋ̀ въ видѣ́нїи дѣви́ца нѣ́каѧ прекра́снаѧ, сїѧ́ющаѧ ꙗ҆́кѡ сл҃нце, и҆ гл҃ющаѧ: воста́ни ско́рѡ а҆лѵ́пїе. Ѻ҆́нъ же ѹ҆дивлѧ́ѧсѧ добро́тѣ є҆ѧ̀, вопросѝ: кто̀ є҆сѝ ты̀ гпⷭ҇жѐ; и҆ почто̀ вели́ши мѝ ско́рѡ воста́ти; ѻ҆на́ же речѐ є҆мꙋ̀: а҆́зъ є҆́смь є҆ѵфи́мїа, хрⷭ҇то́ва раба̀ и҆ мꙋ́ченица, воста́ни ѹ҆̀бо, и҆ а҆́ще хо́щеши, грѧди́мъ во ѻ҆те́чество твоѐ, вкꙋ́пѣ бо съ тобо́ю пойдꙋ̀, и҆ бг҃ꙋ хотѧ́щꙋ, бꙋ́дꙋ тебѣ̀ спꙋтше́ственница и҆ помо́щница. Та́кѡ ст҃ѣ́й ре́кшей, воспрѧнꙋ̀ а҆лѵ́пїй, и҆ не ви́дѣ пред̾ собо́ю никого́же, то́кмѡ ѡ҆брѣ́те се́рдце своѐ ра́дости дх҃о́вныѧ и҆спо́лнено: и҆ позна̀, ꙗ҆́кѡ хо́щетъ бг҃ъ, да возврати́тсѧ на своѐ безмо́лвїе. ѡ҆ста́вивъ ѹ҆́бѡ є҆пⷭ҇кпа, ѡ҆брати́сѧ ко ѻ҆те́чествꙋ своемꙋ̀, и҆мꙋ́щи спꙋтше́ствꙋющꙋю є҆мꙋ̀ неви́димѡ по́мощь и҆ мл҃твы ст҃ы́ѧ великомч҃нцы є҆ѵфи́мїи, є҆ѧ́же чꙋ́дное видѣ́нїе и҆ сла́дкꙋю бесѣ́дꙋ во ѹ҆мѣ̀ свое́мъ ѡ҆бносѧ́щи, веселѧ́шесѧ дх҃омъ. Прише́дше же ко а҆дрїанопо́лю на безмо́лвное своѐ мѣ́сто, ѹ҆мы́сли созда́ти цр҃ковь во и҆́мѧ є҆ѵфи́мїи ст҃ы́ѧ. не и҆мꙋ́щи же на то̀ и҆мѣ́нїѧ, не стѧжа́ше бо ни зла́та, ни сребра̀, ни при по́ѧсѣ мѣ́ди, но ни́щъ тѣ́ломъ и҆ дх҃омъ, ѡ҆бнища́вшемꙋ на́съ ра́ди гдⷭ҇ꙋ послѣ́доваше: ѹ҆молѝ зна́емыхъ свои́хъ гра́жданъ и҆ сосѣ́дѡвъ помощѝ є҆мꙋ̀. ті́и же ѹ҆разꙋмѣ́вше є҆гѡ̀ жела́нїе, со тща́нїємъ и҆ ѹ҆се́рдїемъ є҆мꙋ̀ подава́хꙋ всѧ̑, ꙗ҆̀же на потре́бꙋ, и҆ вско́рѣ междꙋ̀ гроба́ми є҆́ллинскими, ѡ҆свѧти́вши мѣ́сто, ѡ҆снова̀ цр҃ковь ст҃ы́ѧ мч҃нцы є҆ѵфи́мїи. Ко́панꙋ же бы́вшꙋ ѡ҆снова́нїю, ꙗ҆ви́шасѧ є҆мꙋ̀ па́ки ѻ҆́нїи два̀ вышепомѧнꙋ́тїи мꙋ́жи во і҆ере́йскихъ ри́захъ, ѿ ни́хже є҆ди́нъ держа́ше въ рꙋцѣ̀ кади́лницꙋ, и҆ кадѧ́ше ѡ҆снова́нїе, назна́менꙋѧ какова̀ и҆́мать бы́ти цр҃ковь, дрꙋгі́й же поѧ́ше: ѡ҆са́нна мѣ́стꙋ семꙋ̀. Кто́ же бѧ́хꙋ мꙋ́жїе ті́и, ѿню́дъ не свѣ́домо, но по нѣ́коемъ вре́мени ѡ҆бѣ́тени бы́ша та́можде мо́щы нетлѣ́нныѧ бл҃гоꙋха́нныѧ таковы́хъ мꙋже́й, каковы́хъ а҆лѵ́пїй прпⷣбный два̀ кра́ты ви́дѣ въ видѣ́нїи, и҆ положены̀ бы́ша ты́ѧ ст҃ы́ѧ мо́щы въ то́йже цр҃кви по повелѣ́нїю ст҃а́гѡ.

Пре́жде ѡ҆сщ҃е́нїѧ цр҃кве легеѡ́ны бѣсо́вскїѧ ви́дѧще, ꙗ҆́кѡ тща́нїемъ а҆лѵ́пїа ст҃а́гѡ на то́мъ мѣ́стѣ, и҆дѣ́же жили́ще и҆́хъ бѧ́ше, хо́щетъ бы́ти селе́нїе ст҃ы́хъ: и҆ и҆дѣ́же бѧ́хꙋ мечты̀ и҆́хъ и҆ страхова̑нїѧ, та́мѡ бж҃їѧ бл҃года́ть быва́ти начина́етъ, ѹ҆стреми́шасѧ на ке́ллїю ст҃а́гѡ, и҆ на новосозда́ннꙋю цр҃ковь съ вели́кимъ кри́комъ и҆ во́паемъ, хотѧ́ще ѿ ѡ҆снова́нїѧ и҆спроврещѝ зда́нїе, и҆ ст҃а́го мꙋ́жа ѹ҆страши́вше ѿтꙋ́дꙋ ѿгна́ти: вопїѧ́хꙋ ѹ҆̀бо разли́чными гла́сы, и҆ ꙗ҆рѧ́хꙋсѧ ꙗ҆́кѡ разгнѣ́ваннїи ра́тницы, и҆лѝ раздраже́ннїи ѕвѣ́ри. но хрⷭ҇то́въ во́инъ а҆́бїе ста̀ на моли́твѣ, и҆ то́ю ꙗ҆́кѡ непобѣди́мымъ ѻ҆рꙋ́жїемъ воѻрꙋжи́всѧ, внеза́пꙋ побѣдѝ некрѣ́пкꙋю бѣсо́вскꙋю си́лꙋ, и҆ бѣжа́ша со стꙋдо́мъ а҆́ки пра́хъ ѿ вѣ́тра возмета́емый. Ѡ҆сщ҃е́ннѣ́й же бы́вшей цр҃кви, нача́ша приходи́ти ѿ гра́да лю́дїе на славосло́вїе бж҃їе, и҆ слы́шати поле́знаѧ ст҃а́гѡ поꙋчє́нїѧ. По се́мъ прпⷣбный крѣпча́е на врагѝ неви́димыѧ воѻрꙋжа́ѧсѧ, взы́де на сто́лпъ, подо́бѧщисѧ ст҃о́мꙋ сѷмеѡ́нꙋ пе́рвомꙋ сто́лпникꙋ, и҆ ста̀ а҆́ки на стра́жи, и҆здале́че ѹ҆смотрѧ́ѧ находѧ́щаѧ бѣсо́вскаѧ ѡ҆полчє́нїѧ, и҆ съ тѣ́ми крѣ́пкѡ и҆ мꙋ́жественнѡ во днѝ и҆ въ нощѝ борѧ́сѧ. ѻ҆ни́ же а҆́ще и҆ всегда̀ ѿ негѡ̀ побѣжда́еми быва́хꙋ, ѻ҆ба́че покꙋша́хꙋсѧ па́ки безстꙋ́днѡ на него̀ напада́ти. Во є҆ди́нꙋ но́щь ѕло́бнїи дꙋ́си ка́менїемъ нача́ша мета́ти на ст҃а́го, и҆ ѹ҆ѧзвлѧ́ти є҆го̀ крѣ́пкѡ. Ст҃ы́й же ѹ҆даре́нїе ка́менное терпѧ̀, гл҃аше к̾ бѣсѡ́мъ: что̀ ва́мъ ко мнѣ̀ ѽ поги́белнїи и҆ человѣконенави́стнїи бѣ́сове; что̀ всꙋ́е возмꙋща́етесѧ и҆ всеѕло́бнѡ востае́те на рабы̀ бж҃їѧ; зри́те ка́менїе, є҆́же на мѧ̀ ме́щете, то́е бꙋ́детъ свидѣ́телствовати безстꙋ́днꙋю де́рзость ва́шꙋ и҆ ѕло́бꙋ пред̾ хрⷭ҇то́мъ мои́мъ въ де́нь втора́гѡ прише́ствїѧ є҆гѡ̀: да вѣ́сте же нерадѧ́ща мѧ̀ ѡ҆ ка́менномъ ва́шемъ на мѧ̀ мета́нїи, и҆ ꙗ҆́кѡже дѣ́тское и҆гра́лище то̀ вмѣнѧ́юща: сѐ сверга́ю до́лꙋ ма́лыѧ ты́ѧ дскѝ, ꙗ҆̀же сꙋ́ть покро́вомъ над̾ главо́ю мое́ю, да ѹ҆до́бнѣе ка́менное ѿ ва́съ прїе́млю ѹ҆даре́нїе, и҆ претерплю̀ гдⷭ҇а моегѡ̀ ра́ди то̀, є҆́же претерпѣ̀ ст҃ы́й первомч҃нкъ стефа́нъ, є҆го́же вы̀ рꙋка́ми і҆ꙋде́йскими ѹ҆би́сте, и҆ съ тѣ́мижде і҆ꙋде́ами наслѣ́дите гее́ннꙋ ѻ҆́гненнꙋю. Ѻ҆ни́ же словеса̀ та̀ слы́шавше, и҆ разꙋмѣ́вше, ꙗ҆́кѡ всѧ̀ бг҃а ра́ди терпѣ́ти гото́въ непреѡдолѣ́нный страда́лецъ, ѿбѣго́ша всѧ́чески ѿ мѣ́ста тогѡ̀. То̀ слы́шаша нѣ́цыи ѿ люде́й ми́мѡ грѧдꙋ́щихъ тоѧ̀ но́щи, и҆̀же и҆ срѣто́ша бѣсѡ́въ въ разли́чныхъ ѻ҆́бразѣхъ бѣжа́щихъ ѿ тогѡ̀ мѣ́ста, и҆ ꙗ҆́вѣ съ рыда́нїемъ стенѧ́щихъ и҆ вопїю́щихъ: А҆лѵ́пїй и҆згна̀ на́съ ѿ жили́ща на́шегѡ, ка́мѡ ѹ҆̀бо по́йдемъ, не и҆мꙋ́ще мѣ́ста нигдѣ́же; Прпⷣбный же све́ргъ покро́въ ма́лый со столпа̀, и҆́же бѣ̀ над̾ главо́ю є҆гѡ̀, стоѧ́ше и҆мꙋ́щи покро́въ нб҃о, зи́мꙋ же и҆ зно́й и҆ всѧ̀ воздꙋ́шнаѧ премѣнє́нїѧ, дождѝ и҆ гра́ды, снѣ́гъ же и҆ ле́дъ, и҆ мра́зъ до́блественнѡ терпѧ́щи. и҆ бы́сть самоизво́лный мꙋ́ченикъ, не є҆ди́но вре́мѧ, но пѧтдесѧ́тъ трѝ лѣ́та та́кѡ стра́ждꙋщи на столпѣ̀, а҆́ки пригвожде́нъ на крⷭ҇тѣ̀ стоѧ̀. Собира́шесѧ же къ немꙋ̀ мно́жество наро́да мꙋже́й и҆ же́нъ, ста́рцѡвъ съ ю҆́нотами, послꙋ́шати ѿ негѡ̀ поле́знагѡ словесѐ, и҆ и҆сцѣли́тисѧ ѿ недꙋ́гѡвъ свои́хъ дꙋше́вныхъ же и҆ тѣле́сныхъ. и҆ні́й же и҆ жи́ти при не́мъ и҆зволѧ́хꙋ: тогѡ̀ ра́ди повелѣ̀ ст҃ы́й ѹ҆стро́ити два̀ монастырѧ̀ при столпѣ̀ свое́мъ, мꙋ́жескїй и҆ же́нскїй, є҆ди́нъ ѿ є҆ди́ныѧ страны̀ столпа̀, дрꙋгі́й ѿ дрꙋгі́ѧ страны̀, са́мъ же посредѣ̀ на столпѣ̀, а҆́ки свѣща̀ на свѣ́щницѣ стоѧ̀, ѻ҆́ба монастырѧ̀ и҆ ѹ҆че́нїемъ и҆ ѻ҆́бразомъ а҆́гг҃лскагѡ житїѧ̀ своегѡ̀ просвѣща́ше, и҆ моли́твами свои́ми защища́ше, и҆ зако́ны и҆̀мъ и҆ ѹ҆ста́вы и҆́ноческагѡ житїѧ̀ подава́ше, повелѣва́ющи и҆̀мъ блюстѝ себѐ ѻ҆па́снѡ ѿ бѣсо́вскихъ ко́зней: наипа́че же заповѣ́даше жена́мъ, да неви́дѣны бꙋ́дꙋтъ мꙋ́жескими ѻ҆чесы̀ никогда́же. Живѧ́ше же въ мнⷭ҇тырѣ̀ же́нстѣмъ и҆ ма́терь бл҃же́ннагѡ а҆лѵ́пїа со дще́рїю свое́ю, а҆ є҆гѡ̀ сестро́ю марі́ею, и҆ и҆ны́ѧ ѿ бл҃горо́днѣйшихъ гра́да тогѡ̀ же́нъ, въ ни́хже бѣ̀ нѣ́каѧ є҆ѵфи́мїа и҆ є҆ввꙋ́ла, ꙗ҆̀же ѡ҆ста́вивши и҆мѣ́нїѧ своѧ̀, и҆ ча̑да, и҆ сро́дники, и҆ дрꙋ́ги, и҆ всю̀ мі́ра сегѡ̀ сꙋетꙋ̀ и҆ сла̑сти, во а҆́гг҃лскїй ѻ҆́бразъ ѡ҆блеко́шасѧ, и҆ самы́мъ а҆́гг҃лѡмъ житїе́мъ свои́мъ ѹ҆подо́бишасѧ.

Ма́терь прпⷣбнагѡ са́номъ дїаконі́сса сꙋ́щи, а҆́ще и҆ и҆́ночески посредѣ̀ и҆́нокинь живѧ́ше, ѻ҆ба́че въ чи́нъ и҆́ноческїй не хотѧ́ше ѡ҆блещи́сѧ, глаго́лѧ: ꙗ҆́кѡ є҆ди́но и҆ то́жде є҆́сть дїаконі́ссою, є҆́же и҆ и҆́нокинею бы́ти. Молѧ́ше же ю҆̀ прпⷣбный ча́стѡ, да во и҆́ноческїй ѡ҆блече́тсѧ ѻ҆́бразъ: ѻ҆на́ же є҆го̀ въ то́мъ не слꙋ́шаше, доне́лѣже видѣ́нїемъ нѣ́кїимъ нака́зана бы́вши, молѝ сы́на своего̀, да ѡ҆блече́на бꙋ́детъ во и҆́ноческїй ѻ҆́бразъ. Ви́дѣ бо є҆ди́ною въ видѣ́нїи пала̑ты ѕѣлѡ̀ прекра́сны, и҆ въ ни́хъ слы́ша гла́съ пресла́дкїй пою́щихъ и҆ сла́вѧщихъ бг҃а. Хотѧ́щей же є҆́й та́мѡ вни́ти, нѣ́кїй честны́й и҆ свѣтоно́сный мꙋ́жъ, стегі́й вхо́да тѣ́хъ пала́тъ, возбранѝ, глаго́лѧ: не вни́деши сѣ́мѡ, поне́же рабы́ни гдⷭ҇ни во и҆́ночестѣмъ ѻ҆́бразѣ є҆мꙋ̀ послꙋжи̑вшыѧ здѣ̀ ликовствꙋ́ютъ: ты́ же не и҆́маши подо́внагѡ и҆̀мъ ѡ҆дѣѧ́нїѧ, не мо́жеши ѹ҆̀бо вни́ти сѣ́мѡ, и҆ приѡбщи́тисѧ и҆́хъ весе́лїю. Сїѧ̑ словеса̀ слы́шавши ма́терь ст҃а́гѡ, постыдѣ́сѧ ѕѣлѡ̀, и҆ воспрѧнꙋ́вши ѿ сна̀, молѝ прилѣ́жнѡ сы́на своего̀, да а҆́бїе ѡ҆блече́на бꙋ́детъ во и҆́ноческїй ѻ҆́бразъ. и҆ ѡ҆блече́на бы́вши, сꙋгꙋ́бѡ нача̀ подвиза́тисѧ, трꙋды̀ к̾ трꙋдѡ́мъ прилага́ющи, и҆ мно́гими лѣ́ты во и҆́ночествѣ подвиза́вшисѧ, до́брѣ ѹ҆годѝ бг҃ꙋ, и҆ къ немꙋ̀ преста́висѧ. Сы́нъ же є҆ѧ̀ прпⷣбный ѻ҆ц҃ъ на́шъ а҆лѵ́пїй толи́кѡ бл҃гоꙋго́денъ бг҃ꙋ бы́сть, ꙗ҆́кѡ в̾ животѣ̀ є҆щѐ свое́мъ нбⷭ҇нымъ свѣ́томъ просвѣща́емый быва́ше. мно́жицею бо ꙗ҆влѧ́шесѧ над̾ главо́ю є҆гѡ̀ сто́лпъ пресвѣ́телъ а҆́ки ѻ҆́гненъ, да́же до ѻ҆́блакъ досѧза́ющь, и҆ всѐ мѣ́сто ѻ҆́ное ѡ҆зарѧ́ющь. сїе́ же быва́ше ча́стѡ, и҆ногда̀ во днѝ, и҆ногда́ же в̾ нощѝ: а҆ наипа́че въ нощѝ, и҆ є҆гда̀ гро́мы и҆ блиста̑нїѧ быва́хꙋ, тогда̀ то́й нбⷭ҇ный свѣ́тъ над̾ ст҃ы́мъ вы́ше столпа̀ є҆гѡ̀ ꙗ҆влѧ́шесѧ. Сїе́ же мно́зи ѿ бл҃говѣ́рныхъ и҆ ст҃ѡ живꙋ́щихъ всегда̀ ви́дѣти сподоблѧ́хꙋсѧ: и҆ні́и же, и҆̀мже ѿдале́че то̀ ви́дѣти слꙋча́шесѧ, мнѧ́хꙋ, ꙗ҆́кѡ сто́лпъ ст҃а́гѡ веще́ственнымъ ѻ҆гне́мъ сгара́етъ. досто́йнїи же ꙗ҆́снѡ смотрѧ́хꙋ на неизрече́ннꙋю ѻ҆́нꙋю нбⷭ҇нꙋю сла́вꙋ: та́кѡ бг҃ъ прославлѧ́ше ѹ҆го́дника своего̀. Мнѡ́га же чꙋдеса̀ сотворѝ ст҃ы́й бл҃года́тїю хрⷭ҇то́вою, болѧ́щыѧ и҆сцѣлѝ, бѣ́сы ѿ чл҃вѣ̑къ ѿгна̀, бꙋ̑дꙋщаѧ проречѐ. Пре́жде же кончи́ны своеѧ̀ за четырена́десѧтъ лѣ́тъ пораже́ни бы́ша но́зѣ є҆гѡ̀ ꙗ҆́звою лю́тою, ꙗ҆́кѡ не мощѝ є҆мꙋ̀ та̀ лѣ́та стоѧ́ти, но лежа́ше на є҆ди́номъ бокꙋ̀ да́же до преставле́нїѧ своегѡ̀. и҆ є҆гда̀ ѹ҆ченицы̀ є҆го̀ хотѧ́хꙋ когда̀ на дрꙋгꙋ́ю странꙋ̀ ѡ҆брати́ти, ѻ҆́нъ ника́коже семꙋ̀ бы́ти попꙋска́ше, но терпѧ́ше ꙗ҆́кѡ дрꙋгі́й і҆́ѡвъ благодарѧ̀ бг҃а, къ немꙋ́же и҆ преста́висѧ съ веле́лїемъ. По преставле́нїи же є҆гѡ̀ мнѡ́гаѧ и҆сцѣлє́нїѧ ѿ ст҃ы́хъ є҆гѡ̀ моще́й болѧ́щымъ подава́хꙋсѧ, во сла́вꙋ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ прославлѧ́емагѡ во вѣ́ки, а҆ми́нь.

І҆кѡ́на прпⷣбнагѡ а҆лѵ́пїа сто́лпника, гра́дъ вра́нѣ въ се́рбїи.
Тропа́рь, гла́съ а҃:

Терпѣ́нїѧ сто́лпъ бы́лъ є҆сѝ, ревнова́вый пра́ѻтцємъ, прпⷣбне, і҆́ѡвꙋ во страсте́хъ, і҆ѡ́сифꙋ во и҆скꙋше́нїихъ, и҆ безпло́тныхъ жи́тельствꙋ сы́й въ тѣлесѝ, а҆лѵ́пїе ѻ҆́ч҃е на́шъ, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Конда́къ, гла́съ и҃:

Ꙗ҆́кѡ добродѣ́телей винꙋ̀, и҆ по́стникѡвъ оу҆добре́нїе, цр҃ковь сла́витъ тѧ̀ дне́сь и҆ воспѣва́етъ, а҆лѵ́пїе: моли́твами твои́ми пода́ждь чтꙋ́щымъ любо́вїю до́блєсти твоѧ̑ и҆ борє́нїѧ лю́тыхъ прегрѣше́нїй и҆збавле́нїе, ꙗ҆́кѡ тезоимени́тый.


Въ то́йже де́нь па́мѧть прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ і҆а́кѡва ѿше́лника, и҆́же прпⷣбнагѡ ма́рѡна ѹ҆ч҃нкъ бѣ̀, въ предѣ́лѣхъ кѷрине́йскихъ на нѣ́коей горѣ̀ пости́вшагѡсѧ, є҆го́же самови́децъ бы́сть є҆пⷭ҇кпъ кѵ́рскїй ѳеодори́тъ. то́й по́слѣжде и҆ житїѐ сегѡ̀ ст҃а́гѡ і҆а́кѡва въ кни́зѣ свое́й нарица́емой фїлоѳеѡ́съ, сі́есть бг҃олюби́выхъ, написа̀: и҆дѣ́же мнѡ́гаѧ ди́внаѧ и҆ полє́знаѧ ѡ҆ не́мъ повѣствꙋ́етъ.

Въ то́йже де́нь ѡ҆сщ҃е́нїе цр҃кве ст҃а́гѡ великомч҃нка геѡ́ргїа, ꙗ҆́же въ кі́евѣ, ю҆́же пред̾ врата́ми ст҃ы́ѧ софі́и созда̀ бл҃же́нный и҆ приснопа́мѧтный всеѧ̀ рѡссі́йскїѧ землѝ кнѧ́зь ꙗ҆росла́въ, нарече́нный во ст҃о́мъ кр҃ще́нїи геѡ́ргїй, сы́нъ ст҃а́гѡ влади́мїра, бра́тъ же ст҃ы́хъ мꙋ́чєникъ бори́са и҆ глѣ́ба.


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.