Житїѧ̑ ст҃ы́хъ ѿ ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ/Ма́їй/а҃і

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Житїѧ̑ ст҃ы́хъ, творе́нїе ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ (въ лѣта̀ по ржⷭ҇твѣ̀ хрⷭ҇то́вѣ ҂ахч҃є по ҂аѱ҃єby Dimitry of Rostov
Мцⷭ҇а ма́їа въ а҃і де́нь
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.[…] […] […]

Въ то́йже де́нь,
житїѐ и҆ трꙋды̀ прпⷣбныхъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, меѳо́дїа и҆ кѷрі́лла,
ᲂу҆чи́телей славе́нскихъ.
[edit]

Въ лѣ́та і҆кѡнобо́рныхъ царе́й гре́ческихъ: льва̀ а҆рмени́на, и҆ по не́мъ мїхаи́ла тра́ѵлагѡ, и҆́же и҆ ба́лбосъ нарица́емый бѣ̀, та́же и҆ сы́на мїхаи́лова ѳео́фїла, бы́сть въ солꙋ́нѣ гра́дѣ ѳессалоні́йстѣмъ мꙋ́жъ доброро́денъ и҆ бога́тъ, и҆́менемъ ле́въ, чи́номъ во́инъ, са́номъ со́тникъ, и҆мѣ́ѧй подрꙋ́жїе марі́ю, то́й родѝ си́хъ двои́хъ свѣти́лникѡвъ мі́рꙋ, и҆ просвѣти́телей стра́нъ славе́нскихъ, меѳо́дїа, и҆ кѡнстанті́на, нарече́ннаго по́слѣжде въ ст҃о́й схи́мѣ кѷрі́лла. Пе́рвѣе ѹ҆́бѡ меѳо́дїй, ꙗ҆́кѡ старѣ́йшїй рожде́нїемъ, въ во́зрастъ прїи́де, и҆ въ вои́нскихъ полцѣ́хъ слꙋжа́ше, и҆ царю̀ зна́емый бѣ̀, и҆ воево́дою ѿ негѡ̀ поста́вленъ бы́сть, и҆ въ страны̀ сопредѣ́лныѧ славѧ́нѡмъ по́сланъ: сїе́ же по смотре́нїю бж҃їю, да наꙋчи́тсѧ ꙗ҆зы́ка славе́нска, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́вый томꙋ̀ по́слѣжде ѹ҆чи́тель дꙋхо́вный и҆ па́стырь бы́ти въ своѐ вре́мѧ. Пребы́въ же въ воево́дствѣмъ чи́нѣ лѣ́тъ ꙗ҆́кѡ де́сѧть, и҆ ѻ҆́во сꙋетꙋ̀ молвы̀ жите́йскїѧ разсмотрѣ́въ, ѻ҆́во же стꙋжи́въ сѝ ѿ гоне́нїѧ, є҆́же і҆кѡнобо́рный ца́рь ѳео́фїлъ воздвиза́ше на правовѣ́рныѧ: ѡ҆ста́ви воево́дство и҆ всѧ̀ кра̑снаѧ мі́ра сегѡ̀, и҆ ше́дъ во ѻ҆лѷмпі́йскꙋю го́рꙋ, во и҆́ноческїй чи́нъ постриже́сѧ, и҆ рабо́таше царю̀ нбⷭ҇номꙋ, во а҆́гг҃лскомъ ѻ҆́бразѣ, во́инствꙋѧ на неви́димыѧ врагѝ ѕлѡ́бныѧ дꙋ́хи.

Бл҃же́нный же кѡнстанті́нъ роди́выйсѧ по меѳо́дїи, ѿ пеле́нъ пока́зоваше въ себѣ̀ нѣ́что ди́вно: є҆гда́ бо ма́терь є҆гѡ̀ по рожде́нїи, вдадѐ того̀ корми́телницѣ, да пита́етъ є҆го̀ сосца́ми свои́ми, ѻ҆́нъ ника́коже хотѧ́ше сса́ти сосцы̀ чꙋжды́ѧ, то́кмѡ са́мыѧ ма́тере своеѧ̀, да не чꙋжды́мъ воспита́етсѧ млеко́мъ ѻ҆троча̀ до́брыхъ роди́телей, и҆ ѹ҆дивлѧ́хꙋсѧ ѡ҆ то́мъ ро́ждшїи є҆го̀. Є҆гда́ же бѣ̀ ѻ҆́трокъ седмолѣ́тенъ, и҆ начина́ше ѹ҆чи́тисѧ гра́мматѣ, со́нъ чꙋ́дный ви́дѣ, и҆ сказа̀ то́й ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ ма́тери, глаго́лющи: воево́да нѣ́кїй собра̀ всѧ̀ дѣви́цы гра́да на́шегѡ, и҆ речѐ ко мнѣ̀: и҆зберѝ себѣ̀ ѿ ни́хъ, ю҆́же хо́щеши въ сожи́тїе, да бꙋ́детъ тѝ помо́щница во всѧ̀ днѝ житїѧ̀ твоегѡ̀: а҆́зъ же соглѧ́давъ, и҆збра́хъ є҆ди́нꙋ бл҃голѣ́пнѣйшꙋ па́че всѣ́хъ лице́мъ свѣтѧ́щꙋюсѧ, и҆ всѧ́кими драгоцѣ́нными ѹ҆́тварми ѹ҆кра́шенꙋ, є҆́йже и҆́мѧ бѣ̀ софі́а. Роди́тели же ви́дѣнное разсмотрѣ́вше, и҆ софі́ю дв҃и́цꙋ, премⷣрость бы́ти бж҃їю, ѻ҆́трокꙋ ѿ бг҃а да́тисѧ хотѧ́щꙋю, разꙋмѣ́вше, ра́довахꙋсѧ дꙋ́хомъ, и҆ поꙋча́хꙋ того̀ прилѣ́жнѡ всегда̀, не то́чїю чте́нїю кни́жномꙋ, но и҆ добронра́вїю бг҃оꙋго́дномꙋ, наставлѧ́юще на премꙋ́дрость дꙋхо́внꙋю, и҆ соломѡ́нова словеса̀ къ немꙋ̀ глаго́люще: Сы́не, чтѝ гдⷭ҇а, и҆ ѹ҆крѣпи́шисѧ: хранѝ за́пѡвѣди, и҆ поживе́ши, и҆ словеса̀ бж҃їѧ напишѝ на скрижа́ли се́рдца твоегѡ̀. Нарцы́ же премꙋ́дрость сестрꙋ̀ тебѣ̀, а҆ мꙋ́дрость зна́емꙋ себѣ̀ сотворѝ: є҆́сть бо сїѧ̀ краснѣ́йша сл҃нца, и҆ па́че всѣ́хъ ѕвѣ́здъ положе́нїѧ свѣ́тꙋ (При. з҃ : а҃ д҃).

Ѹ҆ча́сѧ же ѻ҆́трокъ кни́гамъ, преспѣва́ше па́мѧтїю и҆ ра́зꙋмомъ па́че всѣ́хъ све́рстникѡвъ свои́хъ, и҆ и҆мѣ́ѧше любо́вь ве́лїю къ ст҃о́мꙋ григо́рїю бг҃осло́вꙋ, є҆гѡ́же и҆ кни́ги всегда̀ чтѧ́ше, и҆ мнѡ́гаѧ ѿ тѣ́хъ речє́нїѧ и҆ сказа̑нїѧ и҆з̾ꙋча́ше и҆з̾ ѹ҆́стъ, написа́ же и҆ похвалꙋ̀ ст҃о́мꙋ си́це: на стѣнѣ̀ крⷭ҇тъ и҆з̾ѡбрази́въ, под̾ крⷭ҇то́мъ сїѧ̀ начерта̀ словеса̀: ѽ ст҃и́телю бж҃їй григо́рїе бг҃осло́ве! ты̀ тѣ́ломъ чл҃вѣ́къ бы́лъ є҆сѝ, житїе́мъ же а҆́гг҃лъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ: ѹ҆ста́ бо твоѧ̀ ꙗ҆́кѡ серафі́мъ хвале́нми бг҃а просла́виша, правовѣ̑рнаѧ же твоѧ̀ ѹ҆чє́нїѧ вселе́ннꙋю просвѣти́ша: молю̀ ѹ҆́бѡ тѧ̀, прїимѝ и҆ менѐ припа́дающа къ тебѣ̀ съ вѣ́рою и҆ любо́вїю, и҆ бꙋ́ди мѝ ѹ҆чи́тель и҆ просвѣти́тель.

Въ та̀ времена̀ ѹ҆ме́ршꙋ царю̀ ѳео́фїлꙋ, наста̀ по не́мъ на ца́рство сы́нъ є҆гѡ̀ мїхаи́лъ съ ма́терїю свое́ю бл҃гочести́вою ѳеодѡ́рою. Бѣ́ же є҆щѐ ца́рь то́й ма́лъ ѻ҆́трокъ, є҆мꙋ́же приста́влени бы́ша пѣ́стꙋны трѝ вели́цыи болѧ́ре: манꙋи́лъ доме́стїкъ /кѷропала́тїсъ/, ѳеокті́стъ патрі́кїй, и҆ логоѳе́тъ дро́ми. томꙋ̀ логоѳе́тꙋ зна́еми бѧ́хꙋ роди́тели меѳо́дїевы и҆ кѡнстанті́новы, и҆ слы́шавъ логоѳе́тъ ѡ҆ ѻ҆строꙋ́мїи ѻ҆́трока кѡнстанті́на, посла̀ по него̀, дабы̀ ѹ҆чи́лсѧ вкꙋ́пѣ съ ю҆́нымъ царе́мъ мїхаи́ломъ ѹ҆ча́щимсѧ кни́гъ, ꙗ҆́кѡ да смотрѧ̀ ца́рь на быстроꙋ́мїе кѡнстанті́ново, тща́лсѧ бы и҆ са́мъ ѹ҆чи́тисѧ ско́рѡ. ѻ҆́трокъ же ра́дъ бы́сть семꙋ̀ ѕѣлѡ̀, и҆ на пꙋтѝ молѧ́шесѧ соломѡ́новою къ бг҃ꙋ моли́твою, глаго́лѧ: Бж҃е ѻ҆ц҃є́въ, и҆ гдⷭ҇и ми́лости, сотвори́вый человѣ́ка, да́ждь мнѣ̀ твои́мъ престо́лѡмъ присѣдѧ́щꙋю премꙋ́дрость, и҆ не ѿри́ни менѐ ѿ ѻ҆́трѡкъ твои́хъ: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ра́бъ тво́й, и҆ сы́нъ рабы́ни твоеѧ̀: да́ждь, да разꙋмѣ́ю, что̀ є҆́сть ѹ҆го́дно тебѣ̀, и҆ порабо́таю тебѣ̀ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ моемꙋ̀ во всѧ̀ днѝ живота̀ моегѡ̀ (Прем. ѳ҃ : а҃, д҃, є҃). Въ ца́рь же гра́дъ приведе́нъ, и҆ ѹ҆чи́телємъ ца́рскимъ вда́нъ бы́вь, вско́рѣ навы́че все́й внѣ́шнѣй мꙋ́дрости, грамма́тїкѣ же, и҆ ѻ҆ми́ровꙋ стїхотворе́нїю, рито́рїкѣ, и҆ фїлосо́фїи, а҆риѳме́тїкѣ, и҆ а҆строно́мїи, и҆ мꙋсїкі́и, и҆ всѣ́мъ є҆́ллинскимъ хи́тростемъ, и҆ бѣ̀ во ѹ҆дивле́нїе ѹ҆чи́телємъ свои́мъ толи́кїѧ ра́ди быстроты̀ ѹ҆ма̀ своегѡ̀. и҆ про́званъ бы́сть по́слѣжде фїлосо́фомъ, поне́же преꙋспѣ̀ въ любомꙋ́дрїи па́че и҆ны́хъ. Не то́чїю же въ є҆́ллинскомъ ꙗ҆зы́кѣ бѣ̀ премꙋ́дръ, но и҆ во и҆ны́хъ ꙗ҆зы́цѣхъ, ри́мскагѡ бо писа́нїѧ и҆зꙋчи́сѧ до́брѣ, и҆ сѵ́рской бесѣ́дѣ, и҆ про́чимъ и҆ностра́ннымъ навы́че ꙗ҆зы́кѡмъ, и҆ любѧ́ше є҆го̀ ѕѣлѡ̀ логоѳе́тъ, ѻ҆́во премꙋ́дрости ра́ди, ѻ҆́во же цѣломꙋ́дрїѧ ра́ди и҆ добродѣ́телны́хъ нра́вѡвъ, и҆́хже ѻ҆́трокъ въ во́зрастъ ѹ҆жѐ прише́дый и҆спо́лненъ бѣ̀: бл҃года́ть бо бж҃їѧ въ чи́стомъ є҆гѡ̀ ѡ҆бита́ше срⷣцѣ, наставлѧ́ющаѧ того̀ на всѧ́кое до́брое дѣ́ло. є҆́же ви́дѧщи въ не́мъ господи́нъ логоѳе́тъ, почита́ше є҆го̀ попремно́гꙋ, и҆ бѣ̀ кѡнстанті́нъ пе́рвый доме́стїкъ въ логоѳе́товомъ до́мѣ, и҆мѣ́ѧй нача́лство над̾ всѣ́ми, и҆ въ ца́рскїѧ пала́ты съ дерзнове́нїемъ не возбра́ннѡ ходи́ти є҆мꙋ̀, когда́либо восхо́щетъ, вла́сть даде́сѧ, и҆́бо и҆ царю̀ бы́сть любе́зенъ.

Бѣ̀ ѹ҆ логоѳе́та дще́рь дꙋхо́внаѧ, ѿ кꙋпѣ́ли кр҃ще́нїѧ ст҃а́гѡ прїѧ́таѧ, ѻ҆трокови́ца красна̀ ѕѣлѡ̀, и҆ вели́кагѡ ро́да, ю҆́же по роди́телехъ въ свое́мъ пѣ́стꙋнствѣ то́й и҆мѣ́ѧше. Хотѧ́ше ѹ҆́бѡ логоѳе́тъ сопрѧщѝ ѻ҆́нꙋю кѡнстанті́нꙋ, и҆ всѧ́чески ѡ҆ то́мъ тща́шесѧ, мно́гими словесы̀ ѹ҆вѣщава́ѧ кѡнстанті́на къ жени́твѣ, и҆ ѡ҆бѣщава́ѧ съ бога́тствомъ ѿ царѧ̀ че́сть вели́кагѡ са́на. Бл҃же́нный же кѡнстанті́нъ, бѣ́гаѧ мі́ра, и҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же въ мі́рѣ, ѿи́де та́й на ѹ҆́зкое мо́ре, и҆ та́мѡ в̾ мнⷭ҇ты́рь нѣ́кїй вше́дъ, прїѧ̀ на сѧ̀ и҆́ноческїй чи́нъ. Бы́сть же ѡ҆ не́мъ не то́чїю ѿ логоѳе́та, но и҆ ѿ царѧ̀ взыска́нїе мно́гое, и҆ по шестѝ мѣ́сѧцѣхъ є҆два̀ ѡ҆брѣто́ша того̀ а҆́ки сокро́вище въ мона́шескомъ ѻ҆́бразѣ сокрове́нно, и҆ нꙋ́ждею и҆з̾ монастырѧ̀ взе́мше, въ ца́рьградъ возврати́ша, да не бꙋ́детъ свѣти́лникъ под̾ спꙋ́домъ, но на свѣ́щницѣ. Ѹ҆бѣди́ша же того̀ прїѧ́ти са́нъ сщ҃е́нническїй, патрїа́ршествовавшꙋ тогда̀ ст҃ѣ́йшемꙋ меѳо́дїю, и҆ ѹ҆жѐ є҆́реси і҆кѡнобо́рной ѿ цр҃кве и҆стребле́нной бы́вшей. Та́же вївлїоѳи́карѧ /книгохрани́телѧ/ въ собо́рной ст҃ы́ѧ софі́и цр҃кви, и҆ ѹ҆чи́телѧ фїлосо́фїи поста́виша кѡнстанті́на. По нѣ́коемъ же лѣ́тѣ а҆га́рѧне ѡ҆блада́ющїи сѷрі́ею, и҆̀же при пре́жднѣмъ царѣ̀ ѳео́фїлѣ гре́ческꙋю во́инственнꙋю си́лꙋ [попꙋще́нїемъ бж҃їимъ грѣхѡ́въ ра́ди] побѣди́ша, и҆ прекра́сный гра́дъ а҆морі́ю разори́ша: ті́и гордѧ́щесѧ ѡ҆ си́лѣ свое́й, и҆ рꙋга́ющесѧ хрⷭ҇тїа́нѡмъ, въ ца́рьградъ хꙋле́нїе на прест҃ꙋю трⷪ҇цꙋ присла́ша, глаго́люще: ка́кѡ вы̀ хрⷭ҇тїа́не є҆ди́наго сказꙋ́юще бы́ти бг҃а, раздѣлѧ́ете того̀ на трѝ, и҆сповѣ́дающе ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ дх҃а: а҆́ще мо́жете то̀ ꙗ҆́вѣ показа́ти, посли́те ѹ҆̀бо къ на́мъ таковы́хъ мꙋже́й, и҆̀же бы возмоглѝ съ на́ми ѡ҆ вѣ́рѣ ва́шей бесѣ́довати и҆ препрѣ́ти на́съ. Ца́рь же совѣ́товавъ съ ст҃ѣ́йшимъ патрїа́рхомъ, посла́ша въ сарацы́ны кѡнстанті́на фїлосо́фа, прида́вше є҆мꙋ̀ двои́хъ бл҃горазꙋ́мныхъ а҆сѷгкри́тѡвъ. и҆ и҆дѧ́ше бл҃же́нный та́мо, а҆пⷭ҇лски по хрⷭ҇тѣ̀ ревнꙋ́ѧ, и҆ жела́ѧ за него̀ пострада́ти. и҆ до́йде до сарацы́нскагѡ кнѧ́жескагѡ гра́да, сама́ра и҆менꙋ́емагѡ, над̾ рѣко́ю є҆ѵфра́томъ стоѧ́щагѡ, въ не́мже кнѧ́зь сарацы́нскїй а҆мирмꙋ́мна живѧ́ше. Бѧ́хꙋ же та́мѡ и҆ хрⷭ҇тїа́не ѡ҆бита́ющїи посредѣ̀ сарацы́нѡвъ, и҆ бѧ́хꙋ на две́рехъ и҆́хъ и҆звнѣ̀ напи́саны де́мѡнскїѧ ѻ҆́бразы повелѣ́нїемъ сарацы́нскїѧ вла́сти. Ті́и бо гнꙋша́ющесѧ хрⷭ҇тїа́нами а҆́ки де́мѡнами, въ поноше́нїи же и҆ порꙋга́нїи и҆̀хъ и҆мѣ́юще, повелѣ́ша, да на две́рехъ коегѡ́ждо хрⷭ҇тїа́нина и҆з̾ѡбраже́нъ бꙋ́детъ де́мѡнъ. и҆ глаго́лаша сарацы́ны къ фїлосо́фꙋ хрⷭ҇тїа́нскомꙋ кѡнстанті́нꙋ: мо́жеши ли фїлосо́фе разꙋмѣ́ти, ко́е зна́менїе є҆́сть сїѐ; ѻ҆́нъ же ѿвѣща̀: де́мѡнскїѧ ви́ждꙋ ѻ҆́бразы начерта́ны, и҆ мню̀ ꙗ҆́кѡ хрїстїа́не та́мѡ внꙋ́трь живꙋ́тъ, де́мѡни же не могꙋ́ще съ хрⷭ҇тїа́нами внꙋ́трь жи́ти, бѣ́гаютъ ѿ ни́хъ, и҆ внѣ̀ пребыва́ютъ: а҆ и҆дѣ́же си́хъ де́мѡнскихъ ѻ҆бразѡ́въ нѣ́сть внѣ̀, то̀ и҆звѣ́стно є҆́сть, ꙗ҆́кѡ та́мѡ внꙋ́трь живꙋ́тъ съ человѣ́ки присво́енными себѣ̀. Є҆гда́ же бѣ̀ кѡнстанті́нъ на ѻ҆бѣ́дѣ въ кнѧ́жеской пала́тѣ, мꙋдрецы̀ сарацы́нстїи глаго́лаша къ немꙋ̀: ви́диши ли фїлосо́фе ди́вное сїѐ дѣ́ло, ꙗ҆́кѡ проро́къ мꙋхамме́дъ принесѐ на́мъ до́брое ѹ҆че́нїе ѿ бо́га, и҆ ѡ҆братѝ мнѡ́гихъ люде́й, и҆ всѝ держи́мсѧ зако́на є҆гѡ̀ крѣ́пкѡ, ничесо́же престꙋпа́юще: вы́ же хрⷭ҇тїа́не зако́нъ хрⷭ҇то́въ держа́ще, ѻ҆́въ си́це, ѻ҆́въ и҆́накѡ вѣ́рꙋетъ, и҆ твори́тъ, ꙗ҆́коже комꙋ́ждо в̾ ва́съ є҆́сть ѹ҆го́дно: то́ль бо мно́гїи сꙋ́ть междꙋ̀ ва́ми несогла́снїи и҆ ра́знствꙋющїи вѣ́рою и҆ житїе́мъ, ѿ ни́хже кі́йждо и҆́накѡ вѣ́рꙋетъ и҆ ѹ҆чи́тъ, и҆ и҆́накѡ житїѐ ѹ҆ставлѧ́етъ, ꙗ҆́коже гл҃ющїисѧ и҆́ноцы чє́рнаѧ носѧ́щїи, а҆ всѝ хрⷭ҇тїа́нами и҆менꙋ́ютсѧ. ѿвѣща̀ бл҃же́нный кѡнстанті́нъ: дво́е предложи́сте мнѣ̀ ѡ҆ вѣ́рѣ хрⷭ҇тїа́нстѣй въ бг҃а, и҆ ѡ҆ зако́нѣ хрⷭ҇то́вомъ дѣ́лы и҆сполнѧ́емомъ, ꙗ҆́кѡ не є҆дина́кѡ вѣ́рꙋютъ и҆ жи́телствꙋютъ нарица́ющїисѧ хрⷭ҇тїа́не. Ѿвѣ́тствꙋю ѹ҆̀бо пе́рвѣе ѡ҆ вѣ́рѣ: Бг҃ъ на́шъ є҆́сть, ꙗ҆́кѡ пꙋчи́на морска́ѧ, широты̀ и҆ глꙋбины̀ безмѣ́рныѧ: непости́жимый бо ѹ҆мо́мъ человѣ́ческимъ, и҆ неизрече́нный гл҃ы чл҃вѣ́ческими, ꙗ҆́коже ѡ҆ не́мъ ст҃ы́й прⷪ҇ро́къ и҆са́їа речѐ: Ро́дъ є҆гѡ̀ кто̀ и҆сповѣ́сть (Иса. н҃г : и҃). ѿкꙋ́дꙋ и҆ на́шъ ѹ҆ч҃тль ст҃ы́й а҆пⷭ҇лъ па́ѵелъ воⷥзва̀, гл҃ѧ: ѽ глꙋбина̀ бога́тства и҆ прмⷣрсти и҆ ра́зꙋма бж҃їѧ! ꙗ҆́кѡ неиспы́тани сꙋ́дове є҆гѡ̀, и҆ неизслѣ́довани пꙋтїѐ є҆гѡ̀ (Рим. а҃і : л҃г). Въ тꙋ́ю ѹ҆́бѡ пꙋчи́нꙋ, мно́зи тща́щїисѧ взыска́ти бг҃а, вхо́дѧтъ. и҆ и҆̀же сꙋ́ть ѹ҆мо́мъ си́лны, и҆ по́мощь сама́гѡ гдⷭ҇а стѧжа́вшїи, ті́и безбѣ́днѡ непости́жности бж҃їѧ мо́ре пла́ваютъ, и҆ ѡ҆брѣта́ютъ ра́зꙋма и҆ спасе́нїѧ бога́тство. А҆ и҆̀же сꙋ́ть ѹ҆мо́мъ сла́бы, и҆ по́мощи бж҃їѧ, самомнѣ́нїѧ ра́ди своегѡ̀, лиши́вшїисѧ: ті́и ꙗ҆́кѡ въ гнилы́хъ корабле́хъ пла́ванїѧ каса́ющїисѧ, покꙋша́ютсѧ преплы́ти пꙋчи́нꙋ тꙋ́ю, но не возмо́гше, ѻ҆́вїи потоплѧ́ютсѧ впа́дающе въ є҆́реси и҆ заблꙋждє́нїѧ, а҆ дрꙋзі́и съ трꙋдо́мъ є҆два̀ ѿдыха́ютъ, недовѣ́дѣнїемъ и҆ сꙋмнѣ́нїемъ волнꙋ́ющесѧ. тогѡ̀ ра́ди мно́зи [ꙗ҆́коже глаго́лете] въ хрⷭ҇тїа́нѣхъ ра́знствꙋютъ вѣ́рою: си́це ѹ҆́бѡ ѡ҆ вѣ́рѣ реко́хъ. а҆ ѡ҆ дѣ́лѣхъ и҆звѣствꙋ́ю та́кѡ: зако́нъ хрⷭ҇то́въ не и҆́нъ є҆́сть, то́кмѡ то́йже, є҆го́же дадѐ бг҃ъ мѡѷсе́ю на сїна́и, є҆́же не ѹ҆би́ти, не ѹ҆кра́сти, не прелюбодѣ́йствовати, не возжделѣ́ти, и҆ прѡ́чаѧ: рече́ бо на́шъ гдⷭ҇ь: Не прїидо́хъ разори́ти зако́нъ, но и҆спо́лнити (Мт. є҃ : з҃і). На соверше́нїе же на́съ возводѧ̀, дадѐ совѣ́тъ житїѧ̀ чи́стагѡ, безсꙋпрꙋ́жнагѡ, дѣ́вства хране́нїѧ, и҆ и҆ны́хъ и҆зрѧ́дныхъ дѣ́лъ къ лꙋ́чшемꙋ бг҃оꙋгожде́нїю, ꙗ҆̀же сꙋ́ть пꙋте́мъ тѣ́снымъ и҆ приско́рбнымъ ведꙋ́щимъ въ жи́знь. ѻ҆ба́че не принꙋжда́етъ къ тѣ́мъ, не бꙋ́ди то̀: созда́лъ бо бг҃ъ чл҃вѣ́ка междꙋ̀ нб҃омъ и҆ земле́ю, междꙋ̀ а҆́гг҃лами и҆ скота́ми, ра́зꙋмомъ ѹ҆́бѡ и҆ смы́сломъ ѿлꙋчѝ ѿ скотѡ́въ, гнѣ́вомъ же и҆ по́хотїю ѿлꙋчѝ ѿ а҆́гг҃лѡвъ, и҆ дадѐ во́лнꙋю во́лю, да є҆́же хо́щетъ твори́тъ, и҆ къ чесомꙋ̀ приближа́етсѧ, томꙋ̀ и҆ ѻ҆бща́етсѧ, и҆лѝ а҆́гг҃лѡмъ ѻ҆бща́етсѧ, рабо́таѧ бг҃ꙋ, ꙗ҆́коже просвѣще́нный є҆гѡ̀ ра́зꙋмъ ѹ҆чи́тъ: и҆лѝ несмы́слєннымъ скотѡ́мъ ѻ҆́бщникъ быва́етъ, рабо́таѧ по́хотемъ плотски́мъ без̾ воздержа́нїѧ. и҆ поне́же самовла́стна чл҃вѣ́ка бг҃ъ сотвори́лъ, тогѡ̀ ра́ди по произволе́нїю на́шемꙋ, а҆ не по нꙋ́ждѣ спасе́ннымъ на́мъ бы́ти хо́щетъ, и҆ гл҃етъ: И҆же хо́щетъ по мнѣ̀ и҆тѝ, да во́зметъ крⷭ҇тъ сво́й, и҆ по мнѣ̀ грѧде́тъ (Мт. ѕ҃і : к҃д): и҆ могі́й вмѣсти́ти, да вмѣсти́тъ (Мт. ѳ҃і : в҃і). Вѣ́рꙋющїи ѹ҆́бѡ въ него̀ хрⷭ҇тїа́не, ѻ҆́вїи ѹ҆до́бнѣйшимъ пꙋте́мъ, сі́есть: є҆стества̀ зако́номъ, въ чⷭ҇тно́мъ сꙋпрꙋ́жествѣ цѣломꙋ́дреннѡ жи́телствꙋюще, разꙋ́мнѡ къ немꙋ̀ ше́ствꙋютъ: ѻ҆́вїи же теплѣ́йшїи къ немꙋ̀, и҆ соверше́ннѣйшїи рабѝ є҆гѡ̀ бы́ти тща́щїисѧ, каса́ютсѧ и҆ вышеесте́ственнагѡ а҆́гг҃лѡмъ подо́бнагѡ житїѧ̀, и҆ тѣ́сенъ пꙋ́ть прохо́дѧтъ: тогѡ̀ ра́ди нѣ́цыи въ хрⷭ҇тїа́нѣхъ ра́знствꙋютъ житїе́мъ.

Ва́ша же вѣ́ра и҆ зако́нъ, никакова́гѡже и҆́мать неꙋдо́бства, не ꙗ҆́кѡ мо́ре, но а҆́ки пото́къ ма́лъ, є҆го́же всѧ́къ, и҆ вели́кїй и҆ ма́лый прескочи́ти без̾ вели́кагѡ трꙋда̀ мо́жетъ. нѣ́сть бо въ ва́шей вѣ́рѣ и҆ зако́нѣ что̀ бжⷭ҇твенное и҆ бг҃одх҃нове́нное, но то́чїю чл҃вѣ́ческїѧ ѻ҆бы́чаи, и҆ плотско́е мꙋдрова́нїе, ꙗ҆̀же мо́жете ѹ҆до́бнѡ дѣ́лати. и҆ не положи́лъ ва́мъ законода́вецъ ва́шъ мꙋхамме́дъ каковꙋ́ю неꙋдо́бь носи́мꙋю за́повѣдь, є҆гда̀ не востѧгнꙋ́лъ ва́съ ѿ гнѣ́ва и҆ ѿ по́хоти безчи́нныѧ, но и҆ па́че попꙋстѝ ва́мъ всѧ̑: тогѡ̀ ра́ди є҆диномы́сленнѡ держите́сѧ зако́на є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ по ва́шымъ по́хотемъ ва́мъ да́ннагѡ. Сп҃си́тель же на́шъ хрⷭ҇то́съ не та́кѡ, са́мъ бо сы́й пречи́стъ, и҆ и҆сто́чникъ всѧ́кїѧ чистоты̀, хо́щетъ, да рабѝ є҆гѡ̀ чи́стѡ жи́телствꙋютъ, ѿгреба́ющесѧ ѿ всѧ́кїѧ по́хоти, и҆ чⷭ҇тото́ю чⷭ҇томꙋ да прилѣплѧ́ютсѧ: и҆́бо въ црⷭ҇твїе є҆гѡ̀ не вни́детъ всѧ́ко скве́рно.

Па́ки реко́ша мꙋдрецы̀ сарацы́нстїи: ка́кѡ вы̀ хрⷭ҇тїа́не, є҆ди́наго сꙋ́ща бг҃а, на трѝ бг҃а раздѣлѧ́ете, ѻ҆ц҃а́ бо нарица́ете, и҆ сн҃а, и҆ дх҃а. а҆́ще же бг҃ъ мо́жетъ и҆мѣ́ти сн҃а, то̀ и҆ женꙋ̀ дади́те є҆мꙋ̀, да расплодѧ́тсѧ ѿ негѡ̀ мно́ги бо́ги.

Ѿвѣща̀ хрⷭ҇тїа́нскїй фїлосо́фъ: не хꙋ́лите пребжⷭ҇твенныѧ трⷪ҇цы, ю҆́же и҆сповѣ́дати ѿ дре́внихъ прⷪ҇ро́кѡвъ ст҃ы́хъ, и҆́хже и҆ вы̀ ꙗ҆́кѡ держа́щїисѧ съ ни́ми ѡ҆брѣ́занїѧ, не весма̀ ѿме́щете, наꙋчи́хомсѧ. Ѻ҆ц҃ъ, сн҃ъ, и҆ дх҃ъ, трѝ сꙋ́ть ѵ҆поста́си, сꙋщество́ же є҆ди́но: ꙗ҆́коже и҆ зри́мое на нб҃сѝ сл҃нце, ѿ бг҃а во ѻ҆́бразъ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы созда́нное: три́ бо въ не́мъ сꙋ́ть ве́щи: крꙋ́гъ, лꙋча̀ свѣ́тлаѧ, и҆ теплота̀. ꙗ҆́коже и҆ въ ст҃ѣ́й трⷪ҇цѣ, ѻ҆ц҃ъ, и҆ сн҃ъ, и҆ дх҃ъ ст҃ы́й. и҆ є҆́сть со́лнечный крꙋ́гъ подо́бїемъ бг҃а ѻ҆ц҃а̀: ꙗ҆́коже бо крꙋ́гъ не и҆́мать конца̀ ни нача́ла, си́це и҆ бг҃ъ є҆́сть безнача́лный и҆ безконе́чный: и҆ ꙗ҆́коже ѿ крꙋ́га со́лнечнагѡ происхо́дитъ лꙋча̀ свѣ́тлаѧ, и҆ теплота̀ со́лнечнаѧ: си́це ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ роди́тсѧ сн҃ъ, и҆ происхо́дитъ дх҃ъ ст҃ы́й. Лꙋча́ же ѿ сл҃нца производи́маѧ, и҆ всю̀ поднбⷭ҇нꙋю просвѣща́ющаѧ, є҆́сть подо́бїемъ бг҃а сн҃а ѿ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннагѡ, и҆ въ поднбⷭ҇нѣй мі́рꙋ ꙗ҆вле́ннагѡ. Теплота́ же со́лнечнаѧ ѿ тогѡ́жде крꙋ́га вкꙋ́пѣ съ лꙋче́ю происходѧ́щаѧ, є҆́сть подо́бїемъ бг҃а дх҃а ст҃а́гѡ, и҆́же ѿ тогѡ́жде ѻ҆ц҃а̀ кꙋ́пнѡ съ сн҃омъ произво́дитсѧ предвѣ́чнѣ, а҆́ще вре́меннѣ посыла́етсѧ на человѣ́ки и҆ ѿ сн҃а, ꙗ҆́коже на а҆пⷭ҇лы въ видѣ́нїи ѻ҆́гненныхъ ꙗ҆зы́кѡвъ по́сланъ бы́сть. и҆ ꙗ҆́коже сл҃нце, тре́ми вещмѝ, крꙋ́гомъ, лꙋче́ю, и҆ теплото́ю состоѧ́щеесѧ, не раздѣлѧ́етсѧ на трѝ сл҃нца, а҆́ще и҆ ка́ѧждо ве́щь свою̀ ѻ҆со́бность и҆мѣ́етъ: и҆́но бо є҆́сть крꙋ́гъ со́лнечный, и҆́но лꙋча̀ є҆гѡ̀, а҆ и҆́но теплота̀, ѻ҆ба́че не трѝ гл҃ютсѧ сл҃нца, но є҆ди́но сл҃нце: си́це и҆ прест҃а́ѧ трⷪ҇ца, а҆́ще и҆ трѝ и҆́мать ли́ца, ѻ҆ц҃а, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ѻ҆ба́че бжⷭ҇твомъ не раздѣлѧ́етсѧ въ трѝ бг҃а, но є҆ди́нъ є҆́сть бг҃ъ. и҆́бо и҆ пра́ѻц҃ꙋ а҆враа́мꙋ, є҆гѡ́же хранитѐ ѡ҆брѣ́занїе, є҆гда̀ ꙗ҆ви́сѧ бг҃ъ ѹ҆ дꙋ́ба мамврі́йска, по́мните ли писа́нїе сказꙋ́ющее, ка́кѡ ꙗ҆ви́сѧ: ꙗ҆ви́сѧ въ трїе́хъ ли́цѣхъ, воⷥзрѣ́въ же ѻ҆чи́ма свои́ма, а҆враа́мъ ѹ҆зрѣ̀, и҆ сѐ трїѐ мꙋ́жи стоѧ́хꙋ над̾ ни́мъ: и҆ поклони́сѧ до землѝ, и҆ речѐ: Гдⷭ҇и, а҆́ще ѡ҆брѣто́хъ блгⷣть пред̾ тобо́ю, не минѝ раба̀ твоегѡ̀ (Быт. и҃і : а҃ г҃). сѐ смотри́те, трїе́хъ мꙋже́й зри́тъ, бесѣ́дꙋетъ же а҆́ки къ є҆ди́номꙋ, гл҃ющи: Гдⷭ҇и, а҆́ще ѡ҆брѣто́хъ блгⷣть пред̾ лице́мъ твои́мъ: позна́ бо ст҃ы́й то́й пра́ѻц҃ъ є҆ди́наго въ трїе́хъ ли́цѣхъ бы́ти бг҃а.

Мꙋдрецы́ же сарацы́нстїи не вѣ́дꙋще проти́вꙋ сегѡ̀ что̀ ѿвѣща́ти, молча́хꙋ, та́же реко́ша: ка́кѡ вы̀ хрⷭ҇тїа́не сказꙋ́ете, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ѿ жены̀ роди́сѧ; мо́жетъ ли бг҃ъ роди́тисѧ ѿ ѹ҆тро́бы же́нскїѧ; ѿвѣща̀ фїлосо́фъ: не ѿ просты́ѧ жены̀, но ѿ небра́чныѧ пречⷭ҇тыѧ дв҃и́цы роди́сѧ бг҃ъ сн҃ъ, дѣ́йствїемъ ст҃а́гѡ дх҃а, и҆́же въ пречⷭ҇тѣй и҆ прест҃ѣ́й є҆ѧ̀ дв҃и́честѣй ѹ҆тро́бѣ, неизрече́ннѡ ѡ҆снова̀ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ пло́ть, и҆ па́че є҆сте́ственное ѹ҆стро́и сло́вꙋ ѻ҆́ч҃ю воплоще́нїе и҆ рожде́нїе: и҆́бо заче́ншаѧ є҆го̀ ѿ дх҃а ст҃а́гѡ дв҃а, ꙗ҆́коже пред̾ рождество́мъ бѣ̀ дв҃а, си́це и҆ въ рождествѣ̀, и҆ по ржⷭ҇твѣ̀ пребы́сть дв҃ою чⷭ҇тою, бг҃ꙋ та́кѡ и҆зво́лившꙋ, є҆гѡ́же во́ли и҆ хотѣ́нїю всѧ́кое созда́нное є҆стество̀ повинꙋ́етсѧ: и҆дѣ́же бо восхо́щетъ бг҃ъ, та́мѡ побѣжда́етсѧ є҆стества̀ чи́нъ. А҆ ꙗ҆́кѡ ѿ чⷭ҇тыѧ дв҃ы дх҃омъ ст҃ы́мъ хрⷭ҇то́съ роди́сѧ, свидѣ́телствꙋетъ ѡ҆ то́мъ и҆ ва́шъ проро́къ мꙋхамме́дъ написа́въ си́це: по́сланъ дх҃ъ ст҃ы́й къ дв҃ѣ чⷭ҇тѣй, ꙗ҆́кѡ да соизво́ливши є҆мꙋ̀ роди́тъ сн҃а. Па́ки глаго́лаша сарацы́ни: не прекосло́вимъ мы̀ семꙋ̀, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́съ ѿ чⷭ҇тыѧ роди́сѧ дв҃и́цы, но не глаго́лемъ є҆го̀ бы́ти бг҃а. ѿвѣща̀ бл҃же́нный: а҆́ще бы хрⷭ҇то́съ человѣ́къ бы́лъ про́стъ, а҆ не вкꙋ́пѣ и҆ бг҃ъ, то̀ ка́ѧ бѣ̀ потре́ба дх҃ꙋ ст҃о́мꙋ въ пречⷭ҇той дв҃и́ческой ѹ҆тро́бѣ дѣ́йствовати зача́тїе чл҃вѣ́ка про́ста: про́стъ бо чл҃вѣ́къ роди́тсѧ ѿ бра́чныѧ жены̀, а҆ не ѿ неискꙋсобра́чныѧ дв҃и́цы, и҆ зачина́етсѧ по є҆стествꙋ̀ ѿ мꙋ́жа, а҆ не ѿ ѻ҆со́бнагѡ наи́тїѧ и҆ дѣ́йства дх҃а ст҃а́гѡ.

Реко́ша сарацы́ни: а҆́ще хрⷭ҇то́съ є҆́сть бг҃ъ ва́шъ, то̀ почто̀ вы̀ не твори́те, ꙗ҆́коже ѻ҆́нъ вели́тъ ва́мъ; повелѣва́етъ бо ва́мъ моли́тисѧ за врагѝ, добро̀ твори́ти ненави́дѧщымъ и҆ гонѧ́щымъ ва́съ (Мт. є҃ : м҃д), лани́тꙋ ѡ҆браща́ти бїю́щымъ (Мт. є҃ : л҃ѳ): вы́же не та́кѡ, но проти̑внаѧ дѣ́ете: на творѧ́щихъ бо ва́мъ такова̑ѧ, ѻ҆рꙋ̑жїѧ ѡ҆стри́те, на бра́нь и҆схо́дите, ѹ҆бива́ете.

Гл҃а кѡнстанті́нъ бл҃же́нный: а҆́ще въ ко́емъ зако́нѣ двѣ̀ за́пѡвѣди бꙋ́дꙋтъ напи́саны, и҆ подадꙋ́тсѧ чл҃вѣ́кѡмъ ко и҆сполне́нїю, кото́рый бꙋ́детъ чл҃вѣ́къ и҆́стиннѣйшїй законохрани́тель: то́й ли, и҆́же є҆ди́нꙋ за́повѣдь соверши́тъ; и҆лѝ то́й, и҆́же ѻ҆́бѣ; ѿвѣща́ша: то́й лꙋ́чшїй, и҆́же ѻ҆́бѣ за́пѡвѣди и҆спо́лнитъ. Гл҃а фїлосо́фъ: хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, повелѣ́вый на́мъ за ѻ҆би́дѧщихъ на́съ моли́тисѧ, и҆ бл҃готвори́ти и҆̀мъ: то́йже речѐ и҆ сїѐ: бо́лшїѧ любвѐ никто́же мо́жетъ ꙗ҆ви́ти въ житїѝ се́мъ, а҆́ще кто̀ поло́житъ дꙋ́шꙋ свою̀ за дрꙋ́ги своѧ̀: терпи́мъ ѹ҆̀бо мы̀ дѣ́ющыѧсѧ на́мъ ѻ҆би́ды въ ѻ҆со́бности: во ѻ҆́бществѣ же, дрꙋгъдрꙋ́га застꙋпа́емъ, полага́юще своѧ̀ дꙋ́шы, да не когда̀ вы̀ плѣнѧ́юще бра́тїю на́шꙋ, плѣнитѐ съ тѣлесы̀ и҆ дꙋ́шы и҆́хъ вкꙋ́пѣ, ѹ҆бѣди́вше къ бг҃опроти́внымъ ѕлы́мъ дѣѧ́нїѧмъ.

Па́ки глаго́лаша сарацы́ни: Хрⷭ҇то́съ ва́шъ дадѐ да́нь за себѐ и҆ за и҆ны́ѧ, вы́ же почто̀ не твори́те дѣ́лъ є҆гѡ̀, и҆ не хо́щете даѧ́ти да́ни; и҆ а҆́ще дрꙋгъдрꙋ́га застꙋпа́ете, то̀ да́нь за бра́тїю ва́шꙋ дади́те на́шемꙋ си́це вели́комꙋ и҆ крѣ́пкомꙋ ꙗ҆зы́кꙋ і҆смаилі́тскꙋ. Глаго́ла фїлосо́фъ: а҆́ще кто̀ въ слѣ́дъ ѹ҆чи́телѧ своегѡ̀ хо́дитъ, и҆ ходи́ти хо́щетъ, дрꙋгі́й же нѣ́кто ѹ҆срѣ́тши є҆го̀ совраща́етъ, не велѧ̀ по ѹ҆чи́телѣ ше́ствовати, но и҆тѝ и҆на́мѡ, то́й дрꙋ́гъ ли є҆мꙋ̀ є҆́сть, и҆лѝ вра́гъ; ѿвѣща́ша: вра́гъ є҆́сть. Гл҃а фїлосо́фъ: хрⷭ҇то́съ, є҆гда̀ дадѐ да́нь, кото́рое въ то̀ вре́мѧ бѧ́ше ца́рство, і҆смаилі́тское ли, и҆лѝ ри́мское; ѻ҆́ни́ же реко́ша: ри́мское. Речѐ фїлосо́фъ: Ѹ҆̀бо мы̀ ѹ҆чи́телю на́шемꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ гдⷭ҇ꙋ послѣ́дꙋюще, дае́мъ да́нь царю̀ въ но́вомъ ри́мѣ сѣдѧ́щемꙋ, а҆ ве́тхимъ ри́момъ ѡ҆блада́ющемꙋ: вы́ же и҆́щꙋще ѿ на́съ да́ни, совраща́ете на́съ ѿ послѣ́дствованїѧ хрⷭ҇то́ва, и҆ быва́ете на́мъ вразѝ. Такові́и и҆ и҆ні́и мно́жайшїи вопро́сы и҆ ѿвѣ́ты бѧ́хꙋ кѡнстанті́новы въ состѧза́нїи съ мꙋдрецы̀ сарацы́нскими, чрез̾ мно́гїѧ днѝ, и҆ не преѡдолѣ́нъ быва́ше хрⷭ҇тїа́нскїй фїлосо́фъ, поспѣ́шествꙋющей є҆мꙋ̀ блгⷣти бж҃їей. Сарацы́ни же во всѣ́хъ свои́хъ проти́вꙋ положе́нїѧхъ и҆ мрⷣствованїѧхъ быва́хꙋ ѿ негѡ̀ посра́млени. Та́же не могꙋ́ще въ словесѣ́хъ побѣди́ти непобѣди́маго, да́ша є҆мꙋ̀ та́йнѡ ꙗ҆́дъ сме́ртный и҆спи́ти. Гдⷭ҇ь же рекі́й: а҆́ще что̀ и҆ сме́ртно и҆спїе́те, не вреди́тъ вы̀ (Мк. ѕ҃і : и҃і), то́й соблюдѐ раба̀ своего̀ цѣ́ла и҆ невреди́ма, и҆ возвратѝ того̀ здра́ва, съ че́стїю и҆ дара́ми ѿ кнѧ́зѧ сарацы́нскагѡ ѿпꙋще́на.

Возврати́всѧ же бл҃же́нный кѡнстанті́нъ въ ца́рьградъ, и҆ похвалꙋ̀ ѿ царѧ̀ и҆ ѿ ст҃ѣ́йшагѡ патрїа́рха за бг҃оꙋго́дный трꙋ́дъ сво́й прїе́мь, сѣ́де на є҆ди́номъ безмо́лвномъ мѣ́стѣ, и҆ внима́ше спасе́нїю своемꙋ̀, препыта́нїе и҆мѣ́ѧ ѿ про́мысла бж҃їѧ, на него́же возлага́шесѧ. а҆ ꙗ҆̀же є҆мꙋ̀ бг҃ъ хрⷭ҇толюби́выми человѣ́ки посыла́ше, то̀ ѿ тѣ́хъ ничесо́же ѡ҆ставлѧ́ше на ѹ҆́трїе, но по ѻ҆бы́чномъ пи́щи вкꙋше́нїи, раздаѧ́ше всѧ̀ ни́щымъ, ѹ҆пова́ше бо на пекꙋ́щагосѧ ѡ҆ всѣ́хъ на всѧ́къ де́нь бг҃а, и҆́же ѿверза́етъ рꙋ́кꙋ свою̀, и҆ насыща́етъ всѧ́кое живо́тно бл҃говоле́нїѧ.

Е҆ди́ною же пра́здникꙋ нѣ́коемꙋ приспѣ́вшꙋ, слꙋга̀ є҆гѡ̀ скорбѧ́ше, ꙗ҆́кѡ ничесо́же и҆́мꙋтъ на честны́й де́нь то́й: бл҃же́нный же кѡнстанті́нъ речѐ къ немꙋ̀: препита́вый и҆ногда̀ і҆и҃лтѧны въ пꙋсты́ни лѣ́та мнѡ́га, то́й не и҆́мать ли на́съ съ се́й де́нь препита́ти: но ше́дъ призовѝ несꙋмнѣ́ннѡ къ на́мъ на трапе́зꙋ понѐ пѧ́ть ни́щихъ, и҆ ча́емъ бж҃їѧ млⷭ҇ти, ꙗ҆́кѡ не ѡ҆ста́витъ насъ. Бы́вшꙋ же ѡ҆бѣ́днемꙋ часꙋ̀, принесѐ къ немꙋ̀ нѣ́кїй мꙋ́жъ бре́мѧ всѧ́кїѧ снѣ́ди, и҆ де́сѧть златни́цъ: ѻ҆́нъ же та̀ прїе́мь, хвалꙋ̀ воздадѐ бг҃ꙋ промы́сленникꙋ своемꙋ̀. Та́же по́йде во ѻ҆лѵ́мпъ къ старѣ́йшемꙋ бра́тꙋ своемꙋ̀ меѳо́дїю, и҆ съ ни́мъ нача̀ жи́телствовати, и҆́ноческїѧ проходѧ̀ въ по́стничествѣ по́двиги, въ моли́твахъ и҆ въ чте́нїи кни́жномъ всегда̀ ѹ҆пражнѧ́ѧсѧ. въ то̀ вре́мѧ прїидо́ша къ царю̀ мїхаи́лꙋ послы̀ ѿ кѡза́ръ, гл҃юще: мы̀ и҆спе́рва є҆ди́наго бг҃а зна́емъ, и҆́же є҆́сть над̾ всѣ́ми, и҆ томꙋ̀ мо́лимсѧ, кла́нѧющесѧ на восто́къ, но ѻ҆бы́чаи нѣ́кїѧ соде́ржимъ стꙋ́дныѧ: є҆вре́и же ѹ҆вѣщава́ютъ на́съ, да и҆́хъ вѣ́рꙋ прїи́мемъ, и҆ ѹ҆жѐ мно́зи ѿ на́съ къ є҆вре́йстѣй вѣ́рѣ приста́ша. Та́кожде и҆ сарацы́ни на свою̀ на́съ вѣ́рꙋ прекланѧ́ютъ, гл҃юще: ꙗ҆́кѡ на́ша вѣ́ра добрѣ́йша є҆́сть па́че всѣ́хъ ꙗ҆зы̑къ. Тогѡ̀ ра́ди ѿ ва́съ, съ ни́миже ста́рꙋю дрꙋ́жбꙋ и҆ любо́вь де́ржимь, поле́знагѡ на́мъ и҆́щемъ совѣ́та, и҆ про́симъ, да по́слете къ на́мъ нѣ́коего мꙋ́жа кни́жна ѿ ва́съ, и҆́же бы возмо́глъ препрѣ́ти є҆вре́ѡвъ и҆ сарацы́нѡвъ, и҆ а҆́ще препре́тъ, то̀ ва́шꙋ вѣ́рꙋ прїи́мем. Тогда̀ ца́рь мїхаи́лъ съ ст҃ѣ́йшимъ патрїа́рхомъ и҆гна́тїемъ, и҆́же бѣ̀ по ст҃о́мъ меѳо́дїи, сотвори́вше взыска́нїе ѡ҆ кѡнстанті́нѣ фїлосо́фѣ, призва́ша є҆го̀ ѿ ѻ҆лѷмпі́йскїѧ горы̀, и҆ жела́хꙋ, да и҆́детъ въ коза́ры на про́повѣдь хрⷭ҇то́вꙋ. ѻ҆́нъ же и҆ ѹ҆мре́ти за хрⷭ҇та̀ жела́ѧ, со ѹ҆се́рдїемъ на то́й пꙋ́ть и҆зво́лилъ, и҆ моли́лъ бра́та своего̀ меѳо́дїа бл҃же́ннаго, ꙗ҆́кѡ ѹ҆мѣ́вша ѿча́сти ꙗ҆зы́къ славе́нскїй, да и҆́детъ съ ни́мъ на а҆пⷭ҇лское послꙋша́нїе, є҆́же невѣ́рныѧ просвѣща́ти свѣ́томъ ст҃ы́ѧ вѣ́ры. Не ѿрече́сѧ ѹ҆́бѡ и҆ меѳо́дїй и҆тѝ съ ни́мъ хрⷭ҇та̀ ра́ди, и҆ ꙗ҆́шасѧ ѻ҆́ба кꙋ́пнѡ пꙋтѝ, ꙗ҆́кѡ да то́й бг҃осло́вскими словесы̀, ѻ҆́въ же бг҃опрїе́мною моли́твою возмо́гꙋтъ, поспѣшествꙋ́ющей и҆̀мъ бл҃года́ти бж҃їей, спастѝ дꙋ́шы поги́бшыѧ. Дости́гши же до херсо́на гра́да коза́рѡмъ сопредѣ́лнагѡ, ѹ҆ме́длиша та́мѡ вре́мѧ дово́лное, до́ндеже и҆з̾ꙋчи́шасѧ до́брѣ ꙗ҆зы́кꙋ коза́рскомꙋ: бесѣ́довахꙋ же коза́ри ꙗ҆зы́комъ славе́нским. Та́може и҆ жидо́вскомꙋ ꙗ҆зы́кꙋ навыкѡ́ша: и҆ самарѧни́на нѣ́коего съ сы́номъ тогѡ̀ приведо́ша ко ст҃о́й вѣ́рѣ и҆ ко кр҃ще́нїю. Слы́шавше же ѡ҆ моща́хъ ст҃а́гѡ сщ҃енномꙋ́ченика кли́мента па́пы ри́мскагѡ, ꙗ҆́кѡ въ мо́ри лежа́тъ, возбꙋжда́хꙋ є҆пⷭ҇кпа херсо́нскагѡ ко взыска́нїю честны́хъ тѣ́хъ моще́й, ѡ҆ ни́хже повѣствꙋ́етсѧ си́це: Є҆гда̀ кли́ментъ ст҃ы́й и҆з̾ ри́ма въ херсѡ́нъ заточе́нъ бы́сть, и҆ мно́гѡ та́мѡ люде́й ко хрⷭ҇тꙋ̀ ѡ҆браща́ше: а҆вфїдїа́нъ и҆ге́мѡнъ, повелѣ́нїемъ ке́сарѧ траїа́на, потопѝ є҆го̀ въ мо́ри, ко́твꙋ на вы́ю навѧза́вши, ꙗ҆́кѡ да не ѡ҆брѧ́щꙋтъ хрⷭ҇тїа́не тѣ́ла є҆гѡ̀. Стоѧ́хꙋ же вѣ́рнїи на бре́зѣ, смотрѧ́ще на потопле́нїе ст҃а́гѡ и҆ рыда́юще, по се́мъ два̀ вѣ́рнѣйшїи ѹ҆ченицы̀ є҆гѡ̀, корни́лїй и҆ фи́въ, глаго́лаша къ хрⷭ҇тїа́нѡмъ: помо́лимсѧ всѝ є҆динодꙋ́шнѡ, да ꙗ҆ви́тъ намъ гдⷭ҇ь честно́е тѣ́ло мꙋ́ченика своегѡ. молѧ́щꙋсѧ же хрⷭ҇тїа́нскомꙋ наро́дꙋ къ бг҃ꙋ, ѹ҆стꙋпѝ мо́ре въ нѣ́дра своѧ̀ на трѝ по́прища: лю́дїе же, ꙗ҆́коже и҆ногда̀ і҆и҃лтѧне въ чермнѣ́мъ мо́ри ше́дше по сꙋ́хꙋ, ѡ҆брѣто́ша хра́минꙋ мра́морнꙋ, во ѻ҆́бразъ цр҃кве ѿ бг҃а ѹ҆гото́ваннꙋ, и҆ та́мѡ тѣ́ло ст҃а́гѡ лежа́щее, и҆ ко́тва, съ не́юже ѹ҆топле́нъ, бли́зъ є҆гѡ̀ лежа́ше. Хотѧ́щымъ же вѣ́рнымъ чⷭ҇тно́е то̀ тѣ́ло ѿтꙋ́дꙋ взѧ́ти, бы́сть ѿкрове́нїе преждепомѧнꙋ́тымъ є҆гѡ̀ ѹ҆ч҃нкѡ́мъ, да ѡ҆ста́вѧтъ бы́ти та́мѡ тѣ́ло ст҃а́гѡ, ꙗ҆́кѡ на всѧ́ко лѣ́то въ па́мѧть є҆гѡ̀, и҆́мать та́кѡ мо́ре ѿстꙋпа́ти до седмѝ дне́й, даю́ще пꙋ́ть хотѣ́щымъ приходи́ти на поклоне́нїе. и҆ быва́ше та́кѡ чрез̾ се́дмьсотъ лѣ́тъ, ѿ ца́рства траїа́нова, да́же до ца́рства нїки́фора царѧ̀ гре́ческагѡ. та́же грѣхѡ́въ ра́ди чл҃вѣ́ческихъ, преста̀ мо́ре ѿстꙋпа́ти в̾ нїки́форово ца́рство, и҆ печа́лни бы́ша хрⷭ҇тїа́не.

Минꙋ́вшымъ же по то́мъ пѧти́десѧти лѣ́тамъ и҆ вѧ́щше, кѡнстанті́нъ съ меѳо́дїемъ въ херсо́нъ прїидо́ша, и҆ тща́хꙋсѧ ѡ҆ ѡ҆брѣ́тенїи честны́хъ моще́й кли́ментовыхъ, и҆ подвиго́ша на то̀ херсо́нскаго є҆пⷭ҇кпа геѡ́ргїа бл҃же́ннаго, и҆́же пе́рвѣе и҆́де въ кѡнстантїнопо́ль къ царю̀ и҆ патрїа́рхꙋ, ѡ҆ то́мъ возвѣща́ѧ, и҆ совѣ́тъ ѿ ни́хъ прїе́млѧ, и҆ поѧ́тъ ѿто́ль ве́сь кли́ръ ст҃ы́ѧ софі́и: та́же доше́дши до херсо́на, и҆́де съ бл҃же́нными си́ми ѹ҆чи́телѧми меѳо́дїемъ и҆ кѡнстанті́номъ, и҆ со всѣ́мъ наро́домъ, со ѱалмы̀ и҆ пѣ́снми на кра́й мо́рѧ, хотѧ́ще полꙋчи́ти жела́емое, но не разстꙋпи́сѧ вода̀. заше́дшꙋ же со́лнцꙋ, всѣ́до́ша въ кора́бль, и҆ въ полꙋ́нощи свѣ́тъ возсїѧ̀ ѿ мо́рѧ, и҆ ꙗ҆ви́сѧ пе́рвѣе глава̀, по то́мъ же и҆ всѝ ст҃а́гѡ кли́мента мо́щы, и҆з̾ воды̀ изшє́дшыѧ, и҆ взе́мше ѻ҆́ныѧ вложи́ша въ кора́бль, и҆ во гра́дъ не́сше че́стнѡ, въ цр҃кви а҆пⷭ҇толъ ст҃ѣ́й положи́ша, ѿ ни́хже бл҃же́нный кѡнстанті́нъ съ меѳо́дїемъ ча́сть нѣ́кꙋю взе́мше, и҆мѣ́ѧхꙋ тꙋ́ю съ собо́ю всегда̀, до́ндеже ѻ҆́нꙋю ѿнесо́ша въ ри́мъ.

По се́мъ и҆до́ша въ коза́ры, и҆ прїѧ́ты бы́ша че́стнѡ ѿ кага́на кнѧ́зѧ коза́рскагѡ: и҆́бо и҆ писа́нїе ѿ царѧ̀ гре́ческагѡ къ кага́нꙋ и҆мѣ́ѧхꙋ. и҆ мно́гое та́мѡ бѣ̀ прѣ́нїе бл҃же́нномꙋ кѡнстанті́нꙋ съ коза́ры, и҆ со і҆ꙋде́и, и҆ съ сарацы́ны: и҆́бо кѡнстанті́нъ мно́жайшагѡ бѣ̀ ѹ҆че́нїѧ па́че меѳо́дїа: поне́же меѳо́дїй млады́ѧ лѣта̀ своѧ̀ въ во́инствованїи, а҆ не въ кни́жномъ ѹ҆че́нїи и҆ждивѐ, и҆ на воево́дстѣй вла́сти є҆мꙋ̀ бы́вшꙋ, въ наро́дныхъ ве́щехъ па́че, не́же въ кни́жномъ чте́нїи бѣ̀ ѹ҆пражне́нїе є҆гѡ̀. а҆ кѡнстанті́нъ ѿ ю҆́ности во ѹ҆че́нїи кни́жномъ и҆ въ и҆ска́нїи любомꙋ́дрїѧ бы́сть воспи́танъ, и҆ въ бж҃е́ственномъ писа́нїи ѕѣлѡ̀ и҆скꙋ́сенъ, и҆ въ словесѣ́хъ си́ленъ, гото́въ сы́й проти́вꙋ всѧ́кагѡ вопро́са ѿвѣ́тъ да́ти. Кѡнстанті́нъ ѹ҆́бѡ ѡ҆ все́мъ прѧ́шесѧ съ не вѣ́рными, а҆ меѳо́дїй моли́твою свое́ю бг҃оꙋго́дною кѡнстанті́нꙋ поспѣ́шествоваше. и҆ гл҃а къ ни́мъ нѣ́кїй коза́ринъ: вы̀ гре́цы ѕо́лъ ѻ҆бы́чай и҆́мате: поставлѧ́те бо ва́мъ царѧ̀ и҆на́го вмѣ́стѡ и҆на́гѡ, ѿ и҆на́гѡ ро́да, ѿ про́стагѡ а҆ не ѿ ца́рскагѡ, ꙗ҆́коже сѐ: по нїки́форѣ, поста́висте царе́мъ мїхаи́ла кѷропала́та, є҆ди́наго ѿ болѧ́ръ бы́вша. та́же ѿста́вивше того̀, поста́висте льва̀ а҆рмени́на ѿ про́стагѡ бы́вшагѡ ро́да. ѹ҆би́вше же того̀, поста́висте мїхаи́ла тра́ѵлаго, и҆́же бѣ̀ ро́домъ ѿ а҆морі́и. ѹ҆ на́съ же не та́кѡ, но и҆́мамы на́шѧ кага́ны [сі́есть царѝ] ѿ до́мꙋ и҆ ѿ ро́да кага́нскагѡ, и҆ не и҆́накѡ кто̀ ѹ҆ на́съ воцари́тсѧ, а҆́ще не ѿ пле́мене ца́рскагѡ бꙋ́детъ. Бл҃же́нный же кѡнстанті́нъ на сїѐ кра́ткими ѿвѣща̀ словесы̀: ѕлѣ́ ли сотворѝ бг҃ъ, є҆гда̀ неꙋго́днаго є҆мꙋ̀ царѧ̀ саꙋ́ла ѿве́рже, дв҃да же мꙋ́жа по се́рдцꙋ своемꙋ̀ ѿ ста́дъ ско́тскихъ и҆збра̀; и҆ ѹ҆молча̀ ѡ҆ то́мъ коза́ринъ. По се́мъ па́ки коза́ринъ речѐ: вы̀ кни́ги держа́ще въ рꙋка́хъ, сказꙋ́ете ѿ ни́хъ при̑тчи: мы́ же не та́кѡ, но ѿ пе́рсей на́шихъ всѧ̀ мꙋ́дрости и҆зно́симъ, не гордѧ́щесѧ ѡ҆ писа́нїѧхъ, ꙗ҆́коже вы̀ гордите́сѧ: и҆́бо внꙋ́трь и҆́мамы ꙗ҆́кѡ поглоще́ннꙋю въ на́съ мꙋ́дрость. Глаго́ла кѡнстанті́нъ: а҆́ще срѧ́щеши мꙋ́жа на́га, глаго́люща: мно́ги ѻ҆де́жды, и҆ зла́то, и҆ и҆мѣ̑нїѧ и҆́мамъ: и҆́меши ли є҆мꙋ̀ вѣ́рꙋ, на́га є҆го̀ и҆ ничто́же въ рꙋка́хъ и҆мꙋ́ща ви́дѧщи; ѿвѣща̀ коза́ринъ: нѝ, а҆́ще бо и҆мѣ́лъ бы что̀, не бы̀ на́гъ ходи́лъ. Глаго́ла кѡнстанті́нъ: а҆́ще ты̀ поглоти́лъ є҆сѝ всѧ́кꙋю мꙋ́дрость, ꙗ҆́коже хва́лишисѧ: то̀ скажѝ мнѣ̀, коли́кѡ родѡ́въ пре́йде ѿ а҆да́ма и҆ мѡѷсе́а, и҆ кото́рый ро́дъ, и҆ на ко́ей ча́сти землѝ и҆мѣ̀ своѐ ѡ҆держа́нїе. не могі́й же проти́вꙋ сегѡ̀ коза́ринъ что̀ ѿвѣща́ти, ѹ҆молча̀. а҆ кѡнстанті́нъ ѿвѣща̀: ни а҆́зъ ѹ҆̀бо и҆мꙋ̀ тебѣ̀ вѣ́ры, дабы̀ є҆сѝ поглоти́лъ всѧ́кꙋю мꙋ́дрость, и҆ без̾ кни́гъ бы премꙋ́дръ бы́лъ. Є҆гда́ же бѧ́хꙋ на ѻ҆бѣ́дѣ ѹ҆ кага́на, взе́мь кага́нъ ча́шꙋ, речѐ: пїе́мъ во и҆́мѧ бг҃а є҆ди́нагѡ сотво́ршагѡ всю̀ тва́рь, хрⷭ҇тїа́нскїй же фїлосо́фъ кѡнстанті́нъ, взе́мши ча́шꙋ, речѐ: пїю̀ во и҆́мѧ бг҃а є҆ди́нагѡ, и҆ сло́ва є҆гѡ̀, и҆́мже нб҃са̀ ѹ҆тверди́шасѧ, и҆ животворѧ́щагѡ дх҃а, и҆́мже всѧ̀ си́ла со́зданныѧ тва́ри соде́ржитсѧ. Глаго́ла кага́нъ: ра́внѡ держи́мъ ѡ҆ бз҃ѣ созда́вшемъ всю̀ тва́рь, то́кмѡ въ се́мъ ра́знствꙋемъ, ꙗ҆́кѡ вы̀ трⷪ҇цꙋ сла́вите, а҆ мы̀ є҆ди́нагѡ бг҃а сла́вимъ, ꙗ҆́коже и҆ є҆вре́йскїѧ ѹ҆ча́тъ кни́ги. а҆́ще ѿ є҆вре́йскихъ кни́гъ є҆ди́наго бг҃а зна́ти поꙋча́етесѧ, то̀ ѿ тѣ́хже кни́гъ и҆ ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ позна́йте: проповѣ́дꙋютъ бо кни̑ги є҆вре́йскїѧ въ прⷪ҇ро́чествїѧхъ, сло́во, и҆ дх҃а, ꙗ҆́коже прⷪ҇ро́къ и҆ ца́рь дв҃дъ глаго́летъ: Сло́вомъ гдⷭ҇нимъ нб҃са̀ ѹ҆тверди́шасѧ, и҆ дꙋ́хомъ ѹ҆́стъ є҆гѡ̀ всѧ̀ си́ла и҆́хъ (Ѱал. л҃в : ѕ҃): Сѐ здѣ̀ тро́е во є҆ди́нствѣ ꙗ҆́вѣ зри́телно є҆́сть: гдⷭ҇ь, и҆ сло́во є҆гѡ̀, и҆ дх҃ъ. Гдⷭ҇ь є҆́сть бг҃ъ ѻ҆ц҃ъ. Сло́во, бг҃ъ сн҃ъ. Дх҃ъ же ѹ҆́стъ гдⷭ҇нихъ є҆́сть бг҃ъ дх҃ъ ст҃ы́й. ѻ҆ба́че ꙗ҆́коже не трѝ сꙋ́ть гпⷭ҇дїе, но є҆ди́нъ гдⷭ҇ь съ сло́вомъ свои́мъ и҆ дх҃омъ: си́це не трѝ бз҃и въ бж҃ествѣ̀, но є҆ди́нъ бг҃ъ є҆́сть почита́емый. Разсмотри́ же и҆ ѿсю́дꙋ: а҆́ще кто̀ тебѣ̀ че́сть творѧ̀, не почита́лъ бы словесѐ твоегѡ̀ и҆ дꙋ́ха ѹ҆́стъ твои́хъ, но и҆мѣ́лъ бы та̑ въ презрѣ́нїи безче́стномъ: дрꙋгі́й же всѐ то̀ тро́е, тебѐ, и҆ сло́во твоѐ, и҆ дꙋ́ха ѹ҆́стъ твои́хъ, и҆мѣ́лъ бы въ честѝ: кото́рый бы ѹ҆̀бо ѿ ѻ҆бои́хъ бы́лъ и҆́стинный почита́тель лица̀ твоегѡ̀ ца́рскагѡ; ѻ҆́нъ же ѿвѣща̀: всѐ тро́е и҆мѣ́ѧй ра́внѡ въ честѝ. Глаго́ла фїлосо́фъ: ѹ҆̀бо и҆ мы̀ и҆́стиннѣйшїи є҆смы̀, и҆ па́че ва́съ лꙋ́чшїи бг҃очтецы̀, почита́юще ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ, ра́внѡ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́го дх҃а. семꙋ́же наꙋчи́хомсѧ ѿ кни́гъ проро́ческихъ: и҆́бо и҆ ст҃ы́й прⷪ҇ро́къ и҆са́їа вво́дитъ бг҃а сн҃а глаго́люща: Послꙋ́шай менѐ і҆а́кѡве, и҆ і҆и҃лю, є҆го́же а҆́зъ призыва́ю: а҆́зъ є҆́смь пе́рвый, и҆ а҆́зъ є҆́смь въ вѣ́къ. и҆ ны́нѣ гдⷭ҇ь посла̀ мѧ̀, и҆ дх҃ъ є҆гѡ̀ (Иса. м҃и : в҃і, ѕ҃і). Ко́егѡ кни́жнагѡ писа́нїѧ сказа́нїе ꙗ҆́снѡ и҆з̾ѧви́ша дре́внїи ѻ҆ц҃ы̀ на́ши. кто́ бо є҆́сть посыла́емый, а҆́ще не сн҃ъ; и҆ ѿ когѡ̀ посыла́етсѧ, а҆́ще не ѿ ѻ҆ц҃а̀, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а ѻ҆́ч҃а; Бѣ́ же та́мѡ ѿ предстоѧ́щихъ кага́нꙋ мно́жество і҆ꙋде́й, ті́и реко́ша къ бл҃же́нномꙋ кѡнстанті́нꙋ: скажѝ на́мъ фїлосо́фе хрⷭ҇тїа́нскїй, ка́кѡ мо́жетъ же́нскїй по́лъ бг҃а вмѣсти́ти во чре́вѣ, на него́же ни воⷥзрѣ́ти возмо́жно, не то́кмѡ є҆го̀ роди́ти; фїлосо́фъ же показа́въ пе́рстомъ на кага́на, и҆ на пе́рваго совѣ́тника є҆гѡ̀, гл҃а: а҆́ще бы кто̀ ре́клъ, ꙗ҆́кѡ се́й пе́рвый совѣ́тникъ не мо́жетъ прїѧ́ти въ до́мъ сво́й кага́на, и҆ ѹ҆чреди́ти є҆го̀, послѣ́днїй же ра́бъ є҆гѡ̀ мо́жетъ прїѧ́ти и҆ ѹ҆чреди́ти: та́кѡ глаго́лющаго ка́кѡ и҆́мамъ нарещѝ, безꙋ́мнымъ ли, и҆лѝ разꙋ́мнымъ; і҆ꙋдє́и же реко́ша: и҆ ѕѣлѡ̀ безꙋ́менъ є҆́сть таковы́й. фїлосо́фъ же па́ки вопросѝ и҆̀хъ: что̀ є҆́сть въ поднбⷭ҇нѣй честнѣ́йшее ѿ всѣ́хъ ви́димыхъ тва́рей; Реко́ша і҆ꙋде́и: человѣ́къ є҆́сть честнѣ́йшїй па́че всѧ́кагѡ зри́магѡ созда́нїѧ: поне́же дꙋше́ю разꙋ́мною по ѻ҆́бразꙋ бж҃їю со́зданною почте́нъ є҆́сть. Тогда̀ глаго́ла фїлосо́фъ: то̀ ѹ҆̀бо неразꙋ́мни сꙋ́ть ті́и, и҆̀же глаго́лютъ невозмо́жной бы́ти ве́щи, дабы̀ во ѹ҆тро́бѣ є҆стества̀ человѣ́ческа вмѣсти́лсѧ бг҃ъ, є҆го́же въ кꙋпинѣ̀ мѡѷсе́овой вмѣ́щшасѧ вѣ́дѧтъ: є҆да́ ли кꙋпина̀ тва́рь сꙋ́щи бездꙋ́шна и҆ нечꙋ́вственна честнѣ́йша є҆́сть па́че чꙋ́вственныѧ и҆ разꙋ́мныѧ тва́ри, дꙋше́ю бг҃оподо́бною почте́нныѧ; въ бꙋ́рю, во ѻ҆́блакъ, въ ды́мъ, и҆ во ѻ҆́гнь вмѣща́шесѧ бг҃ъ, є҆гда̀ ꙗ҆влѧ́шесѧ і҆́ѡвꙋ, мѡѷсе́ю и҆ и҆лїѝ: и҆ что̀ ди́вно, ꙗ҆́кѡ въ честнѣ́йшꙋю ѡ҆дш҃евле́ннꙋю тва́рь вмѣсти́сѧ, хотѧ̀ ꙗ҆ви́тисѧ на землѝ, и҆ съ чл҃вѣ́ки пожи́ти, и҆ и҆сцѣли́ти и҆̀хъ ѿ ꙗ҆́звы сме́ртныѧ, а҆да́мовымъ грѣхо́мъ человѣ́ческомꙋ ро́дꙋ нанесе́нныѧ: и҆́бо таково́мꙋ честнѣ́йшемꙋ созда́нїю, ро́дꙋ, глаго́лю, человѣ́ческомꙋ, во и҆стлѣ́нїе грѣхо́вное и҆ сме́ртное па́дшемꙋ, ѿ когѡ́ бы и҆мѣ́ло пода́тисѧ врачевство̀ и҆ ѡ҆бновле́нїе, а҆́ще не ѿ самагѡ̀ творца̀; ѿвѣща́йте мѝ: не дв҃дъ ли предречѐ; Посла̀ сло́во своѐ, и҆ и҆сцѣлѝ ѧ҆̀ (Ѱал. р҃ѕ : к҃): и҆́бо сло́во ѻ҆́ч҃ее сн҃ъ, прише́дъ и҆ и҆сцѣлѝ є҆стество̀ человѣ́ческое. Ка́кѡ же то̀ сло́во ѻ҆́ч҃ее и҆мѣ́ѧше и҆сцѣли́ти человѣ́ка, а҆́ще не бы̀ а҆́ки пла́стырь приложи́лсѧ къ человѣ́кꙋ чрез̾ соедине́нїе є҆мꙋ̀ вочеловѣ́ченїемъ; є҆да́ ли кото́рый вра́чь, хотѧ̀ ꙗ҆́звеннаго человѣ́ка ѹ҆врачева́ти, пла́стырь къ дре́вꙋ, и҆лѝ къ ка́меню, а҆ не къ болѧ́щемꙋ человѣ́кꙋ прилага́етъ; Ѹ҆̀бо и҆ бг҃ъ, сло́во своѐ є҆диноро́дное, не къ древꙋ, а҆́ще и҆ междꙋ̀ древесы̀ кꙋпины̀ неѡпали́мыѧ бѣ̀ ви́дѣно, ни къ ка́мени, а҆́ще и҆ на ка́менныхъ гора́хъ сїна́и и҆ хѡри́вѣ мѡѷсе́емъ и҆ и҆лїе́ю бѣ̀ зри́мо: но къ человѣ́кꙋ болѣ́знїю грѣхо́вною ѡ҆б̾ѧ́томꙋ сме́ртнѡ, ꙗ҆́кѡ цѣле́бный пла́стырь приложи́лъ, и҆ присоедини́лъ крѣ́пкѡ, бл҃говоли́вши томꙋ̀ всели́тисѧ дѣ́йствїемъ дх҃а своегѡ̀ ст҃а́гѡ, въ чи́стой дв҃и́ческой, а҆ не простоже́нской ѹ҆тро́бѣ, и҆ воплоти́тисѧ и҆ роди́тисѧ ѿ неѧ̀. ꙗ҆́коже и҆са́їа предречѐ: сѐ дв҃а во чре́вѣ зачне́тъ, и҆ роди́тъ сн҃а, и҆ нарекꙋ́тъ и҆́мѧ є҆мꙋ̀ є҆мманꙋи́лъ (Иса. з҃ : д҃і), є҆́же є҆́сть сказа́емо, съ на́ми бг҃ъ. сѐ прⷪ҇ро́къ то́й ꙗ҆́вѣ сказꙋ́етъ бг҃а сн҃а рожде́нна бы́ти на землѝ чи́стою небра́чною дв҃цею. А҆ ꙗ҆́кѡ потре́бно бѣ̀ бг҃ꙋ всели́тисѧ въ ню̀, спасе́нїѧ ра́ди на́шегѡ, воспомѧни́те, є҆́же напи́сано бы́ти въ ва́шихъ кни́гахъ, а҆хі́лла рави́нъ ва́шъ глаго́летъ: ꙗ҆́кѡ мѡѷсе́й въ горѣ̀ ка́менной, и҆ въ гла́сѣ трꙋ́бнѣмъ, рꙋ́цѣ просте́ръ, въ моли́твѣ свое́й речѐ къ бг҃ꙋ: не ꙗ҆влѧ́йсѧ на́мъ ктомꙋ̀ гдⷭ҇и ще́дрый, но всели́сѧ въ на́шѧ ѹ҆тро́бы, ѿе́мь грѣхѝ на́шѧ. А҆́ще же мѡѷсе́й молѧ́ше бг҃а, да всели́тсѧ во ѹ҆тро́бы на́шѧ, то̀ почто̀ вы̀ прекосло́вите на́мъ и҆сповѣ́дающымъ то̀, ꙗ҆́кѡ всели́сѧ бг҃ъ во ѹ҆тро́бꙋ же́нскꙋ, и҆ не простоже́нскꙋ, но дв҃чꙋ, чи́стꙋ, непоро́чнꙋ, неискꙋсобра́чнꙋ. Вселѧ́етсѧ же и҆ въ на́шѧ ѹ҆тро́бы, є҆гда̀ тогѡ̀ мы̀ хрⷭ҇тїа́не причаща́емсѧ въ та́инственной же́ртвѣ. и҆ прїѧ̀ ѹ҆жѐ и҆сполне́нїе своѐ дре́внѧѧ ѻ҆́наѧ мѡѷсе́ева моли́тва напи́саннаѧ въ ва́шихъ кни́гахъ, по свидѣ́телствꙋ а҆хі́ллы рави́на ва́шегѡ, всели́сѧ въ на́шѧ ѹ҆тро́бы ѿе́мь грѣхѝ на́шѧ.

Сконча́вшꙋсѧ же ѻ҆бѣ́дꙋ, разыдо́шасѧ, наре́кше де́нь, во́ньже па́ки и҆́мꙋтъ бесѣ́довати ѡ҆ всѣ́хъ си́хъ. и҆ прише́дшꙋ дню̀ томꙋ̀, собра́шасѧ. и҆ сѣ́де кага́нъ на мѣ́стѣ свое́мъ, повелѣ́ же и҆ хрⷭ҇тїа́нскимъ ѹ҆чи́телємъ кѡнстанті́нꙋ съ меѳо́дїемъ сѣ́сти. и҆ гл҃аша къ ни́мъ і҆ꙋдє́и: скажи́те на́мъ, кото́рый зако́нъ дадѐ бг҃ъ пе́рвѣе, мѡѷсе́овъ ли, и҆лѝ то́й, є҆го́же вы̀ хрⷭ҇тїа́не держитѐ; бл҃же́нный же кѡнстанті́нъ фїлосо́фъ проти́вꙋ вопросѝ и҆̀хъ, глаго́лѧ: тогѡ́ ли ра́ди ѡ҆ зако́нѣ, кото́рый є҆́сть пе́рвый, вопроси́сте, да бы́сте реклѝ, ꙗ҆́кѡ пе́рвый лꙋ́чшїй є҆́сть; ѿвѣща́ша і҆ꙋдє́и: є҆́й тогѡ̀ ра́ди: и҆́бо всѧ́чески подоба́етъ, да пе́рвомꙋ зако́нꙋ повинꙋ́емсѧ: поне́же пе́рвый и҆́мать бы́ти нача́лнѣйшїй и҆ лꙋ́чшїй. Глаго́ла фїлосо́фъ: а҆́ще пе́рвый зако́нъ держа́ти хо́щете, то̀ ѹ҆клони́тесѧ ѿ сꙋ́етнагѡ ѡ҆брѣ́занїѧ. Реко́ша і҆ꙋдє́и: чесѡ̀ ра́ди глаго́леши та́кѡ; речѐ фїлосо́фъ: скажи́те пои́стиннѣ, во ѡ҆брѣ́занїи ли пе́рвый зако́нъ да́нъ є҆́сть, и҆лѝ въ неѡбрѣ́занїи; ѿвѣща́ша і҆ꙋдє́и: мни́мъ, ꙗ҆́кѡ во ѡ҆брѣ́занїи. Глаго́ла фїлосо́фъ: не нѡ́ю ли пе́рвѣе бг҃ъ пре́жде ѡ҆брѣ́занїѧ дадѐ зако́нъ, по заповѣ́данїи бы́вшемъ въ раѝ а҆да́мꙋ и҆ ѿпаде́нїи тогѡ̀; завѣща́ бо нѡ́ю, да не пролива́ема бꙋ́детъ кро́вь чл҃вѣ́ча, пролива́ѧй же кро́вь бра́та своегѡ̀, да прїи́метъ ка́знь, ꙗ҆́кѡ да є҆гѡ̀ кро́вь пролїе́тсѧ вмѣ́стѡ пролїѧ́нныѧ рꙋка́ми тогѡ̀ кро́ве. та́кожде и҆ ѡ҆ ꙗ҆де́нїи ѕе́лїѧ травна́гѡ, и҆ ѕвѣре́й, и҆ скотѡ́въ, и҆ пти́цъ, и҆ ры́бъ, завѣ́тъ дадѐ. и҆ глаго́ла къ нѡ́ю: Сѐ а҆́зъ поста́влю завѣ́тъ мо́й ва́мъ, и҆ сѣ́мени ва́шемꙋ по ва́съ (Быт. ѳ҃ : ѳ҃). реко́ша і҆ꙋдє́и: но завѣ́тъ нѣ́сть зако́нъ, не рече́ бо бг҃ъ къ нѡ́ю зако́нъ мо́й, но завѣ́тъ мо́й ва́мъ поста́влю, мы́ же зако́на держи́мсѧ. Гл҃а фїлосо́фъ: ѡ҆брѣ́занїе же ва́ше ка́ко держитѐ, ꙗ҆́кѡ зако́нъ ли, и҆лѝ и҆́накѡ; реко́ша ѻ҆нѝ: ꙗ҆́кѡ зако́нъ держи́мъ. Глаго́ла фїлосо́фъ: но ѡ҆брѣ́занїѧ не наречѐ бг҃ъ зако́номъ, то́чїю завѣ́томъ, глаго́ла бо ко а҆враа́мꙋ: завѣ́тъ мо́й снабдѝ и҆ сѣ́мѧ твоѐ съ тобо́ю въ ро́ды, да ѡ҆брѣ́жетсѧ всѧ́къ мꙋ́жескъ по́лъ, и҆ бꙋ́детъ въ зна́менїе завѣ́та междꙋ̀ мно́ю, и҆ ва́ми. и҆ па́ки: бꙋ́детъ завѣ́тъ мо́й на пло́ти ва́шей въ завѣ́тъ вѣ́ченъ. (Быт. з҃і : ѳ҃ г҃і) Сѐ смотри́те, ни є҆ди́нощи наречѐ ѡ҆брѣ́занїѧ зако́номъ, но то́чїю завѣ́томъ, ѹ҆̀бо и҆́мате ѿме́тнꙋти ѡ҆брѣ́занїе, ꙗ҆́кѡ не зако́нное. А҆́ще же завѣ́тъ ѡ҆брѣ́занїѧ и҆́мате, ꙗ҆́кѡ зако́нъ, то̀ и҆ завѣ́тъ нѡ́ю да́нный, до́лжни є҆стѐ, ꙗ҆́кѡ зако́нъ и҆мѣ́ти, и҆ нарещѝ є҆го̀ зако́номъ пе́рвымъ, є҆го́же бг҃ъ ро́дꙋ чл҃ческомꙋ и҆згна́нномꙋ и҆з̾ раѧ̀, и҆ ѿ пото́пныхъ во́дъ соблюде́нномꙋ дадѐ пе́рвѣе. реко́ша і҆ꙋдє́и: нѝ, но мѡѷсе́ю да́нный зако́нъ, є҆́сть зако́нъ, и҆ тогѡ̀ мы̀ держи́мсѧ. Глаго́ла фїлосо́фъ: а҆́ще завѣ́тъ нѡ́ю да́нный, нѣ́сть зако́нъ, но то́кмѡ завѣ́тъ: поне́же не наречѐ є҆го̀ бг҃ъ зако́номъ, но завѣ́томъ: то̀ и҆ мѡѷсе́ю да́нный зако́нъ, не зако́нъ є҆́сть: поне́же то́йже бг҃ъ во і҆еремі́и прⷪ҇ро́цѣ въ главѣ̀ первойна́десѧть не нарица́етъ є҆го̀ зако́номъ, но завѣ́томъ то́кмѡ, пи́шетсѧ бо та́мѡ: Слы́шите словеса̀ завѣ́та сегѡ̀, сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ: про́клѧтъ мꙋ́жъ, и҆́же не послꙋ́шаетъ слове́съ завѣ́та сегѡ̀, є҆го́же заповѣ́дахъ ѻ҆ц҃є́мъ ва́шымъ въ де́нь, во́ньже и҆зведо́хъ и҆̀хъ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ (Іер. а҃і : в҃ д҃). а҆́ще же то́й завѣ́тъ є҆́сть ва́мъ зако́номъ, ѹ҆̀бо и҆ нѡ́ю завѣ́тъ да́нный є҆́сть воистиннꙋ зако́нъ, зако́нъ же пе́рвый, прежде ѡ҆брѣ́занїѧ да́нный, є҆го́же и҆́мате и҆ ны́нѣ держа́тисѧ, ꙗ҆́кѡ пе́рвагѡ, не слꙋ́шающе по не́мъ наста́вшихъ дрꙋги́хъ зако́нѡвъ, а҆враа́мова и҆ мѡѷсе́ова: поне́же пе́рвѣе са́ми реко́сте, ꙗ҆́кѡ пе́рвый зако́нъ лꙋ́чшїй є҆́сть, и҆ томꙋ̀ повинꙋ́тисѧ подоба́етъ. І҆ꙋдє́и же ѿ сегѡ̀ на и҆́но ѹ҆клонѧ́ющесѧ, реко́ша: є҆ли́цы зако́на мѡѷсе́ова держа́хꙋсѧ, всѝ ѹ҆годи́ша бг҃ꙋ, и҆ мы̀ тогѡ̀ держа́щесѧ, надѣ́емсѧ та́кожде ѹ҆го́дни бг҃ꙋ бы́ти: вы́ же и҆́ный но́вый зако́нъ са́ми себѣ̀ и҆з̾ѡбрѣ́тше, держите́сѧ своегѡ̀, зако́нъ же бж҃їй бе́тхїй попира́ете. Ѿвѣща̀ фїлосо́фъ: до́брѣ та́кѡ твори́мъ: и҆́бо и҆ а҆враа́мъ, а҆́ще бы не при́нѧлъ ѡ҆брѣ́занїѧ, но то́кмѡ нѡ́евъ завѣ́тъ держа́лъ, то̀ не бы̀ дрꙋ́гъ наре́клсѧ бж҃їй. та́кожде и҆ мѡѷсе́й по а҆враа́мѣ, написа̀ и҆́ный зако́нъ, не ѹ҆довлѧ́ющесѧ пре́жде прїѧ́тыми зако́нами, нѡ́евымъ и҆ а҆враа́мовымъ, и҆ мы̀ ѹ҆̀бо по семꙋ̀ ѻ҆́бразꙋ дѣ́емъ. ѻ҆ба́че ꙗ҆́коже ѻ҆нѝ дрꙋ́гъ по дрꙋ́гѣ не ѿмета́хꙋ пре́жднихъ зако́нѡвъ, ни а҆враа́мъ бо ѿве́рже нѡ́ева, ни мѡѷсе́й презрѣ̀ ѻ҆бои́хъ, но недостаю̑щаѧ и҆сполнѧ́юще, соверше́ннꙋю во́лю гдⷭ҇ню простра́ннѣйшими законописа́нїѧми из̾ѧви́ша, да за́повѣдь гдⷭ҇нѧ тверда̀ бꙋ́детъ: си́це ни мы̀ ѿ ве́тхагѡ завѣ́та, мѡѷсе́емъ на скрижа́лехъ напи́саннагѡ что̀ ѿме́щемъ, но всѧ̀ та̀ держи́мъ, є҆́же є҆ди́наго зна́ти бг҃а всеѧ̀ тва́ри созда́телѧ, є҆́же не ѹ҆би́ти, не ѹ҆кра́сти, и҆ прѡ́чаѧ. ѿме́щемъ же та̀, ꙗ҆̀же на скрижа́лехъ мѡѷсе́евыхъ не напи́сана сꙋ́ть, и҆ ꙗ҆̀же ѿме́тнꙋтисѧ и҆мѣ́ѧхꙋ всѧ́чески, ꙗ҆́коже ѡ҆брѣ́занїе, жертвъ безслове́сныхъ приноше́нїе, и҆ и҆́наѧ тѣ́мъ подѡ́бнаѧ, ꙗ҆̀же сѣ̑ни и҆ ѡ҆бразѡва́нїѧ бѧ́хꙋ и҆мѣ́вшагѡ по си́хъ бы́ти но́вагѡ зако́на: є҆мꙋ́же прише́дшꙋ, ѿме́тнꙋхом вє́тхаѧ, ка́ѧ бо потре́ба блюстѝ сѣ́нь, са́мꙋю ве́щь въ рꙋка́хъ и҆мꙋ́ще; реко́ша і҆ꙋдє́и: а҆́ще бы та̑, ꙗ҆́коже ты̀ глаго́леши, къ ве́тхомъ на́шемъ зако́нѣ [кромѣ̀ скрижа́лей мѡѷсе́овыхъ] ѹ҆ставлє́нїѧ и҆ завѣ́ты, бы́ли сѣ́нїю и҆ ѡ҆бразова́нїемъ но́вагѡ ва́шегѡ зако́на: то̀ вѣ́дали бы дре́внїи законописа́тели ѡ҆ ва́шемъ и҆мѣ́вшемъ по то́мъ бы́ти но́вомъ зако́нѣ: и҆́бо сѣ́нь и҆ ѻ҆́бразъ и҆мѣ́ѧше начертава́ти лицѐ тогѡ̀. є҆гѡ́же бы ѻ҆чи́ма ви́дѣти ча́ѧли: а҆ поне́же зако́на ва́шегѡ не ча́ѧхꙋ, ѹ҆́бо ветхозакѡ́ннаѧ на́ша [ꙗ҆̀же кромѣ̀ мѡѷсе́овыхъ скрижа́лей] ѹ҆ставлє́нїѧ и҆ завѣ́ты, не сꙋ́ть ѻ҆бразѡва́нїѧ и҆ сѣ̑ни, но са́маѧ и҆́стина, ю҆́же и҆ ва́мъ та́кожде, ꙗ҆́коже и҆ на мѡѷсе́овыхъ скрижа́лехъ пи́саннаѧ храни́ти подоба́етъ ꙗ҆́кѡ и҆́стинꙋ.

Глаго́ла проти́вꙋ сегѡ̀ фїлосо́фъ: а҆́ще бы дре́внїи въ ве́тхомъ завѣ́тѣ бы́вшїи законописа́тели и҆ не вѣ́дали ѡ҆ то́мъ, ꙗ҆́кѡ по ни́хъ и҆мѣ̀ наста́ти но́вый зако́нъ, и҆ не ча́ѧли бы є҆гѡ̀, то̀ ре́клъ бы̀ ва́мъ та́кѡ: є҆гда̀ въ нача́лѣ, ꙗ҆́коже пре́жде рѣ́хомъ, дадѐ бг҃ъ завѣ́тъ сво́й нѡ́ю, возвѣсти́лъ ли є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ и҆́мать да́ти и҆ дрꙋгі́й дрꙋго́мꙋ по не́мъ и҆мѣ́вшемꙋ бы́ти ѹ҆го́дникꙋ своемꙋ̀ а҆враа́мꙋ: вои́стиннꙋ не и҆звѣстѝ, но и҆ ѹ҆твердѝ то́й пе́рвый сво́й завѣ́тъ, є҆́же бы́ти є҆мꙋ̀ въ ро́ды вѣ́чныѧ (Быт. ѳ҃ : в҃і). та́кожде и҆ а҆враа́мꙋ даѧ̀ завѣ́тъ, возвѣсти́лъ ли є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ є҆щѐ по́слѣжде и҆ мѡѷсе́ю въ своѐ вре́мѧ да́стъ и҆́ный зако́нъ; ѻ҆ба́че ѡ҆ на́шемъ но́вомъ завѣ́тѣ всѧ́чески возвѣсти́лъ ст҃ы́ми свои́ми прⷪ҇ро́ки, слы́шите і҆еремі́ю вопїю́ща: Сѐ дні́е грѧдꙋ́тъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, и҆ завѣща́ю до́мꙋ і҆и҃левꙋ, и҆ до́мꙋ і҆ꙋ́динꙋ завѣ́тъ но́въ, не по завѣ́тꙋ, є҆го́же завѣща́хъ ѻ҆ц҃є́мъ и҆́хъ, въ де́нь, во́ньже є҆́мшꙋ мѝ за рꙋ́кꙋ и҆́хъ, и҆звестѝ ѧ҆̀ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, ꙗ҆́кѡ ті́и не пребы́ша въ завѣ́тѣ мое́мъ, и҆ а҆́зъ не брего́хъ и҆́хъ (Іер. л҃а : л҃а, л҃в).

Сѐ смотри́те и҆звѣ́стное прⷪ҇ро́чество ѡ҆ на́шемъ но́вомъ завѣ́тѣ. и҆ па́ки и҆са́їа ѡ҆ не́мъ предречѐ ѿ лица̀ гдⷭ҇нѧ глаго́лѧ: не помина́йте пе́рвыхъ, и҆ ве́тхихъ не помышлѧ́йте. сѐ а҆́зъ творю̀ нѡ́ваѧ, ꙗ҆̀же ны́нѣ возсїѧ́ютъ, и҆ ѹ҆вѣ́сте ѧ҆̀ (Иса. м҃г : и҃і, ѳ҃і). та́кѡ вѣ́даша дре́внїи ветхозако́нницы ѡ҆ на́шемъ новобл҃года́тномъ зако́нѣ, и҆ ча́ѧхꙋ тогѡ̀, прорица́юще ѡ҆ не́мъ: ѹ҆̀бо ва́ша ветхозакѡ́ннаѧ ѹ҆ставлє́нїѧ и҆ завѣ́ты, сѣ́нїю и҆ ѻ҆́бразомъ бѧ́хꙋ ча́емагѡ на́шегѡ зако́на, а҆ не са́мою и҆́стиною, и҆ ѿврещѝ ѧ҆̀ подоба́етъ ꙗ҆́кѡ непотрє́бнаѧ.

І҆ꙋдє́и же не вѣ́дꙋще проти́вꙋ сегѡ̀ что̀ ѿвѣща́ти, и҆́ное нача́ша, глаго́люще: ꙗ҆́кѡ не ѹ҆̀ прїи́де вре́мѧ мессі́ина въ мі́ръ ꙗ҆вле́нїѧ. Глаго́ла фїлосо́фъ: чесѡ̀ вы̀ бо́лѣе є҆щѐ ча́ете; се́ бо вла́сть ца́рства и҆ кнѧже́нїѧ ва́шегѡ, є҆́же по прⷪ҇ро́чествꙋ пра́ѻц҃а і҆а́кѡва то́кмѡ до прише́ствїѧ мессі́ина и҆мѣ̀ бы́ти, ѹ҆жѐ преста̀. І҆ерⷭ҇ли́мъ разоре́нъ, жє́ртвы ва́ши ѿве́ржены, и҆ пресели́сѧ ѿ ва́съ сла́ва гдⷭ҇нѧ въ ꙗ҆зы́ки, ꙗ҆́коже ѡ҆ то́мъ прⷪ҇ро́къ малахі́а ꙗ҆́снѡ предречѐ, глаго́лѧ: Нѣ́сть во́лѧ моѧ̀ въ ва́съ, глаго́летъ гдⷭ҇ь вседержи́тель, и҆ же́ртвы не прїимꙋ̀ ѿ рꙋ́къ ва́шихъ. занѐ ѿ востѡ́къ сл҃нца и҆ до за́падъ и҆́мѧ моѐ просла́висѧ во ꙗ҆зы́цѣхъ, и҆ на всѧ́комъ мѣ́стѣ ѳѷмїа́мъ прино́ситсѧ и҆́мени моемꙋ̀, и҆ же́ртва чиста̀: занѐ ве́лїе и҆́мѧ моѐ во ꙗ҆зы́цѣхъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь вседержи́тель (Мал. а҃ : і҃, а҃і). Реко́ша і҆ꙋдє́и: сїѧ̑ то̀ глаго́лющи, хо́щеши, ꙗ҆́коже ви́димъ, и҆ ꙗ҆зы́кѡвъ нарещѝ бл҃гослове́нными, ꙗ҆́коже и҆ мы̀ сѣ́мѧ а҆враа́мле сꙋ́щїи, благослове́ни є҆смы̀. ѿвѣща̀ кѡнстанті́нъ: ѡ҆ не́мже сѣ́мѧ а҆враа́мле, ѡ҆ то́мже и҆ мы̀ ꙗ҆зы́цы бл҃гослови́мсѧ, ѡ҆ мессі́и и҆зше́дшемъ ѿ ко́рене а҆враа́мова, и҆ і҆саа́кова, и҆ і҆а́кѡвлѧ, и҆ і҆ессе́ова, и҆ дв҃дова: Речѐ бо бг҃ъ ко а҆враа́мꙋ: блгⷭ҇вѧ́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ всѧ̀ племена̀ земна́ѧ (Быт. в҃і : г҃). и҆ ко і҆саа́кꙋ: Блгⷭ҇вѧ́тсѧ ѡ҆ сѣ́мени твое́мъ всѝ ꙗ҆зы́цы земні́и (Быт. к҃ѕ : д҃). та́кожде и҆ ко і҆а́кѡвꙋ (Быт. к҃и : д҃і). и҆ дв҃дъ речѐ: Блгⷭ҇вѧ́тсѧ въ не́мъ всѧ̀ кѡлѣ́на земна́ѧ, всѝ ꙗ҆зы́цы ѹ҆блажа́тъ є҆го̀ (Ѱал. ѻ҃а : з҃і). ꙗ҆́коже бо а҆враа́мова ра́ди пле́мене, си́це и҆ ꙗ҆зы́кѡвъ ра́ди прїитѝ мессі́а и҆мѣ́ѧше. Гл҃а бо и҆ногда̀ і҆а́кѡвъ, блгⷭ҇влѧ́ѧ і҆ꙋ́дꙋ: Не ѡ҆скꙋдѣ́етъ кнѧ́зь ѿ і҆ꙋ́ды, и҆ во́ждь ѿ чре́слъ є҆гѡ̀, до́ндеже прїи́дꙋтъ ѿложє́наѧ є҆мꙋ̀: и҆ то́й ча́ѧнїе ꙗ҆зы́кѡвъ (Быт. м҃ѳ : і҃). и҆ па́ки прⷪ҇ро́къ заха́рїа возвѣща́ѧ дще́рѣ сїѡ́нѣ і҆ерⷭ҇ли́мꙋ, прише́ствїе царѧ̀ кро́тка, сѣдѧ́ща на ꙗ҆ре́мникѣ и҆ жребцѣ̀, гл҃етъ: потреби́тъ кѡлесни́цы ѿ є҆фре́ма: и҆ ко́ни ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма, и҆ потреби́тъ лꙋ́къ бра́нный, и҆ рече́тъ ми́ръ ꙗ҆зы́кѡмъ (Зах. ѳ҃ : і҃). Сѐ ви́дите, ꙗ҆́кѡ не то́кмѡ ра́ди ва́съ і҆ꙋде́й, но и҆ ра́ди ꙗ҆зы́кѡвъ прїи́де мессі́а: мни́тесѧ же мѝ, ꙗ҆́кѡ па́че прїи́де, ꙗ҆зы́кѡвъ ра́ди, не́же ра́ди ва́съ: и҆́бо вы̀ є҆гѡ̀ не прїѧ́сте, ꙗ҆зы́цы же прїѧ́ша є҆го̀: вы̀ є҆го̀ ѹ҆би́сте, ꙗ҆зы́цы же вѣ́роваша въ него̀: вы̀ є҆го̀ ѿверго́сте, ꙗ҆зы́цы же возлюби́ша є҆го̀. тѣ́мже и҆ ѻ҆́нъ ва́съ ѿве́рже, ꙗ҆зы́кѡвъ же и҆збра̀, и҆ въ ни́хъ прославлѧ́етсѧ. А҆ ꙗ҆́кѡ и҆́стиннѡ ѹ҆жѐ ча́ѧнный мессі́а прїи́де, ѿ ст҃а́гѡ прⷪ҇ро́ка данїи́ла ѹ҆вѣ́ритесѧ. Томꙋ́ бо прⷪ҇ро́кꙋ въ вавѷлѡ́нѣ, въ пе́рвое лѣ́то ца́рства да́рїева, ꙗ҆ви́сѧ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇нь гаврїи́лъ (Дан. ѳ҃ : к҃а): и҆ ѿ тогѡ̀ вре́мене, въ не́же ꙗ҆ви́сѧ, и҆зѡчтѐ, до прише́ствїѧ въ мі́ръ мессі́и, лѣ̑та седмїю̀ седми́нами, ка́ѧждо же седми́на соде́ржитъ по седьми́десѧтъ лѣ́тъ, а҆ всѣ́хъ седми́нъ лѣ́та со́браннаѧ во є҆ди́но, сотворѧ́тъ число̀ лѣ́тъ четы́реста и҆ де́вѧтдесѧтъ, ꙗ҆́коже и҆ ва́шъ талмꙋ́тъ сочислѧ́етъ. ко́ль же давнѡ̀ лѣ́та та́ѧ ѹ҆жѐ преминꙋ́ша, са́ми разсмотри́те, є҆да́ ли не ѡ҆брѧ́щете бо́лѣе ѻ҆смисо́тъ лѣ́тъ преше́дшихъ по соверше́нїи седми́нъ, ска́занныхъ ѿ а҆́гг҃ла данїи́лꙋ, вопроша́ю же ва́съ, кото́рое вы̀ мнитѐ бы́ти ца́рство желѣ́зное, є҆́же данїи́лъ протолкова̀ въ тѣ́лѣ ѻ҆́номъ вели́комъ ѿ навꙋходоно́сора во снѣ̀ ви́дѣнномъ; реко́ша і҆ꙋдє́и: Ри́мское ца́рство желѣ́зное. Па́ки вопросѝ и҆̀хъ фїлосо́фъ: кто́ же є҆́сть ка́мень ѿторгі́йсѧ ѿ горы̀ без̾ чл҃вѣ́ческїѧ рꙋкѝ, и҆́же сотрѐ ви́дѣнное ѻ҆́ное тѣ́ло; ѿвѣща́ша: ка́мень є҆́сть мессі́а. Речѐ фїлосо́фъ: сѐ не ви́дите ли и҆́стины, ꙗ҆́кѡ ца́рство ри́мское і҆́дѡлѡмъ рабо́тавшее ѹ҆жѐ ми́мѡ и҆́де, мессі́и въ мі́ръ прише́дшꙋ, а҆ вмѣ́стѡ і҆дѡлопокло́нническагѡ ри́мскагѡ ца́рства, возста́ви бг҃ъ нбⷭ҇ный и҆́ное во вѣ́ки неразсыпа́емое црⷭ҇тво хрⷭ҇тїа́нское, та́кѡ нарече́нное но́вымъ и҆́менемъ, по прⷪ҇ро́чествꙋ ст҃а́гѡ и҆са́їи, къ ва́мъ и҆ногда̀ гл҃авшагѡ: ѡ҆ста́нетсѧ и҆́мѧ ва́ше въ насыще́нїе и҆збра̑ннымъ, ва́съ же и҆збїе́тъ гдⷭ҇ь: рабо́тающымъ же є҆мꙋ̀, прозове́тсѧ и҆́мѧ но́во, є҆́же бл҃гослови́тсѧ на землѝ, бл҃гословлѧ́тъ бо бг҃а и҆́стиннаго (Иса. ѯ҃є : є҃і, ѕ҃і).

Реко́ша і҆ꙋдє́и: мы̀ є҆смы̀ бл҃гослове́нное сѣ́мѧ ѿ си́ма, бл҃гослове́ннїи ѻ҆ц҃е́мъ на́шимъ нѡ́емъ (Быт. ѳ҃ : к҃ѕ), вы́ же нѣ́сте бл҃гослове́ни.

Ѿвѣща̀ и҆̀мъ фїлосо́фъ: бл҃гослове́нїе нѡ́ево си́ма, ничто́же и҆́но є҆́сть, то́кмѡ прославле́нїе бг҃а, рече́ бо: бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ си́мовъ. ѹ҆̀бо гдⷭ҇ь бг҃ъ бл҃гослове́нъ є҆́сть ѹ҆сты̀ нѡ́евыми добродѣ́телнагѡ ра́ди си́ма, а҆ ѿ тогѡ̀ бл҃гослове́нїѧ ва́съ ничесо́же до́йде. Ко і҆а́феѳꙋ же, ѿ негѡ́же мы̀ є҆смы̀, гл҃а нѡ́е: да распространи́тъ гдⷭ҇ь і҆а́феѳа, и҆ да всели́тсѧ въ се́ла си́мова. Са́ми же ви́дите распространѧ́емое блгⷣтїю бж҃їею хрⷭ҇тїа́нство, ва́съ же ѹ҆малѧ́емыхъ, и҆ и҆дѣ́же вы̀ и҆ногда̀ ѡ҆бита́сте, [во і҆ерꙋсали́мѣ] та́мѡ бл҃гослови́тсѧ и҆ прославлѧ́етсѧ ны́нѣ ѿ хрⷭ҇тїа́нъ и҆́мѧ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀.

Таково́е со і҆ꙋде́и бл҃же́нномꙋ кѡнстанті́нꙋ фїлосо́фꙋ прѣ́нїе ѡ҆ хрⷭ҇тїа́нстѣй вѣ́рѣ бѣ̀ на мно́зѣ, дово́лно бо вре́мѧ ѹ҆ме́дли съ бра́томъ свои́мъ въ коза́рѣхъ, по всѧ̀ днѝ сходѧ́щесѧ и҆ прѧ́щесѧ съ невѣ́рными жиды̀ пред̾ кага́номъ. Ко́е прѣ́нїе є҆гѡ̀ по то́мъ бл҃же́нный бра́тъ тогѡ̀ меѳо́дїй ѹ҆чи́тель на́шъ славе́нскїй, на ѻ҆́смь слове́съ расположи́лъ, здѣ́ же ма́лѡ ѿ мнѡ́га воспомѧнꙋ́сѧ. Не то́чїю со і҆ꙋдє́и, но и҆ съ сарацы́ны не ма́лѡ препира́шесѧ, и҆ всѣ́хъ ѡ҆долѣва́ше бл҃года́тїю гдⷭ҇а на́шегѡ ѡ҆бѣща́вшагѡ рабѡ́мъ свои́мъ да́ти ѹ҆ста̀ и҆ премꙋ́дрость, є҆́йже не возмо́гꙋтъ проти́витисѧ и҆лѝ ѿвѣща́ти всѝ противлѧ́ющїисѧ ва́мъ (Лк. к҃а : є҃і). и҆ вѣ́рова во хрⷭ҇та̀ кага́нъ, кнѧ́зь коза́рскїй, и҆ болѧ́ре є҆гѡ̀, и҆ ѿ наро́да мно́жество, и҆ прїѧ́ша кр҃ще́нїе ст҃о́е, ѻ҆ба́че не всѝ, но нѣ́каѧ ча́сть. Та́же ѹ҆ч҃тели прпⷣбный кѡнстанті́нъ съ меѳо́дїемъ, до́брѣ ст҃ꙋ́ю вѣ́рꙋ въ коза́рѣхъ насади́вше, восхотѣ́ша возврати́тисѧ во своѧ̑, ѡ҆ставлѧ́юще коза́рѡмъ мѣ́стѡ себѐ сщ҃енникѡвъ и҆з̾ херсо́на прише́дшихъ. Написа̀ ѹ҆́бѡ кага́нъ къ царю̀ гре́ческомꙋ бл҃года́рствїе, гл҃ющи: таковы́хъ на́мъ влⷣко присла́лъ є҆сѝ ѹ҆ч҃телныхъ мꙋ́жей, и҆̀же ꙗ҆́снѡ хрⷭ҇тїа́нскꙋю вѣ́рꙋ бы́ти и҆́стиннꙋю и҆звѣсти́ша, и҆ то́й на́съ наꙋчи́ша: просвѣти́вшесѧ ѹ҆́бѡ мы̀ кр҃ще́нїемъ ст҃ы́мъ, повелѣ́хомъ въ держа́вѣ на́шей всѧ́комꙋ произволѧ́ющемꙋ крⷭ҇ти́тисѧ, и҆ надѣ́емсѧ, ꙗ҆́кѡ и҆ всѧ̀ землѧ̀ на́ша въ хрⷭ҇тїа́нское прїи́детъ соверше́нство, и҆ є҆смы̀ прїѧ́знивы твоемꙋ̀ ца́рствꙋ, и҆ гото́вы на слꙋ́жбꙋ твою̀, а҆́може возтре́бꙋеши. Ѿпꙋска́ѧ же кага́нъ бл҃же́нныхъ тѣ́хъ ѹ҆ч҃телей кѡнстанті́на и҆ меѳо́дїа, даѧ́ше и҆̀мъ да́ры мно́ги, но ѻ҆нѝ не прїѧ́ша дарѡ́въ, гл҃юще: да́ждь на́мъ є҆ли́кѡ и҆́маши здѣ̀ плѣ́нникѡвъ гре́ческихъ, то́ бо на́мъ є҆́сть бо́лше всѣ́хъ дарѡ́въ. и҆ собра́ша плѣ́нникѡвъ до двꙋ̀ со́тъ, и҆ да́ша и҆̀мъ, и҆ и҆до́ша въ пꙋ́ть сво́й ра́дꙋющесѧ и҆ бл҃годарѧ́ще бг҃а. Грѧдꙋ́щымъ же и҆̀мъ съ свобожде́нными плѣ́нники сквозѣ̀ пꙋсты́ннаѧ и҆ безвѡ́днаѧ мѣста̀, и҆знемога́хꙋ всѝ ѿ жа́жды: поне́же не и҆мѣ́ѧхꙋ воды̀. и҆ ѡ҆брѣ́тше нѣ́гдѣ сла́ное є҆́зеро, ѿ негѡ́же взе́млетсѧ со́ль, не можа́хꙋ воды̀ тоѧ̀ вкꙋси́ти: поне́же ѿ вели́кїѧ сла́ности горка̀ бы́сть а҆́ки же́лчь: разше́дшымсѧ же всѣ́мъ по пꙋсты́ни и҆ска́ти воды̀ сла́дкїѧ, речѐ кѡнстанті́нъ къ меѳо́дїю бра́тꙋ своемꙋ̀: не могꙋ̀ бо́лѣе терпѣ́ти жа́жды, почерпѝ ѹ҆́бѡ сїю̀ во́дꙋ, вѣ́рꙋю бо, ꙗ҆́кѡ и҆́же і҆и҃лтѧнѡмъ и҆ногда̀ го́ркꙋю во́дꙋ преложѝ въ сла́дкꙋю, то́й и҆ на́мъ жа́ждꙋщымъ и҆́мать ѹ҆слади́ти воды̀ сеѧ̀ го́ресть: и҆ є҆гда̀ поче́рпше, вкꙋси́ша, ѡ҆брѣто́ша ѻ҆́нꙋю сла́дкꙋ а҆́ки ме́дъ: стꙋденꙋ́ же а҆́ки въ зимѣ̀, и҆ пи́вше всѝ, прохлади́шасѧ, и҆ просла́виша бг҃а. въ херсо́нѣ же бы́вше, є҆гда̀ вечерѧ́ша со є҆пⷭ҇кпомъ, речѐ кѡнстанті́нъ по ве́чери къ є҆пⷭ҇кпꙋ: сотворѝ мѝ влⷣко мл҃твꙋ, и҆ бл҃гословѝ мѧ̀, ꙗ҆́коже ѻ҆ц҃ъ бл҃гословлѧ́етъ своѐ ча́до послѣ́днимъ бл҃гослове́нїемъ. и҆ мнѣ́ша то̀ слы́шащїи, ꙗ҆́кѡ ѹ҆́трѡ ра́нѡ хо́щетъ кѡнстанті́нъ и҆з̾ херсо́на и҆тѝ въ пꙋ́ть сво́й. ѻ҆́нъ же ѻ҆со́бь сказа̀ нѣ́кїимъ, ꙗ҆́кѡ є҆пⷭ҇кпъ ѡ҆ставлѧ́етъ насъ, ѹ҆́трѡ бо ѿи́детъ къ бг҃ꙋ, и҆ бы́сть та́кѡ: во ѹ҆́трїй бо де́нь є҆пⷭ҇кпъ преста́висѧ. Прише́дшымъ же и҆̀мъ въ ца́рьградъ, прїѧ́ты бы́ша ѿ царѧ̀ и҆ ѿ патрїа́рха и҆ ѿ всегѡ̀ собо́ра со мно́гою че́стїю и҆ ра́достїю, ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇ли хрⷭ҇то́вы въ ꙗ҆зы́цѣхъ проповѣ́давшїи, и҆ хотѧ́хꙋ возвестѝ и҆̀хъ на сте́пени ст҃и́телскїѧ, ѻ҆ни́ же весма̀ ѿреко́шасѧ такова́гѡ са́на. Меѳо́дїа ѹ҆́бѡ ѹ҆бѣди́ша бы́ти и҆гꙋ́меномъ въ монастырѣ̀ нарица́емомъ полихро́нъ, а҆ кѡнстанті́нъ при цр҃кви ст҃ы́хъ а҆пⷭ҇лъ пребыва́ше.

По се́мъ про́чїи ꙗ҆зы́ка славе́нскагѡ кнѧ́зи, ростисла́въ и҆ свѧтопо́лкъ мора́вскїи, и҆ и҆ні́и, вѣ́рꙋ хрⷭ҇тїа́нскꙋю ѹ҆жѐ ѿ ча́сти прїе́мшїи, но тоѧ̀ та́инствъ є҆щѐ не разꙋмѣ́ющїи, слы́шавше ка́кѡ просвѣти́сѧ страна̀ коза́рскаѧ наꙋче́ннаѧ двои́ми ѿ гре́кѡвъ прише́дшими ѹ҆чи́телѧми, посла́ша въ кѡнстантїно́поль къ царю̀ мїхаи́лꙋ, гл҃юще: наро́дъ на́шъ і҆дѡлопоклоне́нїѧ ѿве́ржесѧ, и҆ хрⷭ҇тїа́нскїй зако́нъ держа́ти жела́етъ, но не и҆́мамы такова́гѡ ѹ҆чи́телѧ, и҆́же бы на́съ соверше́ннѡ то́й ст҃о́й вѣ́рѣ наꙋчи́лъ, и҆ на́шимъ ꙗ҆зы́комъ на зако́нъ бл҃гочести́вый наста́вилъ: мо́лимъ ѹ҆̀бо тѧ̀ влⷣко, попецы́сѧ ѡ҆ спасе́нїи на́шемъ, и҆ послѝ на́мъ є҆пⷭ҇кпа и҆ ѹ҆чи́телѧ такова́го: ѿ ва́съ бо во всѧ̀ страны̀ до́брый зако́нъ и҆схо́дитъ. Ца́рь же съ патрїа́рхомъ и҆ со всѣ́мъ ѡ҆сщ҃е́ннымъ собо́ромъ совѣ́товавъ, па́ки бл҃же́ннагѡ кѡнстанті́на съ меѳо́дїемъ призва́вше, моли́ша, да и҆́дꙋтъ въ славе́нскїѧ страны̀ на ѹ҆чи́телство, ꙗ҆́коже и҆ въ коза́ры ходи́ша. и҆ ѹ҆бѣди́ша ст҃а́го кѡнстанті́на, а҆́ще и҆ не хотѧ́ща прїѧ́ти са́нъ а҆рхїере́йскїй. ѻ҆́нъ же пе́рвѣе пости́сѧ четы́редесѧть дне́й, и҆ споспѣшествꙋ́ющей є҆мꙋ̀ бл҃года́ти ст҃а́гѡ дх҃а, и҆з̾ѡбрѣ́те а҆́збꙋкꙋ славе́нскꙋю и҆мꙋ́щꙋю въ себѣ̀ три́десѧть и҆ ѻ҆́смь пи́сменъ, во є҆́же бы преложи́ти кни́ги гре́ческїѧ на ꙗ҆зы́къ славе́нскїй, въ чесо́мъ съ по́мощїю бж҃їею помога́ше є҆мꙋ̀ и҆ бл҃же́нный меѳо́дїй, и҆ въ нача́лѣ прелага́ти нача́ша ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе ѿ і҆ѡа́нна: Въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во, и҆ прѡ́чаѧ. и҆ показа́ша то̀ царю̀ и҆ патрїа́рхꙋ и҆ всемꙋ̀ собо́рꙋ, и҆ всѝ ѡ҆ то́мъ съ ра́достїю просла́виша бг҃а. Та́же ꙗ҆́шасѧ пꙋтѝ, и҆мꙋ́ще и҆з̾ѡби́лное всѧ́кихъ потре́бъ дово́лство ѿ подаѧ́нїѧ ца́рскагѡ. Є҆гда́ же достиго́ша до стра́нъ славе́нскихъ, всю́дꙋ съ чⷭ҇тны́ми срѣ́тенїѧми прїе́млеми бѧ́хꙋ ѿ кнѧзе́й и҆ ѿ проста́гѡ наро́да: а҆ наипа́че въ мора́вїи ѿ ростисла́ва кнѧ́зѧ, и҆дѣ́же а҆́бїе повелѣ́ша ѻ҆трокѡ́въ мно́жество собра́ти: и҆ ѹ҆чи́ти и҆̀хъ а҆́збꙋкѣ, и҆ но́вѡ преложе́ннымъ кни́гамъ: часосло́вꙋ, и҆ ѱалти́ри, и҆ и҆ны́мъ. Ѹ҆ме́длиша же та́мѡ четы́ре лѣ́та и҆ вѧ́щше, и҆ просвѣти́ша всѧ̀ славе́нскїѧ страны̀, и҆ въ бл҃гочести́вой вѣ́рѣ ѹ҆тверди́ша, и҆ всѧ̀ къ цр҃ко́вномꙋ пра́вилꙋ потре́бныѧ кни́ги съ гре́ческагѡ на славе́нсккое чте́нїе преведо́ша, ꙗ҆́коже є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ а҆пⷭ҇лъ, и҆ лїтꙋргїа́рїѡнъ, и҆ про́чыѧ. и҆ нача́ша славе́нскимъ ꙗ҆зы́комъ бжⷭ҇твеннꙋю соверша́ти лїтꙋргі́ю, и҆ всѐ цр҃ко́вное пѣ́нїе. Слы́шавше же ѡ҆ то́мъ мно́зи а҆рхїерє́и и҆ і҆ерє́и, а҆ наипа́че за́паднїи ри́мскагѡ ꙗ҆зы́ка нача́ша негодова́ти, ꙗ҆́кѡ стра́ннымъ ꙗ҆зы́комъ новопросвѣще́ннымъ лїтꙋргі́ю соверша́ютъ. глаго́лахꙋ бо: ꙗ҆́кѡ тре́ми то́кмѡ ꙗ҆зы́ками, и҆́миже ті́тла крⷭ҇тнаѧ напи́сана бѣ̀, подоба́етъ бжⷭ҇твенной лїтꙋргі́и соверша́тисѧ: є҆вре́йски, гре́чески, ри́мски. но ст҃і́и ѹ҆чи́тели славе́нскїи ѿвѣщава́хꙋ такѡвы́мъ: ра́внѡ бг҃ъ дожди́тъ на всѣ́хъ, и҆ возсїѧва́етъ свѣ́тъ сл҃нечный (Мт. є҃ : м҃є): гл҃етъ же и҆ дв҃дъ: Всѧ́кое дыха́нїе да хва́литъ гдⷭ҇а (Ѱал. р҃н : ѕ҃). и҆ па́ки: Воскли́кните гдⷭ҇ви всѧ̀ землѧ̀, воспо́йте гдⷭ҇ви пѣ́снь но́вꙋ (Ѱал. ѯ҃є : в҃. ч҃з : а҃): поне́же всѧ̀ ꙗ҆зы́ки гдⷭ҇ь спастѝ прїи́де, всѝ ѹ҆́бѡ ꙗ҆зы́цы свои́ми гла́сы да славосло́вѧтъ гдⷭ҇а. Слы́шавъ же ѡ҆ ни́хъ и҆ па́па ри́ма ста́рагѡ нїкола́й, писа̀ къ ни́мъ любе́знѡ призыва́ющи и҆̀хъ въ ри́мъ, и҆ повинꙋ́шасѧ жела́нїю є҆гѡ̀, и҆ и҆до́ша къ немꙋ̀. ѻ҆ба́че не ѹ҆̀ доше́дшымъ и҆̀мъ до ри́ма, преста́висѧ па́па нїкола́й, а҆ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ наста̀ а҆дрїа́нъ, но и҆ то́й ра́дъ и҆̀мъ бы́сть, слы́шавъ бо и҆̀хъ приближа́ющихсѧ къ ри́мскомꙋ гра́дꙋ, є҆ще́ же и҆ ѿ моще́й ст҃а́гѡ сщ҃енномч҃нка кли́мента па́пы ри́мскагѡ нѣ́кꙋю ча́сть съ собо́ю носѧ́щыѧ срѣ́те и҆̀хъ съ че́стїю, и҆ ѹ҆блажѝ трꙋды̀ и҆́хъ, а҆пⷭ҇толѡмъ подо́бныѧ: и҆ любе́зное ѹ҆гоще́нїе сотвори́въ, дадѐ и҆̀мъ ѹ҆поко́енїе. Похвали́въ же преложе́нїе книгъ на бесѣ́дꙋ славе́нскꙋю, и҆ лїтꙋргїса́нїе ꙗ҆зы́комъ славе́нскимъ быва́ющее ѹ҆тверди́въ, положѝ а҆на́ѳемꙋ на проти́вныхъ, и҆̀же бы дерзнꙋ́ли чте́нїю, и҆ пѣ́нїю, и҆ лїтꙋргїса́нїю сла́венскомꙋ прекосло́вити и҆лѝ хꙋ́лити. и҆ соверша́хꙋ ст҃і́и сі́и ѹ҆чи́тели съ меѳо́дїемъ кѡнстанті́нъ лїтꙋргі́ю ст҃ꙋ́ю славе́нски посредѣ̀ ри́ма въ сла́вꙋ хрⷭ҇та̀ бг҃а, всѣ́ми ꙗ҆зы́ки проповѣ́дꙋемагѡ и҆ сла́вимагѡ. Ме́длѧщымъ же и҆̀мъ въ ри́мѣ, разболѣ́сѧ ст҃ы́й кѡнстанті́нъ, и҆ прїѧ̀ ѿ бг҃а ѿкрове́нїемъ въ видѣ́нїи є҆мꙋ̀ бы́вшимъ и҆звѣще́нїе ѡ҆ кончи́нѣ свое́й, и҆ веселѧ́шесѧ дх҃омъ ве́сь де́нь то́й, поѧ̀ сїѐ: Ѽ ре́кшихъ мнѣ̀, вни́демъ во дворы̀ гдⷭ҇ни, возвесели́сѧ мо́й дх҃ъ, сра́дꙋетсѧ се́рдце. Во ѹ҆́трешнїй же де́нь прїѧ̀ на сѧ̀ ст҃ꙋ́ю схі́мꙋ, и҆ преименова́нъ бы́сть кѷрі́лломъ, и҆ лежа́лъ въ болѣ́зни пѧтдесѧ́тъ дне́й. та́же врꙋчи́вши є҆пⷭ҇кпство своѐ старѣ́йшемꙋ бра́тꙋ своемꙋ̀ меѳо́дїю, предадѐ дꙋ́хъ сво́й гдⷭ҇ꙋ, и҆ погребе́нъ бы́сть сла́внѡ въ цр҃кви ст҃а́гѡ кли́мента, въ не́йже и҆ принесе́ннаѧ и҆́ми ча́сть ст҃ы́хъ кли́ментовыхъ моще́й бѣ̀ положена̀. По сконча́нїи же ст҃а́гѡ кѷрі́лла, прпⷣбный меѳо́дїй поста́вленъ бы́сть є҆пⷭ҇кпъ мора́вїи, и҆ ше́дъ в̾ ню, и҆мѣ̀ престо́лъ сво́й въ панно́нїи гра́дѣ, на мѣ́стѣ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла а҆ндрони́ка, ѹ҆ченика̀ и҆ сро́дника па́ѵлова, та́мѡ и҆ногда̀ є҆пⷭ҇кпствовавшагѡ, є҆го́же подража́ѧ се́й ст҃и́тель и҆ ѹ҆чи́тель меѳо́дїй, мнѡ́гїѧ показа̀ по́двиги и҆ трꙋды̀, вѣ́рꙋ ст҃ꙋ́ю разширѧ́ѧ, съ жиды̀ и҆ съ є҆ретїкѝ препира́ѧсѧ, словесы́ же и҆ чꙋдодѣ́йствїи побѣжда́ѧ проти̑вныѧ, бѣды̑ же и҆ и҆згна̑нїѧ претерпѣва́ѧ, є҆ще́ же и҆ кни́гъ мно́жество съ гре́ческагѡ ꙗ҆зы́ка на славе́нскїй преведѐ, и҆ до́брѣ па́ствꙋ мно́гими лѣ́ты ѹ҆пра́вивъ, пре́йде ко гдⷭ҇ꙋ, є҆мꙋ́же а҆пⷭ҇лски съ бра́томъ свои́мъ ст҃ы́мъ кѷрі́лломъ ѹ҆се́рднѡ порабо́та, и҆ ѻ҆́ба кꙋ́пнѡ томꙋ̀ предста́ша въ жи́зни вѣ́чной, сла́вѧще є҆го̀ со всѣ́ми ст҃ы́ми, въ безконе́чныѧ вѣ́ки, а҆ми́нь.

І҆кѡ́на ст҃ы́хъ кѷрі́лла и҆ меѳо́дїа, гра́дъ па́зарджикъ въ болга́рїи.
Тропа́рь, гла́съ д҃:

Ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇лѡмъ є҆динонра́внїи и҆ слове́нскихъ стра́нъ ѹ҆чи́телїе, кѷрі́лле и҆ меѳо́дїе бг҃омꙋ́дрїи, влⷣкꙋ всѣ́хъ моли́те, всѧ̑ ꙗ҆зы́ки словє́нскїѧ ѹ҆тверди́ти въ правосла́вїи и҆ є҆диномы́слїи, ѹ҆мири́ти мі́ръ, и҆ сп҃стѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Конда́къ, гла́съ г҃:

Сщ҃е́ннꙋю дво́ицꙋ просвѣти́телей на́шихъ почти́мъ, бж҃е́ственныхъ писа́нїй преложе́нїемъ и҆сто́чникъ бг҃опозна́нїѧ на́мъ и҆сточи́вшихъ, и҆з̾ негѡ́же да́же додне́сь неѡскꙋ́днѡ почерпа́юще, ѹ҆бл҃жа́емъ ва́съ, кѷрі́лле и҆ меѳо́дїе, прⷭ҇то́лꙋ вы́шнѧгѡ предстоѧ́щихъ и҆ те́плѣ молѧ́щихсѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Ѡ҆ коза́рѣхъ.
[edit]

Коза́ры, и҆̀хже гре́цы хаза́рами, ри́млѧне же газа́рами нарица́хꙋ, бѧ́ше наро́дъ скѵ́ѳскїй, ꙗ҆зы́ка славе́нскагѡ и҆лѝ рѡссі́йскагѡ: страна́ же и҆́хъ бѣ̀ бли́зъ меѡті́йскагѡ є҆́зера, є҆́же и҆ ме́ртвымъ мо́ремъ нарица́етсѧ, въ не́же до́нъ рѣка̀ а҆зі́ю ѿ є҆ѵро́пы раздѣлѧ́ющаѧ впа́даетъ. въ ко́ей странѣ̀ и҆спе́рва жи́телствоваше пле́мѧ пе́рвагѡ сы́на і҆а́фетова геме́ра, нарица́емїи геме́ры, та́же ѿ гре́кѡвъ про́звани бы́ша киме́ры, рѡссі́йскимъ же ꙗ҆зы́комъ зва́ни бѧ́хꙋ ци́мбры, ѿ ни́хже и҆ меѡті́йскагѡ є҆́зера ѹ҆́стїе въ по́нтъ є҆ѵѯі́нскїй впа́дающее, нарица́шесѧ во́сфѡр кимері́йскїй, сі́есть тѣснота̀ мо́рѧ кимері́йскагѡ. Є҆гда́ же ті́и ци́мбры ѿтꙋ́дꙋ по полꙋ́нощнымъ страна́мъ разсѣ́ѧшесѧ, и҆ во и҆ні́и по́слѣжде премѣни́шасѧ наро́ды, ꙗ҆́коже въ литвꙋ̀, въ жмо́дъ, въ гѡ́тѳы и҆ въ про́чїи, тогда̀ во ѻ҆́ной странѣ̀ меѡті́йскагѡ є҆́зера и҆ кимері́йскагѡ во́сфѡра, пле́мѧ нѣ́кое скѵ́ѳское, гл҃емое (ѿ го́ръ а҆ла́нскихъ) а҆ла́ны, про́званнїи же по то́мъ (ѿ рѣкѝ коза́ра и҆менꙋ́емой) коза́ры, сѣ́де, и҆ до́лгими времена́ми расплоди́сѧ ѕѣлѡ̀, и҆ населѧ́шесѧ простра́ннѡ по ѻ҆бои́мъ страна́мъ до́на, ѻ҆́во во а҆зі́и, да́же до во́лги въ каспі́йское и҆лѝ хвалы́нское мо́ре впа́дающей: ѻ҆́во же во є҆ѵрѡ́пѣ, да́же до днепра̀ въ че́рное мо́ре входѧ́щагѡ, ѿ негѡ́же ча́сть не ма́лаѧ преше́дши дне́пръ, над̾ че́рнымъ мо́ремъ, є҆го́же и҆ є҆ѵѯі́нскимъ по́нтомъ нарица́ютъ, посели́шасѧ, и҆дѣ́же ны́нѣ ѻ҆ча́ковъ, и҆ и҆дѣ́же бѣ́лгородъ, и҆ да́лѣе: и҆́бо и҆ до паннѡ́нїи досѧго́ша, но ѹ҆жѐ та́мѡ и҆ны́ми нарица́нїѧми про́звани бы́ша, ѻ҆́во а҆ва́ры, ѻ҆́во гꙋ́нны, и҆ во и҆ны́ѧ премѣни́шасѧ наро́ды. Бѧ́хꙋ же нра́вомъ грꙋ́бы, свирѣ́пы, нелѣ́пы ѻ҆́бразомъ. ѻ҆бы́чай ѹ҆ ни́хъ бѣ̀, ꙗ҆́коже ны́нѣ ѹ҆ тата́ръ неѿмѣ́ннѡ, мно́жае и҆́хъ въ полѧ́хъ не́же во градѣ́хъ жи́телствовахꙋ, без̾ хра́минъ, въ шатра́хъ и҆ кꙋ́щахъ, преходѧ́ще ѿ мѣ́ста на мѣ́сто, па́жити ра́ди скотѡ́м. пита́хꙋсѧ же ѕе́лїемъ и҆ мѧ́сомъ па́че, не́же хлѣ́бомъ, мѧ́сомъ же на по́лы сꙋро́вымъ, а҆ во бране́хъ бѧ́хꙋ ѕѣлѡ̀ хра́бры и҆ всѣ́мъ стра́шны.

Старѣ́йшина въ ни́хъ бѣ̀ кага́нъ (и҆ностра́ннїи лѣтопи́сцы нарица́ютъ хага́нъ, и҆лѝ хаѧ́нъ), нарица́нїе же то̀ кага́нъ не бѣ̀ и и҆́мѧ и҆́стое чл҃вѣ́кꙋ, но старѣ́йшинства ті́тла, ꙗ҆́коже ѹ҆ на́съ ца́рь и҆лѝ кнѧ́зь.

Ѡ҆ хра́брости наро́да тогѡ̀ мно́го въ дре́внихъ лѣтопи́сцахъ гре́ческихъ и҆ ри́мскихъ ѡ҆брѣта́етсѧ, а҆ наипа́че царю́градꙋ тѧ́жцы бѧ́хꙋ, мо́ремъ приходѧ́ще под̾ гра́дъ то́й, под̾ ни́мже и҆ побѣжде́ни бы́ша чꙋде́снѡ въ ца́рство и҆раклі́ево, въ патрїа́ршество же се́ргїево, си́лою непобѣди́мою пречⷭ҇тыѧ бг҃омт҃ре, ꙗ҆́же гра́дъ сво́й ѿ тѣ́хъ пога́нъ коза́рѡвъ, ꙗ҆́коже и҆ ѿ пе́рсѡвъ съ ни́ми согласи́вшихсѧ, и҆ кꙋ́пнѡ на гра́дъ воева́вшихъ, защища́ше, ꙗ҆́коже ѡ҆ то́мъ простра́ннѡ пи́сано є҆́стъ въ сѷнаѯарѧ́хъ а҆ка́ѳїстныхъ, въ пѧ́тꙋю сꙋббѡ́тꙋ вели́кагѡ поста̀ на несѣда́лномъ что́мыхъ.

По то́мъ не ско́рѡ, ꙗ҆́кѡ во сто̀ лѣ́тъ и҆ вѧ́щше, ле́въ и҆са́врѧнинъ ца́рь гре́ческїй, хотѧ̀ то́й коза́рскїй наро́дъ себѣ̀ примири́ти, поѧ́тъ за сы́на своего̀ кѡнстанті́на (прозва́ннаго копронѵ́ма) дще́рь ѹ҆ кага́на коза́рскагѡ кнѧ́зѧ, и҆ крⷭ҇ти́вше ю҆̀ въ царѣ́градѣ, нареко́ша і҆ри́ною (не та́ѧ же сѐ і҆ри́на, ꙗ҆́же по то́мъ сотворѝ правосла́вїе, но и҆на́ѧ пре́жднѣйшаѧ). Сїѧ̀ породѝ копронѵ́мꙋ сы́на льва̀, є҆го́же по ма́терѣ про́звано коза́ринъ и҆лѝ хаза́рїсъ, ꙗ҆́кѡ ѿ ма́тере коза́рыни рожде́нъ бѣ̀. [то́й ле́въ коза́ринъ и҆мѣ̀ сꙋпрꙋ́гꙋ та́кожде і҆ри́ною и҆менова́ннꙋю, ꙗ҆́коже и҆ ма́терь є҆гѡ̀, та̀ ѹ҆́бѡ дрꙋга́ѧ і҆ри́на, съ ма́лымъ сы́номъ кѡнстанті́номъ, по мꙋ́жѣ свое́мъ львѣ̀ коза́ринѣ ѡ҆ста́вшисѧ вдова̀, сотворѝ правосла́вїе, ѿве́ргши і҆кѡнобо́рнꙋю є҆́ресь седмы́мъ вели́кимъ вселе́нскимъ собо́ромъ.] ѿ поѧ́тїѧ же дще́ре кага́новы въ сꙋпрꙋ́жество копронѵ́мꙋ, живѧ́хꙋ коза́ры съ гре́ками а҆́ки бы в̾ мирѣ, ѻ҆ба́че и҆ні́и славе́нскїи рѡссі́йскїи наро́ди стꙋжа́хꙋ по то́мъ гре́кѡмъ. нача́ша же коза́ры пома́лꙋ навыка́ти хрⷭ҇тїа́нской вѣ́рѣ ѿ сосѣ́дѡвъ свои́хъ херсо́нѧнъ. и҆ є҆гда̀ ѹ҆че́нїемъ ст҃ы́хъ ѹ҆чи́телей славе́нскихъ кѡнстанті́на и҆ меѳо́дїа не ма́лаѧ и҆́хъ ча́сть хрⷭ҇то́вꙋ вѣ́рꙋ прїѧ́ша: содрꙋжи́шасѧ съ херсо́нѧны, и҆ навыко́ша ѿ ни́хъ до́брымъ нра́вѡмъ, и҆ честно́мꙋ хрⷭ҇тїа́нѡмъ подоба́ющемꙋ житїю̀. и҆ вселѧ́хꙋсѧ съ гре́ки въ таври́цѣ и҆ херсо́нѣ, чесѡ̀ ра́ди нѣ́цыи ѿ космогра́фѡвъ и҆ таври́кꙋ и҆ херсо́нъ хаза́рїею и҆лѝ коза́рїею нареко́ша, ꙗ҆́кѡ коза́ры съ гре́ки та́мѡ смѣси́шасѧ.

И҆мѣ́ѧхꙋ же коза́ры и҆зда́вна пре́жде кр҃ще́нїѧ ѻ҆́бласть над̾ кі́евомъ, и҆ над̾ и҆ны́ми нѣ́кїими рѡссі́йскими страна́ми, и҆ да́ни ѿ ни́хъ взима́хꙋ: бѣ́лчїи ко́жи ѿ коегѡ́ждо до́мꙋ, и҆ ѡ плꙋ́га по ше́лѧгꙋ: но по́слѣжде ѻ҆ско́лдъ и҆ ди́ръ, прише́дше и҆з̾ вели́кагѡ нова́града ѿ кнѧ́зѧ рꙋ́рика, сѣдо́ша въ кі́евѣ, и҆ не да́ша да́ни коза́рѡмъ. та́же по ѻ҆ско́лдѣ и҆ ди́рѣ, ѻ҆́лгъ кнѧжа́щи в̾ кі́евѣ, ѿѧ̀ ѿ коза́рѡвъ сѣ́веръ и҆ ради́мичи.

По ѻ҆́лгѣ кнѧжи́лъ и҆́горъ рꙋ́риковичь, по не́мъ свѧтосла́въ и҆́горовичь ѻ҆те́цъ вели́кагѡ влади́мїра. то́й свѧтосла́въ (ꙗ҆́коже ѡ҆ не́мъ ст҃ы́й не́сторъ пи́шетъ) и҆́де на ѻ҆кꙋ̀ рѣкꙋ̀, и҆ на во́лгꙋ, и҆ ѡ҆брѣ́тъ вѧ́тичи даю́щыѧ да́нь коза́рѡмъ, ѿѧ̀ и҆̀хъ ѿ коза́рѡвъ. По то́мъ все́ю во́инственною си́лою и҆́де на коза́ры. та́кожде и҆ коза́ры съ кнѧ́земъ свои́мъ кага́номъ ѡ҆полчи́вшесѧ, проти́вꙋ є҆мꙋ̀ и҆зыдо́ша, и҆ би́шасѧ крѣ́пкѡ, и҆ ѡ҆долѣ̀ свѧтосла́въ коза́рѡвъ, и҆ гра́дъ и҆́хъ бѣ́лꙋю вежꙋ̀ /и҆лѝ бѣловѣ́съ/ взѧ́тъ, и҆ да́нь на ни́хъ наложѝ, ѻ҆ба́че тѣ́хъ то́кмѡ коза́рѡвъ свѧтосла́въ себѣ̀ покорѝ, и҆̀же бѧ́хꙋ во є҆ѵро́пѣ, на се́й странѣ̀ до́на: а҆ ѻ҆б̾о́нъ по́лъ до́на во а҆зі́и бы́вшїи коза́ры, вѣ́рою хрⷭ҇тїа́не, свою̀ и҆мѣ́ѧхꙋ ѻ҆́бласть, доне́лѣже и҆ны́й наро́дъ глаго́лемый по́ловцы, ѿ гѡ́тѳскагѡ наро́да и҆зше́дый (а҆ гѡ́тѳы ѿ цы́мбрѡвъ и҆зыдо́ша) сне́мшесѧ съ печенѣ́ги, та́кожде є҆диноплеме́нными себѣ̀, пе́рвѣе над̾ по́нтомъ є҆ѵѯі́нскимъ, и҆лѝ че́рнымъ мо́ремъ, и҆згна́вше ѿтꙋ́дꙋ бы́вшыѧ та́мѡ наро́ды, сѣдо́ша. Та́же и҆до́ша на коза́рѡвъ, и҆ мно́гими лѣ́ты бїю́щесѧ съ ни́ми, и҆стреби́ша коза́рѡвъ: а҆ са́ми и҆́хъ мѣста̀ прїѧ́ша. Печенѣ́зи ѹ҆́бѡ всели́шасѧ и҆дѣ́же ны́нѣ нага́йскїи тата́ре, а҆ по́ловцы въ таври́цѣ (и҆згна́вше ѿтꙋ́дꙋ хрⷭ҇тїа́нъ) сѣдо́ша, и҆ приходѧ́ще вкꙋ́пѣ съ печенѣ́гами на рꙋ́сь, мнѡ́гїѧ па́кости страна́мъ си́мъ творѧ́хꙋ. Та́же наро́дъ и҆ны́й скѵ́ѳскїй нарица́емый тата́ре, жи́телствовавый и҆ногда̀ за каспі́йскимъ мо́ремъ въ кавкасі́йскихъ гора́хъ, є҆гда̀ съ царе́мъ свои́мъ баты́емъ рѣкꙋ̀ во́лгꙋ, на то́мъ мѣ́стѣ, и҆дѣ́же въ каспі́йское (є҆́же и҆ хвалы́нское) мо́ре впа́даетъ, преидо́ша на сїю̀ странꙋ̀, въ си́лѣ тѧ́жкой прїидо́ша пе́рвѣе на по́ловцѡвъ, и҆ би́вшесѧ съ ни́ми крѣ́пкѡ, и҆стреби́ша ихъ, а҆ съ ни́ми и҆ печенѣ́гѡвъ до конца̀, и҆ взѧ́ша ты́ѧ страны̀ въ свою̀ ѻ҆́бласть. по то́мъ и҆ на всѧ̀ рꙋ́скїѧ зе́мли наидо́ша и҆ повоева́ша. По́ловцѡвъ ѹ҆́бѡ и҆ печенѣ́гѡвъ па́мѧть поги́бе весма̀, а҆ коза́рѡвъ и҆́мене па́мѧть ѡ҆ста́сѧ въ малорѡссі́йскомъ ны́нѣ во́инствѣ крѣ́пкомъ, подо́бнѣ томꙋ̀, ѕѣлѡ̀ ма́лѡ премѣ́ннѡ и҆менꙋ́емомъ.

Ѡ҆ меѳѡ́дїи.
[edit]

Пи́шетъ дре́внїй і҆сторїогра́фъ гре́ческїй і҆ѡа́ннъ кѷропала́тїсъ, ѡ҆ нѣ́коемъ меѳо́дїи, ѡ҆ се́мъ ли, и҆лѝ ѡ҆ и҆но́мъ не вѣ́домо, ꙗ҆́кѡ во днѝ тогѡ́жде гре́ческагѡ царѧ̀ мїхаи́ла, съ ма́терїю ѳеодѡ́рою ца́рствовавшагѡ, бѣ̀ нѣ́кїй мона́хъ і҆кѡнопи́сецъ меѳо́дїй, и҆ є҆гда̀ кнѧ́зь бо́лгарскїй бори́съ [и҆лѝ ꙗ҆́коже и҆ні́и нарица́ютъ є҆го̀ богари́съ] начина́ѧй ѹ҆жѐ ѿ ча́сти прекланѧ́тисѧ къ хрⷭ҇тїа́нстѣй вѣ́рѣ, но є҆щѐ пога́нства держа́йсѧ, созда̀ себѣ̀ но́выѧ пала́ты, и҆ восхотѣ̀ ѹ҆краси́ти ѧ҆̀ і҆кѡ́ннымъ писа́нїемъ: призва̀ смы́сленнаго і҆кѡнопи́сца меѳо́дїа мона́ха, и҆ повелѣ̀ є҆мꙋ̀ и҆з̾ѡбрази́ти по стѣна́мъ разли́чныѧ лови́твы, ѕвѣ́ри, пти́цы, га́ды, и҆ что́либо можа́ше и҆з̾ѡбрѣстѝ стра́шно и҆ ѹ҆жа́сно таково̀, на не́же бы чл҃вѣ́къ воⷥзрѣ́вши ѻ҆чесы̀, ѹ҆боѧ́лсѧ се́рдцемъ. Мона́хъ же меѳо́дїй ничто́же вѣ́дѧ бы́ти страшнѣ́е па́че втора́гѡ хрⷭ҇то́ва прише́ствїѧ и҆ гее́нны: тогѡ̀ ра́ди на є҆ди́ной вели́кой и҆ простра́нной стѣнѣ̀ въ пала́тѣ, и҆з̾ѡбразѝ стра́шный сꙋ́дъ, и҆ разли́чїе мꙋ́къ гее́нскихъ. Є҆гда́ же кнѧ́зь прише́дъ ви́дѣ то̀ и҆з̾ѡбраже́нїе, вопросѝ і҆кѡнопи́сца: что̀ сїѐ є҆́сть; ѻ҆́нъ же нача̀ є҆мꙋ̀ ска́зовати, ка́кѡ ѡ҆деснꙋ́ю сꙋдїѝ стоѧ́щихъ првⷣныхъ ст҃і́и а҆́гг҃ли вѣнча́ютъ ца́рскими вѣнцы̀, и҆ къ нб҃сѝ возво́дѧтъ: ѡ҆шꙋ́юю же стоѧ́щихъ грѣ́шникѡвъ, лю́тѣ похища́ютъ дїа́волы, и҆ въ мꙋ́ки гее́нскїѧ вмета́ютъ. Кнѧ́зь же то̀ ви́дѧ, и҆ ѿ ѹ҆́стъ і҆кѡнопи́сцевыхъ сказа́нїе слы́ша, велмѝ ѹ҆жасе́сѧ дꙋше́ю, и҆ посла́въ въ ца́рьградъ къ мїхаи́лꙋ и҆ ѳеодѡ́рѣ, просѝ, да по́шлютъ къ немꙋ̀ є҆пⷭ҇кпа, ꙗ҆́кѡ да крⷭ҇ти́тъ є҆го̀, и҆ бы́сть та́кѡ.

Ѡ҆ кѷрі́ллѣ фїлосо́фѣ.
[edit]

Въ лѣтопи́сцахъ нѣ́кїихъ пи́шетсѧ, ꙗ҆́кѡ въ ца́рство васі́лїа и҆ кѡнстанті́на царе́й гре́ческихъ, прїи́де и҆з̾ царѧ́града при́сланъ къ влади́мїрꙋ кѷрі́ллъ фїлосо́фъ съ вели́кими ца́рскими да́ры, въ ни́хже бѣ̀ и҆ нѣ́каѧ завѣ́са и҆мѣ́вшаѧ на себѣ̀ и҆з̾ѡбраже́нїе стра́шнагѡ сꙋда̀ хрⷭ҇то́ва, є҆́же ви́дѧ влади́мїръ воздохнꙋ̀, и҆ речѐ: добро̀ є҆́сть си́мъ, и҆̀же ѡ҆деснꙋ́ю бг҃а, го́ре же сꙋ́щымъ ѡ҆шꙋ́юю є҆гѡ̀, и҆ прѡ́чаѧ. Но того̀ кѷрі́лла фїлосо́фа да никто́же мни́тъ бы́ти, ѻ҆́наго ѹ҆чи́телѧ славе́нскаго кѡнстанті́на фїлосо́фа, нарече́ннаго въ ст҃о́й схи́мѣ кѷрі́лла. ѻ҆́ный бо за сто̀ лѣ́ты и҆ вѧ́щше предварѝ креще́нїе влади́мїрово, а҆ то́й дрꙋгі́й кѷрі́ллъ къ влади́мїрꙋ приходи́вый, ѿ и҆ны́хъ не нарица́етсѧ кѷрі́лломъ, но кѵ́ромъ. Ст҃ы́й же не́сторъ лѣтопи́сецъ пече́рскїй, нико́егѡ же и҆́мене полага́етъ томꙋ̀ фїлосо́фꙋ к̾ влади́мїрꙋ приходи́вшемꙋ, но то́кмѡ фїлосо́фомъ є҆го̀ нарица́етъ, присла́ша [речѐ] гре́цы влади́мїрꙋ фїлосо́фа, и҆ и҆́мени не полага́етъ.


Въ то́йже де́нь воспомина́нїе ѡ҆бновле́нїѧ царѧ́града є҆́же вели́кїй ца́рь кѡнстанті́нъ сотворѝ вѷзанті́йскомꙋ гра́дꙋ, распространи́вши того̀ велмѝ, и҆ въ своѐ и҆́мѧ преименова́вши кѡнстантїно́полемъ, въ ѻ҆́ньже и҆ престо́лъ сво́й и҆з̾ ста́рагѡ ри́ма пренесѐ, и҆ но́вымъ ри́момъ сего̀ зва́ти повелѣ̀, и҆ возложѝ защище́нїю пречⷭ҇тѣй дв҃ѣ бцⷣѣ, да та́ѧ ꙗ҆́кѡ сво́й и҆́стый гра́дъ соблюде́тъ во вѣ́ки.

Въ то́йже де́нь в̾ про́логѣ положена̀ па́мѧть ст҃ы́ѧ прпⷣбномч҃нцы ѳеодо́сїи, но та́ѧжде в̾ то́мжде про́логѣ бꙋ́детъ и҃і числа̀ сегѡ́жъ мцⷭ҇а. а҆ в̾ вели́кой мине́и че́тїи житїѐ и҆ страда́нїе є҆ѧ̀ положено̀ в̾ к҃ѳ де́нь сегѡ̀ мцⷭ҇а, та́мѡ ѹ҆̀бо и҆ мы̀, гдⷭ҇ꙋ поспѣшествꙋ́ющꙋ напи́шемъ ю҆̀.


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.