Житїѧ̑ ст҃ы́хъ ѿ ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ/Деке́мврїй/к҃

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Житїѧ̑ ст҃ы́хъ, творе́нїе ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ (въ лѣта̀ по ржⷭ҇твѣ̀ хрⷭ҇то́вѣ ҂ахч҃є по ҂аѱ҃єby Dimitry of Rostov
Мцⷭ҇а деке́мврїа въ к҃ де́нь
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.


Мцⷭ҇а деке́мврїа въ к҃ де́нь,
Страда́нїе ст҃а́гѡ сщ҃енномч҃нка
і҆гна́тїа бг҃оно́сца.
[edit]

Траїа́нꙋ скѵ́петры ца́рства ри́мскагѡ прїи́мшꙋ, бѣ̀ а҆нтїохі́йстѣй цр҃кви є҆пⷭ҇къ ст҃ы́й і҆гна́тїй проименова́нїемъ и҆ ве́щїю бг҃оно́сецъ, и҆́же прїѧ̀ престо́лъ по ст҃о́мъ є҆ѵо́дѣ бы́вшемъ по ст҃о́мъ а҆пⷭ҇лѣ петрѣ̀. повѣствꙋ́етсѧ же ѡ҆ се́мъ бжⷭ҇твенномъ і҆гна́тїи бг҃оно́сцѣ, ꙗ҆́кѡ є҆гда̀ бѣ̀ є҆щѐ младе́нецъ, а҆ хрⷭ҇то́съ гдⷭ҇ь въ то̀ вре́мѧ на землѝ съ человѣ́ки живы́й наро́ды ѡ҆ црⷭ҇твїи бж҃їи ѹ҆ча́ше: тогда̀ и҆ роди́телємъ тогѡ̀ младе́нца въ наро́дѣ бли́зъ та́мѡ стоѧ́щымъ, и҆ послꙋ́шающымъ слове́съ бжⷭ҇твенныхъ ѿ ѹ҆́стъ сп҃си́телѧ и҆сходѧ́щихъ, и҆мѣ́ющымъ же съ собо́ю сїѐ своѐ ча́до: воⷥзрѣ̀ къ ни́мъ гдⷭ҇ь, и҆ призва́въ ѿ ни́хъ къ себѣ̀ ѻ҆троча̀ і҆гна́тїа, поста́ви є҆̀ посредѣ̀ и҆́хъ, и҆ ѡ҆б̾е́мъ є҆̀, и҆ на рꙋ́цѣ взе́мъ речѐ: А҆́ще не ѡ҆брати́тесѧ, и҆ бꙋ́дете ꙗ҆́кѡ дѣ́ти, не вни́дете въ црⷭ҇тво нбⷭ҇ное: и҆ и҆́же а҆́ще прїи́метъ ѻ҆троча̀ таково̀ во и҆́мѧ моѐ, менѐ прїе́млетъ (Мт. и҃і : в҃ є҃). и҆ тогѡ̀ ра́ди ст҃ы́й і҆гна́тїй бг҃оно́сецъ нарече́нъ бы́сть, ꙗ҆́кѡ носи́мь бы́сть рꙋка́ми бг҃а воплоще́нна. не мнѣ́е же и҆ сегѡ̀ ра́ди, ꙗ҆́кѡ и҆ ѻ҆́нъ ноша́ше бг҃а въ се́рдцѣ свое́мъ, и҆ во ѹ҆ста́хъ, сосꙋ́дъ сы́й подо́бенъ сосꙋ́дꙋ и҆збра́нномꙋ па́ѵлꙋ, пронестѝ и҆́мѧ бж҃їе пред̾ ꙗ҆зы́ки и҆ царѝ. бѣ́ же пе́рвѣе ѹ҆ч҃нкъ ст҃а́гѡ і҆ѡа́нна бг҃осло́ва, вкꙋ́пѣ со ст҃ы́мъ полѷка́рпомъ є҆пⷭ҇кпомъ смѵ́рнскимъ. по се́мъ совѣ́томъ всѣ́хъ а҆пⷭ҇лѡвъ ст҃ы́хъ є҆пⷭ҇кпъ а҆нтїохі́и поста́висѧ, и҆дѣ́же пе́рвѣе нача́сѧ и҆́мѧ хрⷭ҇тїа́нское (Дѣѧ. а҃і : к҃ѕ). и҆ прїе́мъ цр҃ко́вное правле́нїе мно́гими трꙋды̀ и҆ по́ты сѣ́ѧше про́повѣдь бл҃гоче́стїѧ, ꙗ҆влѧ́ѧ во все́мъ ре́вность а҆пⷭ҇лскꙋю. се́й ст҃ы́й і҆ера́рхъ ѹ҆ста́ви въ цр҃кви на два̀ ли́ка пѣ́ти бж҃е́ственныѧ пѣ̑сни, подо́бѧщисѧ ликѡ́мъ а҆́гг҃лскимъ: бы́вшꙋ бо є҆мꙋ̀ въ восхище́нїи, и҆ бжⷭ҇твеннагѡ во ѿкрове́нїи видѣ́нїѧ сподо́блшꙋсѧ, ви́дѣ а҆́гг҃лскїѧ ли́ки пою́щыѧ въ премѣ́нꙋ: пою́щꙋ є҆ди́номꙋ ли́кꙋ молча́ше дрꙋгі́й, пою́щꙋ же дрꙋго́мꙋ послꙋ́шаше пе́рвый. и҆ є҆гда̀ то́й конча́ше свою̀ пѣ́снь, начина́ше ѻ҆́въ: и҆ та́кѡ а҆́ки подава́юще ли́къ ли́кꙋ пѣснопѣ́нїѧ прославлѧ́хꙋ ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ. То̀ ст҃ы́й і҆гна́тїй во ѿкрове́нїи ви́дѣвъ, предадѐ таковы́й чи́нъ въ нача́лѣ а҆нтїохі́йстѣй свое́й цр҃кви, а҆ ѿтꙋ́дꙋ и҆ во всѣ́хъ цр҃ква́хъ кра́сный то́й чи́нъ прїѧ́сѧ. И҆ бы́сть бг҃оно́сный се́й а҆рхїере́й до́брый цр҃ко́вныхъ чинѡ́въ прави́тель, и҆ соверше́нъ слꙋжи́тель хрⷭ҇то́выхъ та́инствъ, а҆ по́слѣжде и҆ мч҃нкъ, ѕвѣрє́мъ на снѣ́дь да́нный, ѡ҆ чесо́мъ предлежа́щее ꙗ҆ви́тъ сло́во. Є҆гда́ бо траїа́нъ ца́рь и҆мѣ́ѧ мно́гꙋ бра́нь со скѵ́ѳы, полꙋчѝ над̾ ни́ми побѣ́дꙋ, и҆ восхотѣ̀ за то̀ возда́ти бл҃годаре́нїе нечести́вымъ богѡ́мъ свои́мъ же́ртвами по всемꙋ̀ своемꙋ̀ ца́рствꙋ, мнѧ́щи, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́ныхъ по́мощїю бы́сть врагѡ́въ побѣди́тель, молѧ́щи же и҆̀хъ, да и҆ въ предгрѧдꙋ́щаѧ времена̀ бл҃гополꙋ́чнѡ ѹ҆строѧ́ютъ є҆гѡ̀ во́инствова́нїе и҆ црⷭ҇твованїе: тогда̀ воздви́жесѧ гоне́нїе на хрⷭ҇тїа́ны нема́ло. ѹ҆вѣ́да бо ца́рь, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇тїа́не не то́чїю богѡ́мъ и҆́хъ принестѝ же́ртвы не и҆зволѧ́ютъ, но и҆ хꙋ́лѧтъ ѧ҆̀, ѡ҆блича́юще тѣ́хъ пре́лесть: тогѡ̀ ра́ди повелѣ̀ повсю́дꙋ хрⷭ҇тїа́нъ велѣ́нїю є҆гѡ̀ не повинꙋ́ющихсѧ ѹ҆бива́ти. Грѧдꙋ́щꙋ же томꙋ̀ царю̀ на и҆́нꙋю бра́нь проти́вꙋ пе́рсѡвъ прилꙋчи́сѧ бы́ти въ а҆нтїохі́и, и҆ ѡ҆клевета́нъ бы́сть къ немꙋ̀ ст҃ы́й і҆гна́тїй бг҃оно́сецъ, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇та̀ ѿ пїла́та на сме́рть ѡ҆сꙋжде́ннаго и҆ на крⷭ҇тѣ̀ распѧ́таго почита́етъ ꙗ҆́кѡ бг҃а, и҆ ѹ҆ставлѧ́етъ зако́ны ѡ҆ хране́нїи дѣ́вства, и҆ ѡ҆ презрѣ́нїи бога́тствъ, и҆ всѣ́хъ тѣ́хъ ꙗ҆̀же сꙋ́ть житїю̀ сла́дкаѧ.

Сїѧ̀ слы́шавъ траїа́нъ призва̀ ст҃а́го сѣдѧ̀ со всѣ́мъ свои́мъ сѷгкли́томъ, и҆ глаго́ла: ты́ ли є҆сѝ нарица́ѧйсѧ бг҃оно́сецъ, противлѧ́ѧйсѧ на́шымъ повелѣ́нїѧмъ, и҆ развраща́ѧй всю̀ а҆нтїохі́ю, ведꙋ́щи въ слѣ́дъ хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀; Бжⷭ҇твенный же і҆гна́тїй ѿвѣща̀: а҆́зъ є҆́смь. глаго́ла ца́рь: и҆ что̀ є҆́сть сїѐ и҆менова́нїе бг҃оно́сецъ; гл҃а ст҃ы́й: носѧ́й хрⷭ҇та̀ бг҃а въ дꙋшѝ свое́й, бг҃оно́сецъ є҆́сть. глаго́ла ца́рь: ты̀ ѹ҆́бѡ но́сиши ли хрⷭ҇та̀ твоего̀ в̾ тебѣ̀ само́мъ; ѿвѣща̀ ст҃ы́й: вои́стиннꙋ ношꙋ̀, пи́сано бо є҆́сть: Вселю́сѧ въ ни́хъ и҆ похождꙋ̀ (в҃. Кор. ѕ҃ : ѕ҃і). глаго́ла ца́рь: что́ же мы̀; не мни́мсѧ ли тебѣ̀ носи́ти на́мъ всегда̀ богѡ́въ на́шихъ въ па́мѧти на́шей, и҆ тѣ́хъ и҆мѣ́ти на врагѝ посо́бникѡвъ; ѿвѣща̀ бг҃оно́сецъ: ѹ҆вы̀ мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ і҆́дѡлѡвъ ꙗ҆зы́къ бога́ми и҆менꙋ́еши, є҆ди́нъ бо є҆́сть бг҃ъ и҆́стиненъ, нб҃а и҆ землѝ и҆ мо́рѧ и҆ всегѡ̀ ꙗ҆̀же въ ни́хъ созда́тель: є҆ди́нъ гдⷭ҇ь і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ, сн҃ъ бж҃їй є҆диноро́дный, є҆гѡ́же црⷭ҇твїю не бꙋ́детъ конца̀: є҆го́же а҆́ще бы ты̀ позна́лъ є҆сѝ ѽ царю̀, и҆ порфѵ́ра твоѧ̀, и҆ вѣне́цъ, и҆ престо́лъ ца́рскїй, бы́лъ бы крѣпча́йшїй. глаго́ла ца́рь: ѡ҆ста́ви та̀, ꙗ҆̀же глаго́леши, ѽ і҆гна́тїе, внемли́ же словесє́мъ мои́мъ, а҆́ще и҆зволѧ́еши ѹ҆го́дное мѝ сотвори́ти, и҆ хо́щеши вчине́нъ бы́ти въ число̀ дрꙋгѡ́въ мои́хъ, то̀ съ на́ми принесѝ богѡ́мъ жє́ртвы, и҆ а҆́бїе ѹ҆ на́съ бꙋ́деши а҆рхїере́й вели́кагѡ ді́а, и҆ ѻ҆ц҃ъ сѷгкли́тꙋ нарече́шисѧ. ѿвѣща̀ ст҃ы́й: ка́ѧ потре́ба бы́ти мѝ а҆рхїере́емъ ді́евымъ, є҆гда̀ а҆рхїере́й є҆́смь хрⷭ҇то́въ, є҆мꙋ́же по всѧ̀ днѝ приношꙋ̀ же́ртвꙋ хвалы̀, и҆ всецѣ́лаго мѧ̀ томꙋ̀ тщꙋ́сѧ пожре́ти, и҆ бы́ти подо́вникъ во́лныѧ є҆гѡ̀ сме́рти. глаго́ла ца́рь: комꙋ̀ хо́щеши тебѐ пожре́ти; томꙋ́ ли, и҆́же ѿ понті́йскагѡ пїла́та ко крⷭ҇тꙋ̀ пригвожде́нъ бы́сть; гл҃а ст҃ы́й: томꙋ̀ да бꙋ́дꙋ же́ртва, и҆́же пригвоздѝ на крⷭ҇тѣ̀ грѣ́хъ, и҆ грѣхо́внаго и҆зобрѣта́телѧ дїа́вола сокрꙋшѝ, и҆ сотрѐ крⷭ҇то́мъ всю̀ є҆гѡ̀ си́лꙋ. речѐ ца́рь: мни́тсѧ мѝ ѽ і҆гна́тїе, ꙗ҆́кѡ не и҆́маши здра́вагѡ ѹ҆ма̀ и҆ пра́вагѡ разсꙋжде́нїѧ, не бо прелсти́лсѧ бы є҆сѝ си́це хрⷭ҇тїа́нскими писа́нїи, а҆́ще бы разꙋмѣ́лъ до́брѣ, ко́ль бл҃го є҆́сть повинова́тисѧ ца́рскимъ велѣ́нїѧмъ, и҆ приноси́ти богѡ́мъ жє́ртвы со всѣ́ми. Бг҃оно́сецъ же мно́жайшее прїе́мъ дерзнове́нїе, гл҃а: а҆́ще мѧ̀ ѕвѣре́мъ да́си въ снѣ́дь, а҆́ще на крⷭ҇тѣ̀ мѧ̀ ра́спнеши, а҆́ще мечꙋ̀, а҆́ще ѻ҆гню̀ преда́си мѧ̀, никогда́же пожрꙋ̀ бѣсѡ́мъ, нижѐ бою́сѧ сме́рти, нижѐ настоѧ́щихъ вре́менныхъ и҆щꙋ̀ бла́гъ, но є҆ди́ныхъ вѣ́чныхъ жела́ю, и҆ всѧ́чески пеко́сѧ, да прейдꙋ̀ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ моемꙋ̀ ѹ҆мре́ти за мѧ̀ и҆зво́лившемꙋ. Тогда̀ сѷгкли́тъ хотѧ̀ і҆гна́тїа а҆́ки бы ѡ҆ заблꙋжде́нїи ѡ҆бличи́ти, глаго́лахꙋ: сѐ ты̀ гл҃еши бг҃а твоего̀ бы́ти ме́ртва, ка́кѡ ѹ҆́бѡ мо́жетъ помощѝ комꙋ̀ ѹ҆ме́рый, є҆ще́ же поно́сною ѹ҆ме́рый сме́ртїю; бо́зи же на́ши безсме́ртни сꙋ́ть, и҆ гл҃ютсѧ. гл҃а бг҃оно́сецъ: Гдⷭ҇ь мо́й и҆ бг҃ъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ на́съ ра́ди чл҃вѣ́къ бы́сть, и҆ на́шегѡ ра́ди спасе́нїѧ крⷭ҇тъ и҆ сме́рть и҆ погребе́нїе во́лею прїѧ́ти и҆зво́ли, та́же воскре́се въ тре́тїй де́нь, вра́жїю низве́ргъ и҆ низложи́въ си́лꙋ, и҆ взы́де на нб҃са̀, ѿню́дꙋже сни́де, на́съ ѿ паде́нїѧ возставлѧ́ѧ, и҆ па́ки вводѧ̀ въ ра́й, ѿ негѡ́же ѕлѣ̀ бы́хомъ и҆зве́ржени, и҆ дарова̀ на́мъ мнѡ́жайшаѧ бл҃га́ѧ па́че преждебы́вшихъ: а҆ ѿ почита́емыхъ ва́ми богѡ́въ ни є҆ди́нъ что̀ сотворѝ семꙋ̀ подо́бно, бы́вше человѣ́цы ѕлѝ и҆ беⷥзако́нни, и҆ мнѡ́гаѧ па́гꙋбнаѧ сотво́рше, ма́лое то́кмѡ нѣ́кое божества̀ мнѣ́нїе ѡ҆ста́виша безꙋ́мнымъ человѣ́кѡмъ: ѿѧ́тꙋ же пото́мъ бы́вшꙋ покрыва́лꙋ пре́лести, показа́шасѧ, что̀ бы́ша, ка́кѡ ѕлѣ̀ ѿ житїѧ̀ сегѡ̀ ѿидо́ша, и҆ сме́рти безсме́ртнѣй преда́шасѧ поги́бели ра́ди мно́гихъ. Ді́й пе́рвѣйшїй ва́шъ бо́гъ въ кри́тѣ погребе́нъ бы́сть, а҆скли́пїй же мо́лнїею пораже́нъ поги́бе, гро́бъ вене́ры показꙋ́емый быва́етъ въ па́фѣ, и҆ и҆ра́клїй /геркꙋле́съ/ ѻ҆гне́мъ сожже́нъ бы́сть, ѕли́ бо сꙋ́ще таковꙋ́ю кончи́нꙋ ѹ҆лꙋчи́ша, є҆ѧ́же бѣ́хꙋ досто́йни. Си̑мъ ѿ ст҃а́гѡ і҆гна́тїа и҆зрече́ннымъ бы́вшымъ ца́рь съ сѷгкли́томъ боѧ́щисѧ, да не мно́жайшими тогѡ̀ глаго́лы бо́ги и҆́хъ посрамѧ́тсѧ, повелѣ́ша є҆го̀ ѿвестѝ въ темни́цꙋ. Са́мъ же ца́рь всю̀ но́щь не спа̀ мы́слѧщи, кото́рою бы сме́ртїю і҆гна́тїа лиши́ти сеѧ̀ жи́зни: и҆ ѹ҆мы́сли ѡ҆сꙋди́ти є҆го̀ на снѣде́нїе ѕвѣрє́мъ, мнѧ́ше бо тꙋ̀ сме́рть бы́ти лютѣ́йшꙋ. во ѹ҆́трїе же возвѣстѝ то̀ сѷгкли́тꙋ, и҆ всѝ та́кѡ совѣ́товаша, но да не во а҆нтїохі́и преда́стсѧ ѕвѣрє́мъ, да не сотвори́тсѧ сла́внѣйшїй въ свои́хъ гра́жданѣхъ мꙋ́ченическꙋю за вѣ́рꙋ свою̀ кончи́нꙋ прїе́мши, и҆ да не дрꙋзі́и на него̀ смотрѧ́ще въ хрⷭ҇тїа́нствѣ ѹ҆твержда́тисѧ бꙋ́дꙋтъ: тогѡ̀ ра́ди глаго́лахꙋ подоба́етъ є҆мꙋ̀ въ ри́мъ ѿведе́нꙋ бы́ти свѧ́занꙋ, и҆ та́мѡ ѕвѣрє́мъ преда́тисѧ, та́кѡ бо и҆ долгото́ю пꙋтѝ трꙋди́мый тѧжча́йшꙋю ка́знь прїи́метъ, и҆ ѿ ри́млѧнъ, кто́ бы бы́лъ, не ѹ҆вѣ́стїѧ, но ꙗ҆́кѡ є҆ди́номꙋ ѿ ѕлодѣ́евъ є҆мꙋ̀ поги́бшꙋ, ни малѣ́йшаѧ по не́мъ ѡ҆ста́нетсѧ па́мѧть. Ѹ҆го́денъ же бы́сть совѣ́тъ се́й царю̀, и҆ дадѐ на ст҃а́го і҆гна́тїа ѿвѣ́тъ сме́ртный, да въ ри́мѣ во вре́мѧ пра́здника на позо́рищи пред̾ собо́ромъ всегѡ̀ наро́да ѕвѣрє́мъ вда́нъ бꙋ́детъ: та́кѡ ѿ нечести́выхъ ѡ҆сꙋди́сѧ ст҃ы́й, ꙗ҆́кѡ да бꙋ́детъ позо́ръ а҆́гг҃лѡмъ и҆ чл҃вѣ́кѡмъ (а҃. Кор. д҃ : ѳ҃).

Прїе́мъ же на сѧ̀ то́й ѿвѣ́тъ бг҃оно́сный і҆гна́тїй велегла́снѡ бл҃годаре́нїе боздава́ше бг҃ꙋ, и҆ со мно́гою сла́достїю прїе́млѧше налага́емыѧ на него̀ вери̑ги. Ца́рь ѹ҆̀бо и҆́де съ во́инствомъ на бра́нь, а҆ бж҃е́ственный страда́лецъ тѧ́жкими желѣ́зы ѡ҆бложе́нъ, и҆ десѧтѝ во́инѡмъ жесто́кимъ и҆ неми́лостивымъ вда́нъ ведѧ́шесѧ въ ри́мъ. и҆сходѧ́ же и҆з̾ а҆нтїохі́и мно́гѡ ѡ҆ цр҃кви помоли́сѧ, и҆ ста́до своѐ бг҃ꙋ врꙋчѝ. и҆ пла́кахꙋ ѡ҆ не́мъ вѣ́рнїи, и҆ рыда́хꙋ го́рькѡ, а҆ и҆ны́и съ ни́мъ въ пꙋ́ть и҆дѧ́хꙋ мно́жайшею къ немꙋ̀ привѧ́зани бы́вше любо́вїю. Прише́дше же во́ини со ст҃ы́мъ въ селеѵкі́ю сѣдо́ша въ кора́бль, и҆ ѿтꙋ́дꙋ плы́вше приста́ша въ смѵ́рнѣ. та́мѡ цѣлова̀ ст҃а́го полѷка́рпа бж҃е́ственнаго а҆пⷭ҇ла, смѵ́рнскаго єпⷭ҇кпа, своего̀ соꙋченика̀, и҆ съ ни́мъ ѹ҆тѣ́шисѧ бг҃одꙋхнове́нною бесѣ́дою, ра́дꙋѧсѧ ѡ҆ ѹ҆́захъ свои́хъ, и҆ красꙋ́ѧсѧ вери́гами: что́ бо є҆мꙋ̀ лꙋ́чшимъ можа́ше бы́ти ѹ҆краше́нїемъ, ꙗ҆́кѡ ты́ѧ вери́ги, и҆́миже ѡ҆бложе́нъ бы́сть за гдⷭ҇а своего̀; та́же и҆ съ про́чими є҆пⷭ҇кпы, и҆ пресвѵ́теры, и҆ дїа́коны, подо́бнѣ цѣлова́сѧ: стека́хꙋсѧ бо къ немꙋ̀ мно́зи ѿ цр҃квей а҆сі́йскихъ, и҆ градѡ́въ, ви́дѣти є҆го̀ хотѧ́ще, и҆ ѿ ѹ҆́стъ є҆гѡ̀ и҆сходѧ́щаѧ бж҃е́ственнаѧ словеса̀ слы́шати жела́юще. и҆ молѧ́ше и҆̀хъ ст҃ы́й, да помо́лѧтсѧ ѡ҆ не́мъ, є҆́же бы є҆мꙋ̀ ско́рѡ зꙋбы̀ звѣре́й разрѣши́тисѧ ѿ плотска́гѡ сою́за и҆ ꙗ҆ви́тисѧ лицꙋ̀ жела́емагѡ гдⷭ҇а. Ви́дѧ же и҆̀хъ ѕѣлѡ̀ смꙋще́ныхъ и҆ не терпѧ́щихъ разлꙋче́нїѧ є҆гѡ̀ и҆ сме́рти, боѧ́шесѧ, да не ю҆ ті́и, и҆̀же сꙋ́ть въ ри́мѣ вѣ́рнїи, подо́бнѣ смꙋти́вшесѧ не стерпѧ́тъ пре́данꙋ є҆мꙋ̀ бы́ти ѕвѣрє́мъ, и҆ сотворѧ́тъ нѣ́кꙋю препо́нꙋ: и҆ да не ка́кѡ возложа́тъ рꙋ́цѣ на тѣ́хъ, и҆̀мже повелѣ́но бѧ́ше вда́ти є҆го̀ на снѣде́нїе ѕвѣрє́мъ, и҆ затворѧ́тъ є҆мꙋ̀ ѿве́рстꙋю две́рь мꙋ́ченичества и҆ вожделѣ́нныѧ сме́рти. ѹ҆мы́сли ѹ҆̀бо посла́ти къ ни́мъ, ꙗ҆́кѡ да и҆ ті́и помо́лѧтсѧ ѡ҆ не́мъ, є҆́же бы не пресѣщи́сѧ тече́нїю є҆гѡ̀ страда́лческомꙋ но ско́рѡ ѕвѣрмѝ разрѣше́нꙋ бы́ти, и҆ прейтѝ къ возлю́бленномꙋ влⷣцѣ своемꙋ̀. Писа̀ ѹ҆́бѡ си́це:

І҆гна́тїй, и҆́же и҆ бг҃оно́сецъ, є҆пⷭ҇кпъ ст҃ы́ѧ бж҃їѧ цр҃кве ꙗ҆́же во а҆нтїохі́и, млⷭ҇рдїѧ сподо́блшейсѧ в̾ вели́чествѣ вы́шнѧгѡ бг҃а ѻ҆ц҃а̀, і҆и҃са хрⷭ҇та̀ є҆диноро́днагѡ є҆гѡ̀ сн҃а, цр҃кви ѡ҆сщ҃е́ннѣй и҆ просвѣще́ннѣй во́лею бг҃а сотво́ршагѡ всѧ̀, ꙗ҆̀же сꙋ́ть къ вѣ́рѣ и҆ любвѝ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ, сꙋ́щей в̾ мѣ́стѣ ри́мскїѧ страны̀: ю҆́же и҆ цѣлꙋ́ю ѡ҆ и҆́мени ѻ҆ц҃а̀ вседержи́телѧ, и҆ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ сн҃а є҆гѡ̀, ра́доватисѧ.

Молѧ̀ бг҃а полꙋчи́хъ, да ѹ҆ви́ждꙋ честна́ѧ ва́ша ли́ца, и҆́хже попремно́гꙋ жела́хъ. Ю҆́зникъ ѹ҆́бѡ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ ѹ҆пова́ю цѣлова́ти ва́съ, а҆́ще во́лѧ бж҃їѧ бꙋ́детъ, да сподо́блюсѧ да́же до конца̀ намѣ́ренїе моѐ соверши́ти. нача́ло бо бл҃го и҆ ѹ҆го́дно мѝ є҆́сть, а҆́ще то́чїю бл҃года́ть полꙋчꙋ̀, да жре́бїй мо́й без̾ преткнове́нїѧ въ коне́цъ са́мый воспрїимꙋ̀: бою́сѧ бо любвѐ ва́шеѧ, да та̀ мѧ̀ не ѡ҆би́дитъ. ва́мъ ѹ҆до́бно є҆́сть сотвори́ти, є҆́же хо́щете, мнѣ̀ же не ѹ҆до́бно є҆́сть къ бг҃ꙋ прїитѝ, а҆́ще вы̀ мнѣ̀ посла́бите и҆звѣ́томъ плотскі́ѧ любвѐ: не хощꙋ́ же ва́съ чл҃вѣ́кѡмъ ѹ҆гожда́ти но бг҃ꙋ, ꙗ҆́коже и҆ ѹ҆гожда́ете є҆мꙋ̀. ниже́ бо а҆́зъ возмогꙋ̀ когда̀ и҆мѣ́ти таково̀ вре́мѧ къ бг҃ꙋ прїитѝ, нижѐ вы̀ а҆́ще ѹ҆молчитѐ, лꙋ́чшее дѣ́ло ꙗ҆ви́ти мо́жете: а҆́ще бо ѡ҆ мнѣ̀ ѹ҆молчитѐ, а҆́зъ бж҃їй содѣ́юсѧ: а҆́ще ли тѣ́ло моѐ возлю́бите, па́ки текі́й далеча́е бꙋ́дꙋ. лꙋ́чше же дади́те ми, да поже́ртъ бꙋ́дꙋ бг҃ꙋ, є҆гда̀ же́ртвенникъ є҆́сть гото́въ, да любо́вїю ли́къ соста́влше, воспоетѐ ѻ҆ц҃ꙋ̀ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ, ꙗ҆́кѡ є҆пⷭ҇кпꙋ сѵ́рскомꙋ бл҃говоли́лъ ѡ҆брѣсти́сѧ ѿ восто́ка на за́падъ по́сланꙋ, свидѣ́телѧ є҆го̀ хрⷭ҇то́выхъ стрⷭ҇те́й призва́вый, да ѿ мі́ра за́падъ и҆мꙋ́щемꙋ къ бг҃ꙋ восто́къ возсїѧ́етъ въ бз҃ѣ. николи́же зави́дѣсте комꙋ̀, и҆ и҆ны́хъ не зави́дѣти ѹ҆чи́сте, а҆́зъ же хощꙋ̀, да и҆ та̀ крѣ́пка бꙋ́дꙋтъ, ꙗ҆̀же ѹ҆ча́ще заповѣ́дасте. ѡ҆ се́мъ то́кмѡ моли́тесѧ, да подадꙋ́тсѧ мѝ ѿ гдⷭ҇а си́лы и҆ внꙋ́трь и҆ внѣ̀ ѹ҆́дꙋ, да не то́кмѡ возглаго́лю, но и҆ восхощꙋ̀, и҆ не то́кмѡ нарекꙋ́сѧ хрⷭ҇тїа́нинъ, но и҆ ѡ҆брѧ́щꙋсѧ, а҆́ще бо ѡ҆брѧ́щꙋсѧ, то̀ и҆ нарещи́сѧ возмогꙋ̀, и҆ тогда̀ ѹ҆зрю́сѧ бы́ти вѣ́ренъ, є҆гда̀ мі́рꙋ ѹ҆жѐ не ꙗ҆влю́сѧ, и҆́бо ничто́же зри́мое вѣ́чно є҆́сть: ви̑димаѧ бо вре́менна, неви̑димаѧ же вѣ́чна (в҃. Кор. д҃ : и҃і). не совѣ́тованїѧ сїѐ дѣ́ло є҆́сть, но и҆ великодꙋ́шїѧ. Хрⷭ҇тїа́нинъ є҆гда̀ ненави́димь є҆́сть ѿ мі́ра, люби́мь є҆́сть ѹ҆ бг҃а: а҆́ще бо, речѐ, ѿ мі́ра бы́сте бы́ли, мі́ръ ѹ҆́бѡ своѐ люби́лъ бы: ꙗ҆́коже ѿ мі́ра нѣ́сте, но а҆́зъ и҆збра́хъ вы̀ ѿ мі́ра, сегѡ̀ ра́ди ненави́дитъ ва́съ мі́ръ, пребꙋ́дите во мнѣ̀. А҆́зъ пишꙋ̀ всѣ́мъ цр҃квамъ, и҆ всѣ́мъ сказꙋ́ю, ꙗ҆́кѡ доброво́лнѣ за хрⷭ҇та̀ ѹ҆мира́ю, а҆́ще то́кмѡ не возбранитѐ мѝ. молю̀ ва́съ, да не безвре́менною любо́вїю мѧ̀ ѹ҆держитѐ, ѡ҆ста́вите мѧ̀ снѣ́дь бы́ти ѕвѣрє́мъ, и҆́миже къ бг҃ꙋ дости́гнꙋти возмогꙋ̀. Пшени́ца бж҃їѧ є҆́смь, зꙋба́ми ѕвѣре́й да сомле́нъ бꙋ́дꙋ, ꙗ҆́кѡ да чи́стъ хлѣ́бъ бг҃ꙋ ѡ҆брѧ́щꙋсѧ. поꙋща́йте па́че ѕвѣрє́й, да мѝ гро́бъ бꙋ́дꙋтъ, и҆ ничто́же тѣлесѐ моегѡ̀ ѡ҆ста́вѧтъ, да не тѧ́гостенъ комꙋ̀ ѹ҆ме́рый ѡ҆брѧ́щꙋсѧ. тогда̀ бꙋ́дꙋ и҆́стиненъ хрⷭ҇то́въ ѹ҆ч҃нкъ, є҆гда̀ ни тѣ́ла моегѡ̀ про́чее ѹ҆́зритъ мі́ръ. моли́те гдⷭ҇а ѡ҆ мнѣ̀, да тѣ́ми ѻ҆рꙋ́дїѧми, зꙋба́ми ѕвѣре́й, бг҃ꙋ чиста̀ сотворю́сѧ же́ртва. не ꙗ҆́кѡ пе́тръ и҆ па́ѵелъ сїѧ̑ заповѣ́даю ва́мъ, ѻ҆нѝ а҆пⷭ҇ли і҆и҃са хрⷭ҇та̀ сꙋдїѝ мі́ра, а҆́зъ ѡ҆сꙋжде́ный: ѻ҆нѝ свобо́дни, а҆́зъ же ны́нѣ ра́бъ: но а҆́ще постра́ждꙋ, свобо́дь бꙋ́дꙋ і҆и҃съ хрⷭ҇то́въ, и҆ воскрⷭ҇нꙋ̀ въ не́мъ свобо́дь. ны́нѣ въ не́мъ свѧ́занъ, ѹ҆чꙋ́сѧ ничто́же жела́ти мїрско́е и҆ сꙋ́етное. ѿ сѷрі́и да́же до ри́ма со ѕвѣ́ри борю́сѧ, на землѝ и҆ на мо́ри во днѝ и҆ въ нощѝ свѧ́занъ десѧтмѝ леопа́рды, и҆̀же сꙋ́ть во́ини стрегꙋ́щїи, и҆̀мже а҆́ще бл҃госотвори́ши, го́рши быва́ютъ: ѻ҆ба́че а҆́зъ во ѡ҆бижде́нїи ѿ ни́хъ па́че поꙋча́юсѧ. но не ѡ҆ се́мъ ѡ҆правди́хсѧ, ѽ дабы̀ ѹ҆слади́лсѧ ѕвѣрмѝ въ ри́мѣ ѹ҆гото́ванными мнѣ̀, и҆́хже и҆ жела́ю ско́рыхъ мѝ бы́ти к̾ и҆стребле́нїю, да а҆́бїе мѧ̀ снѣдѧ́тъ, а҆ не ꙗ҆́коже нѣ́кїихъ ѹ҆боѧ́вшесѧ не коснꙋ́шасѧ: а҆́ще же ѻ҆нѝ самоизво́лнѣ не восхотѧ́тъ. а҆́зъ наси́лїемъ раздража́ѧ принꙋждꙋ̀ и҆̀хъ. прости́те мѝ, а҆́зъ вѣ́мъ, что̀ мѝ є҆́сть на по́льзꙋ. ны́нѣ начина́ю бы́ти ѹ҆чени́къ хрⷭ҇то́въ, є҆гда̀ ничто́же ѿ ви́димыхъ и҆лѝ неви́димыхъ жела́ю, да хрⷭ҇та̀ пости́гнꙋ. ѻ҆́гнь, крⷭ҇тъ, ѕвѣре́й стече́нїе, разсѣчє́нїѧ, раздира̑нїѧ, косте́й сокрꙋше́нїе, ѹ҆́дѡвъ раздробле́нїе, всегѡ̀ тѣ́ла сотре́нїе, и҆ всѧ̀ дїа́волскаѧ мꙋчє́нїѧ на мѧ̀ да прїи́дꙋтъ, то́чїю да і҆и҃са хрⷭ҇та̀ полꙋчꙋ̀. ничто́же мѝ по́льзꙋютъ мїрска́ѧ ѹ҆тѣшє́нїѧ, нижѐ ца́рствовати до коне́цъ землѝ: ка́ѧ бо по́льза человѣ́кꙋ, а҆́ще мі́р ве́сь приѡбрѧ́щетъ, дꙋ́шꙋ же свою̀ ѿщети́тъ; (Мт. ѕ҃і : к҃ѕ) Гдⷭ҇а жела́ю, сн҃а и҆́стиннагѡ бг҃а и҆ ѻ҆́ч҃а і҆и҃са хрⷭ҇та̀, тогѡ̀ и҆щꙋ̀, и҆́же за на́съ ѹ҆́мре и҆ воскр҃се. прости́те мѧ̀ бра́тїе, не возбранѧ́йте мѝ къ животꙋ̀ прїитѝ, і҆и҃съ бо є҆́сть живо́тъ вѣ́рныхъ: нижѐ жела́йте мнѣ̀ ѹ҆мре́ти, сме́ртїю бо є҆́сть живо́тъ без̾ хрⷭ҇та̀. хотѧ́ще мѧ̀ бж҃їимъ бы́ти, не ѹ҆гожда́йте мі́рꙋ, ѡ҆ста́вите мѧ̀ чи́стый свѣ́тъ зрѣ́ти: а҆́ще та́мѡ прїидꙋ̀, бж҃їй человѣ́къ бꙋ́дꙋ: попꙋсти́те мѝ бы́ти подража́телемъ страда́нїй хрⷭ҇та̀ бг҃а моегѡ̀. а҆́ще кто̀ є҆го̀ здѣ̀ и҆́мать, да разꙋмѣ́етъ, чесогѡ̀ хощꙋ̀, и҆ да млⷭ҇рдствꙋетъ ѡ҆ мнѣ̀, вѣ́дый, чи́мъ ѡ҆бдержи́мь є҆́смь, кнѧ́зь вѣ́ка сегѡ̀ хо́щетъ мѧ̀ растерза́ти, дꙋ́шꙋ же мою̀ и҆ и҆зволе́нїе, є҆́же и҆́мамъ к̾ бг҃ꙋ, растли́ти, никто́же ѹ҆́бо ѿ здѣ̀ сꙋ́щихъ да помога́етъ є҆мꙋ̀, па́че же со мно́ю бꙋ́дите бж҃їи, да не нарица́ете і҆и҃са хрⷭ҇та̀, мі́ръ же предпочита́ете, за́висть въ ва́съ да не ѡ҆брѣта́етсѧ. нижѐ менѐ послꙋ́шайте, а҆́ще бы съ ва́ми сы́й моли́лъ ѡ҆ и҆́номъ, є҆́же и҆схи́тити мѧ̀ ѿ сме́рти, но си̑мъ па́че вѣ́рꙋюще повини́тесѧ, ꙗ҆̀же ны́нѣ ва́мъ пишꙋ̀: жи́въ бо сы́й пишꙋ̀ ва́мъ любо́вїю содержи́мый ѹ҆мре́ти за хрⷭ҇та̀. моѧ̀ любо́вь є҆́сть ко крⷭ҇тꙋ̀ пригвожде́на, и҆ нѣ́сть во мнѣ̀ ѻ҆гнѧ̀ лю́бѧщагѡ ве́щь мїрскꙋ́ю, но вода̀ жи́ва текꙋ́щаѧ во мнѣ̀ внꙋ́трь мнѣ̀ глаго́летъ: грѧдѝ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀. не ѹ҆слажда́юсѧ пита́нїемъ тлѣ́емымъ, нижѐ сластмѝ сеѧ̀ жи́зни, хлѣ́ба бж҃їѧ хощꙋ̀, хлѣ́ба нбⷭ҇нагѡ, хлѣ́ба живота̀, и҆́же є҆́сть пло́ть хрⷭ҇та̀ сн҃а бж҃їѧ рожде́ннагѡ по́слѣжде ѿ сѣ́мене дв҃дова и҆ а҆враа́млѧ: и҆ питїѧ̀ бж҃їѧ жела́ю, кро́ве тогѡ̀, и҆́же є҆́сть любо́вь неги́бнꙋщаѧ и҆ живо́тъ вѣ́чный. не хощꙋ̀ про́чее человѣ́чески жи́ти, сїе́ же бꙋ́детъ, а҆́ще вы̀ восхо́щете: Хрⷭ҇то́ви сраспѧ́хсѧ. живꙋ́ же, не ктомꙋ̀ а҆́зъ, но живе́тъ во мнѣ̀ хрⷭ҇то́съ (Гал. в҃ : ѳ҃і, к҃). кра́ткими пи́смены молю̀ вы̀, не возбранѧ́йте мѝ, вѣ́рꙋйте мѝ, ꙗ҆́кѡ і҆и҃са люблю̀, и҆́же менѐ ра́ди пре́данъ бы́сть: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇ви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздадѐ мѝ; (Ѱал. рє҃і : г҃) са́мъ бг҃ъ и҆ ѻ҆ц҃ъ и҆ гдⷭ҇ь і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ ꙗ҆ви́тъ ва́мъ сїѧ̑, ꙗ҆́кѡ и҆́стиннаѧ глаго́лю: вы́ же кꙋ́пнѡ со мно́ю моли́тесѧ, да намѣ́ренное полꙋчꙋ̀ дх҃омъ ст҃ы́мъ, не по пло́ти ва́мъ написа́хъ, но по бж҃їю и҆зволе́нїю, а҆́ще постраждꙋ̀, возлюби́сте мѧ̀: а҆́ще ли ѿве́рженъ бꙋ́дꙋ, возненави́дѣсте мѧ̀. помина́йте въ моли́твахъ ва́шихъ цр҃ковь сѵ́рскꙋю, ꙗ҆́же па́че менѐ хрⷭ҇та̀ и҆́мать па́стырѧ ре́кшаго: А҆́зъ є҆́смь па́стырь до́брый: са́мъ то́й посѣти́тъ ю҆̀, и҆ ѡ҆ не́й попече́тсѧ, и҆ ва́ша ꙗ҆́же къ немꙋ̀ любо́вь. а҆́зъ же и҆ стыждꙋ́сѧ є҆ди́нъ ѿ па́стырей нарещи́сѧ, ниже́ бо досто́инъ є҆́смь послѣ́днїй и҆́хъ сꙋ́щи и҆ и҆́звергъ нѣ́кїй, но поми́лованїемъ бж҃їимъ полꙋчи́хъ, да бꙋ́дꙋ кто́либо, а҆́ще к̾ бг҃ꙋ прїидꙋ̀. Цѣлꙋ́етъ ва́съ мо́й дꙋ́хъ и҆ любо́вь цр҃квей во и҆́мѧ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ прїе́мшихъ мѧ̀ не ꙗ҆́кѡ мимоходѧ́ща, а҆́ще и҆ не моѝ бы́ша, и҆ дове́дшихъ до вра́тъ гра́дскихъ. пишꙋ́ же ва́мъ сїѧ̑ ѿ смѵ́рны чрез̾ є҆фесе́анъ достойнобл҃же́ннѣйшихъ. є҆́сть же со мно́ю и҆ кро́косъ вожделѣ́нный мо́й со и҆ны́ми мно́гими ѿ сѷрі́и в̾ ри́мъ грѧдꙋ́щими сла́вы ра́ди бж҃їѧ. написа́хъ ва́мъ сїѧ̀ въ девѧ́тый кале́ндъ септе́мврїѧ (сі́есть два́десѧть четве́ртагѡ днѧ̀, мѣ́сѧца а҆́ѵгꙋста), здра́вствꙋйте всегда̀ бра́тїе въ терпѣ́нїи і҆и҃съ хрⷭ҇то́вомъ, а҆ми́нь.

Сїѐ посла́нїе въ ри́мъ пред̾ собо́ю посла̀, по немно́зѣмъ же вре́мени и҆ са́мъ и҆зы́де ѿ смѵ́рны во́инами ведо́мый. и҆ приплы́въ в̾ троа́дꙋ и҆ неа́поль, пре́йде пѣ́шъ фїлїппопо́ль и҆ македо́нїю, посѣща́ѧ ꙗ҆̀же на пꙋтѝ цр҃кви, ѹ҆чѧ̀ въ ни́хъ и҆ наказꙋ́ѧ и҆ ѹ҆твержда́ѧ немощнѣ́йшꙋю бра́тїю. всѣ̑мъ же бо́дрымъ и҆ тре́звеннымъ бы́ти повелѣва́ѧ. є҆гда́ же пре́йде є҆пі́ръ, и҆ преплы̀ мо́ре а҆дрїаті́йское и҆ тѷрре́йское, приста̀ въ пꙋтео́лѣ, и҆ прїѧ́тъ бы́сть любе́знѣ съ во́ины ѿ сꙋ́щихъ та́мѡ вѣ́рныхъ. а҆ ѿтꙋ́дꙋ прїи́де въ ри́мъ, и҆ вдаде́сѧ съ ца́рскимъ писа́нїемъ гра́дскомꙋ є҆па́рхꙋ. то́йже бг҃оно́сца ви́дѣвъ, и҆ писа́нїе ца́рское проче́тъ, а҆́бїе повелѣ̀ ѹ҆гото́вати ѕвѣ́ри. приспѣ́ же и҆ де́нь пра́здничный, и҆ веде́нъ бы́сть ст҃ы́й на позо́рище. собра́сѧ же и҆ ве́сь гра́дъ на позо́ръ то́й, про́йде бо слꙋ́хъ ѡ҆ не́мъ, ꙗ҆́кѡ є҆пⷭ҇кпъ сѵ́рскїй со ѕвѣрмѝ и҆́мать бра́тисѧ. Ст҃ы́й же на позо́рищи поста́вленъ бы́въ, ѡ҆бра́щсѧ къ наро́дꙋ, мꙋ́жественною дꙋше́ю и҆ лице́мъ свѣ́тлымъ хвалѧ́сѧ и҆ бл҃говолѧ̀ ѡ҆ безче́стной то́й сме́рти хрⷭ҇та̀ ра́ди прїе́млемой, велегла́снѡ воⷥзва̀ глаго́лѧ: Мꙋ́жїе ри́мстїи смотрѧ́щїи на настоѧ́щїй мо́й по́двигъ, вѣ́дите, ꙗ҆́кѡ не ѕлодѣѧ́нїѧ ра́ди какова́гѡ ка́знь прїе́млю, ни беⷥзакѡ́нїѧ ра́ди нѣ́коегѡ на сїю̀ сме́рть ѡ҆сꙋжде́нъ є҆́смь, но є҆ди́нагѡ ра́ди бг҃а моегѡ̀, є҆гѡ́же ѡ҆б̾ѧ́тъ є҆́смь любо́вїю, и҆ є҆гѡ́же несы́тнѣ жела́ю: є҆́смь бо є҆гѡ̀ пшени́ца, и҆ зꙋбы̀ ѕвѣри́ными сма́ливаюсѧ, да чи́стый є҆мꙋ̀ хлѣ́бъ бꙋ́дꙋ. Сїѧ̑ ст҃о́мꙋ и҆зре́кшꙋ, и҆спꙋще́ни бѣ́хꙋ на него̀ львы̀, и҆ а҆́бїе ѹ҆стреми́вшесѧ растерза́ша ст҃а́го и҆ снѣдо́ша, дебе́лыѧ то́чїю ѡ҆ста́влше є҆гѡ̀ кѡ́сти. и҆ и҆спо́лнисѧ жела́нїе ст҃а́гѡ хотѣ́вшагѡ, да ѕвѣ́ри тѣ́лꙋ є҆гѡ̀ бꙋ́дꙋтъ гро́бомъ, бг҃ꙋ та́кѡ попꙋска́ющꙋ по жела́нїю ѹ҆го́дника своегѡ̀. можа́ше бо пред̾ ни́мъ загради́ти ѹ҆ста̀ львѡ́мъ, ꙗ҆́коже пред̾ данїи́ломъ въ ро́вѣ, и҆ пред̾ ѳе́клою та́кожде на позо́рищи сла́вы ра́ди и҆́мене ст҃а́гѡ своегѡ̀: ѻ҆ба́че не сотворѝ сегѡ̀, и҆зволѧ́ѧ па́че жела́нїе и҆ проше́нїе раба̀ своегѡ̀ и҆спо́лнити, не́же всемогꙋ́щꙋю свою̀ просла́вити си́лꙋ. Таково̀ бѣ̀ сконча́нїе ст҃а́гѡ бг҃оно́сца і҆гна́тїа, такѡ́въ є҆гѡ̀ по́двигъ, такова́ѧ є҆гѡ̀ къ бг҃ꙋ любо́вь. разше́дшꙋсѧ же позо́рищꙋ вѣ́рнїи въ ри́мѣ бы́вшїи, къ ни́мже писа̀ ѿ смѵ́рны, и҆ ѿ прише́дшихъ съ ни́мъ нѣ́цыи собра́ша ѡ҆ста́вшыѧсѧ є҆гѡ̀ кѡ́сти, рыда́юще по не́мъ неꙋтѣ́шнѡ, и҆ положи́ша ѧ҆̀ че́стнѡ на мѣ́стѣ знамени́тѣ внѣ̀ гра́да деке́мврїа мѣ́сѧца въ двадесѧ́тый де́нь. мно́гїѧ же днѝ вѣ́рнымъ пла́чꙋщымъ ѡ҆ є҆гѡ̀ разлꙋче́нїи, и҆ неѿхо́днѡ гро́бꙋ є҆гѡ̀ со ѱалмы̀ и҆ пѣ́снми присѣдѧ́щымъ, ꙗ҆ви́сѧ но́щїю ст҃ы́й, и҆ коего́ждо и҆́хъ ѡ҆б̾е́млющи ѹ҆толѧ́ше рыда́нїе и҆́хъ, и҆ ѹ҆тѣша́ше скѡ́рби срⷣца и҆́хъ. И҆ны́ми же па́ки ви́дѣнъ бы́сть стоѧ́щъ и҆ молѧ́щсѧ ѡ҆ гра́дѣ, и҆ потѧ́щсѧ а҆́ки въ мно́зѣмъ сы́й по́двизѣ и҆ трꙋдѣ̀. Ѹ҆вѣ́давъ же траїа́нъ ца́рь ѡ҆ кончи́нѣ і҆гна́тїа ст҃а́гѡ и҆ ѡ҆ є҆гѡ̀ мꙋ́жественномъ великодꙋ́шїи, ка́кѡ небоѧ́зненнѡ и҆ ра́достнѡ и҆дѧ́ше ѹ҆мре́ти за бг҃а своего̀, сожалѣ̀ ѡ҆ не́мъ. и҆ слы́шавъ ѡ҆ хрⷭ҇тїа́нехъ, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣ́цы сꙋ́ть бл҃зи и҆ кро́тцы, возде́ржнѡ живꙋ́щїи, и҆ чⷭ҇тотꙋ̀ лю́бѧщїи, всѧ́кихъ же ѕлы́хъ дѣ́лъ ѿгреба́ющїисѧ, и҆ непоро́чнѡ житїѐ и҆мꙋ́щїи, а҆ црⷭ҇твꙋ є҆гѡ̀ ни въ че́мже проти́внїи, ра́звѣ то́чїю ꙗ҆́кѡ мно́гихъ богѡ́въ не и҆зволѧ́ютъ и҆мѣ́ти, но є҆ди́наго чтꙋ́тъ хрⷭ҇та̀: повелѣ̀ не и҆ска́ти и҆́хъ бо́лѣе на ѹ҆бїе́нїе, но ѡ҆ста́ви ѧ҆̀ ми́рнѡ жи́ти. По се́мъ чⷭ҇тны́ѧ ст҃а́гѡ і҆гна́тїа бг҃оно́сца кѡ́сти пренесе́ны бы́ша сла́внѡ во а҆нтїохі́ю на защище́нїе гра́дꙋ и҆ на и҆сцѣле́нїе бѡлѧ́щымъ, на весе́лїе же всемꙋ̀ є҆гѡ̀ ста́дꙋ, а҆ во сла́вꙋ бг҃а въ трⷪ҇цѣ є҆ди́нагѡ, ѿ всѣ́хъ сла́вимагѡ во вѣ́ки, а҆ми́нь.

І҆кѡ́на ст҃а́гѡ і҆гна́тїа бг҃оно́сца.
Тропа́рь, гла́съ д҃:

И҆ нра́вѡмъ прича́стникъ, и҆ престо́лѡмъ намѣ́стникъ а҆пⷭ҇лѡмъ бы́въ, дѣѧ́нїе ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ бг҃одꙋхнове́нне, въ видѣ́нїѧ восхо́дъ: сегѡ̀ ра́ди сло́во и҆́стины и҆справлѧ́ѧ, и҆ вѣ́ры ра́ди пострада́лъ є҆сѝ да́же до кро́ве, сщ҃енномч҃нче і҆гна́тїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Конда́къ, гла́съ г҃:

Свѣ́тлыхъ пѡ́двигъ твои́хъ свѣтоно́сный де́нь предпроповѣ́дꙋетъ всѣ̑мъ въ верте́пѣ рожде́ннаго: сегѡ́ бо жажда́ѧ ѿ любвѐ наслади́тисѧ, потща́лсѧ є҆сѝ ѿ ѕвѣре́й снѣде́нъ бы́ти: сегѡ̀ ра́ди и҆ бг҃оно́сецъ наре́клсѧ є҆сѝ, і҆гна́тїе всемꙋ́дре.


Ѡ҆ се́мъ ст҃о́мъ і҆гна́тїи бг҃оно́сцѣ нѣ́цыи повѣствꙋ́ютъ и҆ сїѐ, ꙗ҆́кѡ є҆гда̀ на снѣде́нїе ѕвѣрє́мъ ведѧ́шесѧ, и҆ непреста́ннѡ и҆́мѧ і҆и҃съ хрⷭ҇то́во во ѹ҆стѣ́хъ и҆мѣ́ѧше, вопроси́ша є҆го̀ нечести́вїи, почто̀ и҆́мѧ то̀ непреста́ннѡ ѹ҆сты̀ воспомина́етъ; ѿвѣща̀ ст҃ы́й: ꙗ҆́кѡ и҆́мать въ срⷣцѣ свое́мъ и҆́мѧ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ напи́сано, ѹ҆сты̀ ѹ҆́бѡ того̀ и҆сповѣ́дꙋетъ, є҆го́же въ срⷣцѣ вы́нꙋ но́ситъ. По се́мъ снѣде́нꙋ бы́вшꙋ ст҃о́мꙋ ѿ ѕвѣре́й, при ѡ҆ста́вшихсѧ є҆гѡ̀ косте́хъ бж҃їимъ и҆зволе́нїемъ соблюде́сѧ срⷣце цѣ́ло ѕвѣрмѝ неснѣде́но: є҆́же невѣ́рнїи ѡ҆брѣ́тше, и҆ словеса̀ ст҃а́гѡ і҆гна́тїа воспомѧнꙋ́вше разрѣ́заша срⷣце то̀ посредѣ̀ на дво́е, хотѧ́ще ѹ҆вѣ́дати, и҆́стинно ли є҆́сть гл҃анное ѿ негѡ̀, и҆ ѡ҆брѣто́ша внꙋ́трь на ѻ҆бои́хъ страна́хъ разрѣ́заннагѡ срⷣца златы́ми пи́смены напи́сано і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ. та́кѡ ст҃ы́й і҆гна́тїй и҆́менемъ и҆ ве́щїю бы́сть бг҃оно́сецъ, носѧ̀ въ срⷣцѣ свое́мъ вы́нꙋ хрⷭ҇та̀ бг҃а, бг҃омы́сленнымъ ѹ҆мо́мъ а҆́ки тро́стїю напи́саннаго.

Въ то́йже де́нь и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ фїлого́нїа є҆пⷭ҇кпа, є҆го́же златоꙋ́стъ ст҃ы́й похвала́ми почтѐ.


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.