Житїѧ̑ ст҃ы́хъ ѿ ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ/Деке́мврїй/в҃і

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Житїѧ̑ ст҃ы́хъ, творе́нїе ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ (въ лѣта̀ по ржⷭ҇твѣ̀ хрⷭ҇то́вѣ ҂ахч҃є по ҂аѱ҃єby Dimitry of Rostov
Мцⷭ҇а деке́мврїа во в҃і де́нь
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.


Мцⷭ҇а деке́мврїа во в҃і де́нь,
житїѐ и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ спѷрїдѡ́на є҆пⷭ҇кпа трїмѷфі́йскагѡ.

Кѵ́прскїй ѻ҆́стровъ ѻ҆ч҃ество бѣ̀ сегѡ̀ чꙋ́днагѡ спѷрїдѡ́на, и҆́же ѿ препро́стыхъ роди́телей роди́всѧ, и҆ са́мъ препро́стъ бѧ́ше нра́вомъ, смире́нъ же се́рдцемъ и҆ бл҃гъ житїе́мъ, ѿ дѣ́тства своегѡ̀ па́стырь бѣ̀ ѻ҆́вчїй, въ во́зрастъ же прише́дъ сочета́сѧ зако́нномꙋ бра́кꙋ и҆ ѻ҆ц҃ъ дѣ́темъ бы́сть, живѧ́ше же че́стнѡ и҆ бг҃оꙋго́днѡ, подража́ѧ дв҃да въ кро́тости, і҆а́кѡва въ простотѣ̀ серде́чнѣ́й, а҆враа́ма въ страннолю́бїи. не по мно́зѣхъ же лѣ́тѣхъ ѹ҆ме́ршей женѣ̀ є҆гѡ̀, свобо́днѣе и҆ ѹ҆се́рднѣе рабо́таше бг҃ꙋ бл҃ги́ми дѣ́лы, и҆мѣ́нїѧ своѧ̀ на ѹ҆покое́нїе стра́нныхъ и҆ препита́нїе ни́щихъ и҆стоща́ваѧ. и҆ толи́кѡ въ мі́рѣ бл҃гоꙋгодѝ бг҃ꙋ, ꙗ҆́кѡ и҆ да́ра чꙋдотворе́нїѧ ѿ негѡ̀ сподо́бисѧ, всѧ́кїѧ болѣ́зни неꙋдобьцѣли́мыѧ и҆сцѣлѧ́ше, и҆ бѣ́сы ѿ человѣ́къ прогонѧ́ше сло́вомъ: чесѡ̀ ра́ди поста́вленъ бы́сть є҆пⷭ҇кпъ трїмѷфі́йскомꙋ гра́дꙋ въ ца́рство вели́кагѡ кѡнстанті́на и҆ кѡнста́нтїа сы́на є҆гѡ̀, и҆ творѧ́ше ди́внаѧ чꙋдеса̀ и҆ пресла́внаѧ.

Бы́сть и҆ногда̀ бездо́ждїе во ѻ҆́стровѣ то́мъ и҆ сꙋ́ша ве́лїѧ, и҆ послѣ́доваше сꙋ́ши гла́дъ, гла́дꙋ же мо́ръ, и҆ мно́жество люде́й погиба́ше ѿ гла́да, тре́боваше же всѧ́чески заключе́нїе то̀ и҆лїѝ нѣ́коегѡ, и҆лѝ подо́бнагѡ є҆мꙋ̀, да бы́ ѿве́рзлъ нб҃о моли́твою. И҆ сѐ тако́въ показа́сѧ спѷрїдѡ́нъ ст҃ый, и҆́же належа́щꙋю лю́демъ бѣдꙋ̀ ви́дѣвъ, и҆ ѡ҆ та́ющихъ гла́домъ ѻ҆ч҃ески милосе́рдствовавъ помоли́сѧ прилѣ́жнѡ къ пребл҃го́мꙋ бг҃ꙋ, и҆́же а҆́бїе и҆спо́лни нб҃о ѻ҆́блаками, собра́въ та̀ ѿ коне́цъ землѝ, и҆ пролїѧ̀ до́ждь вели́къ, и҆ не преста̀ лїю́щисѧ до́ждь мно́гъ на зе́млю днѝ дово́льны, до́ндеже па́ки ст҃ы́й помоли́сѧ, и҆ бы́сть ве́дро: напои́сѧ землѧ̀ и҆зоби́лнѡ, и҆ дадѐ своѝ плоды̀, ѹ҆гобзи́шасѧ ни̑вы, ѹ҆плодоноси́шасѧ сады̀ и҆ вертогра́ды, и҆ бы́сть по гла́дѣ то́мъ и҆зоби́лїе мно́гое моли́твами ѹ҆го́дника бж҃їѧ спѷрїдѡ́на. Но и҆ па́ки по нѣ́коликихъ лѣ́тѣхъ бж҃їимъ грѣхѡ́въ ра́ди лю́дскихъ попꙋще́нїемъ бы́сть гла́дъ въ то́й странѣ̀, и҆ ра́довахꙋсѧ бога́тїи житопрода́вцы ѡ҆ дра́гости, и҆мꙋ́щїи ѿ мно́гихъ лѣ́тъ стѧжа́ное жи́то, и҆ ѿве́рзше жи́тницы своѧ̀ нача́ша продаѧ́ти дра́гѡ. Бѣ̀ же въ гра́дѣ трїмѷфі́йстѣмъ нѣ́кїй житопрода́вецъ и҆мы́й сребролю́бїѧ горта́нь несы́тꙋ и҆ ѹ҆тро́бꙋ ла́комства ненапо́лненꙋ, то́й ѿ и҆ны́хъ мѣ́стъ кꙋ́плею мно́жество жи́та стѧжа́въ, и҆ кораблѧ́ми во градъ приве́зъ, не хотѧ́ше продаѧ́ти на таково́й цѣнѣ̀, на каково́й заста̀ во гра́дѣ: но всы́па в̾ жи́тницы, до́ндеже бы бо́лшїй гла́дъ ѹ҆мно́жилсѧ, є҆́же бы держа́ле є҆мꙋ̀ продаѧ́ти, и҆ приѡбрѣстѝ множа́йшаѧ и҆мѣ́нїѧ. Гла́дꙋ же вели́кꙋ належа́щꙋ, и҆ де́нь ѿ днѐ бо́лѣе мно́жащꙋсѧ, нача̀ бога́тый ѻ҆́нъ продаѧ́ти жи́то своѐ ѕѣлѡ̀ дра́гѡ. прїи́де же къ немꙋ̀ ѹ҆бо́гїй просѧ̀ и҆ молѧ̀, со слеза́ми припа́даѧ, да поми́лꙋетъ є҆го̀, и҆ пода́стъ є҆мꙋ̀ ма́лѡ жи́та, да бы̀ не ѹ҆мре́ти ѿ гла́да съ жено́ю и ча́ды. ѻ҆́нъ же немилосе́рдїемъ и҆ жела́нїемъ зла́та ѡ҆держи́мый не восхотѣ̀ поми́ловати ни́щагѡ, но речѐ є҆мꙋ̀: и҆дѝ, принесѝ цѣ́нꙋ, и҆ и҆мѣ́ти бꙋ́деши, є҆́же кꙋ́пиши. Ѹ҆бо́гїй же и҆знемога́ѧй ѿ гла́да прїи́де къ ст҃о́мꙋ спѷрїдѡ́нꙋ, свою̀ нищетꙋ̀, бога́тагѡ же немилосе́рдїе є҆мꙋ̀ съ пла́чемъ повѣ́даѧ. Ст҃ы́й же гл҃а є҆мꙋ̀: не пла́чи, но и҆дѝ въ до́мъ тво́й, та́кѡ бо гл҃етъ дх҃ъ ст҃ы́й, ꙗ҆́кѡ ѹ҆́трѡ напо́лнитсѧ хра́мина твоѧ̀ жи́та, бога́таго же ѹ҆́зриши молѧ́ща тѧ̀, и҆ даю́ща тебѣ̀ жи́то без̾ цѣны̀. ѹ҆бо́гїй же и҆́де воздыха́ѧ въ до́мъ сво́й. и҆ ꙗ҆́кѡ бы́сть пе́рвый сꙋмра́къ но́щи, повелѣ́нїемъ бж҃їимъ пролїѧ́сѧ до́ждь вели́къ на зе́млю, и҆ тѣ́мъ пролїѧ́нїемъ мно́гимъ падо́ша жи̑тницы бога́тагѡ ѻ҆́нагѡ неми́лостивагѡ сребролю́бца, и҆ разнесѐ вода̀ всѐ. неми́лостивый же то́й житопрода́вецъ съ свои́ми є҆мꙋ̀ течѐ по всемꙋ̀ гра́дꙋ, зовы́й и҆ молѧ̀ всѣ́хъ пода́ти є҆мꙋ̀ по́мощь, да не ѿ бога́тства внеза́пꙋ ѹ҆бо́гъ бꙋ́детъ. Ѹ҆бо́зїи же лю́ди ви́дѣвше разнесе́ное жи́то попꙋтѝ, нача́ша є҆̀ собира́ти, и҆ напо́лниша хра́мины своѧ̀. та́коже и ни́щїй ѻ҆́нъ проси́вый вчера̀ собра̀ себѣ̀ жи́та до и҆збы́тка: є҆го́же ви́дѣвъ бога́тый, нача̀ моли́ти, да без̾ цѣны̀ взе́млетъ себѣ̀ є҆ли́кѡ хо́щетъ. та́кѡ бг҃ъ за немилосе́рдїе бога́таго наказа̀, нищетꙋ́ же и҆ гла́дъ ѹ҆бо́гагѡ ѹ҆ти́ши по прⷪ҇ро́чествꙋ ст҃а́гѡ.

Во́инъ нѣ́кїй зна́емый ст҃о́мꙋ въ то́же гла́дное вре́мѧ къ томꙋ́же немилосе́рдомꙋ бога́томꙋ и҆мꙋ́щемꙋ є҆щѐ и҆́ныѧ жи́тницы и҆спо́лненныѧ жи́та прїи́де просѧ̀, да да́стъ є҆мꙋ̀ взаи́мъ жи́та къ препита́нїю, ѡ҆бѣща́ѧсѧ ѿда́ти є҆мꙋ̀ съ ли́хвою во вре́мѧ жа́твы. ѻ҆́нъ же пе́рвагѡ жи́та погꙋбле́нїемъ не наказа́всѧ, и҆ ѿ скꙋ́пости своеѧ̀ не и҆змѣни́всѧ и҆ не и҆спра́вивсѧ, затворѝ и҆ пред̾ си́мъ ѹ҆бо́гимъ ѹ҆тро́бꙋ свою̀ немилосе́рдїемъ, и҆ нижѐ слы́шати хотѣ̀ прилѣ́жнагѡ є҆гѡ̀ моле́нїѧ, но глаго́ла є҆мꙋ̀: не во́змеши ѹ҆ менѐ без̾ зла́та ни є҆ди́нагѡ зерна̀. то̀ слы́шавъ ѹ҆бо́гїй во́инъ ѿи́де плаче́венъ къ ст҃лю бж҃їю спѷрїдѡ́нꙋ, повѣ́даѧ є҆мꙋ̀ свою̀ ско́рбь. Ст҃и́тель же ѹ҆тѣ́шивъ є҆го̀ словесы̀ ѿпꙋстѝ въ до́мъ. во ѹ҆́трїе же са́мъ къ во́инꙋ прїи́де, носѧ̀ грꙋ́дꙋ зла́та, а҆ ѿкꙋ́дꙋ зла́то ѻ҆́ное взѧ̀, по́слѣжде ꙗ҆ви́тъ сло́во. зла́то ѹ҆́бѡ то̀ ѹ҆бо́гомꙋ въ рꙋ́цѣ вложи́въ, речѐ: несѝ бра́те къ бога́томꙋ ѻ҆́номꙋ житопрода́вцꙋ, и҆ да́ждь є҆мꙋ̀ сїѐ зла́то въ зало́гъ, да пода́стъ ти взаи́мъ жи́та є҆ли́кѡ бы довлѣ́ло на твою̀ потре́бꙋ, є҆гда́ же прїи́детъ жа́тва, и҆ и҆зоби́ловати бꙋ́деши хлѣ́бомъ, тогда̀ зало́гъ се́й и҆скꙋпи́въ, мнѣ̀ па́ки принесе́ши. и҆ взѧ̀ ѹ҆бо́гїй зла́то ѻ҆́ное ѿ рꙋ́къ ст҃и́телевыхъ, и҆́де со тща́нїемъ къ бога́томꙋ. ѻ҆́н же ꙗ҆́кѡ зла́то ѹ҆зрѣ̀ ра́дъ бы́сть, златолюби́въ сы́й, и҆ а҆́бїе дадѐ взаи́мъ жи́та ѹ҆бо́гомꙋ, є҆ли́кѡ тре́боваше. По се́мъ гла́дномꙋ вре́мени преше́дшꙋ, гобзова́нїю же бы́вшꙋ, и҆ жа́твѣ наста́вшей, во́инъ ѻ҆́ный ѿдадѐ съ ли́хвою жи́то бога́томꙋ, и҆ зало́гъ и҆скꙋпи́въ, къ ст҃о́мꙋ спѷрїдѡ́нꙋ съ благодаре́нїемъ принесѐ. Ст҃ы́й же взе́мъ зла́то къ вертогра́дꙋ своемꙋ̀ по́йде, и҆ во́ина съ собо́ю поѧ́тъ гл҃ѧ: грѧдѝ со мно́ю бра́те, да ѿдади́мъ сїѐ вкꙋ́пѣ взаи́мъ да́вшемꙋ на́мъ бл҃гоꙋтро́бнѣ. въ вертогра́дъ ѹ҆́бѡ съ во́иномъ вше́дъ, и҆ зла́то при ѻ҆пло́тѣ положи́въ, возведѐ горѣ̀ ѻ҆чеса̀ своѧ̀ гл҃ющи: Гдⷭ҇и мо́й і҆и҃се хрⷭ҇тѐ, са́мою во́лею всѧ̑ созида́ѧй и҆ претворѧ́ѧй, и҆́же и҆ногда̀ же́злъ мѡѷсе́овъ зрѧ́щꙋ царю̀ є҆гѵ́петскꙋ въ ѕмі́ѧ претвори́лъ є҆сѝ (и҆схоⷣ з҃, сⷯ і҃), са́мъ и҆ сїѐ зла́то, ꙗ҆́коже пе́рвѣе ѿ живо́тнагѡ въ то̀ претвори́лъ є҆сѝ подо́бїе, та́кѡ и҆ ны́нѣ повелѝ, да претвори́тсѧ во ѻ҆́ное подо́бїе, въ не́мже бѧ́ше и҆з̾ нача́ла. да и҆ се́й чл҃вѣ́къ ѹ҆вѣ́сть, коли́кое ты̀ и҆́маши ѡ҆ на́съ промышле́нїе, и҆ са́мою ве́щїю наꙋ́читсѧ томꙋ̀, є҆́же въ бжⷭ҇твенномъ є҆́сть писа́нїи: ꙗ҆́кѡ є҆ли́ка хо́щетъ бг҃ъ, твори́тъ всѧ̑. си́це є҆мꙋ̀ молѧ́щꙋсѧ, а҆́бїе зла́то живо́тнꙋю прїе́мши си́лꙋ дви́зашесѧ, и҆ зрѧ́шесѧ ѕмі́й ѡ҆браща́ѧйсѧ и҆ по́лзаѧй. и҆ та́кѡ и҆́же пе́рвѣе прикоснове́нїемъ рꙋ́къ ст҃а́гѡ ѕмі́й бы́сть зла́томъ, па́ки ѿ зла́та чꙋде́снѣ сотвори́сѧ ѕмі́емъ. Ви́дѧ же то̀ во́инъ трепета́ше ѿ стра́ха, и҆ па́дъ на зе́млю недосто́йна себѐ такова́гѡ чꙋде́снагѡ бл҃годѣѧ́нїѧ нарица́ше. ѕмі́й ѹ҆́бѡ то́й въ но́рꙋ свою̀ вни́де, а҆ во́инъ съ бл҃годаре́нїемъ въ до́мъ возврати́сѧ, ѹ҆жаса́ѧсѧ ѡ҆ вели́чїи бж҃їѧ чꙋдесѐ сотво́ршагѡсѧ моли́твами ст҃а́гѡ.

Дрꙋ́гъ нѣ́кїй бл҃же́ннагѡ добродѣ́теленъ, по за́висти ѕлы́хъ человѣ́кѡвъ ѡ҆клевета́нъ бы́сть къ сꙋдїѝ гра́дскомꙋ, и҆ всажде́нъ въ темни́цꙋ, та́же и҆ на сме́рть ѡ҆сꙋжде́нъ непови́ннѣ. Є҆́же ѹ҆вѣ́давъ спѷрїдѡ́нъ бл҃же́нный по́йде и҆зба́вити дрꙋ́га своего̀ ѿ непови́нныѧ сме́рти. бѣ́ же тогда̀ вре́мѧ наводне́нїѧ, и҆ пото́къ и҆́же бѣ̀ на пꙋтѝ наводни́сѧ ѕѣлѡ̀, и҆злива́ѧсѧ и҆з̾ бре́гѡвъ свои́хъ, и҆ неꙋдо́бь бѣ̀ комꙋ̀ прейтѝ є҆го̀. чꙋдотво́рецъ же помышлѧ́ѧ і҆исꙋ́са на́ѵина, ка́кѡ съ ковче́гомъ завѣ́та пре́йде по сꙋ́хꙋ і҆ѻрда́нъ во вре́мѧ наводне́нїѧ є҆гѡ̀ (на́ѵинъ г҃, сⷯ а҃і), вѣ́рꙋѧ же и҆ ны́нѣ того́же бы́ти всеси́лнаго бг҃а, гл҃а къ пото́кꙋ, а҆́ки слꙋзѣ̀ повелѣва́ющи ста́ни, речѐ, ѻ҆́бщїй влⷣка повелѣва́етъ тѝ, да а҆́зъ прейдꙋ̀, и҆ спасе́тсѧ мꙋ́жъ, є҆гѡ́же ра́ди спѣшꙋ̀. то̀ ре́кшꙋ є҆мꙋ̀, а҆́бїе ста̀ пото́къ воспѧти́въ быстрины̀ водны́ѧ, и҆ дадѐ сꙋ́хъ пꙋ́ть ст҃омꙋ, не то́чїю же є҆мꙋ̀, но и҆ про́чымъ съ ни́мъ грѧдꙋ́щымъ, и҆̀же и҆ предтеко́ша къ сꙋдїѝ, возвѣща́юще прише́ствїе ст҃а́гѡ, и҆ є҆́же сотворѝ на пꙋтѝ чꙋ́до. Сꙋдїѧ́ же слы́шавъ то̀, а҆́бїе свободѝ ѡ҆сꙋжде́ннаго, и҆ дарова̀ є҆го̀ ст҃о́мꙋ здра́ва. Ви́дѧше же прпⷣбный прозорли́выми ѻ҆чесы̀ та́йнаѧ согрѣшє́нїѧ человѣ́ческаѧ: и҆ногда́ бо почива́ющꙋ є҆мꙋ̀ ѿ пꙋтѝ ѹ҆ є҆ди́нагѡ страннопрїи́мца, жена̀ нѣ́каѧ, ꙗ҆́же бѣ̀ плотско́ю любо́вїю плѣне́на и҆ стра́стїю порабоще́на та́йнѡ съ нѣ́кимъ грѣша́щаѧ, восхотѣ̀ но́зѣ ст҃о́мꙋ ѹ҆мы́ти. ѻ҆́н же вѣ́дѧщи є҆ѧ̀ дѣла̀, речѐ къ не́й: не прикаса́йсѧ мнѣ̀ же́но. сїе́ же гл҃а, не ꙗ҆́кѡ грѣ́шною гнꙋша́ѧсѧ и҆ ѿмета́ѧ ю҆̀, ка́кѡ бо грѣ́шными гнꙋша́тисѧ хотѧ́ше, ѹ҆ч҃нкъ сы́й гдⷭ҇а, и҆́же съ мытарѝ и҆ грѣ́шники ꙗ҆дѧ́ше и҆ пїѧ́ше (маⷴ҇ ѳ҃, сⷯ д҃і): но да сотвори́тъ ю҆̀ помѧнꙋ́ти своѧ̀ согрѣшє́нїѧ, и҆ постыди́тисѧ скве́рныхъ свои́хъ помышле́нїй и҆ дѣѧ́нїй. є҆гда́ же та̀ жена̀ па́че настоѧ́ше и҆ нꙋ́дѧшесѧ, хотѧ́щи прикоснꙋ́тисѧ нога́мъ ст҃а́гѡ є҆́же ѹ҆мы́ти ѧ҆̀: тогда̀ ст҃ы́й сожалѣ́ѧ ѡ҆ поги́бели є҆ѧ̀, чл҃вѣколю́бнѣ и҆ кро́тцѣ ѡ҆бличѝ ю҆̀, воспомина́ѧ є҆́й грѣхѝ є҆ѧ̀, и҆ къ покаѧ́нїю наставлѧ́ѧ ю҆̀. ѻ҆на́ же ѹ҆ди́влшисѧ, вкꙋ́пѣ же и҆ ѹ҆жа́сшисѧ, ꙗ҆́кѡ безвѣ́стнаѧ и҆ та́йнаѧ є҆ѧ̀ не сꙋ́ть ѹ҆тае́на пред̾ прозорли́выми ѻ҆чесы̀ чл҃вѣ́ка бж҃їѧ, стꙋда́ же и҆спо́лншисѧ, и҆ сокрꙋши́вши срⷣце своѐ, падѐ на но́зѣ ст҃а́гѡ, не ѹ҆жѐ водо́ю, но слеза́ми та ѡ҆мыва́ющи, и҆ ѡ҆бличе́ннаѧ своѧ̀ дѣла̀ свои́ми и҆сповѣ́дающи ѹ҆стна́ми. ѻ҆на̀ ѹ҆́бѡ творѧ́ше ꙗ҆̀же и҆ногда̀ є҆ѵⷢ҇лскаѧ блꙋдни́ца: ѻ҆́нъ же ꙗ҆̀же гдⷭ҇ь бл҃гоꙋтро́бнѣ є҆́й вѣща́ше: дерза́й дщѝ, ѿпꙋще́ни сꙋ́ть тебѣ̀ грѣсѝ твоѝ (лꙋкѝ з҃, сⷯ м҃и). и҆ па́ки: сѐ здра́ва є҆сѝ: ктомꙋ̀ не согрѣша́й (і҆ѡаⷩ҇ є҃, сⷯ д҃і). и҆ ѿ тогѡ̀ часа̀ жена̀ та̀ и҆спра́ви житїѐ своѐ до́брѣ, и҆ бы́сть и҆ны́мъ на по́лзꙋ.

Но поне́же ѿ чꙋде́съ житїѐ то́чїю ст҃а́гѡ познава́етсѧ, подоба́етъ же ѹ҆вѣ́дати и҆ ре́вность є҆гѡ̀ по бл҃гочести́вѣй вѣ́рѣ, предлежа́щее ѹ҆́бѡ сло́во тꙋ́ю да ꙗ҆ви́тъ. Ца́рствꙋющꙋ вели́комꙋ кѡнстанті́нꙋ пе́рвомꙋ въ хрⷭ҇тїа́нѣхъ царю̀ въ шестьсо́тъ три́десѧть шесто́е лѣ́то ѿ ца́рства а҆леѯа́ндрова фїлі́ппова сы́на, въ нїке́и собра́сѧ пресла́вный ѻ҆́ный ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃ъ собо́ръ, да безбо́жнаго а҆́рїа низло́жатъ, нарица́ющаго не бл҃гоче́стнѣ сн҃а бж҃їѧ бы́ти тва́рь а҆ не творца̀: законоположа́тъ же и҆сповѣ́дати сн҃а бж҃їѧ бы́ти є҆ди́нагѡ съ бг҃омъ ѻ҆ц҃е́мъ є҆стества̀. бѧ́хꙋ же помога́ющїи а҆́рїевꙋ хꙋле́нїю є҆пⷭ҇кпи наро́читїи, є҆ѵсе́вїй нїкомиді́йскїй, ма́рисъ халкидо́нскїй, ѳео́гнїй нїке́йскїй, ті́и а҆́рїевꙋ послѣ́дꙋюще безꙋ́мїю всеѕло́бнїи человѣ́цы, сн҃а бж҃їѧ и бг҃а со́здана бы́ти блѧдосло́вѧхꙋ. Побора́ющїи же по бл҃гоче́стїи нача́лницы, житїе́мъ и҆ ѹ҆че́нїемъ ѹ҆кра́шеннїи бѧ́хꙋ сі́и, вели́кїй во ст҃ы́хъ а҆леѯа́ндъ, и҆́же бѣ̀ є҆щѐ пресвѵ́теръ, въ то́же вре́мѧ держа́ше мѣ́сто ст҃а́гѡ митрофа́на патрїа́рха царегра́дскагѡ, не бы́вшꙋ томꙋ̀ та́мѡ, поне́же на ѻ҆дрѣ̀ болѣ́зни лежа́ше, и҆ сла́вный ѻ҆́нъ а҆ѳана́сїй, и҆́же не ѹ҆̀ бѣ̀ пресвѵ́терскимъ ѹ҆кра́шенъ чи́номъ, но дїа́конское въ цр҃кви а҆леѯандрі́йской держа́ше слꙋже́нїе: чесѡ̀ ра́ди не ме́ншее на ни́хъ бѣ̀ негодова́нїе ѿ зави́стливыхъ, ꙗ҆́кѡ не ѹ҆̀ бы́вше є҆пⷭ҇кпскою почте́ни че́стїю, въ разꙋмѣ́нїи вѣ́ры и҆ны́хъ превосхожда́хꙋ, бѣ́ же съ ни́ми и҆ се́й вели́кїй спѷрїдѡ́нъ, є҆гѡ́же житїѐ, и҆ ꙗ҆́же въ не́мъ живꙋ́щаѧ бл҃года́ть поле́знѣйша и҆ си́лнѣйша бѣ̀ къ ѹ҆вѣща́нїю, не́же и҆́ныхъ ѧ҆зы́ки, и҆ неизбѣ́жныѧ сѷллоги́смѡвъ ѹ҆́зы, и҆ хитроплете́нїѧ вѣті́йскаѧ. є҆ще́ же въ то́мже собо́рѣ царе́вымъ и҆зволе́нїемъ бѧ́хꙋ и҆ є҆́ллинстїи фїлосо́фи глаго́лемїи перїпате́тики, въ ни́хже бѣ̀ є҆ди́нъ премꙋ́дрѣйшїй а҆́рїю помога́ѧй, и҆ а҆́ки мече́мъ ѻ҆бою́днымъ, ѧ҆зы́комъ софїсти́ческимъ сѣкі́й и҆ гордѧ́йсѧ, тща́щисѧ посмѣѧ́тисѧ бл҃гочести́выхъ ѹ҆че́нїю: съ тѣ́мъ бл҃же́нный спѷрїдѡ́нъ, мꙋ́жъ препро́стъ, є҆ди́наго то́чїю свѣ́дый хрⷭ҇та̀ и҆ сего̀ ра́спѧта, прѣ́тисѧ проша́ше. Ст҃і́и же ѻ҆ц҃ы̀ вѣ́дꙋщїи простотꙋ̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ нижѐ ма́ло є҆́ллинскагѡ вкꙋсѝ ѹ҆че́нїѧ, возбранѧ́хꙋ ст҃о́мꙋ, да не дерза́етъ съ хитрослове́снымъ ѻ҆́нымъ прѣ́тисѧ софі́стою: но то́й вѣ́дый, что̀ мо́жетъ вы́шнѧѧ премꙋ́дрость, ка́коже сꙋ́ть не́мощни чл҃вѣ́ческїѧ премⷣрости си́лы, пристꙋпѝ къ мꙋ́жꙋ гл҃ѧ: во и҆́мѧ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ ѽ фїло́софе мнѣ̀ внемлѝ, и҆ послꙋ́шай, ꙗ҆̀же тѝ хощꙋ̀ глаго́лати. Фїлосо́фꙋ же ре́кшꙋ къ немꙋ̀, глаго́ли, и҆ послꙋ́шаю тѧ̀, нача̀ бесѣ́довати ст҃ы́й: Є҆ди́нъ є҆́сть бг҃ъ, и҆́же нб҃о и҆ зе́млю сотворѝ, и҆ чл҃вѣ́ка ѿ землѝ созда̀, и҆ прѡ́чаѧ всѧ̀ ви́димаѧ и҆ неви́димаѧ сло́вомъ и҆ дх҃о́мъ свои́мъ ѹ҆стро́и: тогѡ̀ сло́во вѣ́рꙋемъ мы̀ сн҃а бж҃їѧ бы́ти, и҆ бг҃а ѡ҆ заблꙋжде́нїи на́шемъ милосе́рдствовавша, ѿ дв҃ы рожде́на, съ чл҃вѣ́ки пожи́вша, пострада́вша, и҆ ѹ҆ме́рша на́шегѡ ра́ди спасе́нїѧ, и҆ па́ки воскре́сша, и҆ совоскреси́вша ро́дъ человѣ́ческїй, того́же ча́емъ прїитѝ сꙋди́ти всѣ́хъ првⷣнѣ, и҆ возда́ти комꙋ́ждо по достоѧ́нїю: вѣ́рꙋемъ же є҆го̀ со ѻ҆ц҃е́мъ є҆ди́нагѡ є҆стества̀ бы́ти ссѣдѧ́ща и҆ равноче́стна: сїѧ̀ та́кѡ и҆сповѣ́дꙋемъ без̾ всѧ́кагѡ любопы́тнагѡ и҆стѧза́нїѧ, нижѐ ты̀ ка́кѡ сїѧ̀ сꙋ́ть, и҆спы́товати дерза́й, превосхо́дѧтъ бо тво́й ра́зꙋмъ, и҆ позна́нїе всѧ́кое дале́че превозвыша́ютъ. и҆ ма́лѡ помолча́въ речѐ: не та́кѡ ли тебѣ̀ сїѧ̀ ви́дѧтсѧ ѽ фїло́софе; Фїлосо́фъ же а҆́ки никогда́же прѣ́тисѧ вѣ́дый, молча́ше, не ѹ҆мѣ́ѧ ѹ҆́стъ ѿве́рсти проти́вꙋ слове́съ ст҃а́гѡ, въ ни́хже бж҃е́ственнаѧ нѣ́каѧ дѣ́йствоваше си́ла, ꙗ҆́кѡ и҆сполнѧ́тисѧ пи́саномꙋ: Не въ словесѝ црⷭ҇тво бж҃їе, но въ си́лѣ (а҃ коⷬ҇ д҃, сⷯ в҃). та́же фїлосо́фъ речѐ: и҆ а҆́зъ мню̀ та́кѡ бы́ти гл҃емаѧ тобо́ю. Тогда̀ ста́рецъ: грѧдѝ ѹ҆̀бо, и҆ прїимѝ зна́менїе ст҃ы́ѧ вѣ́ры. фїлосо́фъ же ѡ҆бра́щсѧ къ дрꙋгѡ́мъ и҆ ѹ҆ченикѡ́мъ свои́мъ, слы́шите мѧ, речѐ, доне́лѣже словесы̀ бѣ̀ со мно́ю прѣ́нїе, словеса̀ словеса́мъ проти́вꙋ полага́хъ, и҆ хи́тростїю любопрѣ́телною возража́хъ предложе́ннаѧ: повнегда́ же вмѣ́стѡ слове́съ си́ла нѣ́каѧ ѿ ѹ҆сте́нъ сегѡ̀ ста́рца и҆зы́́де, ничто́же про́чее мо́гꙋтъ словесса̀ проти́вꙋ си́лы, не мо́жетъ бо чл҃вѣ́къ проти́вꙋ ста́ти бг҃ꙋ: а҆́ще ѹ҆́бѡ и҆ ѿ ва́съ кто мо́жетъ та́кѡ разꙋмѣ́ти ꙗ҆́коже а҆́зъ, да вѣ́рꙋетъ во хрⷭ҇та̀, и҆ со мно́ю ста́рцꙋ семꙋ̀ да послѣ́дꙋетъ, є҆гѡ́же ѹ҆сты̀ бг҃ъ гл҃а. Та́кѡ фїлосо́фъ то́й хрⷭ҇тїа́нскꙋю прїе́мъ вѣ́рꙋ, ра́довашесѧ, ꙗ҆́кѡ побѣжде́нъ бы́сть ѿ ст҃а́гѡ ста́рца на по́льзꙋ свою̀: ра́довахꙋсѧ же и҆ всѝ бл҃гочести́вїи, ѕлочести́вїи же ѕѣлѡ̀ постыдѣ́шасѧ.

Соверши́вшꙋсѧ же вели́комꙋ томꙋ̀ ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃ъ собо́рꙋ, а҆́рїю же побѣжде́нꙋ и҆ ѿве́рженꙋ бы́вшꙋ, и҆ комꙋ́ждо возвраща́ющꙋсѧ во своѧ̀, возвраща́шесѧ и҆ ст҃ы́й спѷрїдѡ́нъ въ до́мъ сво́й. въ то̀ вре́мѧ ѹ҆́мре дще́рь є҆гѡ̀ і҆ри́на, ꙗ҆́же мла́достїю цвѣтꙋ́щее житїѧ̀ своегѡ̀ вре́мѧ въ чи́стомъ дѣ́вствѣ си́це препроводѝ, ꙗ҆́кѡ бы́ти є҆́й досто́йнѣй нбⷭ҇нагѡ черто́га. Прїи́де же нѣ́каѧ жена̀ ко ст҃о́мꙋ пла́чꙋщисѧ, и҆ повѣ́дающи, ꙗ҆́кѡ дадѐ дще́ри є҆гѡ̀ і҆ри́нѣ ѹ҆́тварь нѣ́кꙋю златꙋ́ю въ сохране́нїе: а҆ поне́же та̀ въ ско́ромъ преста́висѧ вре́мени, ѡ҆ста́сѧ сокрове́ное никомꙋ́же вѣ́стно. Спѷрїдѡ́нъ же поиска́въ въ домꙋ̀ всю́дꙋ сокрове́нныѧ ѹ҆́твари, не ѡ҆брѣ́те. ви́дѣвъ же пла́чꙋщїѧ жены̀ сле́зы и҆ рыда́нїе, и҆ милосе́рдствовавъ ѡ҆ не́й, прїи́де ко гро́бꙋ дще́ре своеѧ̀ съ сꙋ́щими съ ни́мъ дома́шними є҆гѡ̀, и҆ воⷥзва̀ къ ме́ртвѣй, ꙗ҆́коже и҆ногда̀ хрⷭ҇то́съ къ ла́зарю, а҆́ки къ живѣ́й, гл҃ющи: дщѝ і҆ри́но, гдѣ̀ є҆́сть ѹ҆́тварь злата́ѧ тебѣ̀ въ сохране́нїе ввѣ́реннаѧ; ѻ҆на́ же а҆́ки ѿ тве́рдагѡ пробꙋ́дшисѧ сна̀, ѿвѣща̀: Гдⷭ҇и мо́й, во ѻ҆́номъ мѣ́стѣ до́мꙋ [и҆́мѧ мѣ́стꙋ наречѐ] скры́хъ ю҆̀. и҆ глаго́ла па́ки къ не́й ст҃ы́й: спѝ про́чее дщѝ, доне́лѣже всѣ́хъ гдⷭ҇ь въ ѻ҆́бщее воскр҃се́нїе возбꙋ́дитъ тѧ̀. и҆ бы́сть стра́хъ на всѣ́хъ та́мѡ бы́вшихъ, ѹ҆дивлѧ́хꙋсѧ бо и҆ ѹ҆жаса́хꙋсѧ ѡ҆ пресла́вномъ чꙋдесѝ то́мъ. Ст҃ы́й же ѡ҆брѣ́тъ на ска́занномъ мѣ́стѣ сокрове́нное, ѿдадѐ женѣ̀ ѻ҆́нѣй. По се́мъ ѹ҆ме́ршꙋ вели́комꙋ кѡнстанті́нꙋ, и҆ сынѡ́мъ є҆гѡ̀ ца́рство раздѣли́вшымъ, прїѧ̀ восто́къ старѣ́йшїй сы́нъ кѡнста́нтїй, є҆мꙋ́же бы́вшꙋ въ вели́цѣмъ гра́дѣ келисѷрі́йстѣмъ а҆нтїохі́и, впадѐ въ болѣ́знь ве́лїю, є҆ѧ́же врачѝ не можа́хꙋ и҆сцѣли́ти. ѡ҆ста́вивъ ѹ҆́бѡ врачє́въ болны́й ца́рь, притечѐ моли́твою къ могꙋ́щемꙋ дꙋ́шы и҆ тѣлеса̀ и҆сцѣлѧ́ти бг҃ꙋ, и҆ ѿ тогѡ̀ свое́й болѣ́зни и҆сцѣле́нїѧ проша́ше прилѣ́жнѡ. и҆ ви́дѣ въ нощнѣ́мъ видѣ́нїи а҆́гг҃ла показꙋ́юща є҆мꙋ̀ ли́къ мно́гихъ ст҃ы́хъ є҆пⷭ҇кпѡвъ, посредѣ́ же и҆́хъ показа̀ двꙋ́хъ и҆зрѧ́днѣйшихъ, и҆̀же вождѝ и҆ нача́лницы и҆ны́мъ бы́ти ви́дѧхꙋсѧ, тѣ́хъ є҆ди́ныхъ цѣли́телей болѣ́зни є҆гѡ̀ бы́ти повѣ́даше. воспрѧнꙋ́въ же ца́рь ѿ сна̀, и҆ ви́дѣннаѧ размышлѧ́ѧ, не познава́ше кто̀ бѧ́хꙋ ви́дѣннїи, ка́кѡ бо тѣ́хъ позна́ти можа́ше, и҆́хже и҆мена̀ и҆ ѻ҆ч҃ество бѣ̀ несвѣ́домо; а҆ наипа́че є҆гда̀ є҆ди́нъ ѿ ни́хъ не ѹ҆̀ бѣ̀ са́мою ве́щїю є҆пⷭ҇кпъ, но ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧше є҆пⷭ҇кпомъ бы́ти, а҆ ѹ҆жѐ въ то́мъ пока́занъ бы́сть са́нѣ. въ недоꙋмѣ́нїи ѹ҆̀бо пребы́сть ца́рь на до́лзѣ: та́же совѣ́тъ бл҃гъ прїе́мъ, собра̀ къ себѣ̀ є҆пⷭ҇кпы ѿ ѻ҆кре́стныхъ градѡ́въ, и҆ познава́ше междꙋ̀ и҆́ми ви́дѣнныхъ въ видѣ́нїи двои́хъ є҆пⷭ҇кпѡвъ, но не ѡ҆брѣ́те. и҆ па́ки мно́жайшыѧ призва̀ ѿ далеча́йшихъ стра́нъ, но ни въ тѣ́хъ ѡ҆брѣта́хꙋсѧ ви́дѣннїи. по се́мъ посла̀ во всю̀ вселе́ннꙋю, да ѿ всѣ́хъ стра́нъ ѻ҆́бласти є҆гѡ̀ всѝ є҆пⷭ҇кпы къ немꙋ̀ соберꙋ́тсѧ. до́йде же то̀ царе́во повелѣ́нїе, па́че же рещѝ моле́нїе, и҆ въ кѵ́прскїй ѻ҆́стровъ къ бл҃же́нномꙋ спѷрїдѡ́нꙋ є҆пⷭ҇кпꙋ трїмѷфі́йскомꙋ, є҆мꙋ́же всѧ̀ ꙗ҆̀же ѡ҆ царѣ̀ ѿ бг҃а видѣ́нїемъ ѿкрове́на бы́ша. Воста́въ ѹ҆́бѡ спѷрїдѡ́нъ, и҆́де къ царю̀, пое́мши съ собо́ю ѹ҆ченика̀ своего̀ трїфѵ́ллїа, съ ни́мже царю̀ въ видѣ́нїи ꙗ҆вле́нъ бѣ̀: трїфѵ́ллїй же тогда̀ [ꙗ҆́коже рече́сѧ] не ѹ҆̀ бѣ̀ є҆пⷭ҇кпъ (па́мѧть є҆гѡ̀ і҆ꙋ́нїа г҃і), и҆ доше́дше а҆нтїохі́и вхожда́хꙋ въ ца́рскаѧ. бѣ́ же спѷрїдѡ́нъ хꙋды́ми ѡ҆болче́нъ ѻ҆де́ждами, и҆мы́й въ рꙋцѣ̀ же́злъ фі́нїковъ, и҆ ми́трꙋ на главѣ̀, и҆ сосꙋ́децъ скꙋде́лный на пе́рсехъ ви́сѧщъ, ꙗ҆́коже бѣ̀ ѻ҆бы́чай живꙋ́щымъ во ст҃ѣ́мъ гра́дѣ і҆ерⷭ҇ли́мѣ ѡ҆бы́кшымъ носи́ти є҆ле́й ѿ креста̀ ст҃а́гѡ. та́кѡ є҆мꙋ̀ входѧ́щꙋ, нѣ́кто ѿ свѣ́тлыхъ слꙋ́гъ въ пала́тѣ ца́рстѣй бы́вшихъ ви́дѣвъ є҆го̀ ꙗ҆́кѡ є҆ди́наго ѿ ни́щихъ, посмѣѧ́сѧ є҆мꙋ̀, и҆ возбранѧ́ѧ вхо́дъ, ѹ҆да́ри є҆го̀ въ лани́тꙋ: ѻ҆́нъ же неѕло́бивъ сы́й, по словесѝ гдⷭ҇ню (маⷴ҇ є҃, сⷯ ѳ҃), ѡ҆братѝ є҆мꙋ̀ и дрꙋгꙋ́ю. но то́й є҆пⷭ҇кпа є҆го̀ бы́ти разꙋмѣ́въ, и҆ своѐ согрѣше́нїе ви́дѣвъ, проще́нїѧ смире́ннѡ просѧ́ше, є҆́же и҆ полꙋчѝ. Вше́дшꙋ же ст҃о́мꙋ пред̾ царѧ̀, а҆́бїе позна̀ є҆го̀ ца́рь, таковы́мъ бо ѻ҆́бразомъ во снѣ̀ ꙗ҆вле́на ви́дѣ є҆го̀. и҆ воста́въ ѿ мѣ́ста своегѡ̀, пристꙋпѝ, и҆ поклони́сѧ бж҃їю рабꙋ̀, молѧ̀ є҆го̀ со слеза́ми, да помо́литсѧ ѡ҆ не́мъ къ бг҃ꙋ, и҆ ѹ҆врачꙋ́етъ болѣ́знь є҆гѡ̀. Ст҃ы́й же спѷрїдѡ́нъ ꙗ҆́кѡ прикоснꙋ́сѧ главѣ̀ царе́вой, а҆́бїе здра́въ бы́сть ца́рь, и҆ ра́довашесѧ ѡ҆ и҆сцѣле́нїи свое́мъ моли́твами ст҃а́гѡ полꙋче́нномъ. почте́ же є҆го̀ ца́рь ѕѣлѡ̀, и҆ ве́сь де́нь то́й съ ни́мъ веселѧ́шесѧ, творѧ̀ ѹ҆гоще́нїе до́бромꙋ врачꙋ̀ своемꙋ̀. Трїфѵ́ллїй же ѹ҆дивлѧ́шесѧ ѕѣлѡ̀ все́й сла́вѣ ца́рстѣй, красотѣ̀ пала́тнѣй, велмо́жамъ предстоѧ́щымъ, царю̀ сѣдѧ́щꙋ, и҆ всемꙋ̀ чꙋ́дномꙋ и҆ златови́дномꙋ ѹ҆строе́нїю, и҆ слꙋ́жбѣ слꙋ́гъ свѣ́тлѡ ѡ҆дѣ́ѧнныхъ. Спѷрїдѡ́нъ же глаго́ла є҆мꙋ̀: что̀ чꙋди́шисѧ бра́те; є҆да́ ли го́рдость и҆ сла́ва ца́рскаѧ твори́тъ царѧ̀ па́че и҆ны́хъ пра́веднѣйша; є҆да́ ли нера́внѡ ца́рь ꙗ҆́коже и҆ кі́йждо ѿ ни́щихъ ѹ҆мира́етъ, и҆ погребе́нїю предае́тсѧ; є҆да́ ли нера́внѡ стра́шномꙋ сꙋдїѝ предста́нетъ; почто̀ мимотекꙋ́щаѧ ꙗ҆́кѡ неизмѣ́ннѡ сꙋ́щаѧ почита́еши; и҆ ꙗ҆̀же сꙋ́ть ничто́же, та̀ и҆́маши во ѹ҆дивле́нїи, є҆гда̀ подоба́етъ па́че и҆ска́ти тѣ́хъ, ꙗ҆̀же сꙋ́ть невеще́ственнаѧ и҆ вѣ́чнаѧ, и҆ люби́ти неги́бнꙋщꙋю нбⷭ҇нꙋю сла́вꙋ. поꙋчи́ же и҆ царѧ̀ дово́лнѡ, да па́мѧствꙋетъ бл҃годѣѧ́нїе бж҃їе, и҆ са́мъ да бꙋ́детъ бл҃гъ къ сꙋ́щымъ под̾ держа́вою є҆гѡ̀, согрѣща́ющымъ млⷭ҇рдъ, молѧ́щымъ ско́рѡ ѹ҆вѣ́тливъ, бл҃гопода́тливъ тре́бꙋющымъ, и҆ всѣ̑мъ да бꙋ́детъ ꙗ҆́кѡ ѻ҆ц҃ъ, бл҃гоꙋтро́бнѣ ко всѧ́комꙋ прекланѧ́ѧсѧ, и҆ ще́дрѣ рꙋ́кꙋ простира́ѧ: а҆́ще бо кто̀ не та́кѡ ца́рствꙋетъ, мꙋчи́тель па́че а҆ не ца́рь и҆́мать нарещи́сѧ. на коне́цъ наказа̀ є҆го̀, да крѣ́пкѡ де́ржитъ и҆ храни́тъ подоба́ющаѧ благоче́стїю, нима́лѡ прїе́млѧ что̀ бж҃їей цр҃кви проти́вно. хотѧ́ же ца́рь возбл҃годѣ́телствовати ст҃о́мꙋ за своѐ моли́твами є҆гѡ̀ и҆сцѣле́нїе, подава́ше є҆мꙋ̀ мно́жество зла́та, но то́й не хотѧ́ше прїѧ́ти глаго́лѧ: не та́кѡ подобае́тъ ѽ царю̀ воздава́ти не́нависть за возлюбле́нїе. сотворе́ннаѧ бо мно́ю тебѐ ра́ди, любо́вь є҆́сть: до́мъ ѡ҆ста́вити, толи́кꙋю пꙋчи́нꙋ морскꙋ́ю преплы́ти, зимы́ же и҆ вѣ́трѡвъ мно́гꙋю претерпѣ́ти лю́тость, нѣ́сть ли сѐ любо́вь; и҆ за то̀ всѐ прїимꙋ́ ли въ воздаѧ́нїе зла́то, є҆́же всемꙋ̀ ѕлꙋ̀ є҆́сть вино́вно, и҆ ѹ҆до́бь всѧ́кꙋ пра́вдꙋ погꙋблѧ́етъ. Та́кѡ ст҃ы́й глаго́лаше, ничто́же хотѧ̀ прїѧ́ти, ѻ҆ба́че ѕѣ́лнымъ моле́нїемъ царе́вымъ ѹ҆бѣжде́нъ бы́сть прїѧ́ти то́чїю а҆ не держа́ти, и҆́бо а҆́бїе прїѧ́тое раздадѐ тре́бꙋющымъ. Сегѡ̀ ст҃а́гѡ ѹ҆вѣща́нїемъ ца́рь кѡнста́нтїй дадѐ свобо́дꙋ сщ҃е́нникѡмъ и҆ дїа́конѡмъ, и҆ всѣ́мъ кли́рїкѡмъ, и҆ слꙋга́мъ цр҃ко́внымъ, неприли́чнꙋ ве́щь бы́ти сꙋдѧ̀, да слꙋжа́щїи цр҃ю̀ безсме́ртномꙋ даю́тъ да̑ни сме́ртномꙋ царю̀.

И҆зше́дши же ст҃ы́й ѿ царѧ̀ и҆ во своѧ̀ возвраща́ющисѧ прїѧ́тъ бы́сть въ до́мъ нѣ́кимъ хрⷭ҇толю́бцемъ, и҆ прїи́де къ немꙋ̀ жена̀ нѣ́каѧ ва́рварска, гре́чески глаго́лати не ѹмѣ́ющаѧ, носѧ́щаѧ на рꙋка́хъ свои́хъ ме́ртваго своего̀ сы́на, є҆го́же поло́жши при нога́хъ ст҃а́гѡ, пла́каше ѕѣлѡ̀. не вѣ́дающꙋ же никомꙋ́же є҆ѧ̀ ѧ҆зы́ка, са́мыми слеза́ми и҆звѣ́ствоваше, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ ме́ртвомъ сы́нѣ свое́мъ мо́литъ ст҃а́го, да воскреси́тъ є҆го̀. ѻ҆́нъ же тще́тныѧ боѧ́сѧ сла́вы, ѿрица́шесѧ такова́гѡ дѣ́ла. ѻ҆ба́че бл҃гоꙋтро́бенъ сы́й побѣжда́шесѧ го́ркимъ рыда́нїемъ пла́чꙋюїѧ, и҆ вопросѝ дїа́кона своего̀ а҆ртемїдѡ́та, что̀ сотвори́мъ бра́те; то́йже ѿвѣща̀: почто́ мѧ вопроша́еши ѽ ѻ҆́ч҃е, что̀ и҆́но и҆́маши твори́ти, то́чїю призва́ти хрⷭ҇та̀ животода́вца мно́жицею мл҃твъ твои́хъ послꙋ́шавшаго: а҆́ще бо царѧ̀ и҆сцѣли́лъ є҆сѝ, ѹ҆̀бо и҆́маши ли презрѣ́ти ни́щихъ и҆ ѹ҆бо́гихъ; Ст҃и́тель же таковы́мъ до́брымъ совѣ́томъ па́че мно́жае къ милосе́рдїю преклони́всѧ, прослези́сѧ, и҆ колѣ̑на преклони́въ помоли́сѧ те́плѣ ко гдⷭ҇ꙋ. То́йже и҆́же є҆лїссе́емъ и и҆лїе́ю саре́ѳѧнининꙋ сы́нꙋ (г҃ царⷭ҇ з҃і, сⷯ к҃а) и҆ сѡмані́тѧнининꙋ ѻ҆́трокꙋ (д҃ царⷭ҇ ѳ҃, сⷯ л҃є) живо́тъ дарова̀, послꙋ́ша и҆ спѷрїдѡ́на, и҆ возвратѝ дꙋ́хъ живо́тенъ во ѻ҆троча̀ ва́рварско, є҆́же а҆́бїе ѡ҆жи́вши нача̀ пла́кати. ма́терь же ꙗ҆́кѡ ѹ҆зрѣ̀ ча́до своѐ жи́во, а҆́бїе ѿ ѕѣ́лныѧ ра́дости падѐ мертва̀: не то́чїю бо мно́гаѧ болѣ́знь и҆ печа́ль серде́чнаѧ мертви́тъ человѣ́ка, но и҆ногда̀ и҆ ра́дость и҆зли́шнѧѧ то́же твори́тъ. жена̀ ѹ҆́бо та̀ ѿ ра́дости ѹ҆́мре, а҆ смотрѧщымъ на то̀ по внеза́пномъ ѡ҆ воскресе́нїи ѻ҆́трочи весе́лїи а҆́бїе внеза́пнаѧ бы́сть печа́ль и҆ сле́зы. и҆ па́ки гл҃а ст҃ы́й къ дїа́конꙋ: что̀ сотвори́мъ; то́йже па́ки пе́рваѧ совѣ́това, и҆ па́ки ст҃ы́й къ моли́твѣ ѡ҆брати́всѧ, ѻ҆́чи къ нб҃сѝ возве́дъ, и҆ ѹ҆́мъ къ бг҃ꙋ возне́съ, молѧ́шесѧ вдыха́ющемꙋ ме́ртвымъ дꙋ́хъ, и҆ є҆ди́ною во́лею всѧ̑ претворѧ́ющемꙋ. та́же къ лежа́щей на землѝ ме́ртвѣй глаго́ла: воста́ни, и҆ ста́ни на но́ги твоѧ̀. ѻ҆на́ же а҆́ки ѿ сна̀ пробꙋ́ждшисѧ, воста̀, и҆ сы́на прїѧ̀ на рꙋ́ки жи́ва: запрети́ же ст҃ы́й женѣ̀ и҆ всѣ̑мъ та́мѡ прилꙋчи́вшымсѧ, да никомꙋ́же повѣ́даютъ бы́вшагѡ. но дїа́конъ а҆ртемїдѡ́тъ по преставле́нїи ст҃а́гѡ предадѐ то̀ слы́шанїю вѣ́рныхъ, не ѹ҆молчава́ѧ бж҃їѧ вели́чїѧ и҆ си́лы бы́вшїѧ вели́кимъ ѹ҆го́дникомъ бж҃їимъ спѷрїдѡ́номъ.

Возврати́вшꙋсѧ ст҃о́мꙋ въ до́мъ, прїи́де къ немꙋ̀ нѣ́кто хотѧ̀ кꙋпи́ти ѿ ста́да є҆гѡ̀ кѡ́зъ число́мъ сто̀. повелѣ́ же є҆мꙋ̀ ст҃ы́й, да пе́рвѣе цѣ́нꙋ ѹ҆ста́вленнꙋю ѿло́житъ, та́же кꙋ́пленое во́зметъ. ѻ҆́нъ же ѿложи́въ цѣ́нꙋ за де́вѧтьдесѧтъ и҆ де́вѧть кѡ́зъ, ѹ҆таѝ за є҆ди́нꙋ, мнѧ̀ ꙗ҆́кѡ не ѹ҆вѣ́стсѧ то̀ ст҃о́мꙋ, є҆гѡ́же серде́чнаѧ простота̀ чꙋ́жда бѧ́ше ѕѣ́лнагѡ попече́нїѧ жите́йскагѡ. бы́вшымъ же и҆̀мъ ѻ҆бои́мъ въ ѻ҆гра́дѣ ско́тской, велѧ́ше ст҃ы́й кꙋпцꙋ̀ взѧ́ти кѡ́зъ толи́кѡ, за є҆ли́кѡ цѣ́нꙋ ѿложи́лъ є҆́сть. ѻ҆́нъ же ѿлꙋчи́въ сто̀ кѡ́зъ и҆згна̀ и҆з̾ ѡ҆гра́ды. є҆ди́на же ѿ тѣ́хъ а҆́ки смы́сленнаѧ и҆ до́браѧ раба̀ позна́вши себѐ не про́данꙋ бы́ти ѿ господи́на своегѡ̀, ско́рѡ возврати́сѧ, и҆ притечѐ паки во ѡ҆гра́дꙋ: то́йже па́ки є҆́мъ ю҆̀ влеча́ше за собо́ю, но та̀ па́ки и҆сто́ргшисѧ ко ѡ҆гра́дѣ бѣжа́ше. та́кѡ два́жды и҆ три́жды та̀ и҆з̾ рꙋ́къ є҆гѡ̀ и҆сторга́шесѧ, и҆ ко ѻ҆гра́дѣ бѣ́гаше, то́йже нꙋ́ждею ѿвлека́ше ю҆̀: послѣди́ же взѧ̀ ю҆̀ на ра́мена своѧ̀, и҆ несѧ́ше во своѧ̀, ѻ҆на́ же велмѝ крича́щи, и҆ рога́ми свои́ми во главꙋ̀ є҆го̀ бїю́щи, мѧтѧ́шесѧ и҆ и҆сторга́шесѧ, ꙗ҆́кѡ чꙋди́тисѧ всѣ́мъ зрѧ́щымъ. Спѷрїдѡ́нъ же ст҃ы́й разꙋмѣ́въ ве́щь, и҆ не хотѧ̀ пред̾ всѣ́ми ѡ҆бличи́ти кꙋпца̀ лꙋка́ваго, глаго́ла є҆мꙋ̀ ти́хѡ: Ви́ждь ча́до, ꙗ҆́кѡ не всꙋ́е скоти́на сїѧ̀ та́кѡ твори́тъ, не терпѧ̀ ѿведе́на бы́ти въ до́мъ тво́й: не ѹ҆держа́лъ ли є҆сѝ цѣны̀ до́лжныѧ за ню̀, и҆ тогѡ̀ ра́ди и҆сторга́етсѧ и҆з̾ рꙋ́къ твои́хъ, и҆ во ѡ҆гра́дꙋ ѹ҆бѣга́етъ; то́йже постыдѣ́всѧ и҆сповѣ́да грѣ́хъ сво́й, и҆ проще́нїѧ просѧ́ше. та́же ѿда́въ цѣ́нꙋ поѧ́тъ ко́зꙋ, и҆ и҆дѧ́ше та̀ сама̀ кро́ткѡ и҆ ми́рнѡ въ до́мъ кꙋпи́вшагѡ ю҆̀, предварѧ́ющи но́ваго господи́на своего̀.

Во ѻ҆́стровѣ то́мъ бѣ̀ ве́сь нѣ́каѧ нарица́ющаѧсѧ є҆рѵ́ѳра недале́че ѿ митропо́лїи кѡнстанті́йскїѧ ѿстоѧ́щаѧ не бо́лѣе три́десѧти ста́дїй, та́мѡ вели́кїй спѷрїдѡ́нъ нѣ́кїѧ ра́ди потре́бы грѧды́й вни́де въ цр҃ковь, и҆ повелѣ̀ є҆ди́номꙋ ѿ та́мѡ бы́вшихъ дїа́конꙋ сотвори́ти вкра́тцѣ ст҃ꙋ́ю нѣ́кꙋю моли́твꙋ, ѹ҆трꙋди́лсѧ бо ст҃ы́й пꙋте́мъ до́лгимъ, наипа́че ꙗ҆́кѡ вре́мѧ бѣ̀ жа́твенное, и҆ належа́ше зно́й вели́къ. Дїа́конъ же то́й ко́снѡ творѧ́ше повелѣ́ное, и҆ наро́чнѡ протѧга́ше моли́твꙋ, го́рдостнѡ возглаша́ѧ и҆ поѧ̀, и҆ тщесла́вѧсѧ свои́мъ гла́сомъ. ꙗ҆́рѡ ѹ҆́бѡ на него̀ воззрѣ́въ бл҃же́нный, а҆́ще и҆ є҆стество́мъ бл҃гъ бѣ̀, и҆ ѹ҆кори́въ є҆го̀ речѐ: ѹ҆мо́лкни. и҆ а҆́бїе свѧза́сѧ є҆мꙋ̀ ѧ҆зы́къ, не то́чїю гла́съ, но и҆ глаго́лъ погꙋбѝ, и҆ стоѧ́ше нѣ́мъ ꙗ҆́кѡ без̾ѧзы́ченъ. Бы́сть же стра́хъ на всѣ́хъ та́мѡ бы́вшихъ, и҆ ѹ҆вѣ́дасѧ то̀ а҆́бїе по все́й ве́си, и҆ стеко́шасѧ всѝ на чꙋ́до сїѐ, и҆ ѹ҆жаса́хꙋсѧ. То́й же дїа́конъ падѐ на но́зѣ ст҃а́гѡ молча́нїемъ молѧ́сѧ разрѣши́тисѧ ѧ҆зы́кꙋ є҆гѡ̀. моли́ша же ѡ҆ не́мъ и҆ про́чїи дрꙋ́зи є҆гѡ̀ и҆ сро́дницы, и҆ є҆два̀ ѹ҆́моленъ бы́въ, же́стокъ бо бѧ́ше ст҃ы́й на го́рдыѧ и҆ тщесла́вныѧ, простѝ є҆го̀, и҆ ѧ҆зы́къ разрѣши́въ, глаго́лати є҆мꙋ̀ подадѐ: ѻ҆ба́че слѣ́дъ наказа́нїѧ и҆з̾ѡбразѝ, не весма̀ ѧ҆зы́къ є҆гѡ̀ ѹ҆ѧсни́въ, и҆́бо скꙋдогла́сна, косноѧзы́чна, и҆ претыка́ющасѧ въ гл҃анїи ѡ҆ста́ви є҆го̀, да не горди́тсѧ про́чее ѡ҆ гла́сѣ свое́мъ, ни тщесла́витсѧ доброрѣ́чїемъ свои́мъ.

Нѣ́когда же се́й бж҃е́ственный мꙋ́жъ въ гра́дѣ свое́мъ въ цр҃ковь на вече́рню вни́де, слꙋчи́сѧ же не бы́ти тогда̀ въ цр҃кви наро́дꙋ, то́чїю слꙋгѝ цр҃ко́внїи бѣ́хꙋ. повелѣ́ же мно́гїѧ возжещѝ свѣщы̀ и҆ лампа́ды, и҆ са́мъ стоѧ́ше проти́вꙋ ѻ҆лтарѧ̀ веселѧ́сѧ дх҃омъ. є҆гда́ же по ѻ҆бы́чаю возгласѝ ми́ръ всѣ̑мъ, не бы́вшꙋ же наро́дꙋ, да бы̀ проти́вꙋ подава́емагѡ ѿ ст҃и́телѧ ми́ра ѿвѣ́тъ сотвори́ли ѻ҆бы́чный, внеза́пꙋ ѹ҆слы́шасѧ свы́ше гла́съ мно́жества мно́гагѡ возглаша́ющихъ, и҆ со дх҃омъ твои́мъ. бѣ́ же гла́съ то́й сла́докъ, и҆ мно́жественъ, и҆ согла́сенъ, превосходѧ́й всѧ́кое сла́дкое пѣ́нїе человѣ́ческое. Дїа́конъ же творѧ́й є҆ктенїю̀ бы́сть во ѹ҆́жасѣ, слы́шавъ по ко́ейждо є҆ктенїѝ горѣ̀ пѣ́нїе нѣ́кое бжⷭ҇твенное пою́щее: Кѵ́рїе є҆ле́исонъ. ѹ҆слы́шасѧ же то́й гла́съ бы́вшымъ дале́че ѿ цр҃кве, и҆ теча́хꙋ со тща́нїемъ къ цр҃кви на пресла́дкїй и҆ преди́вный то́й гла́съ. и҆̀мже приближа́ющымсѧ къ две́ремъ, мно́жае стра́нное то̀ пѣ́нїе ѹ҆шеса̀ и҆́хъ и҆сполнѧ́ше, и҆ срⷣце и҆́хъ ѹ҆слажда́ше: но є҆гда̀ внидо́ша въ цр҃ковь, не ви́дѣша бо́лѣе никого́же, то́чїю ст҃лѧ съ немно́гими слꙋга́ми цр҃ко́вными, и҆ пѣ́нїе то̀ нбⷭ҇ное ѹ҆жѐ бо́лѣе и҆̀мъ не слы́шашесѧ, и҆ ѹ҆дивлѧ́хꙋсѧ ѕѣлѡ̀. во и҆́ное вре́мѧ ст҃о́мꙋ на вече́рнѣмъ пѣ́нїи въ цр҃кви стоѧ́щꙋ не доста̀ свѣти́лникꙋ є҆ле́а, и҆ ѹ҆жѐ ѹ҆гаса́ше, ꙗ҆́кѡ не прилꙋчи́сѧ тогда̀ нима́лѡ є҆ле́а въ цр҃кви, скорбѧ́ше ѹ҆́бѡ ст҃ы́й ѡ҆ то́мъ, да не ка́кѡ ѹ҆га́сшꙋ свѣти́лникꙋ вече́рнее пресѣче́тсѧ пѣ́нїе, и҆ не доконча́етсѧ ѻ҆бы́чное цр҃кви пра́вило. но бг҃ъ вол́ю боѧ́щихсѧ є҆гѡ̀ творѧ́й, сотворѝ свѣти́лникꙋ и҆скипѣ́ти є҆ле́емъ, ꙗ҆́коже и҆ногда̀ сосꙋ́дꙋ вдови́чинꙋ во днѝ є҆лїссе́евы (д҃ царⷭ҇ д҃, сⷯ в҃). слꙋги́ же прине́сше сосꙋ́ды подставлѧ́хꙋ, и҆злива́ющꙋсѧ є҆ле́ю ѿ свѣти́лника, и҆ напо́лниша ѧ҆̀ є҆ле́емъ тѣ́мъ: не мнѣ́е же чꙋ́вственнагѡ ѻ҆́нагѡ въ свѣти́лникѣ є҆ле́а, па́че са́мъ и҆спо́лненъ бѧ́ше блгⷣти бж҃їей, въ не́мъ и҆злива́ющїѧсѧ и҆зоби́лнѡ.

Є҆́сть гра́дъ въ кѵ́прѣ нарица́емый кѷрі́на, не то́й же въ лѷві́и, но и҆́нъ тогѡ́же и҆́мене, къ немꙋ́же нѣ́кїѧ ра́ди потре́бы и҆дѧ́ше ст҃ы́й ѿ трїмѷѳꙋ́нта: и҆дѧ́ше же съ ни́мъ и҆ трїфѵ́ллїй ѹ҆чени́къ є҆гѡ̀, сы́й ѹ҆жѐ тогда̀ є҆пⷭ҇къ леѵкꙋсі́и кѵ́прскїѧ. преходѧ́щымъ же и҆̀мъ го́рꙋ нарица́емꙋю пентада́ктилъ, и҆ бы́вшымъ на мѣ́стѣ гл҃емомъ парѵ́мна. є҆́сть же то̀ мѣ́сто добро̀ и҆ ѕла́чно, и҆ мно́гихъ ѹ҆тѣ́шныхъ веще́й и҆спо́лнено. Трїфѵ́ллїй ѻ҆́нымъ мѣ́стомъ ѹ҆тѣ́шенъ, вожделѣ̀ и҆ са́мъ бы́ти господи́нъ нѣ́коегѡ села̀ въ парѵ́мнѣ, и҆ стѧжа́ти є҆̀ цр҃кви свое́й хотѧ́ше, и҆ мы́слѧше ѡ҆ то́мъ надо́лзѣ въ се́рдцѣ свое́мъ. не ѹ҆таи́сѧ же та̀ мы́сль Трїфѵ́ллїева пред̾ прозорли́выми ѻ҆чесы̀ спѷрїдѡ́новыми, ю҆́же вели́кїй ѻ҆ц҃ъ дх҃омъ разꙋмѣ́въ, глаго́ла: почто̀ ѽ трїфѵ́ллїе сꙋ́етнаѧ непреста́ннѡ помышлѧ́еши се́лъ жела́ѧ и҆ вїногра́дѡвъ, ꙗ҆̀же вои́стиннꙋ сꙋ́ть цѣны̀ нико́еѧже то́чїю ви́дѧтсѧ бы́ти, и҆ мнѣ́нїемъ срⷣца̀ человѣ́ческаѧ къ своемꙋ̀ жела́нїю влекꙋ́тъ: и҆́мамы стѧжа́нїе на нб҃сѣ́хъ неѿе́млемое, и҆́мамы хра́минꙋ нерꙋкотворе́ннꙋю, тоѧ̀ и҆щѝ, тѣ́ми и҆ пре́жде вре́мене бг҃омы́слїемъ наслажда́йсѧ, ꙗ҆̀же не мо́гꙋтъ преходи́ти ѿ є҆ди́нагѡ къ дрꙋго́мꙋ, но и҆́же є҆ди́ною тѣ́хъ сотвори́тсѧ господи́нъ, пребыва́етъ и҆мы́й наслѣ́дїе никогда́же ѿпа́дающее. То̀ слы́шавъ трѷмфѵ́ллїй по́льзовасѧ ѕѣлѡ̀, и҆ по то́мъ толи́кое показа̀ житїѐ, ꙗ҆́кѡ бы́ти є҆мꙋ̀ сосꙋ́дꙋ и҆збра́ннꙋ хрⷭ҇то́вꙋ ꙗ҆́коже и҆ногда̀ па́ѵлꙋ, и҆ безчи́сленныхъ дарова́нїй бж҃е́ственныхъ сподо́бисѧ. та́кѡ вели́кїй спѷрїдѡ́нъ, са́мъ сы́й ѕѣлѡ̀ добродѣ́теленъ и҆ и҆ны́хъ къ добродѣ́тели наставлѧ́ше, поспѣ́шествоваше бо є҆гѡ̀ ѹ҆вѣщава́нїе и҆ наказа́нїе прїе́млющымъ то̀, ѿмета́ющымъ же быва́ше и҆схо́дъ недо́брый, ꙗ҆́коже предлежа́щее ꙗ҆ви́тъ сло́во:

Кора́бленикъ нѣ́кїй тогѡ́же трїмѷфі́йскагѡ гра́да жи́тель, ѿплы́въ въ нѣ́кꙋю странꙋ̀ дѣ́ющи кꙋ́плю, ѹ҆ме́дли та́мѡ двана́десѧть мцⷭ҇ей, въ то̀ вре́мѧ въ домꙋ̀ прелюбодѣ́йствꙋющи жена̀ є҆гѡ̀, зача̀ во чре́вѣ, и҆ ѡ҆бременѣ̀, возврати́всѧ же въ до́мъ кꙋпе́цъ, и҆ ви́дѣвъ женꙋ̀ свою̀ чрева́тꙋ, позна̀, ꙗ҆́кѡ прелюбодѣ́йствова без̾ негѡ̀: и҆ и҆спо́лнивсѧ ꙗ҆́рости и҆ гнѣ́ва, бїѧ́ше ю҆̀, и҆ не хотѧ̀ съ не́ю жи́ти, ѿгонѧ́ше ю҆̀ и҆з̾ до́мꙋ своегѡ̀. та́же ше́дъ повѣ́да ве́щь а҆рхїере́ю бж҃їю спѷрїдѡ́нꙋ, и҆ поле́знагѡ совѣ́та и҆ска́ше ѿ негѡ̀: ѻ҆́нъ же дꙋше́ю поболѣ́въ ѡ҆ грѣсѣ̀ тоѧ̀ и҆ ѡ҆ вели́цѣй ско́рби мꙋ́жа, призва̀ женꙋ̀, и҆ не вопроша́ше ю҆̀, сотвори́ ли грѣ́хъ, свидѣ́тель бо нело́женъ бѧ́ше ѡ҆бремене́нїе, и҆ носи́мый въ не́й пло́дъ ѿ беⷥзако́нїѧ зача́тый: но гл҃аше є҆́й, почто̀ ѡ҆скверни́ла є҆сѝ ло́же мꙋ́жа твоегѡ̀, и҆ навела̀ безче́стїе до́мꙋ; жена́ же стꙋ́дъ погꙋби́вшаѧ, дерзнꙋ̀ лга́ти ꙗ҆́вѣ, ꙗ҆́кѡ не ѿ и҆на́гѡ когѡ̀ зача̀ но ѿ самогѡ̀ мꙋ́жа своегѡ̀. слы́шащїи же гнѣ́вахꙋсѧ на ню̀ за ло́жь мно́жае не́же за прелюбодѣ́йство, и҆ глаго́лахꙋ: двана́десѧть мѣ́сѧцей мꙋ́жъ тво́й не бы́сть въ домꙋ̀, и҆ ка́кѡ гл҃еши, ꙗ҆́кѡ ѿ мꙋ́жа зачала̀ є҆сѝ; є҆да́ ли мо́жетъ зача́тый пло́дъ двана́десѧть мѣ́сѧцей и҆ бо́лѣе во чре́вѣ коснѣ́ти; ѻ҆на́ же крѣплѧ́шесѧ гл҃ющи, ꙗ҆́кѡ жда́ше зача́тое во чре́вѣ возвраще́нїѧ ѻ҆́ч҃а, да кꙋ́пнѡ то́й ѿ дале́кїѧ страны̀ въ до́мъ прїи́детъ, сїе́ же и҆з̾ чре́ва моегѡ̀ и҆зы́детъ: та̀ и҆ мно́жайшаѧ лгꙋ́щи, и҆ всѣ́хъ препира́ющи, воздви́же во́пль и҆ молвꙋ̀ а҆́ки ѡ҆клевета́ема и҆ ѡ҆би́дима. кро́ткїй же мꙋ́жъ ст҃ы́й спѷрїдѡ́нъ приводѧ̀ ю҆̀ къ покаѧ́нїю, глаго́лаше: поне́же ѽ же́но въ вели́къ грѣ́хъ впа́ла є҆сѝ, предлежи́тъ ти и҆ покаѧ́нїе вели́ко, ѡ҆ста́влена бо є҆́сть тебѣ̀ спасе́нїѧ наде́жда, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть грѣ́хъ побѣжда́ѧй милосе́рдїе бж҃їе: но ви́ждꙋ, ꙗ҆́кѡ прелюбодѣѧ́нїемъ ѿча́ѧнїе, ѿча́ѧнїемъ же безстꙋ́дїе породила̀ є҆сѝ, пра́веднѡ ѹ҆̀бо бѧ́ше, да прїи́меши досто́йнꙋю мздꙋ̀ по дѣлѡ́мъ твои́мъ ско́рꙋю ка́знь поне́сши, ѻ҆ба́че даю́ще тебѣ̀ мѣ́сто и҆ вре́мѧ покаѧ́нїѧ, сїѐ ꙗ҆́вѣ предгл҃емъ тѝ: то́й пло́дъ не и҆зы́детъ и҆з̾ чре́ва твоегѡ̀, до́ндеже сама̀ и҆́стинꙋ и҆сповѣ́си, не покрыва́ѧ лже́ю то̀, є҆́же и҆ слѣпы́й, ꙗ҆́коже глаго́летсѧ, ви́дѣти мо́жетъ. та̀ словеса̀ ст҃а́гѡ вско́рѣ въ сбы́тїе произыдо́ша. вре́мени бо рожде́нїѧ прибли́жшꙋсѧ на́йде на женꙋ̀ ѻ҆́нꙋю болѣ́знь лю́та, и҆ мꙋ́чаше ѹ҆тро́бꙋ є҆ѧ̀ ѕѣ́лѡ̀, ѹ҆держава́ющи пло́дъ во чре́вѣ: ѻ҆ба́че жестосерде́чнаѧ не и҆зво́ли и҆сповѣ́сти грѣха̀ своегѡ̀, и҆ въ то́мъ лю́тою сме́ртїю ѹ҆́мре не могꙋ́щи роди́ти. ѡ҆ чесо́мъ а҆рхїере́й бж҃їй ѹ҆вѣ́давъ прослези́сѧ, и҆ ка́ѧшесѧ, ꙗ҆́кѡ таковы́мъ ю҆̀ сꙋди́лъ сꙋдо́мъ, и҆ глаго́лаше: не и҆́мамъ бо́лѣе сꙋда̀ твори́ти въ человѣ́цѣхъ, є҆гда̀ и҆зрече́нное моѐ сло́во та́кѡ ско́рѡ въ ни́хъ са́мымъ сбыва́етсѧ дѣ́ломъ. Сѐ ѡ҆ женѣ̀ ѕлѣ́й, наказа́нїе ст҃а́гѡ ѿмета́вшей, и҆ ѹ҆вѣща́нїѧ поле́знагѡ не послꙋ́шавшей, рѣ́хомъ, да рече́тсѧ же и҆ ѡ҆ до́брѣй:

Жена̀ нѣ́каѧ и҆́менемъ сѡфро́нїа бл҃гонра́вна и҆ бл҃гочести́ва, и҆мѣ̀ мꙋ́жа невѣ́рна ꙗ҆зы́ческагѡ нече́стїѧ держа́щагосѧ. притека́ше ѹ҆́бѡ жена̀ та̀ ко ст҃и́телю бж҃їю спѷрїдѡ́нꙋ, молѧ́щи є҆го̀ прилѣ́жнѡ, да потщи́тсѧ ѡ҆брати́ти мꙋ́жа є҆ѧ̀ къ ст҃ѣ́й вѣ́рѣ. и҆мѣ́ же человѣ́къ то́й сосѣ́дное со ст҃ы́мъ дрꙋ́жество, и҆ почита́ше бл҃же́ннаго, и҆ногда́ же и҆ быва́хꙋ въ до́мѣ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, ꙗ҆́коже є҆́сть ѻ҆бы́чай сосѣ́дѡмъ. Є҆ди́ною ѹ҆́бѡ возлежа́щымъ мно́гимъ сосѣ́дѡмъ со ст҃ы́мъ спѷрїдѡ́номъ и҆ со ѻ҆́нымъ невѣ́рнымъ, речѐ бл҃же́нный є҆ди́номꙋ ѿ слꙋжа́щихъ во ѹ҆слы́шанїе всѣ̑мъ гл҃ѧ: сѐ стои́тъ во врата́хъ вѣ́стникъ, ѿ раба̀ пасꙋ́щагѡ чредꙋ̀ мою̀ при́сланный, возвѣща́ющи, ꙗ҆́кѡ всѧ̀ скѡты̀ спѧ́щꙋ рабꙋ̀ погибо́ша, въ гора́хъ заблꙋди́вше. ше́дъ ѹ҆́бѡ рцы̀ є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ посла́вый є҆го̀ ра́бъ мо́й ѹ҆жѐ ѡ҆брѣ́те всѧ̀ цѣ́лы въ нѣ́коей пеще́рѣ, и҆ ни є҆ди́нъ ско́тъ поги́бе ѿ ста́да. и҆ и҆́де слꙋга̀ то́й, и҆ сказа̀ словеса̀ спѷрїдѡ́нова по́сланномꙋ. по се́мъ ма́лꙋ часꙋ̀ минꙋ́вшꙋ, и҆ є҆щѐ ѿ трапе́зы не воста́вшымъ, и҆́нъ вѣ́стникъ ѿ раба̀ прїи́де, возвѣща́ющїй, ꙗ҆́кѡ ѡ҆брѣ́тено є҆́сть всѐ ста́до цѣ́ло. То̀ слы́шавъ невѣ́рный, дивлѧ́шесѧ и҆́злиха, ꙗ҆́кѡ ст҃ы́й спѷрїдѡ́нъ всѧ̀ прови́дитъ ѿстоѧ́щаѧ а҆́ки бли́зъ сꙋ́щаѧ, и҆ мнѣ́въ є҆го̀ бы́ти нѣ́коего бо́га, хотѣ̀ сотвори́ти то̀, є҆́же и҆ногда̀ лѷкаони́ты варна́вѣ и҆ па́ѵлꙋ. сі́есть: ю҆нцы̀ привестѝ, и҆ принестѝ вѣнцы̀, и҆ сотвори́ти же́ртвꙋ (дѣѧⷩ҇ д҃і, сⷯ г҃). Гл҃аше же къ немꙋ̀ ст҃ы́й: нѣ́смь а҆́зъ бг҃ъ, но слꙋга̀ бж҃їй, подобостра́стенъ же є҆́смь тебѣ̀: а҆ ꙗ҆́кѡ всѣ́мъ дѣ́ющаѧсѧ дале́че, да́рꙋетъ мѝ то̀ бг҃ъ мо́й, въ него́же а҆́ще и҆ ты̀ начне́ши вѣ́ровати, ѹ҆вѣ́си, коли́каѧ є҆́сть всемогꙋ́щаѧ є҆гѡ̀ крѣ́пость и҆ си́ла. Тогда̀ хрⷭ҇толюби́ваѧ ѻ҆́наѧ жена̀ сѡфро́нїа полꙋчи́вши вре́мѧ, ѹ҆вѣщава́ше мꙋ́жа своего̀ мно́гими словесы̀, да ѿве́ржетсѧ ꙗ҆зы́ческагѡ нече́стїѧ, и҆ позна́етъ є҆ди́наго и҆́стиннаго бг҃а, и҆ вѣ́рный ко ст҃ѣ́й вѣ́рѣ, и҆ просвѣще́нъ ст҃ы́мъ кр҃ще́нїемъ, и҆ спасе́сѧ мꙋ́жъ невѣ́ренъ ѡ҆ женѣ̀ вѣ́рнѣ, ꙗ҆́коже бжⷭ҇твенное гл҃етъ писа́нїе (а҃ коⷬ҇ з҃, сⷯ д҃і).

Повѣствꙋ́етсѧ же ѡ҆ смире́нїи бл҃же́ннагѡ, ꙗ҆́кѡ толи́кїй ст҃ль и҆ чꙋдотво́рецъ сы́й не гнꙋша́шесѧ па́ствою ѻ҆ве́цъ безслове́сныхъ, са́мъ ѡ҆ ни́хъ трꙋдѧ́сѧ. Є҆ди́ною же та́тїе но́щїю наше́дше на ско́тскꙋю ѻ҆гра́дꙋ, ѹ҆крадо́ша нѣ́коликѡ ѿ скотѡ́въ, и҆ и҆зы́ти хотѧ́хꙋ: бг҃ъ же любѧ̀ ѹ҆го́дника своего̀, и҆ ѹ҆бо́гое є҆гѡ̀ и҆мѣ́нїе соблюда́ѧ, свѧза̀ тѣ́хъ тате́й неви́димыми ѹ҆́зами крѣ́пкѡ, ꙗ҆́кѡ немощѝ и҆̀мъ и҆зы́ти и҆з̾ ѻ҆гра́ды: и҆ бѣ́хꙋ та́кѡ держи́ми до ѹ҆́тра. настаю́щꙋ же дню̀ прїи́де ст҃ы́й ко ѻ҆вца́мъ, и҆ ви́дѣвъ тате́й си́лою бж҃їею свѧ́занныхъ, ѻ҆па́кѡ рꙋ́ки и҆мꙋ́щихъ, и҆ но́зѣ недви́жимы, мл҃твою разрѣшѝ ѧ҆̀, и҆ мно́гѡ наказа̀ и҆̀хъ не жела́ти чꙋжда́гѡ, но ѿ трꙋда̀ свои́хъ рꙋ́къ пита́тисѧ. та́же є҆ди́наго ѻ҆вна̀ дадѐ и҆̀мъ гл҃ѧ: прїими́те сего̀, да не бꙋ́детъ всꙋ́е трꙋ́дъ ва́шъ и҆ всено́щное бдѣ́нїе: и҆ ѿпꙋстѝ и҆̀хъ съ ми́ромъ.

Кꙋпе́цъ нѣ́кїй тогѡ́же гра́да ѡ҆бы́клъ взима́ти зла́то ѹ҆ ст҃а́гѡ взаи́мъ кꙋ́пли ра́ди, и҆ є҆гда̀ возвраща́ѧсѧ ѿ кꙋ́пли приноша́ше къ немꙋ̀ заи́мствованное, повелѣва́ше є҆мꙋ̀ ст҃ы́й, да са́мъ вло́житъ въ ковче́гъ ѿ негѡ́же взѧ́лъ: та́кѡ небрежа́ше ѡ҆ вре́менномъ стѧжа́нїи, не и҆стѧзꙋ́ѧ любопы́тнѣ, а҆́ще пра́веднѡ дае́тъ заи́мствꙋѧй. творѧ́ше же то̀ кꙋпе́цъ мно́жицею са́мъ взима́ѧ ѿ ковче́га зла́то по бл҃гослове́нїю ст҃а́гѡ, и҆ са́мъ па́ки прине́сши полага́ѧ: и҆ бл҃гословлѧ́шесѧ є҆гѡ̀ кꙋ́плѧ. Є҆ди́ною же плѣне́нъ бы́въ златолю́бїемъ не положѝ принесе́ннагѡ зла́та въ ковче́гъ, себѣ̀ ѹ҆таи́въ то̀, пред̾ ст҃ы́мъ же солга̀, ꙗ҆́кѡ вложи́лъ, и҆ въ ско́ромъ вре́мени ѡ҆бнища̀ кꙋпе́цъ ѻ҆́ный: и҆́бо ѹ҆тае́нное зла́то не то́чїю є҆мꙋ̀ прибы́тка не сотворѝ, но и҆ сꙋ́щїѧ є҆гѡ̀ кꙋ̑пли ѿтщетѝ, и҆ а҆́ки ѻ҆́гнь и҆мѣ́нїе є҆гѡ̀ та́йнѡ поѧдѐ. ѡ҆бнища́въ ѹ҆́бѡ кꙋпе́цъ то́й, па́ки прїи́де ко ст҃о́мꙋ просѧ̀ пода́тисѧ є҆мꙋ̀ взаи́мъ зла́тꙋ. Ст҃ы́й же ѿсла̀ є҆го̀ въ ло́жницꙋ свою̀ къ ковче́гꙋ, да са́мъ во́зметъ, гл҃ѧ: грѧдѝ и҆ возмѝ, а҆́ще положи́лъ є҆сѝ. то́йже ше́дъ и҆ зла́та не ѡ҆брѣ́тъ, возврати́сѧ къ ст҃о́мꙋ то́щъ. Ст҃ы́й же гл҃а є҆мꙋ̀: вои́стиннꙋ бра́те, кромѣ̀ твоеѧ̀ рꙋкѝ досе́лѣ не бѣ̀ въ ковче́зѣ и҆на́ѧ, а҆́ще бы ѹ҆́бѡ положи́лъ є҆сѝ тодгда̀ зла́то, ны́нѣ бы па́ки прїѧ́лъ є҆сѝ є҆̀. то́йже стꙋда̀ и҆спо́лнивсѧ падѐ ско́рѡ на но́зѣ є҆гѡ̀ проще́нїѧ просѧ̀. Ст҃ы́й же ско́рѡ простѝ є҆го̀, про́чее же наказа̀, да чꙋжда́гѡ не жела́етъ, ни да ѡ҆сквернѧ́етъ со́вѣсти своеѧ̀ ле́стїю и҆ лже́ю, та́кѡ бо непра́веднѣ стѧжава́емый прибы́токъ, нѣ́сть прибы́токъ, но тщета̀ и҆звѣ́стнаѧ.

Бы́сть нѣ́когда собра́нїе є҆пⷭ҇копѡвъ во а҆леѯандрі́и: патрїа́рхъ бо а҆леѯандрі́йскїй созва́въ сꙋ́щыѧ под̾ вла́стїю є҆гѡ̀ є҆пⷭ҇кпы хотѧ́ше ꙗ҆зы́ческїѧ і҆́дѡлы ѻ҆́бщею моли́твою и҆спроврещѝ и҆ сокрꙋши́ти, бѣ́ бо є҆щѐ тогда̀ мно́жество і҆́дѡлѡвъ та́мѡ. соверша́ющымсѧ ѹ҆́бѡ мнѡ́гимъ прилѣ́жнымъ собо́рнымъ и҆ ѻ҆со́бнымъ къ бг҃ꙋ моли́твамъ падо́ша всѝ і҆́дѡли во все́мъ гра́дѣ и҆ ꙗ҆̀же ѻ҆́крестъ, є҆ди́нъ то́чїю і҆́дѡлъ знамени́тъ ѡ҆ста́сѧ цѣ́лъ на свое́мъ мѣ́стѣ. мно́гѡ же патрїа́рхꙋ и҆ ѡ҆ сокрꙋше́нїи тогѡ̀ і҆́дѡла молѧ́щꙋсѧ со скорбѣ́нїемъ, и҆ въ нощѝ на мл҃твѣ стоѧ́щꙋ, ꙗ҆ви́сѧ є҆мꙋ̀ нѣ́кое бжⷭ҇твенное видѣ́нїе повелѣва́ющее є҆мꙋ̀ не скорбѣ́ти ѡ҆ несокрꙋше́нїи і҆́дѡла, но посла́ти ско́рѡ въ кѵ́пръ, и҆ призва́ти спѷрїдѡ́на є҆пⷭ҇кпа трїмѷфі́йскагѡ, и҆́бо томꙋ̀ ѡ҆ста́вленъ є҆́сть і҆́дѡлъ то́й, ꙗ҆́кѡ да є҆гѡ̀ моли́твою сокрꙋши́тсѧ. Патрїа́рхъ же а҆́бїе написа́въ къ бл҃же́нномꙋ спѷрїдѡ́нꙋ посла́нїе съ моле́нїемъ, во а҆леѯандрі́ю є҆го̀ призыва́ющи, винꙋ́ же призыва́нїѧ, и҆ са́мое видѣ́нїе возвѣща́ющи, посла̀ ско́рѡ въ кѵ́пръ. Ст҃ы́й же посла́нїе то̀ прїе́мъ и҆ проче́тъ, сѣ́де въ кора́бль, и҆ ѿплы̀ во а҆леѯандрі́ю. приста́вшꙋ же кораблю̀ въ неа́полѣ, ко́имъ и҆́менемъ зове́тсѧ знамени́то приста́нище въ а҆леѯандрі́и, и҆ ст҃о́мꙋ и҆з̾ кораблѧ̀ и҆сходѧ́щꙋ, а҆́бїе і҆́дѡлъ ѻ҆́нъ во а҆леѯандрі́и со мно́гими тре́бищами па́дъ сокрꙋши́сѧ, чесѡ̀ ра́ди вѣ́стно сотвори́сѧ а҆леѯа́ндрѧнѡмъ прише́ствїе спѷрїдѡ́ново, є҆гда́ бо патрїа́рхꙋ ска́зано бы́сть, ꙗ҆́кѡ падѐ і҆́дѡлъ, а҆́бїе патрїа́рхъ возглаго́ла къ дрꙋги́мъ є҆пⷭ҇кпѡмъ: ѽ дрꙋ́зи, спѷрїдѡ́нъ трїмѷфі́йскїй приближа́етсѧ. ѻ҆ни́ же ѹ҆гото́влшесѧ и҆зыдо́ша въ срѣ́тенїе є҆мꙋ̀, и҆ прїе́мше є҆го̀ че́стнѡ, ра́довахꙋсѧ ѡ҆ прише́ствїи къ ни́мъ такова́гѡ чꙋдотво́рца и҆ свѣти́лника мі́рꙋ.

Ѡ҆ се́мъ ст҃о́мъ и҆ вели́комъ ѻ҆ц҃ѣ̀ спѷрїдѡ́нѣ і҆сто́рїки цр҃ко́внїи нїки́форъ и҆ созо́менъ воспомина́ютъ и҆ сїѐ: ꙗ҆́кѡ ѕѣлѡ̀ бѧ́ше тщали́въ въ хране́нїи цр҃ко́внагѡ чи́на, и҆ въ соблюде́нїи нерꙋши́момъ бж҃е́ственнагѡ писа́нїѧ, не премѣнѧ́ѧ ни є҆ди́нагѡ словесѐ ѿ напи́санныхъ во ст҃ы́хъ непоро́чныхъ кни́гахъ. Нѣ́когда бо слꙋчи́сѧ ве́щь сицева̀: Бы́сть въ кѵ́прѣ собра́нїе є҆пⷭ҇кпѡвъ тогѡ̀ ѻ҆́строва цр҃ко́вныхъ ра́ди потре́бъ, въ ни́хже бѧ́ше ст҃ы́й спѷрїдѡ́нъ и҆ вышепомѧнꙋ́тый трїфѵ́ллїй є҆пⷭ҇кпъ, и҆скꙋ́сенъ въ премꙋ́дрости кни́жнѣй, мно́го бо вре́мѧ въ млады́хъ свои́хъ лѣ́тѣхъ препроводѝ въ вирѵ́тѣ, ѹ҆ча́щисѧ писа́нїю и҆ премꙋ́дрости: того̀ моли́ша ѻ҆ц҃ы̀, да ска́жетъ и҆з̾ ѹ҆́стъ ѹ҆чи́телное сло́во въ цр҃кви къ наро́дꙋ. и҆ бы́сть ѹ҆ча́щꙋ є҆мꙋ̀, слꙋчи́сѧ воспомѧнꙋ́ти словеса̀ хрⷭ҇то́ва къ разсла́бленномꙋ рече́ннаѧ ѹ҆ ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лі́ста ма́рка напи́саннаѧ сїѧ̀: Воста́ни, и҆ возмѝ ѻ҆́дръ тво́й (маⷬ҇ в҃, сⷯ а҃і). Трїфѵ́ллїй же не речѐ ѻ҆́дръ, но вмѣ́стѡ ѻ҆дра̀ речѐ ло́же, гл҃ѧ: Воста́ни и҆ возмѝ ло́же твоѐ. То̀ слы́шавъ ст҃ы́й спѷрїдѡ́нъ, воста̀ ѿ мѣ́ста своегѡ̀, не терпѧ̀ слы́шати премѣне́нїѧ словесѐ хрⷭ҇то́ва, и҆ речѐ къ трїфѵ́ллїю: є҆да́ ли ты̀ лꙋ́чшїй є҆сѝ гл҃авшагѡ ѻ҆́дръ, ꙗ҆́кѡ словесѐ є҆гѡ̀ стыди́шисѧ; то̀ ре́къ и҆зы́де и҆з̾ цр҃кви пред̾ всѣ́ми: и҆ не ѕлѣ̀ сїѐ сотворѝ, а҆́ще са́мъ и҆ препро́стъ бѧ́ше ѹ҆че́нїемъ, трїфѵ́ллїа бо кича́щасѧ ѡ҆красотѣ̀ ри́торства своегѡ̀ ма́лѡ постыди́въ, смиреномꙋ́дрїю и҆ кро́тости наꙋчѝ. ѕѣлѡ́ бо че́стенъ бѧ́ше спѷрїдѡ́нъ бл҃же́нный, ꙗ҆́кѡ старѣ́йшїй лѣ́ты, и҆ житїе́мъ сла́внѣйшїй, и҆ пе́рвѣйшїй є҆пⷭ҇кпствомъ, и҆ чꙋдотво́рецъ и҆зрѧ́днѣйшїй: тогѡ̀ ра́ди лица̀ и҆ словесѐ є҆гѡ̀ всѧ́къ ѹ҆до́бь постыди́тисѧ можа́ше.

Толи́каѧ же бж҃їѧ блгⷣть и҆ ми́лость бѧ́ше на прпⷣбнѣмъ то́мъ, ꙗ҆́кѡ во вре́мѧ жа́твенное въ са́момъ сл҃нечномъ зно́и глава̀ є҆гѡ̀ ст҃а́ѧ полна̀ росы̀ хла́дныѧ съ вы́ше сходѧ́щїѧ ꙗ҆влѧ́шесѧ, є҆́же бы́сть въ послѣ́днее лѣ́то житїѧ̀ є҆гѡ̀: и҆зше́дшꙋ бо є҆мꙋ̀ съ жа́телми на жа́твꙋ, смире́нъ бо бѧ́ше, и҆ дѣ́лаше свои́ми рꙋка́ми, не гордѧ́сѧ ѡ҆ высотѣ̀ са́на своегѡ̀, и҆ жнꙋ́щꙋ ни́вꙋ свою̀, внеза́пꙋ въ ѕѣлѡ̀ зно́йный ча́съ ѡ҆роси́сѧ глава̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆́коже и҆ногда̀ рꙋно̀ гедеѡ́ново, всѣ́мъ и҆̀же та́мѡ бѧ́хꙋ зрѧ́щымъ и҆ ѹ҆дивлѧ́ющымсѧ. по се́мъ внеза́пꙋ власы̀ главы̀ є҆гѡ̀ и҆змѣни́шасѧ, и҆ні́и бы́ша же́лты, дрꙋгі́и же че́рни, а҆ и҆ні́и бѣ́лы, бг҃ꙋ самомꙋ̀ свѣ́дꙋщꙋ, чесѡ̀ ра́ди то̀ бы́сть, и҆ что̀ прознаменова́сѧ. Ст҃ы́й же главꙋ̀ свою̀ десни́цею ѡ҆сѧза́ѧ, ска́зоваше та́мѡ бы́вшымъ, ꙗ҆́кѡ вре́мѧ є҆гѡ̀ ѿ тѣ́ла разлꙋче́нїѧ прибли́жисѧ, и҆ поꙋча́ше всѣ́хъ до́брымъ дѣлѡ́мъ: а҆ наипа́че любвѝ къ бг҃ꙋ и҆ бли́жнемꙋ. по се́мъ немно́гимъ дне́мъ преше́дшымъ ст҃ꙋ́ю и҆ пра́веднꙋю свою̀ дꙋ́шꙋ молѧ́щисѧ предадѐ въ рꙋ́цѣ гдⷭ҇а своегѡ̀, є҆мꙋ́же въ прпⷣбїи и҆ пра́вдѣ послꙋжѝ во всѐ вре́мѧ житїѧ̀ своегѡ̀, и҆ погребе́нъ бы́сть сла́внѡ въ цр҃кви ст҃ы́хъ а҆пⷭ҇лъ, ꙗ҆́же бѣ́ въ тїмѷфꙋ́нтѣ, и҆дѣ́же ѹ҆ста́висѧ и҆ па́мѧть є҆гѡ̀ по всѧ̀ лѣ́та соверша́тисѧ, мнѡ́гимъ содѣ́ловающымсѧ при гро́бѣ чꙋдесе́мъ въ сла́вꙋ ди́внагѡ бг҃а во ст҃ы́хъ свои́хъ прославлѧ́емагѡ, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и ст҃а́гѡ дх҃а: є҆мꙋ́же и҆ ѿ на́съ сла́ва, бл҃годаре́нїе, че́сть и҆ поклоне́нїе бꙋ́ди во вѣ́ки, а҆ми́нь.

І҆кѡ́на ст҃а́гѡ спѷрїдѡ́на трїмѷфі́йскагѡ, солꙋ́нъ.
Тропа́рь, гла́съ а҃:

Собо́ра пе́рвагѡ показа́лсѧ є҆сѝ побо́рникъ и҆ чꙋдотво́рецъ, бг҃оно́се спѷрїдѡ́не, ѻ҆́ч҃е на́шъ. тѣ́мже ме́ртвꙋ ты̀ во гро́бѣ возгласи́въ, и҆ ѕмїю̀ въ зла́то претвори́лъ є҆сѝ: и҆ внегда̀ пѣ́ти тебѣ̀ ст҃ы̑ѧ моли̑твы, а҆́гг҃лы сослꙋжа́щыѧ тебѣ̀ и҆мѣ́лъ є҆сѝ, свѧще́ннѣйшїй. сла́ва да́вшемꙋ тебѣ̀ крѣ́пость: сла́ва вѣнча́вшемꙋ тѧ̀: сла́ва дѣ́йствꙋющемꙋ тобо́ю всѣ̑мъ и҆сцѣлє́нїѧ.

Конда́къ, гла́съ в҃:

Любо́вїю хрⷭ҇то́вою ѹ҆ѧзви́всѧ свѧще́ннѣйшїй, ѹ҆́мъ впери́въ заре́ю дх҃а, дѣ́тельными видѣ́нїемъ твои́мъ дѣѧ́нїе ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ, бг҃опрїѧ́тне, же́ртвенникъ бжⷭ҇твенный бы́въ, просѧ̀ всѣ̑мъ бжⷭ҇твеннагѡ сїѧ́нїѧ.


Но́сѧтсѧ въ по́вѣстехъ ѡ҆ ст҃о́мъ спѷрїдѡ́нѣ два̀ чꙋдеса̀ сїѧ̀:

а҃: Грѧдꙋ́щꙋ ст҃о́мꙋ спѷрїдѡ́нꙋ на ст҃ы́й вселе́нскїй пе́рвый собо́ръ, и҆ нѣ́гдѣ въ гости́нницѣ ѡ҆бнощева́ющꙋ, ненави́стницы а҆рїа́не но́щїю двꙋ́мъ ко́немъ є҆гѡ̀, и҆̀хже и҆мѣ́ѧше съ собо́ю въ пꙋтѝ, главы̀ ѻ҆́тай ѿрѣ́заша. и҆ свѣта́ющꙋ дню̀, ви́дѣвъ слꙋга̀ сотво́ршꙋюсѧ ѿ є҆ретїкѡ́въ ѕло́бꙋ возвѣстѝ ст҃о́мꙋ спѷрїдѡ́нꙋ. ѻ҆́нъ же на гдⷭ҇а ѹ҆пова́ѧ, повелѣ̀ слꙋзѣ̀, да ѿрѣ́занныѧ ко́нємъ главы̀ къ трꙋ́пѡмъ и҆́хъ прило́житъ. слꙋга́ же ско́рѡ творѧ̀ повелѣ́ное, приложѝ главꙋ̀ бѣ́лагѡ конѧ̀ до ворона́гѡ, ворона́гѡ же главꙋ̀ приложѝ до бѣ́лагѡ, и҆ а҆́бїе ко́ни ѡ҆жи́ша, и҆ ста́ша на нога́хъ свои́хъ. и҆ и҆́де и҆́ми ст҃ы́й спѷрїдѡ́нъ въ пꙋ́ть сво́й, чꙋдѧ́щымсѧ лю́демъ на то̀ зрѧ́щымъ, ꙗ҆́кѡ вороны́й ко́нь и҆́мать бѣ́лꙋю, бѣ́лый же и҆́мать воронꙋ́ю главꙋ̀, а҆ є҆ретїцы̀ постыдѣ́шасѧ.

в҃: На ст҃о́мъ вселе́нскомъ пе́рвомъ собо́рѣ бы́вшꙋ мно́гомꙋ ѡ҆ бз҃ѣ ст҃ы́мъ ѻ҆ц҃є́мъ со а҆рїа́ны прѣ́нїю, ст҃ы́й спѷрїдѡ́нъ є҆ди́нство ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы показа̀ си́це: взе́мъ плі́нѳꙋ въ рꙋ́кꙋ, сти́снꙋ, и҆ а҆́бїе и҆зы́де ѻ҆́гнь ѿ плі́нѳы въ высотꙋ̀, вода́ же потечѐ до́лꙋ, а҆ бре́нїе ѡ҆ста́сѧ въ рꙋцѣ̀. и҆ речѐ ст҃ы́й: сѐ трѝ стїхі́и а҆ є҆ди́на плі́нѳа. Си́це и҆ въ ст҃ѣ́й трⷪ҇цѣ трѝ ли́ца а҆ є҆ди́нъ бг҃ъ.

Ѻ҆ба́че си́хъ двои́хъ чꙋде́съ ѹ҆ метафра́ста не ѡ҆брѣта́емъ. Є҆ще́ же ѡ҆ страннолю́бїи є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆ разрѣше́нїи поста̀ стра́ннагѡ ра́ди, хотѧ́й да чте́тъ ѹ҆ нїки́фора і҆сторїогра́фа въ кни́зѣ и҃, въ главѣ̀ м҃в. та́коже и҆ ѹ҆ созо́мена въ кни́зѣ а҃, въ главѣ̀ а҃і.

Въ то́йже де́нь па́мѧть ст҃а́гѡ сщ҃енномч҃нка а҆леѯа́ндра є҆пⷭ҇кпа і҆ерⷭ҇ли́мскагѡ, и҆́же пе́рвѣе въ каппадокі́и є҆пⷭ҇кпствова (ѡ҆ сеⷨ ст҃оⷨ пи́шеⷮ и҆ є҆ѵсе́вїй, кни́га ѕ҃, глаⷡ҇ ѳ҃). прише́дшꙋ же є҆мꙋ̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ ви́дѣти ст҃а́ѧ мѣста̀, ѹ҆де́ржанъ бы́сть по бжⷭ҇твенномꙋ ѿкрове́нїю, и҆ вмѣ́стѡ ст҃а́гѡ наркі́сса состарѣ́вшагѡсѧ ѹ҆жѐ ѕѣлѡ̀ на прⷭ҇то́лъ въ ст҃о́мъ гра́дѣ возведе́нъ. по то́мъ въ црⷭ҇тво декі́ево, належа́щꙋ ве́лїю на хрⷭ҇тїа́ны гоне́нїю, ꙗ҆́тъ бы́сть и҆ свѧ́занъ, и҆ въ кесарі́ю заведе́нъ, и҆дѣ́же мно́гїѧ мꙋ́ки за хрⷭ҇та̀ претерпѣ́въ, на снѣ́дь ѕвѣрє́мъ ѡ҆сꙋжде́нъ, и҆ вда́нъ бы́сть. не вреди́вшымъ же того̀ ѕвѣрє́мъ, въ темни́цꙋ вверга́етсѧ, и҆ та́мѡ дꙋ́хъ сво́й предадѐ въ рꙋ́цѣ бж҃їи, а҆рхїере́ѡмъ а҆рхїере́й, и҆ мꙋ́ченикѡмъ весе́лїе.

Въ то́йже де́нь па́мѧть ст҃а́гѡ мч҃нка разꙋ́мника в̾ ве́тхомъ ри́мѣ ѿ царѧ̀ севи́ра за хрⷭ҇та̀ пострада́вшагѡ.


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.