Житїѧ̑ ст҃ы́хъ ѿ ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ/А҆прі́ллїй/к҃г

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Житїѧ̑ ст҃ы́хъ, творе́нїе ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ (въ лѣта̀ по ржⷭ҇твѣ̀ хрⷭ҇то́вѣ ҂ахч҃є по ҂аѱ҃єby Dimitry of Rostov
Мцⷭ҇а а҆прі́ллїа въ к҃г де́нь
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.


Мцⷭ҇а а҆прі́ллїа въ к҃г де́нь,
страда́нїе ст҃а́гѡ сла́внагѡ
великомч҃нка побѣдоно́сца геѡ́ргїа.
[edit]

Ри́мскагѡ ца́рства ски́петры недосто́йнѣ прїе́мши дїоклитїа́нъ нечести́вый, велмѝ прилѣжа́ше скве́рномꙋ і҆дѡлослꙋже́нїю. а҆ во пе́рвыхъ почита́ше ѕѣлѡ̀ а҆поллі́на волше́бнаго, а҆́ки бы бꙋ́дꙋщихъ предсказа́телѧ: бѣ́съ бо въ бездꙋ́шномъ то́мъ і҆́дѡлѣ жи́телствꙋющи, даѧ́ше ѿвѣ́ты вопроша́ющымъ, ло́жнѡ проро́чествꙋѧ ѡ҆ бꙋ́дꙋщихъ, никогда́ же бо сбыва́хꙋсѧ тогѡ̀ проро́чєства. Є҆ди́ною же воспроси́вшꙋ дїоклитїа́нꙋ а҆поллі́на ѻ҆́наго ѡ҆ нѣ́коей ве́щи, таковы́й бѣ̀ ѿвѣ́тъ ѿ бѣ́са: не могꙋ̀ пои́стиннѣ провозвѣща́ти бꙋ̑дꙋщаѧ: и҆́бо препѧ́тствїе мнѣ̀ творѧ́тъ чл҃вѣ́цы на землѝ првⷣнїи, и҆ тѣ́хъ ра́ди лгꙋ́тъ волше́бныѧ въ ка́пищахъ трино́ги: ѹ҆пражднѧ́ютъ бо првⷣнїи на́шꙋ си́лꙋ. Дїоклитїа́нъ ѹ҆́бѡ вопроша́ше жрецѡ́въ: кто̀ сꙋ́ть првⷣнїи на землѝ, и҆́хже ра́ди бо́гъ а҆поллі́нъ проро́чествовати не мо́жетъ; жрецы́ же ѿвѣща́ша: хрⷭ҇тїа́не въ поднбⷭ҇нѣй првⷣнїи сꙋ́ть. То̀ слы́шавъ дїоклитїа́нъ, гнѣ́ва и҆ ꙗ҆́рости на хрⷭ҇тїа́ны и҆спо́лнисѧ, и҆ гоне́нїе на ни́хъ, є҆́же ѹ҆жѐ преста́ло, воздви́же па́ки. и҆ а҆́бїе ме́чь сво́й мꙋчи́телскїй на пра́ведныѧ непови́нныѧ, и҆ непоро́чныѧ лю́ди бж҃їѧ посла̀ съ повелѣ́нїемъ ѹ҆бі́йственнымъ во всѧ̀ страны̀ ѻ҆́бласти своеѧ̀. и҆ бѣ̀ ви́дѣти тогда̀ ѹ҆зи́лища прелюбодѣ́євъ и҆ разбо́йникѡвъ и҆ стꙋдодѣ́євъ пра́зднаѧ, бг҃а же и҆́стиннаго и҆сповѣ́дꙋющихъ и҆спѡ́лненнаѧ. Бѣ̀ ви́дѣти пє́рвыѧ ѻ҆́бы́чныѧ мꙋ́къ ѻ҆́бразы ѿмета́емы ꙗ҆́кѡ хꙋдѣ́йшыѧ, и҆́ныѧ же но́выѧ лютѣ́йшыѧ и҆з̾ѡбрѣта́емы, и҆́миже по всѧ̀ днѝ мно́жество хрⷭ҇тїа́нъ мꙋчи́мо бѣ̀ повсю́дꙋ. Є҆гда́ же ѿ всѣ́хъ стра́нъ, а҆ наипа́че ѿ восто́чныхъ къ царю̀ принесе́на бы́ша писа́нїѧ мно́гихъ клеве́тъ на хрⷭ҇тїа́ны и҆спѡ́лненнаѧ, и҆ возвѣща́ющаѧ, ꙗ҆́кѡ и҆̀же повелѣ́нїе є҆гѡ̀ нивочто́же и҆мѣ́ютъ, хрⷭ҇тїа́нами и҆менꙋ́ющїисѧ, тѣ́хъ число̀ є҆́сть безконе́чное: то́ль бо ѹ҆мно́жишасѧ, ꙗ҆́кѡ потре́бно є҆́сть и҆лѝ ѡ҆ста́вити и҆̀хъ въ свое́й пребыва́ти вѣ́рѣ, и҆лѝ ра́тїю на ни́хъ ѡ҆полчи́тисѧ. Тогда̀ ца́рь призва̀ ѿвсю́дꙋ а҆нѳѷпа́ты и҆ и҆ге́мѡны намѣ́стники своѧ̀ на совѣ́тъ къ себѣ̀ въ нїкомиді́ю, кнѧ́зи же и҆ болѧ́ры и҆ ве́сь сена́тъ сво́й собра́въ, ѿкры̀ свою̀ на хрⷭ҇тїа́ны ꙗ҆́рость, и҆ повелѣва́ше, да кі́йждо ѿ своегѡ̀ разꙋмѣ́нїѧ да́стъ совѣ́тъ ѡ҆ предложе́нной ве́щи. Мнѡ́гимъ ѹ҆́бѡ мнѡ́гаѧ глаго́лющымъ, на коне́цъ са́мъ мꙋчи́тель таковы́й и҆зблева̀ ꙗ҆́дъ, ꙗ҆́кѡ ничто́же є҆́сть честнѣ́йшее и҆ бл҃гопотре́бнѣйшее па́че сегѡ̀, є҆́же дре́внїѧ ѻ҆теческїѧ бо́ги почита́ти. Всѣ́мъ же соизво́лившымъ є҆гѡ̀ совѣ́тꙋ, глаго́ла па́ки: а҆́ще та́кѡ всѝ разꙋмѣ́ете, и҆ то̀ со ѹ҆се́рдїемъ и҆спра́вити хо́щете, и҆ мою̀ любо́вь а҆́ще мно́гѡ ѹ҆ себѐ почита́ете, потщи́тесѧ ѹ҆̀бо всѧ́кѡ хрⷭ҇тїа́нскꙋю богѡ́мъ на́шымъ проти́внꙋю, ѿ всегѡ̀ на́шегѡ ца́рства и҆стреби́ти вѣ́рꙋ, да ѹ҆до́бнѣе же то̀ соверши́ти возмо́жете, а҆́зъ ва́мъ всѣ́ми си́лами помоществова́ти бꙋ́дꙋ. и҆ всѝ то̀ ца́рское сло́во прїѧ́ша и҆ похвали́ша, ѻ҆ба́че дїоклитїа́нꙋ и҆ сена́тꙋ и҆зво́лисѧ втори́цею и҆ трети́цею ѡ҆ томъ на совѣ́тъ сни́тисѧ, и҆ наро́дꙋ то̀ возвѣсти́ти, та́же ѹ҆тверди́ти непремѣ́нномꙋ бы́ти томꙋ̀ повелѣ́нїю.

Въ то̀ вре́мѧ въ во́инствѣ ри́мстѣмъ бѧ́ше чꙋ́дный хрⷭ҇то́въ во́инъ геѡ́ргїй ст҃ы́й, ро́домъ ѿ каппадокі́и, хрⷭ҇тїа́нскихъ наро́читыхъ роди́телей сы́нъ, и҆з̾ мла́да бл҃гоче́стїю наꙋче́нъ, то́й въ дѣ́тствѣ свое́мъ ѿ ѻ҆ц҃а̀ ѡ҆сиротѣ̀, сконча́вшꙋсѧ ѻ҆ц҃ꙋ̀ мч҃нческимъ за хрⷭ҇та̀ по́двигомъ: ма́терь же є҆гѡ̀ пресели́сѧ съ ни́мъ въ палесті́нꙋ: ѿтꙋ́дꙋ бо та̀ бѣ̀ ро́домъ, и҆ и҆мѣ́ѧше та́мѡ мнѡ́гаѧ стѧжа́нїѧ и҆ наслѣ́дїѧ. Въ во́зрастъ же соверше́нный прише́дъ геѡ́ргїй, лице́мъ кра́сенъ, и҆ тѣ́ломъ крѣ́покъ и҆ мꙋ́жественъ показа́сѧ, тогѡ̀ ра́ди въ во́инство бы́сть вчине́нъ, и҆ трївꙋ́нъ /тысѧщенача́лникъ/ над̾ во́ины наро́читагѡ полка̀ поста́вленъ. Въ ко́емъ чи́нѣ сꙋ́щи, є҆гда̀ до́брѣ свою̀ въ бра́нехъ пока́зоваше хра́брость, коми́тскимъ и҆ воево́дскимъ са́номъ ѿ царѧ̀ дїоклитїа́на, пре́жде да́же не ѹ҆вѣ́данъ бы́сть, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇тїа́нинъ є҆́сть, почте́сѧ въ двадесѧ́тое лѣ́то во́зраста своегѡ̀, сконча́вшейсѧ ѹ҆жѐ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ роди́телницѣ є҆гѡ̀. и҆ є҆гда̀ ѻ҆́ный мꙋчи́телскїй на и҆стребле́нїе хрⷭ҇тїа́нъ совѣ́тъ соверша́шесѧ, геѡ́ргїй ст҃ы́й при царѣ̀ бѧ́ше. Въ пе́рвый ѹ҆́бѡ де́нь толи́кꙋю на хрⷭ҇тїа́ны лю́тость нечести́выхъ ѹ҆вѣ́давъ, и҆ ꙗ҆́кѡ совѣ́тъ и҆́хъ непра́ведный ника́коже и҆змѣни́тисѧ мо́жетъ, позна́въ, вре́мѧ то̀ себѣ̀ къ спасе́нїю бл҃гопоспѣши́телно сꙋдѝ бы́ти. и҆ а҆́бїе всѧ̑, ꙗ҆̀же при себѣ̀ и҆мѣ́ѧше, зла́то, сребро̀, и҆ ѻ҆дежды, ѹ҆бѡ́гимъ раздадѐ, и҆ бы́вшыѧ при не́мъ рабы̀ свобо́дою дарова̀, и҆ ѡ҆ про́чїихъ и҆мѣ́нїѧхъ, ꙗ҆̀же въ палесті́нѣ, и҆ ѡ҆ рабѣ́хъ завѣща̀, да ѻ҆́ваѧ неимꙋ́щымъ раздадꙋ́тсѧ, ѻ҆́вїи же свободѧ́тсѧ. и҆ въ тре́тїй де́нь, въ ѻ҆́нже нечести́вагѡ царѧ̀, и҆ скві́рныхъ непра́веднѡ твори́мый и҆мѣ̀ ѹ҆тверди́тисѧ: мꙋ́жественный хрⷭ҇то́въ во́инъ ст҃ы́й геѡ́ргїй всѧ́кїй стра́хъ чл҃вѣ́ческїй ѿве́ргши, а҆ є҆ди́нымъ ѹ҆тверди́вшисѧ бг҃омъ, и҆ тогѡ̀ то́чїю стра́хъ въ себѣ̀ и҆мꙋ́щи, ста̀ посредѣ̀ нечести́вагѡ и҆ беⷥзако́ннагѡ ѻ҆́нагѡ вели́кагѡ собо́рища лице́мъ свѣ́тлымъ, и҆ мꙋ́жественнымъ ѹ҆мо́мъ, и҆ такѡва́ѧ нача̀ къ ни́мъ глаго́лати: доко́лѣ ѽ царю̀ и҆ вы̀ кнѧ́зи и҆ совѣ́тницы ѹ҆правле́нїѧ ра́ди до́брыхъ зако́нѡвъ и҆ пра́ведныхъ сꙋдѡ́въ ѹ҆чине́нїи, ꙗ҆́рость ва́шꙋ на хрⷭ҇тїа́ны воздвиза́ете, и҆ ѹ҆множа́ете неи́стовство ва́ше, зако́ны беⷥзакѡ́нныѧ ѹ҆твержда́юще, и҆ сꙋды̀ непра́ведныѧ и҆здаю́ще на непови́нныѧ, и҆ никаго́же ѡ҆би́дѣвшыѧ чл҃вѣ́ки, го́ните же и҆ мꙋ́чите, къ ва́шемꙋ, въ не́мже и҆ са́ми безꙋ́мствꙋете нече́стїю, принꙋжда́юще тѣ́хъ, и҆̀же до́брѣ наꙋчи́шасѧ бл҃гоче́ствовати; і҆́дѡлы бо ва́ши не сꙋ́ть бо́зи, не сꙋ́ть. не прелща́йтесѧ лжа́ми, хрⷭ҇то́съ є҆́сть є҆ди́нъ бг҃ъ, и҆ то́й є҆ди́нъ гдⷭ҇ь въ сла́вѣ бг҃а ѻ҆ц҃а̀, всѧ̑ тѣ́мъ бы́ша, и҆ дх҃омъ є҆гѡ̀ ст҃ы́мъ всѧ̀ состоѧ́тсѧ. и҆лѝ ѹ҆̀бо са́ми позна́йте и҆́стинꙋ, и҆ наꙋчи́тесѧ бл҃гоче́стїю: и҆лѝ и҆́стинствꙋющихъ и҆ бл҃гоче́ствꙋющихъ не смꙋща́йте безꙋ́мїемъ ва́шимъ. Таковы́мъ гл҃ѡмъ геѡ́ргїевымъ почꙋди́вшесѧ, и҆ неча́ѧнномꙋ тогѡ̀ дерзнове́нїю, всѝ ѻ҆́чи на царѧ̀ ѡ҆брати́ша, хотѧ́ще слы́шати, что̀ є҆мꙋ̀ на то̀ ѻ҆́нъ ѿвѣща́етъ. Ца́рь же а҆́ки и҆зꙋмле́нъ, и҆лѝ гро́момъ ѡ҆глꙋше́нъ, сѣдѧ́ше молча̀, и҆ гнѣ́вное въ себѣ̀ стремле́нїе ѹ҆держава́ѧ, поманꙋ̀ нѣ́коемꙋ ѿ сѣдѧ́щихъ съ ни́мъ дрꙋ́гꙋ своемꙋ̀, и҆́менемъ магне́нтїю, са́номъ а҆нѳѷпа́тꙋ, да геѡ́ргїю ѿвѣща́етъ. Магне́нтїй же ст҃а́го ближа́е къ себѣ̀ призва́въ, речѐ: кто̀ на толи́кое дерзнове́нїе и҆ велерѣ́чїе возста́вилъ тѧ̀; ѿвѣща̀ ст҃ы́й: и҆́стина. глаго́ла магне́нтїй: и҆ ка́ѧ є҆́сть та̀ и҆́стина; ѿвѣща̀ геѡ́ргїй: и҆́стина є҆́сть са́мъ хрⷭ҇то́съ гони́мый ва́ми. речѐ магне́нтїй: ѹ҆̀бо и҆ ты̀ хрⷭ҇тїа́нинъ є҆сѝ; ѿвѣща̀ геѡ́ргїй ст҃ы́й: ра́бъ є҆́смь хрⷭ҇та̀ бг҃а моегѡ̀, и҆ на него̀ ѹ҆пова́ѧ, посредѣ̀ ва́съ самохо́тнѡ ста́хъ, да свидѣ́телствꙋю ѡ҆ и҆́стинѣ. Тѣ́ми словесы̀ ст҃а́гѡ подви́жесѧ на молвꙋ̀ со́нмище то̀, и҆ и҆ны̑мъ и҆́наѧ глаго́лющымъ, неꙋстрое́ный слы́шашесѧ гла́съ и҆ во́пль, ꙗ҆́коже ѻ҆бы́че въ таково́мъ наро́да мно́жествѣ быва́ти. Тогда̀ дїоклитїа́нъ проповѣ́дниками молча́нїю бы́ти повелѣ́въ, ѻ҆́чи своѧ̀ на ст҃а́го ѡ҆брати́въ, и҆ позна́въ є҆го̀, си́це къ немꙋ̀ речѐ: а҆́зъ и҆ пре́жде твоемꙋ̀ чꙋди́хсѧ доброро́дїю ѽ геѡ́ргїе. Во́зрастъ же тво́й и҆ хра́брость че́сти досто́йно бы́ти сꙋди́въ, не ма́лыми тѧ̀ почто́хъ са́нами. и҆ ны́нѣ а҆́ще и҆ не на по́льзꙋ свою̀ велерѣ́чествꙋеши, ѻ҆ба́че любѧ̀ сꙋ́щїй въ тебѣ̀ ра́зꙋмъ и҆ мꙋ́жество, полє́знаѧ тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ ѻ҆те́цъ совѣ́тꙋю, и҆ ѹ҆вѣщава́ю тѧ̀, да не лиша́ешисѧ сла́вы во́инскїѧ и҆ че́сти са́на твоегѡ̀, и҆ да не вдае́ши цвѣ́та ю҆́ности твоеѧ̀ на мꙋ́ки непоко́рствомъ твои́мъ, но богѡ́мъ жертвꙋ принесѝ, и҆ бо́лшꙋю ѿ на́съ че́сть прїи́меши. Ст҃ы́й же геѡ́ргїй ѿвѣща̀: ѽ дабы̀ ты̀ па́че са́мъ царю̀ мно́ю позна́лъ и҆́стиннагѡ бг҃а, и҆ томꙋ̀ прине́слъ люби́мꙋю є҆мꙋ̀ же́ртвꙋ хвалы̀, лꙋ́чшагѡ бы тѧ̀ ѻ҆́нъ сподо́билъ црⷭ҇тва безсме́ртнагѡ: поне́же то̀, є҆гѡ́же ны́нѣ наслажда́ешисѧ, ца́рство є҆́сть непостоѧ́нное, сꙋ́етное, и҆ ско́рѡ погиба́ющее: тѣ́мже и҆ происходѧ̑щаѧ ѿ негѡ̀ маловре́меннаѧ сꙋ́щаѧ, ничто́же по́льзꙋютъ прїе́млющихъ ѻ҆́наѧ, ничто́же ѹ҆̀бо ѿ тѣ́хъ возмо́жетъ моѐ къ бг҃ꙋ моемꙋ̀ бл҃гоче́стїе разсла́бити, и҆ никі́йже ви́дъ мꙋ́къ ѹ҆страши́тъ дꙋ́шꙋ мою̀, ни поколе́блетъ ѹ҆ма̀ моегѡ̀. Сїѧ̑ ст҃о́мꙋ глаго́лющꙋ, ца́рь гнѣ́вомъ ве́сь ѡ҆б̾ѧ́тъ бы́сть, и҆ не попꙋска́ѧ є҆мꙋ̀ сконча́ти словесѐ своегѡ̀, провелѣ̀ предстоѧ́щымъ ѻ҆рꙋжено́сцємъ ко́пїѧми ѿ со́нмища и҆згна́ти геѡ́ргїа и҆ воврещѝ въ темни́цꙋ. Ѻ҆́нымъ же вско́рѣ повелѣ́нное и҆̀мъ соверша́ющымъ, копїѐ є҆ди́но є҆гда̀ тѣ́ла ст҃а́гѡ коснꙋ́сѧ, а҆́бїе желѣ́зо сотвори́сѧ ѻ҆́ловꙋ подо́бно: согнꙋ́сѧ бо а҆́ки ѻ҆́лово, ѹ҆ста́ же мч҃нкова и҆спо́лнена бѧ́хꙋ хвале́нїѧ бг҃а.

Вве́дше же мч҃нка во́ини въ темни́цꙋ, на землѝ того̀ простро́ша лице́мъ къ горѣ̀, но́зѣ въ кла́дѣ заби́вше, и҆ ка́мень вели́къ на пе́рсехъ є҆мꙋ̀ положи́ша: та́кѡ бо повелѣ̀ мꙋчи́тель. Ст҃ы́й же то̀ терпѧ́щи непреста́ннѡ бл҃годаре́нїе воздава́ше бг҃ꙋ, да́же до приходѧ́щагѡ днѐ. И҆ є҆гда̀ наста̀ де́нь, па́ки ца́рь на и҆спыта́нїе мч҃нка призва̀, и҆ ви́дѣвъ того̀ тѧ́жестїю ка́мене ѹ҆гнѣте́нна, вопросѝ є҆го̀, глаго́лѧ: раска́ѧлсѧ ли є҆сѝ геѡ́ргїе; и҆лѝ є҆щѐ пребыва́еши въ непокоре́нїи твое́мъ; ст҃ы́й же ѹ҆гнѣте́нныѧ ка́менемъ пе́рси и҆мѣ́ѧ, є҆два̀ можа́ше провѣща́ти, и҆ глаго́ла: въ толи́кое ли мѧ̀ ѽ царю̀, и҆знеможе́нїе прише́дша непщꙋ́еши, да то́ль ма́лагѡ ра́ди мꙋче́нїѧ ѿве́ргꙋсѧ вѣ́ры моеѧ̀, пе́рвѣе ты̀ и҆знемо́жеши мꙋ́чащи мѧ̀, не́же а҆́зъ мꙋ́чимый. Тогда̀ дїоклитїа́нъ повелѣ̀ принестѝ колесо̀ мꙋчи́телное вели́ко, под̾ ни́мже бѧ́хꙋ ѹ҆стро́ени дскѝ, и҆спо́лнени натче́нныхъ въ нѧ̀ ѻ҆́стрыхъ желѣ́зъ подо́бныхъ меча́мъ, рожна́мъ, ножа́мъ: бѧ́хꙋ же та́ѧ желѣ́за ѻ҆́во про́ста, ѻ҆́во же закри́влена, по подо́бїю ѹ҆́дицъ. На то́мъ колесѝ повелѣ̀ мч҃нка на́га привѧза́ти, и҆ ѡ҆браща́ющи ко́ло, срѣ́зати всѐ тѣ́ло є҆гѡ̀ ѻ҆́ными ѻ҆́стрыми желѣ́зы, под̾ колесо́мъ въ дска́хъ нанзе́нными. Та́кѡ ст҃ы́й мꙋ́чимый на ча́сти срѣ́зꙋемый, и҆ а҆́ки тро́сть сокрꙋша́емый, терпѧ́ше до́блественнѡ, и҆ пе́рвѣе въ мꙋ́цѣ то́й ве́лїимъ къ бг҃ꙋ гла́сомъ молѧ́шесѧ, та́же ти́хѡ въ себѣ̀ бл҃годарѧ́ше бг҃а, нико́егѡже и҆спꙋсти́въ стена́нїѧ, но а҆́ки спѧ́й и҆ не чꙋ́вствꙋѧй пребыва́ше. Ца́рь же мнѣ́въ мч҃нка ѹ҆мре́ша бы́ти, ра́дꙋѧсѧ похвалѝ бо́ги своѧ̀, и҆ воⷥзва̀, глаго́лѧ: гдѣ̀ є҆́сть бг҃ъ тво́й геѡ́ргїе; почто̀ тѧ̀ не и҆з̾ѧ́тъ ѿ таковы́ѧ мꙋ́ки; повелѣ̀ ѹ҆̀бо є҆го̀ ꙗ҆́кѡ ме́ртва ѿ колеса̀ ѿрѣши́ти, а҆ са́мъ и҆́де къ же́ртвищꙋ а҆поллі́новꙋ, и внеза́пꙋ поѻблачи́сѧ воздꙋ́хъ, и҆ гро́мъ бы́сть стра́шенъ, и҆ мно́зи слы́шаша гла́съ свы́ше глаго́лющъ: не бо́йсѧ геѡ́ргїе, съ тобо́ю є҆́смь. и҆ по ма́лѣ бы́сть сїѧ́нїе вели́ко и҆ неѻбы́чно, и҆ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇нь во ѻ҆́бразѣ ю҆́ноши прекра́снагѡ ꙗ҆ви́сѧ свѣтоно́сенъ при колесѝ стоѧ́щъ, лице́мъ блиста́ющъ, и҆́же рꙋ́кꙋ на мꙋ́ченика возложи́въ, ра́дꙋйсѧ речѐ є҆мꙋ̀. и҆ никто́же смѣ́ѧше пристꙋпи́ти къ колесѝ и҆ къ мꙋ́ченикꙋ, доне́лѣже ꙗ҆вле́йсѧ ви́дѣнъ бѧ́ше. Томꙋ́ же неви́димомꙋ бы́вшꙋ, сни́де са́мъ съ колесѐ мꙋ́ченикъ, а҆́гг҃ломъ бж҃їимъ ѿ колеса̀ бы́въ ѿрѣше́ный и҆ ѿ ра́нъ и҆сцѣле́ный, и҆ ста̀ тѣ́ломъ ве́сь здра́въ благодарѧ̀ бг҃а, и҆ призыва́ше гдⷭ҇а. то̀ ви́дѣвше во́ини ѹ҆́жасомъ ве́лїимъ и҆ недоꙋмѣ́нїемъ бѧ́хꙋ ѡ҆держи́ми, и҆ те́кше возвѣсти́ша царю̀, є҆щѐ въ ка́пищи бы́вшꙋ при соверша́емой і҆́дѡлѡмъ скве́рной слꙋ́жбѣ. Послѣ́доваше же во́инѡмъ и҆ ст҃ы́й геѡ́ргїй, и҆ царю̀ въ ка́пищи предста̀. ви́дѣвъ же є҆го̀ ца́рь, и҆спе́рва не вѣ́роваше, ꙗ҆́кѡ геѡ́ргїй є҆́сть, но и҆на́го нѣ́коего геѡ́ргїю подо́бнаго бы́ти мнѧ́ше: та́же стоѧ́щїи бли́зъ царѧ̀ прилѣ́жнѡ на мꙋ́ченика смотрѧ́ще, позна́ша самаго̀ геѡ́ргїа бы́ти, є҆ще́ же и҆ са́мъ мꙋ́ченикъ велегла́снѡ взыва́ше: а҆́зъ є҆́смь геѡ́ргїй. и҆ бы́ша всѝ ѹ҆жа́сни, и҆ недоꙋмѣ́юще молча́хꙋ на мно́гъ ча́съ, два́ же ѿ та́мѡ стоѧ́вшихъ мꙋ́жи, претѡ́рскою че́стїю почте́ннїи, а҆нато́лїй и҆ протолеѡ́нъ, бы́вшїи пре́жде ѡ҆глаше́ннїи въ хрⷭ҇тїа́нскꙋю вѣ́рꙋ, стра́нное то̀ чꙋ́до ви́дѧще, соверше́ннѡ въ хрⷭ҇то́вой ѹ҆тверди́шасѧ вѣ́рѣ, и҆ воⷥзва́ша, глаго́люще: є҆ди́нъ є҆́сть бг҃ъ вели́къ и҆ и҆́стиненъ, бг҃ъ хрⷭ҇тїа́нскїй. и҆ а҆́бїе ца́рь тѣ́хъ повелѣ̀ ꙗ҆́ти, и҆ без̾ всѧ́кагѡ и҆спыта́нїѧ внѣ̀ гра́да и҆звестѝ, и҆ мече́мъ посѣщѝ. и҆ и҆ні́и мно́зи во хрⷭ҇та̀ вѣ́роваша тогда̀, но таѧ́хꙋ въ себѣ̀ вѣ́рꙋ, не смѣ́юще и҆сповѣ́дати стра́ха ра́ди. и҆ цари́ца а҆леѯа́ндра та́може въ ка́пищи бы́вши, и҆ мꙋ́ченика чꙋде́снѡ и҆сцѣле́ннаго ви́дѣвши, и҆ ѡ҆ ꙗ҆вле́нїи а҆́гг҃лскомъ слы́шавши, и҆́стинꙋ позна̀: ю҆́же хотѧ́щꙋю со дерзнове́нїемъ хрⷭ҇та̀ и҆сповѣ́сти, є҆па́рхъ ѹ҆держа̀, и҆ пре́жде да́же не ѹ҆вѣ́сть ца́рь, въ до́мъ ѿвестѝ ю҆̀ повелѣ̀. ѕлодѣ́йственный же дїоклитїа́нъ нико́еже добро̀ тори́ти могі́й, повелѣ̀ геѡ́ргїа ст҃а́го воврещѝ въ ро́въ ка́менный на растворе́нныѧ и҆́звести, и҆ въ то́й загребстѝ є҆го̀ до трїе́хъ дне́й. Ст҃ы́й же ведо́мый та́мѡ велегла́снѡ молѧ́шесѧ ко гдⷭ҇ꙋ, глаго́лѧ: Сп҃се скорбѧ́щихъ, прибѣ́жище гони́мыхъ, наде́ждо ненаде́ждныхъ, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, ѹ҆слы́ши моли́твꙋ раба̀ твоегѡ̀, и҆ при́зри на мѧ̀, и҆ поми́лꙋй мѧ̀, и҆ и҆зба́ви мѧ̀ ѿ кова́рствъ сопроти́внагѡ, и҆ пода́ждь мнѣ̀, да́же до конца̀ и҆сповѣ́данїе и҆́мене твоегѡ̀ ст҃а́гѡ соблюстѝ непремѣ́ннѡ. не ѡ҆ста́ви менѐ влⷣко, грѣ́хъ ра́ди мои́хъ, да не когда̀ рекꙋ́тъ вразѝ моѝ: гдѣ̀ є҆́сть бг҃ъ є҆гѡ̀; покажѝ си́лꙋ твою̀, и҆ просла́ви и҆́мѧ твоѐ во мнѣ̀ непотре́бномъ рабѣ̀ твое́мъ. послѝ а҆́гг҃ла твоего̀, недосто́инствꙋ моемꙋ̀ храни́телѧ, пе́щь вавѷлѡ́нскꙋю въ ро́сꙋ претвори́вый, и҆ ст҃ы́ѧ твоѧ̀ ѻ҆́троки невре́дны соблюды́й гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ бл҃гослове́нъ є҆сѝ во вѣ́ки, а҆ми́нь. Та́кѡ помоли́вшисѧ, и҆ всѐ тѣ́ло своѐ зна́менїемъ крⷭ҇тнымъ ѡ҆гради́вши, вни́де въ ро́въ, ра́дꙋѧсѧ и҆ сла́вѧ бг҃а: слꙋги́ же по повелѣ́нїю загре́бши є҆го̀ свѧ́зана та́мѡ въ и҆́звести нерастворе́нной, возврати́шасѧ. въ тре́тїй же де́нь повелѣ̀ ца́рь кѡ́сти мч҃нковы и҆з̾ рва̀ и҆́звестнагѡ и҆зметнꙋ́ти: мнѧ́ше бо того̀ сгорѣ́вша въ и҆́звести. и҆ є҆гда̀ слꙋгѝ ше́дше разгребо́ша и҆́звесть, ѡ҆брѣто́ша ст҃а́го па́че наде́жды цѣ́ла, жи́ва, и҆ здра́ва, разрѣше́на стоѧ́ща, лице́мъ свѣ́тла, рꙋ́цѣ же горѣ̀ просте́рша, и҆ бл҃годарѧ́ща бг҃а ѡ҆ всѣ́хъ тогѡ̀ бл҃годѣѧ́нїѧхъ. слꙋги́ же и҆ наро́дъ при то́мъ бы́вшїй и҆зꙋмѣва́хꙋсѧ ѿ ѹ҆́жаса и҆ ѹ҆дивле́нїѧ, и҆ є҆ди́ными ѹ҆сты̀ бг҃а геѡ́ргїева прославлѧ́хꙋ, вели́ка того̀ нарица́юще. Ѹ҆вѣ́давъ ѹ҆́бѡ ѡ҆ то́мъ дїоклитїа́нъ, а҆́бїе ст҃а́го предста́вити себѣ̀ повелѣ̀, и҆ ѹ҆дивлѧ́ѧсѧ, преизли́ха речѐ: ѿкꙋ́дꙋ въ тебѣ̀ геѡ́ргїе такова́ѧ си́ла, и҆ ко́ими волше́бствы ко́знствꙋеши та́кѡ, скажѝ на́мъ; мню́ бо тѧ̀ на показа́нїе хи́трости волшє́бныѧ вѣ́рꙋ распѧ́тагѡ притво́рша, да всѧ̀ ѹ҆диви́ши твои́ми чародѣ́йствы, и҆ тѣ́хъ ра́ди вели́ка тебѐ бы́ти пока́жеши. ѿвѣща̀ ст҃ы́й: а҆́зъ ча́ѧхъ ѽ царю̀, ꙗ҆́кѡ нижѐ ѹ҆́стъ ѿве́рзсти возмо́жеши на хꙋле́нїе всеси́лнагѡ бг҃а, є҆мꙋ́же всѧ̀ возмѡ́жна сꙋ́ть, и҆ чꙋде́снѡ и҆збавлѧ́етъ ѿ бѣ́дъ ѹ҆пова́ющыѧ на него̀: ты́ же прелще́нъ дїа́воломъ, въ толи́кꙋю заблꙋжде́нїѧ глꙋбинꙋ̀ и҆ поги́бель поползнꙋ́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ чꙋдеса̀ бг҃а моегѡ̀ ва́шими ѻ҆чесы̀ зри́маѧ волхвова́нїемъ и҆ ча́рами нарица́еши: пла́чꙋ ѹ҆̀бо ва́шїѧ слѣпоты̀, и҆ ѻ҆каѧ́нныхъ ва́съ нарица́ю, и҆ недосто́йныхъ моегѡ̀ ѿвѣ́та сꙋждꙋ̀ бы́ти. Тогда̀ дїоклитїа́нъ повелѣ̀ принестѝ сапогѝ желѣ́зныѧ, до́лгое гво́здїе в̾ себѣ̀ съ и҆́споди и҆мꙋ́щыѧ, и҆ ты́ѧ разжже́гше, ѻ҆́бѣ но́зѣ мꙋ́чениковы ѡ҆бꙋ́ти, и҆ бїю́ще того̀, гони́ти да́же до ѹ҆зи́лища. Въ таково́мъ ѡ҆бꙋве́нїи мч҃нкꙋ гони́мꙋ, рꙋга́шесѧ мꙋчи́тель, гл҃ѧ: ко́ль бы́стръ скорохо́децъ є҆́сть геѡ́ргїй, велмѝ ско́рѡ тече́ши геѡ́ргїе. Мч҃нкъ же си́це лю́тѣ влачи́мый, и҆ же́стокѡ бїе́мый, глаго́лаше къ себѣ̀: тецы̀ геѡ́ргїе, да пости́гнеши: си́це бо тече́ши, не ꙗ҆́кѡ безвѣ́стнѡ (а҃. Кор. ѳ҃ : к҃ѕ). Та́же призыва́ѧ бг҃а, глаго́лаше: при́зри съ нб҃сѐ гдⷭ҇и, и҆ ви́ждь трꙋ́дъ мо́й, и҆ ѹ҆слы́ши стена́нїе ѡ҆кова́ннагѡ раба̀ твоегѡ̀, ꙗ҆́кѡ ѹ҆мно́жишасѧ вразѝ моѝ, и҆ ненавидѣ́нїемъ непра́ведным возненави́дѣша мѧ̀ за и҆́мѧ твоѐ ст҃о́е: но ты̀ са́мъ и҆сцѣлѝ мѧ̀ влⷣко, ꙗ҆́кѡ смѧто́шасѧ кѡ́сти моѧ̀, и҆ да́ждь мѝ терпѣ́нїе до конца̀, да не когда̀ рече́тъ вра́гъ мо́й ѹ҆крѣпи́хсѧ на него̀: си́це молѧ́шесѧ, грѧды́й въ темни́цꙋ, въ ню́же вве́рженъ, и҆знемога́ше ѿ ра́нъ тѣ́ломъ, но́зѣ ѕѣлѡ̀ ѹ҆ѧзвле́нѣ и҆мѣ́ѧ, но не и҆знемога́ше дꙋ́хомъ: ве́сь бо де́нь то́й и҆ всю̀ но́щь не престаѧ́ше бл҃годаре́нїе и҆ моли́твы возсыла́ти бг҃ꙋ. и҆ ѿ ꙗ҆́звъ, бж҃їею по́мощїю, прїѧ̀ въ тꙋ́ю но́щь и҆сцѣле́нїе, и҆ здра́въ, бы́сть нога́ми ꙗ҆́коже и҆ всѣ́мъ тѣ́ломъ. Во ѹ҆́трїй же де́нь предста́вленъ бы́сть царю̀ на мѣ́стѣ позо́рищномъ, и҆дѣ́же бѧ́ше съ царе́мъ ве́сь сѷгкли́тъ, и҆ ѹ҆зрѣ́въ ца́рь мч҃нка до́брѣ ходѧ́ща, не хра́млюща нога́ми, а҆́ки бы нико́егѡже ѹ҆ѧзвле́нїѧ и҆мѣ́вша, съ ве́лїимъ ѹ҆дивле́нїемъ речѐ къ немꙋ̀: что̀ є҆́сть геѡ́ргїе; ѹ҆го́дны ли тебѣ̀ сапогѝ бы́ша; ѿвѣща̀ ст҃ы́й: є҆́й ѹ҆го́дны. глаго́ла ца́рь: ѿло́жши дерзнове́нїе, кро́токъ бꙋ́ди и҆ бл҃гопокори́въ, и҆ ѿве́ргши волше́бнꙋю хи́трость, пристꙋпѝ, и҆ пожрѝ ми́лостивымъ богѡ́мъ, да не лиши́шисѧ сла́дкїѧ сеѧ̀ жи́зни мно́гими мꙋ́ками. ѿвѣща̀ геѡ́ргїй ст҃ы́й: ко́ль безꙋ́мни є҆стѐ! си́лꙋ бж҃їю волхвова́нїемъ и҆менꙋ́юще, ѡ҆ пре́лести же бѣсо́встѣй безстꙋ́днѡ гордѧ́щесѧ. Дїоклитїа́нъ ѹ҆̀бо гнѣ́внымъ ѻ҆́комъ воⷥзрѣ́въ, и҆ жесто́кимъ гла́сомъ возрыча́въ, пресѣчѐ глаго́ланїе мч҃нково, и҆ повелѣ̀ предстоѧ́щымъ би́ти во ѹ҆ста̀ ст҃а́го, да наꙋчи́тсѧ [речѐ] царе́мъ не досажда́ти: та́же повелѣ̀ воло́выми жи́лами би́ти до то́ль, доне́лѣже пло́ть є҆гѡ̀ съ кро́вїю къ землѝ прикипѣ́ти зрѧ́шесѧ.

Та́кѡ ст҃ы́й великомч҃нкъ геѡ́ргїй лю́тѣ мꙋ́чимь сꙋ́щи, ника́коже и҆змѣнѝ свѣ́тлости лица̀ своегѡ̀. чесомꙋ̀ ца́рь ѹ҆дивлѧ́асѧ попремно́гꙋ, глаго́лаше ко ѻ҆́крестъ є҆гѡ̀ бы́вшымъ: вои́стиннꙋ нѣ́сть сѐ мꙋ́жества и҆ крѣ́пости въ геѡ́ргїи, но волше́бныѧ хи́трости дѣ́ло. И҆ речѐ магне́нтїй къ царю̀: є҆́сть здѣ̀ нѣ́кїй мꙋ́жъ въ волхвова́нїѧхъ и҆скꙋ́сный, є҆го́же а҆́ще призва́ти повели́ши, вско́рѣ побѣжде́нъ бы́въ геѡ́ргїй, повине́тсѧ повелѣ́нїю твоемꙋ̀. И҆ а҆́бїе при́званъ бы́въ во́лхвъ, ста̀ пред̾ царе́мъ, и҆ глаго́ла къ немꙋ̀ дїоклитїа́нъ: что̀ скве́рный се́й чл҃вѣ́къ геѡ́ргїй здѣ̀ содѣ́ла, ѻ҆́чи всѣ́хъ предстоѧ́щихъ ви́дѣша: ка́коже та̑ содѣ́ла, вы̀ то́чїю вѣ́сте въ хи́трости то́й и҆скꙋ́снїи. и҆лѝ ѹ҆̀бо тогѡ̀ волхвова̑нїѧ побѣдѝ и҆ разрꙋшѝ, и҆ на́мъ є҆го̀ покорли́ва содѣ́лай: и҆лѝ чародѣ́йными ѡ҆тра́вами вско́рѣ потребѝ є҆го̀ ѿ жи́зни сеѧ̀, да є҆ѧ́же наꙋчи́сѧ хи́трости, ѿ тоѧ̀ подоба́ющꙋю себѣ̀ сме́рть прїи́метъ: тогѡ́ бо ра́ди и҆ поꙋсти́хъ є҆мꙋ̀ жи́ти досе́лѣ. Во́лхвъ же всѧ̀ проивестѝ въ дѣ́ло днѐ ѹ҆трешнѧгѡ ѡ҆бѣща́сѧ. Бѣ́ же волхвꙋ̀ томꙋ̀ и҆́мѧ а҆ѳана́сїй. Ца́рь ѹ҆̀бо мч҃нка въ темни́цѣ блюстѝ повелѣ́въ, воста̀ ѿ сꙋди́лища. а҆ ст҃ы́й вше́дъ въ темни́цꙋ призыва́ше бг҃а, глаго́лѧ: ѹ҆дивѝ гдⷭ҇и млⷭ҇ть твою̀ на мнѣ̀, и҆ и҆спра́ви стѡпы̀ моѧ̀ к̾ твоемꙋ̀ и҆сповѣ́данїю, и҆ совершѝ тече́нїе моѐ въ вѣ́рѣ твое́й, да во всѣ́хъ просла́витсѧ и҆́мѧ твоѐ прест҃о́е. Бы́вшꙋ же ѹ҆́трꙋ, па́ки сѣ́де ца́рь на сꙋди́щи на мѣ́стѣ высо́комъ въ позо́ръ всѣ́мъ. Прїи́де же и҆ а҆ѳана́сїй во́лхвъ гордѧ́йсѧ ѡ҆ свое́мъ мꙋдрова́нїи, носѧ̀ и҆ показꙋ́ѧ царю̀ и҆ всѣ́мъ предстоѧ́щымъ нѣ́каѧ чародѣ́йнаѧ напоє́нїѧ въ разли́чныхъ сосꙋ́дѣхъ, и҆ глаго́ла къ царю̀: да приведе́нъ бꙋ́детъ здѣ̀ ны́нѣ ѡ҆сꙋ́жденикъ ѻ҆́ный, и҆ ѹ҆́зритъ всѧ́кое дѣ́йствїе на́шихъ богѡ́въ, и҆ мои́хъ ѡ҆баѧ́нїй си́лꙋ. и҆ взе́мь є҆ди́нъ сосꙋ́дъ, речѐ: а҆́ще хо́щеши ѽ царю̀, да то́й безꙋ́мный во все́мъ тебѐ послꙋ́шаетъ, сїѐ да и҆спїе́тъ питїѐ. Па́ки дрꙋгі́й сосꙋ́дъ взе́мь, глаго́ла: а҆́ще же и҆зволѧ́етсѧ сꙋдꙋ̀ твоемꙋ̀, го́рькꙋю ѻ҆́нагѡ сме́рть ви́дѣти, сїѐ да и҆спїе́тъ. И҆ а҆́бїе повелѣ́нїемъ царе́вымъ ст҃ы́й геѡ́ргїй сꙋди́щꙋ томꙋ̀ предста́вленъ бы́сть. и҆ речѐ къ немꙋ̀ дїоклитїа́нъ: ны́нѣ твоѧ̀ геѡ́ргїе всѧ̀ волхвова́нїѧ разрꙋша́тсѧ и҆ преста́нꙋтъ, и҆ повелѣ̀ нꙋ́ждею напои́ти є҆го̀ ѡ҆баѧ́ннымъ питїе́мъ. Ст҃ы́й же несꙋмнѣ́ннѡ и҆спи́въ, стоѧ́ше без̾ вреда̀, ра́дꙋѧсѧ и҆ рꙋга́ѧсѧ бѣсо́встѣй пре́лести. ца́рь же неи́стовствꙋѧ ꙗ҆́ростїю, повелѣ̀ и҆ дрꙋги́мъ питїе́мъ, ꙗ҆́да сме́ртнагѡ и҆спо́лненнымъ, напои́ти є҆го̀ нꙋ́ждою. Ст҃ы́й же не ѡ҆жида́ѧ, да принꙋ́дѧтъ є҆го̀, са́мъ взѧ̀ сосꙋ́дъ доброхо́тнѡ, и҆ и҆спѝ ꙗ҆́дъ смертоно́сный, и҆ стоѧ́ше без̾ вреда̀, по́мощїю бл҃года́ти бж҃їѧ соблюде́нъ бы́въ ѿ сме́рти. Ѹ҆диви́сѧ же ца́рь со всѣ́мъ сѷгкли́томъ, та́кожде и҆ во́лхвъ а҆ѳана́сїй стоѧ́ше а҆́ки и҆зꙋмле́нъ, чꙋдѧ́сѧ и҆ недоꙋмѣ́ѧ. Та́же по часѣ̀ глаго́ла ца́рь къ мч҃нкꙋ: доко́лѣ на́съ ѹ҆дивлѧ́еши ѽ геѡ́ргїе дѣѧ́нїи твои́ми; доко́лѣ не и҆зрече́ши на́мъ и҆́стины, ко́ими волше́бными ко́знми не бреже́ши ѡ҆ наноси́мыхъ тебѣ̀ мꙋ́кахъ, ни ѿ смертоно́снагѡ вреди́шисѧ напое́нїѧ; скажѝ пои́стиннѣ всѧ̑ на́мъ хотѧ́щымъ тебѐ кро́ткѡ послꙋ́шати. Тогда̀ бл҃же́нный геѡ́ргїй ѿвѣща̀: не мнѝ ѽ царю̀ чл҃вѣ́ческими на́съ ѹ҆мышле́нїи небрещѝ ѡ҆ мꙋ́кахъ, но призыва́нїемъ хрⷭ҇то́вымъ и҆ тогѡ̀ си́лою: ѹ҆пова́юще бо на него̀, нивочто́же вмѣнѧ́емъ всѧ̀ мꙋ́ки, по та́инственномꙋ тогѡ̀ наꙋче́нїю. речѐ дїоклитїа́нъ: и҆ ко́е є҆́сть хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀ та́интвенное наꙋче́нїе; ст҃ы́й же геѡ́ргїй речѐ: провѣ́дый ва́шꙋ ѕло́бꙋ ѹ҆спѣва́ющꙋю въ гѡ́ршаѧ, свои́хъ слꙋ́гъ наꙋчѝ не боѧ́тисѧ ѹ҆бива́ющихъ тѣ́ло, дꙋши́ же ѹ҆би́ти не могꙋ́щихъ: и҆ вла́съ бо [речѐ] ѿ главы̀ ва́шеѧ не поги́бнетъ (Лк. к҃а : и҃і), и҆ а҆́ще что̀ сме́ртно и҆спїе́те, не вреди́тъ вы̀. Слы́ши же ѽ царю̀, сїѐ є҆́сть нело́жное є҆гѡ̀ на́мъ ѡ҆бѣтова́нїе, є҆́же тебѣ̀ вкра́тцѣ и҆з̾ѧвлѧ́ю: вѣ́рꙋѧй [речѐ] въ мѧ̀, дѣла̀ ꙗ҆̀же а҆́зъ творю̀, и҆ то́й сотвори́тъ (Ін. д҃і : в҃і). речѐ дїоклитїа́нъ: и҆ ка́ѧ вы̀ дѣла̀ є҆гѡ̀ гл҃ете бы́ти; ѿвѣща̀ ст҃ы́й: слѣпы́хъ просвѣща́ти, прокаже́нныхъ ѡ҆чища́ти, хрѡмы́мъ хожде́нїе, глꙋхи́мъ слы́шанїе подаѧ́ти, дꙋ́хи нечи́стыѧ и҆згони́ти, ме́ртвыѧ воскреша́ти, та̑ и҆ тѣ̑мъ подѡ́бнаѧ дѣла̀ сꙋ́ть хрⷭ҇то́ва. Ца́рь же, ѡ҆брати́всѧ ко а҆ѳана́сїю волхвꙋ̀, речѐ: ты̀ что̀ на сїѧ̑ глаго́леши; ѿвѣща̀ а҆ѳана́сїй: ѹ҆дивлѧ́юсѧ, ка́кѡ кро́тости твое́й рꙋга́ѧсѧ, лѡ́жнаѧ гл҃етъ се́й, надѣ́ѧсѧ и҆збѣжа́ти ѿ держа́вныѧ рꙋкѝ твоеѧ̀; мы́ бо мно́гихъ благодѣѧ́нїй ѿ безсме́ртныхъ богѡ́въ на́шихъ на всѧ́къ де́нь наслажда́ющесѧ, є҆щѐ никогда́же ви́дѣхомъ то̀, дабы̀ ѻ҆нѝ ме́ртваго воскреси́ли: се́й же на чл҃вѣ́ка ме́ртва ѹ҆пова́ѧ, и҆ распѧ́тагѡ держа́сѧ бг҃а, вели́кихъ дѣѧ́нїй дѣ́лателѧ того̀ бы́ти безстꙋ́днѡ свидѣ́телствꙋетъ: а҆ поне́же пред̾ всѣ́ми на́ми и҆сповѣ́да сїѐ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ є҆гѡ̀ таковы́хъ чꙋде́съ є҆́сть дѣ́латель, и҆ ꙗ҆́кѡ вѣ́рꙋющїи въ него̀ прїѧ́ша ѿ негѡ̀ нело́жное ѡ҆бѣтова́нїе, є҆́же такова́ѧже твори́ти дѣ́ла, какова́ѧ и҆ то́й творѧ́ше: да воскреси́тъ ѹ҆̀бо се́й ме́ртваго пред̾ тобо́ю царю̀ и҆ пред̾ всѣ́ми на́ми, тогда̀ и҆ мы̀ бг҃ꙋ є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ многомогꙋ́щемꙋ покори́мсѧ. сѐ зри́мый є҆́сть не дале́че гро́бъ, въ не́мже ма́лыми пре́жде сегѡ̀ де́нми положе́нъ є҆́сть мертве́цъ, є҆го́же а҆́зъ жи́ва бы́вша зна́хъ, того̀ геѡ́ргїй а҆́ще воскреси́тъ, вои́стиннꙋ побѣди́тъ на́съ. Ѹ҆диви́сѧ же ца́рь таково́мꙋ а҆ѳана́сїевꙋ совѣ́тꙋ, гро́бъ же бѣ̀ ве́лїй ѿстоѧ́й ѿ сꙋди́ща ꙗ҆́ко по́лъ ста́дїи: творѧ́шесѧ бо сꙋди́ще то̀ на ѳеа́трѣ бы́вшемъ при вратѣ́хъ гра́дскихъ, и҆ ви́дѣнъ бѧ́ше гро́бъ то́й внѣ̀ гра́да: поне́же ѻ҆бы́чай бѣ̀ є҆́ллинѡмъ не в̾ гра́дѣ, но внѣ̀ погреба́ти мертвецы̀ своѧ̀: повелѣва́ше ѹ҆̀бо ца́рь мч҃нкꙋ, да на показа́нїе си́лы бг҃а своегѡ̀ воскреси́тъ ме́ртваго. а҆ магне́нтїй а҆нѳѷпа́тъ молѝ царѧ̀, да разрѣше́нъ бꙋ́детъ ѿ ѹ҆́зъ геѡ́ргїй. и҆ разрѣше́нꙋ бы́вшꙋ ст҃о́мꙋ, глаго́ла къ немꙋ̀ магне́нтїй: ны́нѣ геѡ́ргїе покажѝ чꙋде́снаѧ бг҃а твоегѡ̀ дѣла̀, и҆ всѣ́хъ на́съ къ тогѡ̀ вѣ́рѣ приведе́ши. Гл҃а є҆мꙋ̀ ст҃ы́й: бг҃ъ мо́й ѿ не сꙋ́щихъ всѧ̀ содѣ́лавый, си́ленъ є҆́сть мно́ю рабо́мъ свои́мъ мертвеца̀ того̀ воскреси́ти, но вы̀ помрачи́вшꙋсѧ ѹ҆мꙋ̀ ва́шемꙋ пре́лестїю разꙋмѣ́ти и҆́стинꙋ не мо́жете. ѻ҆ба́че предстоѧ́щаго ра́ди наро́да сегѡ̀ сотвори́тъ бг҃ъ мо́й то̀, є҆́же вы̀ и҆скꙋша́юще про́сите, да не причте́те ѹ҆̀бо то̀ волхвова́нїю, сѐ, є҆го́же предста́висте, во́лхвъ, пред̾ всѣ́ми ва́ми и҆́стиннѡ свидѣ́телствова, ꙗ҆́кѡ ни волхвова́нїе ко́е, нижѐ си́ла ко́егѡ бо́га, возмо́же когда̀ воскреси́ти ме́ртваго: пред̾ лице́мъ ѹ҆́бѡ всѣ́хъ ѻ҆́крестъ стоѧ́щихъ, и҆ въ слꙋ́хъ всѣ́хъ призовꙋ̀ бг҃а моего̀. То̀ ре́кши, преклонѝ колѣ́на своѧ̀, и҆ намно́зѣ молѧ́шесѧ к̾ бг҃ꙋ со слеза́ми. Та́же воста́въ, гла́сомъ ве́лїимъ па́ки помоли́сѧ, глаго́лѧ: Бж҃е вѣкѡ́въ, бж҃е ми́лостей, бж҃е всѣ́хъ си́лъ и҆ всемогі́й, не посрамлѧ́ѧй ѹ҆пова́ющихъ на тѧ̀, гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇стѐ, ѹ҆слы́ши мѧ̀ смире́ннаго раба̀ твоего̀ въ ча́съ се́й, ѹ҆слы́шавый ст҃ы́ѧ а҆пⷭ҇лы своѧ̀ на всѧ́комъ мѣ́стѣ во всѣ́хъ чꙋдеса́хъ и҆ зна́менїѧхъ, да́ждь ро́дꙋ семꙋ̀ лꙋка́вомꙋ зна́менїе проси́мое, и҆ воскресѝ мертвеца̀ лежа́ща во гро́бѣ, въ постыдѣ́нїе ѿмета́ющымсѧ тебѐ, во сла́вꙋ же твою̀, и҆ твоегѡ̀ ѻ҆ц҃а̀, и҆ прест҃а́гѡ дх҃а. Є҆́й влⷣко, покажѝ предстоѧ́щымъ, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ є҆ди́нъ по все́й землѝ, да позна́ютъ тѧ̀ гдⷭ҇а всеси́лна, и҆ ꙗ҆́кѡ твоемꙋ̀ манове́нїю всѧ̀ повинꙋ́ютсѧ, и҆ твоѧ̀ є҆́сть сла́ва во вѣ́ки, а҆ми́нь. Є҆гда́ же и҆зречѐ а҆ми́нь, а҆́бїе бы́сть шꙋ́мъ вели́къ и҆ трꙋ́съ, ꙗ҆́кѡ всѣ̑мъ ѹ҆жаснꙋ́тисѧ ѕѣлѡ̀. Тогда̀ верхꙋ̀ гро́бномꙋ и҆ покро́вꙋ на зе́млю па́дшꙋ, и҆ гро́бꙋ ѿве́рзшꙋсѧ, ме́ртвый воста̀ жи́въ, и҆ и҆зы́де и҆з̾ гро́ба всѣ́мъ зрѧ́щымъ и҆ ѡ҆мертвѣва́ющимъ ѿ стра́ха. А҆́бїе же сотвори́сѧ молва̀ ве́лїѧ въ наро́дѣ, мно́гимъ ра́дꙋющымсѧ, и҆ хрⷭ҇та̀ ꙗ҆́кѡ вели́каго сꙋ́ща бг҃а хва́лѧщымъ. а҆ ца́рь и҆ и҆̀же съ ни́мъ ѹ҆́жаса и҆ невѣ́рїѧ бы́вше и҆сполнени, пе́рвѣе глаго́лаша, ꙗ҆́кѡ геѡ́ргїй во́лхвъ сꙋ́щи вели́къ, не ме́ртваго, но дꙋ́хъ нѣ́кїй и҆ привидѣ́нїе ѿ гро́ба возста́ви на пре́лесть смотрѧ́щымъ: та́же позна́вше бы́ти не привидѣ́нїе, но и҆́стиннѡ и҆з̾ ме́ртвыхъ воскре́сша чл҃вѣ́ка, хрⷭ҇то́во и҆́мѧ призыва́юща, прите́кша же къ геѡ́ргїю и҆ томꙋ̀ прилѣплѧ́ющасѧ, въ недоꙋмѣ́нїи бѧ́хꙋ вели́цѣмъ ꙗ҆́кѡ и҆зꙋмле́ни, и҆ весма̀ не вѣ́дꙋще что̀ твори́ти, молча́хꙋ. А҆ѳана́сїй же те́кши, припадѐ къ нога́мъ ст҃а́гѡ, и҆сповѣ́дꙋющи хрⷭ҇та̀ всеси́лнаго бы́ти бг҃а, и҆ мч҃нка молѧ́щи, да прости́тъ є҆мꙋ̀ содѣ́ѧннаѧ въ невѣ́дѣнїи согрѣшє́нїѧ. По мно́зѣмъ же часѣ̀ дїоклитїа́нъ ѹ҆мо́лкнꙋти наро́дꙋ повелѣ́въ, нача̀ глаго́лати си́це: ви́дите ли пре́лесть ѽ мꙋ́жїе; зри́те ли ѕло́бꙋ и҆ лꙋка́вство волхвѡ́въ си́хъ; нечести́вѣйшїй се́й а҆ѳана́сїй подобонра́вномꙋ себѣ̀ волхвꙋ̀ помога́ѧ, не ꙗ҆́дъ и҆спи́ти томꙋ̀ дадѐ, но нѣ́кое ѡ҆баѧ́нїе посо́бствꙋющее є҆мꙋ̀ на прелще́нїе на́ше: чл҃вѣ́ка же нѣ́коего жи́ва чародѣѧ́нїи свои́ми сотвори́ша ꙗ҆́кѡ ме́ртва бы́ти, и҆ волше́бствомъ пред̾ ѻ҆чесы̀ на́шими возста́виша того̀ а҆́ки бы и҆з̾ ме́ртвыхъ воскре́сша. То̀ ре́кши, повелѣ̀ а҆ѳана́сїю, и҆ воскре́сшемꙋ и҆з̾ ме́ртвыхъ чл҃вѣ́кꙋ, без̾ всѧ́кагѡ и҆стѧза́нїѧ и҆ вопроше́нїѧ ѿсѣщѝ главы̀, а҆ ст҃а́го мч҃нка хрⷭ҇то́ва геѡ́ргїа держа́ти въ темни́цѣ и҆ ѹ҆́захъ, до́ндеже ѿ наро́дныхъ дѣ́лъ ѹ҆празни́тсѧ, и҆ что̀ твори́ти мч҃нкꙋ размы́слитъ. Ст҃ы́й же геѡ́ргїй вше́дъ въ темни́цꙋ, ра́довашесѧ дх҃омъ и҆ бл҃годарѧ́ше бг҃а, глаго́лѧ: сла́ва тебѣ̀ влⷣко, не посрамлѧ́ѧ ѹ҆пова́ющихъ на тѧ̀. Бл҃годарю́ тѧ, ꙗ҆́кѡ помога́еши мнѣ̀ всю́дꙋ, и҆ ꙗ҆́кѡ бо́лшаѧ по всѧ̀ днѝ бл҃годѣѧ̑нїѧ ꙗ҆влѧ́еши мнѣ̀, и҆ недосто́инство моѐ блгⷣтїю твое́ю ѹ҆краша́еши: сподо́би же мѧ̀ бж҃е бж҃е мо́й, вско́рѣ зрѣ́ти сла́вꙋ твою̀, посрами́вши дїа́вола до конца̀.

Сѣдѧ́щꙋ ст҃о́мꙋ великомч҃нкꙋ геѡ́ргїю въ темни́цѣ, ті́и, и҆̀же чꙋде́съ ра́ди ѿ негѡ̀ содѣ́ѧнныхъ, во хрⷭ҇та̀ вѣ́роваша, прихожда́хꙋ къ немꙋ̀, даю́ще стражє́мъ зла́то, и҆ припа́дающе къ нога́мъ є҆гѡ̀, наставлѧ́хꙋсѧ ѿ негѡ̀ на ст҃ꙋ́ю вѣ́рꙋ, и҆ є҆ли́цы бѧ́хꙋ болѧ́щїи, прїе́млѧхꙋ и҆сцѣле́нїе недꙋ́гѡмъ свои́мъ: и҆сцѣлѧ́ше бо и҆̀хъ призыва́нїемъ и҆́мене хрⷭ҇то́ва и҆ зна́менїемъ крⷭ҇тнымъ, грѧдѧ́хꙋ ѹ҆̀бо к̾ немꙋ̀ въ темни́цꙋ мно́зи. Въ таковы́хъ бѣ̀ нѣ́кїй мꙋ́жъ, и҆́менемъ глѷке́рїй, про́стъ, ѻ҆ра́чь, слꙋчи́сѧ же є҆гѡ̀ волꙋ̀ є҆ди́номꙋ па́сти съ горы̀ въ де́брь, и҆ разби́всѧ, и҆́здше во́лъ то́й: слы́шавъ же глѷке́рїй ѡ҆ ст҃о́мъ, течѐ къ немꙋ̀ пла́часѧ ѡ҆ волѣ̀ свое́мъ. а҆ ст҃ы́й ти́хѡ ѡ҆скла́бивсѧ, речѐ къ немꙋ̀: пойдѝ бра́те ра́дꙋѧсѧ: хрⷭ҇то́съ бо мо́й ѡ҆живи́лъ вола̀ твоего̀. ѻ҆́нъ же є҆́мши вѣ́рꙋ несꙋмнѣ́ннѡ словесѝ мꙋ́чениковꙋ, и҆́де, и҆ ѡ҆брѣ́те вола̀ жи́ва по глаго́лꙋ ст҃а́гѡ. А҆́бїе ѹ҆́бѡ ни ма́лѡ пожда́въ, возврати́сѧ къ мꙋ́ченикꙋ, и҆ посредѣ̀ гра́да текꙋ́щи, ве́лїимъ взыва́ше гла́сомъ: вели́къ вои́стиннꙋ є҆́сть бг҃ъ хрⷭ҇тїа́нскїй. Є҆́мше ѹ҆́бѡ того̀ слꙋчи́вшїисѧ та́мѡ во́ини, царю̀ ѡ҆ не́мъ возвѣсти́ша. Дїоклитїа́нъ же и҆спо́лнивсѧ гнѣ́ва, ни ви́дѣти є҆го̀ хотѧ̀, повелѣ̀ без̾ и҆спыта́нїѧ а҆́бїе внѣ̀ гра́да ѿсѣщѝ є҆мꙋ̀ главꙋ̀. Глѷке́рїй же ра́дꙋѧсѧ а҆́ки на пи́ръ зва́нный теча́ше на сме́рть за хрⷭ҇та̀ бг҃а, молѧ́щи, да и҆злїѧ́нїе кро́ве є҆гѡ̀ вмѣни́тъ є҆мꙋ̀ вмѣ́стѡ кр҃ще́нїѧ, и҆ та́кѡ сконча́сѧ. Тогда̀ нѣ́цыи ѿ сѷгкли́та возвѣсти́ша царю̀, ꙗ҆́кѡ геѡ́ргїй сѣдѧ̀ въ темни́цѣ, возмꙋща́етъ наро́дъ: мно́гихъ бо ѿвраща́ѧ ѿ богѡ́въ къ распѧ́томꙋ приво́дитъ, и҆ волше́бствомъ чꙋдодѣ́йствꙋетъ, и҆ всѝ текꙋ́тъ къ немꙋ̀. И҆ совѣ́товаша, да па́ки на и҆спыта́нїе и҆зведе́нъ бꙋ́детъ, и҆ а҆́ще не пока́етсѧ, и҆ къ богѡ́мъ не ѡ҆брати́тсѧ, то̀ на сме́рть да ѡ҆сꙋ́дитсѧ вско́рѣ. Ца́рь же магне́нтїа а҆нѳѷпа́та призва́въ, повелѣ̀ на ѹ҆́трїе ѹ҆гото́вати сꙋди́лище при а҆поллі́новомъ ка́пищи, да наро́днѣ и҆спыта́етъ мꙋ́ченика. въ но́щь же ѻ҆́нꙋю молѧ́щисѧ ст҃ы́й геѡ́ргїй въ темни́цѣ, ма́лѡ воздрема́сѧ, и҆ ѹ҆зрѣ̀ ꙗ҆́влшагосѧ є҆мꙋ̀ во снѣ̀ гдⷭ҇а, и҆́же свое́ю рꙋко́ю под̾е́млѧше є҆го̀, и҆ ѡ҆б̾е́млющи лобыза́ше, и҆ возлага́ше є҆мꙋ̀ на главꙋ̀ вѣне́цъ, глаго́лющи: не бо́йсѧ, но дерза́й: се́ бо со мно́ю црⷭ҇твовати сподо́бишисѧ. не и҆знемога́й ѹ҆̀бо, но вско́рѣ ко мнѣ̀ прише́дъ, ѹ҆готѡ́ваннаѧ тебѣ̀ воспрїимѝ. воспрѧнꙋ́въ же ст҃ы́й, и҆ бг҃а съ ра́достїю бл҃годари́въ, стра́жа темни́чнаго къ себѣ̀ призва̀, и҆ молѝ є҆го̀, глаго́лющи: є҆ди́ныѧ сеѧ̀ бл҃года́ти прошꙋ̀ ѹ҆ тебѐ бра́те, повелѝ вни́ти сѣ́мѡ ко мнѣ̀ слꙋзѣ̀ моемꙋ̀: и҆́мамъ бо є҆мꙋ̀ рещѝ нѣ́что. повелѣ́вшꙋ же стра́жꙋ, вни́де слꙋга̀: внѣ́ бо темни́цы стоѧ́ше неѿстꙋ́пнѡ, и҆ дѣѧ̑нїѧ ст҃а́гѡ и҆ словеса̀ со всѧ́кимъ ѡ҆па́сствомъ писа́ше. вше́дши же, поклони́сѧ до землѝ гдⷭ҇и́нꙋ своемꙋ̀ во ѹ҆́захъ сѣдѧ́щемꙋ, и҆ лежа̀ при нога́хъ є҆гѡ̀ на землѝ, пла́каше. Ст҃ы́й же возста́ви того̀, бл҃годꙋ́шествовати велѧ́ше, и҆ возвѣстѝ є҆мꙋ̀ видѣ́нїе своѐ, ре́кши: ча́до, вско́рѣ мѧ̀ гдⷭ҇ь призове́тъ къ себѣ̀, ты́ же по мое́мъ ѿ жи́зни сеѧ̀ и҆схо́дѣ, взе́мши сїѐ моѐ смире́нное тѣ́ло съ завѣ́томъ мои́мъ, є҆го́же пре́жде по́двига моегѡ̀ написа́хъ, ѿнесѝ поспѣшестꙋ́ющꙋ тебѣ̀ гдⷭ҇ꙋ въ до́мъ на́шъ, и҆́же въ палесті́нѣ, и҆ всѧ̑ мно́ю завѣща̑ннаѧ и҆спо́лни, и҆мѣ́й же стра́хъ бж҃їй, и҆ несꙋмнѣ́ннꙋю во хрⷭ҇та̀ вѣ́рꙋ. ѻ҆́номꙋ же всѧ̀ повелѣва́ємаѧ и҆спо́лнити ѡ҆бѣща́вшꙋсѧ, и҆ мно́гѡ пла́кавшꙋ, ѡ҆б̾ѧ̀ є҆го̀ ст҃ы́й любе́знѡ, и҆ послѣ́днее цѣлова́нїе да́въ, ѿпꙋстѝ съ ми́ромъ. во ѹ҆́трїе же восходѧ́щꙋ сл҃нцꙋ, сѣ́де ца́рь на сꙋди́щи, и҆ ст҃а́го мꙋ́ченика предста́вивъ, нача̀ къ немꙋ̀ кро́тцѣ бесѣ́довати, ѹ҆держава́ѧ въ себѣ̀ гнѣ́въ сво́й. гл҃аше же: не мни́тсѧ ли тебѣ̀ ѽ геѡ́ргїе, ꙗ҆́кѡ человѣколю́бїѧ и҆ ми́лости и҆спо́лненъ є҆́смь, дото́ль тебѣ̀ бл҃госе́рднѡ терпѧ́щи; свидѣ́тели бо сꙋ́ть мнѣ̀ всѝ бо́зи, ꙗ҆́кѡ ѕѣлѡ̀ щажꙋ̀ ю҆́ность твою̀, цвѣтꙋ́щїѧ ра́ди въ тебѣ̀ красоты̀, и҆ ра́зꙋма, и҆ мꙋ́жества. и҆ хотѣ́лъ бы тебѐ ѻ҆́бщника ца́рства моегѡ̀ и҆мѣ́ти, и҆ втора́го тѧ̀ бы́ти че́стїю, а҆́ще бы восхотѣ́лъ є҆сѝ къ богѡ́мъ ѡ҆брати́тисѧ. рцы̀ ѹ҆̀бо на́мъ, что̀ ты̀ ѡ҆ се́мъ помышлѧ́еши. глаго́ла ст҃ы́й геѡ́ргїй: подоба́ше ѽ царю̀, толи́кꙋю твою̀ ко мнѣ̀ ми́лость и҆спе́рва ꙗ҆ви́ти, а҆ не то́ль лю́тѣ на мѧ̀ сꙋро́вствовати. такова́ѧ мꙋ́ченикова словеса̀ ца́рь съ сла́достїю слы́шавъ, а҆́бїе речѐ: а҆́ще восхо́щеши мнѣ̀ ꙗ҆́кѡ ѻ҆ц҃ꙋ̀ любе́знѡ повинꙋ́тисѧ, всѧ̀ мꙋ́ки, ꙗ҆̀же под̾ѧ́лъ є҆сѝ, мно́гими тебѣ̀ возда́мъ по́честми. глаго́ла геѡ́ргїй ст҃ы́й: а҆́ще и҆зволѧ́еши ѽ царю̀, вни́демъ ѹ҆̀бо внꙋ́трь хра́ма ви́дѣти бо́ги ѿ ва́съ почита́емыѧ. воста́въ же ца́рь со тща́нїемъ и҆ ра́достїю, и҆́де въ хра́мъ а҆поллі́новъ со всѣ́мъ сѷгкли́томъ и҆ наро́домъ, совводѧ́щи съ собо́ю че́стнѡ и҆ геѡ́ргїа ст҃а́го, наро́дъ же взыва́ше похвалѧ́ющи царѧ̀, богѡ́мъ же свои́мъ си́лꙋ и҆ ѡ҆долѣ́нїе причита́ющи. и҆ є҆гда̀ внидо́ша, и҆ бы́вшꙋ молча́нїю мно́гꙋ, и҆ же́ртвѣ ѹ҆гото́ванной, всѝ взира́хꙋ на мꙋ́ченика, ча́юще несꙋмнѣ́ннѡ, ꙗ҆́кѡ сотвори́тъ богѡ́мъ же́ртвꙋ. ст҃ы́й же пристꙋпи́въ ко і҆́дѡлꙋ а҆поллі́новꙋ, и҆ рꙋ́кꙋ къ немꙋ̀ просте́ръ, бездꙋ́шнаго а҆́ки жи́ва вопросѝ, глаго́лющи: ты́ ли хо́щеши ѿ менѐ же́ртвꙋ ꙗ҆́кѡ бг҃ъ прїѧ́ти; то̀ глаго́ла ст҃ы́й, зна́менїе крⷭ҇тное воѡбразѝ. бѣ́съ же во і҆́дѡлѣ живы́й, тако́въ гла́съ и҆спꙋстѝ, нѣ́смь бо́гъ, нѣ́смь, и҆ ниеди́нъ ѿ подо́бныхъ мнѣ̀, є҆ди́нъ то́чїю є҆́сть бг҃ъ, то́й, є҆го́же ты̀ проповѣ́дꙋеши, мы́ же ѿ а҆́гг҃лѡвъ слꙋжа́щихъ є҆мꙋ̀ сотвори́хомсѧ ѿстꙋ́пники, и҆ за́вистїю держи́мїи прелща́емъ человѣ́кѡвъ. Ст҃ы́й же па́ки къ немꙋ̀ речѐ: ка́кѡ ѹ҆̀бо вы̀ здѣ̀ пребыва́ти дерза́ете, прише́дшꙋ сѣ́мѡ мнѣ̀ слꙋжи́телю и҆́стиннагѡ бг҃а; Сїѧ̑ ст҃о́мꙋ и҆зре́кшꙋ, шꙋ́мъ нѣ́кїй, и҆ звꙋ́къ, и҆ гла́съ плаче́вный ѿ і҆́дѡлѡвъ и҆схожда́ше, та́же внеза́пꙋ всѝ па́дше на зе́млю, сокрꙋши́шасѧ. а҆́бїе ѹ҆̀бо жрецы̀ и҆ ѿ наро́да мно́зи ꙗ҆́кѡ неи́стовїи со мно́гою ꙗ҆́ростїю на ст҃а́го ѹ҆стреми́шасѧ, и҆ бїю́ще є҆го̀ и҆ вѧ́жꙋще, взыва́хꙋ на царѧ̀: погꙋбѝ̀ волхва̀ сего̀ ѽ царю̀, погꙋбѝ, пре́жде да́же ѻ҆́нъ на́съ не погꙋ́битъ. Таково́мꙋ во́плю и҆ мѧте́жꙋ дѣ́ющꙋсѧ, и҆ слꙋ́хꙋ ѡ҆ то́мъ по всемꙋ̀ гра́дꙋ проходѧ́щꙋ, цари́ца а҆леѯа́ндра, дото́ль въ себѣ̀ вѣ́рꙋ хрⷭ҇то́вꙋ сокрове́ннꙋ и҆мѣ́вшаѧ, не могꙋ́щи бо́лѣе тоѧ̀ таи́ти, течѐ со тща́нїемъ та́мѡ, и҆дѣ́же ст҃ы́й великомꙋ́ченикъ геѡ́ргїй бѧ́ше, ви́дѣвши же наро́днꙋю молвꙋ̀, и҆ мꙋ́ченика свѧ́зана держи́ма и҆здале́ча ѹ҆зрѣ́вши, и҆ не могꙋ́щи къ немꙋ̀ прїитѝ наро́да ра́ди, нача̀ велегла́снѡ зва́ти, глаго́лющи: Бж҃е геѡ́рїевъ, помозѝ мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ є҆ди́нъ всеси́ленъ. Ѹ҆ти́хшей же ма́лѡ наро́дной молвѣ̀, повелѣ̀ дїоклитїа́нъ мꙋ́ченика предста́вити себѣ̀, ѿ ѕѣ́лныѧ же ꙗ҆́рости бѣсно́мꙋ сꙋ́щи подо́бенъ, речѐ къ ст҃о́мꙋ: таково́ ли бл҃годаре́нїе мое́й къ тебѣ̀ ми́лости возда́лъ є҆сѝ ѽ скве́рнѣйшаѧ главо̀; си́це ли богѡ́мъ жре́ти ѻ҆бы́клъ є҆сѝ; ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀ ст҃ы́й геѡ́ргїй: си́це навыко́хъ почита́ти бо́ги твоѧ̀ ѽ безꙋ́мный царю̀́ постыди́сѧ про́чее таковы́мъ богѡ́мъ спасе́нїе твоѐ приписꙋ́ѧ, и҆̀же ни себѣ̀ мо́гꙋтъ помощѝ, нижѐ хрⷭ҇то́выхъ рабѡ́въ присꙋ́тствїѧ стерпѣ́и. Сїѧ̑ ст҃о́мꙋ глаго́лющꙋ, сѐ цари́ца посредѣ̀ прїи́де хрⷭ҇та̀ бг҃а и҆́стиннаго пред̾ всѣ́ми дерзнове́ннѡ и҆сповѣ́дающи: є҆ще́ же и҆ къ нога́мъ мꙋ́чениковымъ припа́даше, мꙋчи́телево же ѡ҆плева́ше безꙋ́мїе, ѹ҆корѧ́ющи богѡ́въ, и҆ покланѧ́ющихсѧ и҆̀мъ проклина́ющи. Ца́рь же ѿ вели́кагѡ ѹ҆дивле́нїѧ и҆зꙋмѣва́шесѧ, ви́дѧщи сꙋпрꙋ́гꙋ свою̀ съ таковы́мъ дерзнове́нїемъ хрⷭ҇та̀ сла́вѧщꙋю, и҆ і҆́дѡлы ѹ҆ничижа́ющꙋю, и҆ припа́дающꙋю къ нога́мъ мч҃нковымъ. и҆ речѐ къ не́й: что̀ тебѣ̀ бы́сть а҆леѯа́ндро, ꙗ҆́кѡ волхвꙋ̀ семꙋ̀ и҆ чародѣ́ю прилѣплѧ́ѧсѧ, то́ль безстꙋ́днѡ богѡ́въ ѿверга́ешисѧ; ѻ҆на́ же ѿврати́сѧ ѿ негѡ̀, ни дадѐ є҆мꙋ̀ ѿвѣ́та. Дїоклитїа́нъ же бо́лшїѧ ꙗ҆́рости и҆спо́лнивсѧ, не ктомꙋ̀ ѹ҆жѐ творѧ́ше и҆спыта́нїѧ ѡ҆ геѡ́ргїи, ни ѡ҆ цари́цѣ, но а҆́бїе сме́ртный на ѻ҆бои́хъ и҆здадѐ ѿвѣ́тъ сицевы́й: ѕлѣ́йшаго геѡ́ргїа, галїле́аниномъ себѐ бы́ти и҆сповѣ́давшаго, на бо́ги же и҆ на менѐ мно́гѡ хꙋ́лившаго вкꙋ́пѣ со а҆леѯа́ндрою цари́цею, растли́вшеюсѧ волхвова́нїи ѻ҆́нагѡ, и҆ томꙋ̀ подо́бнымъ безꙋ́мїемъ бо́ги ѹ҆кори́вшꙋю, мече́мъ посѣщѝ повелѣва́ю. Во́ини ѹ҆́бѡ на то̀ ѹ҆чине́ннїи похи́тивше мч҃нка свѧ́зана, ведо́ша внѣ̀ гра́да, влекꙋ́щи съ ни́мъ и҆ бл҃горо́днѣйшꙋю цари́цꙋ, ꙗ҆́же ѹ҆се́рднѡ послѣ́дствꙋющи, молѧ́шесѧ въ себѣ̀ къ бг҃ꙋ, ѹ҆сты̀ дви́жꙋщи, и҆ на нб҃о ча́стѡ взира́ющи. и҆ дости́гши нѣ́коегѡ мѣ́ста, и҆знемо́же цари́ца тѣ́ломъ, и҆ и҆спросѝ ма́лѡ сѣ́сти: сѣ́дши же приклонѝ главꙋ̀ къ стѣнѣ̀, и҆ предадѐ дꙋ́хъ сво́й гдⷭ҇ꙋ. Мч҃нкъ же хрⷭ҇то́въ геѡ́ргїй то̀ ви́дѣвъ просла́ви бг҃а, и҆ со мно́гою ра́достїю и҆дѧ́ше, молѧ́сѧ ко гдⷭ҇ꙋ, да и҆ є҆гѡ̀ тече́нїе соверши́тсѧ до́брѣ. Є҆́гда́ же прибли́жисѧ къ нарече́нномꙋ мѣ́стꙋ, и҆дѣ́же посѣ́ченъ бы́ти и҆мѣ́ѧше, воздви́гши гла́съ сво́й, молѧ́шесѧ си́це: Бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и бж҃е мо́й, ꙗ҆́кѡ не пре́далъ є҆сѝ и҆́щꙋщымъ мѧ̀ въ лови́твꙋ зꙋбѡ́мъ и҆́хъ, и҆ нѣ́си возвесели́лъ врагѡ́въ мои́хъ ѡ҆ мнѣ̀, и҆ и҆зба́вилъ є҆сѝ дꙋ́шꙋ мою̀ ꙗ҆́кѡ пти́цꙋ ѿ сѣ́ти ловѧ́щихъ. ѹ҆слы́ши же мѧ̀ и҆ ны́нѣ влⷣко, и҆ предста́ни мнѣ̀ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ въ коне́чный се́й ча́съ, и҆ и҆зба́ви дꙋ́шꙋ мою̀ ѿ ко́зней воздꙋ́шнагѡ кнѧ́зѧ ра́тника вели́кагѡ, и҆ ѿ дꙋхѡ́въ є҆гѡ̀ нечи́стыхъ. не поста́ви же въ грѣ́хъ согрѣши́вшымъ проти́вꙋ менѐ въ невѣ́дѣнїи свое́мъ, но проще́нїе и҆ любо́вь твою̀ и҆̀мъ пода́ждь, да и҆ ті́и позна́вше тѧ̀, полꙋча́тъ ча́сть въ твое́мъ црⷭ҇твїи со и҆збра́нными твои́ми. прїими́ же и҆ мою̀ дꙋ́шꙋ со бл҃гоꙋгоди́вшими тебѣ̀ ѿ вѣ́ка, презрѣ́въ всѧ̑ въ вѣ́дѣнїи и҆ невѣ́дѣнїи согрѣшє́ннаѧ мно́ю. помѧнѝ влⷣко, призыва́ющихъ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ꙗ҆́кѡ бл҃гослове́нъ є҆сѝ и҆ препросла́вленъ во вѣ́ки, а҆ми́нь. Си́це помоли́всѧ, съ ра́достїю преклонѝ под̾ ме́чь свою̀ главꙋ̀, и҆ ѹ҆сѣ́ченъ бы́сть въ два́десѧь тре́тїй де́нь мцⷭ҇а а҆прі́ллїа, до́брѣ и҆сповѣ́данїе соверши́въ, тече́нїе сконча́въ, и҆ вѣ́рꙋ непоро́чнꙋ соблю́дъ, тѣ́мже и҆ и҆́мать ѿложе́нный себѣ̀ вѣне́цъ пра́вды. Сицева̀ сꙋ́ть вели́кихъ по́двигѡвъ хра́брагѡ во́ина торжєства̀. сицева̀ сꙋ́ть є҆гѡ̀ на врагѝ ѡ҆полчє́нїѧ и҆ сла́внаѧ ѡ҆долѣ́нїѧ, си́це подвиза́всѧ, нетлѣ́ннагѡ и҆ вѣ́чнагѡ вѣнца̀ сподо́бисѧ. Є҆гѡ́же моли́твами и҆ мы̀ првⷣныхъ ча́сти и҆ десна́гѡ стоѧ́нїѧ да сподо́бимсѧ, въ де́нь втора́гѡ прише́ствїѧ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀: є҆мꙋ́же подоба́етъ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть, и҆ поклоне́нїе во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Чꙋдеса̀ ст҃а́гѡ великомч҃нка геѡ́ргїа.
[edit]

Въ страна́хъ сѵ́рскихъ бѣ́ гра́дъ нарица́емый раме́ль, въ не́мже созида́шесѧ цр҃ковь ка́меннаѧ во и҆́мѧ ст҃а́гѡ великомч҃нка геѡ́ргїа, не бѣ́ же на то́мъ мѣ́стѣ ка́менїѧ такова́гѡ, ѿ негѡ́же бы возмо́жно бы́ло столпы̀ ка́менныѧ вели́кїѧ дѣ́лати ко ѹ҆твержде́нїю зда́нїѧ цр҃ко́внагѡ, но ѿ и҆ны́хъ стра́нъ разстоѧ́нїемъ нема́лымъ столпы̀ таковы́ѧ цѣно́ю стѧжава́хꙋсѧ, и҆ привозѧ́хꙋсѧ пꙋте́мъ водны́мъ по мо́рю. мно́зи ѹ҆́бѡ ѿ бг҃олюби́выхъ гра́жданъ ѻ҆́ныхъ и҆до́ша въ страны̀ разли́чныѧ кꙋпи́ти столпы̀ ка́менныѧ зи́ждемой цр҃кви. По́йде же и҆ жена̀ нѣ́каѧ бл҃гочести́ваѧ вдова̀, ѹ҆се́рдїе и҆ вѣ́рꙋ къ ст҃о́мꙋ великомч҃нкꙋ геѡ́ргїю и҆мꙋ́щаѧ, хотѧ̀ ѿ ѹ҆бо́жества своегѡ̀ кꙋпи́ти ст҃о́мꙋ сто́лпъ є҆ди́нъ. и҆ въ нѣ́коей странѣ̀ кꙋпи́вши сто́лпъ и҆зрѧ́денъ, привезѐ є҆го̀ къ морско́мꙋ бре́гꙋ, и҆дѣ́же и҆́ный мꙋ́жъ бога́тъ раме́лскїй градонача́лникъ кꙋпи́въ нѣ́коликѡ столпѡ́въ, влага́ше въ кора́бль, и҆ молѝ жена̀ прилѣ́жнѡ чл҃вѣ́ка того̀, да и҆ є҆ѧ̀ сто́лпъ со ѻ҆́ными про́чїими въ кора́бль во́зметъ, и҆ довезе́тъ къ мч҃нковой цр҃кви. ѻ҆́нъ же не послꙋ́ша моле́нїѧ, и҆ не взѧ̀ є҆ѧ̀ столпа̀, но своѧ̀ то́чїю столпы̀ ври́нꙋвъ въ кора́бль, ѿплы̀. Тогда̀ жена̀ на зе́млю пове́ргшисѧ ѿ жа́лости, пла́каше, и҆ ст҃а́го великомч҃нка призыва́ше въ по́мощь, да ꙗ҆́коже ѻ҆́нъ вѣ́сть, ѹ҆стро́итъ столпꙋ̀ є҆ѧ̀ донесе́нꙋ бы́ти въ раме́ль къ свое́й цр҃кви. та́кѡ жена̀ скорбѧ́щи, и҆ пла́чꙋщи, ѹ҆снꙋ̀, и҆ ꙗ҆ви́сѧ є҆́й въ со́нномъ видѣ́нїи ст҃ы́й великомч҃нкъ геѡ́ргїй во ѻ҆́бразѣ воево́дстѣмъ на конѣ̀ ýздѧй, и҆́же возста́вивъ ю҆̀ ѿ землѝ, речѐ: чесѡ̀ скорби́ши ѽ же́но; скажѝ мнѣ̀. ѻ҆на́ же повѣ́да винꙋ̀ жа́лости своеѧ̀, и҆ ви́дѣ ст҃а́го ссѣ́дша съ конѧ̀, и҆ ре́кша къ не́й: гдѣ̀ хо́щеши поста́вити сто́лпъ; ѻ҆на́ же речѐ: на десно́й странѣ̀ цр҃кве. и҆ а҆́бїе ст҃ы́й пе́рстомъ свои́мъ на столпѣ̀ написа̀ си́це: сто́лпъ се́й вдови́чинъ, да поста́вленъ бꙋ́детъ на деснѣ́й странѣ̀ цр҃кве по пе́рвомъ столпѣ̀, ꙗ҆́кѡ бы́ти є҆мꙋ̀ второ́мꙋ. то̀ написа́вши, речѐ къ женѣ̀: помозѝ мнѣ̀ ты̀ сама̀. прине́мшымсѧ же и҆̀мъ ко столпꙋ̀, ѡ҆блегча̀ ка́мень, и҆ ѻ҆бои́ми вве́рженъ бы́сть въ мо́ре. то̀ жена̀ въ видѣ́нїи со́нномъ зрѧ́ше. и҆ є҆гда̀ воспрѧнꙋ̀ ѿ сна̀, не ѡ҆брѣ́те столпа̀ на мѣ́стѣ ѻ҆́номъ. и҆ возложи́вши ѹ҆пова́нїе на бг҃а и҆ на раба̀ є҆гѡ̀ ст҃а́го геѡ́ргїа, ꙗ҆́тсѧ пꙋтѝ въ до́мъ сво́й. Пре́жде же прише́ствїѧ є҆ѧ̀ во своѧ̀, и҆ пре́жде приплы́тїѧ кораблѧ̀, по ѻ҆́номъ со́нномъ є҆ѧ̀ видѣ́нїи во ѹ҆́трешнїй де́нь ѡ҆брѣ́тесѧ сто́лпъ є҆ѧ̀ лежа́щъ на бре́зѣ приста́нища въ раме́лѣ. и҆ є҆гда̀ дости́же ѻ҆́ный мꙋ́жъ въ кораблѣ̀ столпы̀ везы́й, и҆ на бре́гъ и҆зы́де, ви́дѣ сто́лпъ вдови́чинъ, и҆ писа́нїе на не́мъ, є҆́же ѿ пе́рста ст҃а́гѡ то́ль на ка́мени и҆з̾ѡбрази́сѧ, а҆́ки бы на нѣ́коей гли́нѣ пи́смена былѝ начерта́ны, и҆ ѹ҆диви́сѧ ѕѣлѡ̀. разꙋмѣ́въ же сотво́ршеесѧ ст҃а́гѡ великомч҃нка чꙋ́до, и҆ своѐ согрѣше́нїе позна́въ, ка́ѧшесѧ, ꙗ҆́кѡ презрѣ̀ моле́нїе вдови́чино, и҆ проще́нїѧ за то̀ мно́гими моле́нїѧми ѿ ст҃а́гѡ просѧ́ше, є҆́же и҆ полꙋчѝ ѿ негѡ̀ ꙗ҆́влшагѡсѧ є҆мꙋ̀ въ видѣ́нїи. сто́лпъ ѹ҆́бѡ то́й вдови́чинъ поста́вленъ на то́мъ мѣ́стѣ, на не́мже повелѣ́но бы́сть въ па́мѧть женѣ̀, во ѹ҆дивле́нїе же чꙋдесѐ содѣ́ланнагѡ ѿ ст҃а́гѡ великомч҃нка, а҆ наипа́че въ сла́вꙋ чꙋде́съ и҆сто́чника, хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ.

По мно́гихъ лѣ́тѣхъ сарацы́нѡмъ сѷрі́ю во ѻ҆́бласть свою̀ прїе́мшымъ, во гра́дѣ раме́лѣ, въ вышепомѧне́нной ст҃а́гѡ великомч҃нка геѡ́ргїа цр҃кви слꙋчи́сѧ чꙋ́до сїѐ: вни́де нѣ́кїй наро́читый сарацы́нинъ со и҆́ными сарацы́ны въ цр҃ковь во вре́мѧ цр҃ко́внагѡ пра́вила, и҆ ви́дѣвъ і҆́кѡ́нꙋ ст҃а́гѡ геѡ́ргїа, и҆ пресвѵ́тера пред̾ і҆́кѡ́ною стоѧ́ща, покланѧ́ющасѧ же, и҆ та́йныѧ соверша́юща мѡли́твы, речѐ къ дрꙋгѡ́мъ свои́мъ, глаго́лѧ ѧ҆зы́комъ сарацы́нскимъ: ви́дите ли безꙋ́мнаго сего̀, что̀ твори́тъ; дсцѣ̀ мо́литсѧ. но принеси́те мнѣ̀ лꙋ́къ и҆ стрѣлꙋ̀, да дскꙋ̀ ѻ҆́нꙋю прострѣлю̀. И҆ а҆́бїе лꙋ́къ принесе́нъ бы́сть, є҆го́же ѻ҆́нъ созадѝ всѣ́хъ стоѧ̀ напрѧ́гъ и҆спꙋстѝ стрѣлꙋ̀ на і҆́кѡ́нꙋ мч҃нковꙋ. стрѣла́ же не ко і҆́кѡ́нѣ, но въ высотꙋ̀ летѣ̀, и҆ спа́дши съ высоты̀, ѹ҆да́ри сарацы́нина того̀ въ рꙋ́кꙋ, и҆ ѹ҆ѧзвѝ тꙋ́ю. И҆зы́де ѹ҆̀бо а҆́бїе во́нъ, и҆ и҆́де въ до́мъ сво́й, болѣ́знꙋющи рꙋко́ю ѕѣлѡ̀, и҆ ѹ҆множа́шесѧ болѣ́знь, и҆ ѡ҆течѐ рꙋка̀ є҆мꙋ̀ вельмѝ, и҆ а҆́ки мѣ́хъ надме́сѧ, и҆ вопїѧ́ше стенѧ́щи сме́ртною ѡ҆держи́мь болѣ́знїю. И҆мѣ́ѧше же въ домꙋ̀ свое́мъ рабы̑ни нѣ́кїѧ ѿ хрⷭ҇тїа́нскїѧ вѣ́ры, ꙗ҆̀же призва́въ, речѐ: бы́хъ въ цр҃кви бг҃а ва́шегѡ геѡ́ргїа, и҆ хотѣ́хъ прострѣли́ти і҆́кѡ́нꙋ є҆гѡ̀, но по слꙋ́чаю недо́бѣ стрѣли́хъ, и҆ возврати́вшисѧ стрѣла̀, ѹ҆ѧзвѝ мѧ̀ въ рꙋ́кꙋ, и҆ сѐ ѹ҆мира́ю ѿ нестерпи́мыѧ болѣ́зни. ѻ҆ни́ же реко́ша є҆мꙋ̀: мни́ши ли, ꙗ҆́кѡ до́брѣ сотвори́лъ є҆сѝ дерзнꙋ́въ на ѻ҆́бразъ ст҃а́гѡ мч҃нка; глаго́ла сарацы́нинъ: є҆да́ ли и҆́мать си́лꙋ ѻ҆́бразъ ѻ҆́ный сотвори́ти мѧ̀ та́кѡ, ꙗ҆́коже ны́нѣ є҆́смь бо́ленъ; ѿвѣща́ша рабы́ни: мы̀ не кни́жни є҆смы̀, и҆ не и҆́мамы что̀ ѿвѣща́ти тебѣ̀, но призовѝ пресвѵ́тера, то́й рече́тъ тѝ, ꙗ҆̀же ѿ на́съ вопроша́еши. Послꙋ́ша же ва́рваринъ совѣ́та рабы́нь свои́хъ, и҆ посла́въ, призва̀ пресвѵ́тера, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: хощꙋ̀ ѹ҆вѣ́дати, кꙋ́ю си́лꙋ и҆́мать дска̀ ѻ҆́наѧ и҆лѝ і҆́кѡ́на, є҆́йже покланѧ́лсѧ є҆сѝ; ѿвѣща̀ пресвѵ́теръ: а҆́зъ не дсцѣ̀ покланѧ́хсѧ, но бг҃ꙋ моемꙋ̀ всѣ́хъ созда́телю, моли́хъ же и҆з̾ѡбраже́ннаго на дсцѣ̀ ст҃а́го великомч҃нка геѡ́ргїа, да хода́тай бꙋ́детъ ѡ҆ мнѣ̀ къ бг҃ꙋ. Глаго́ла ва́рваринъ: и҆ кто̀ є҆́сть геѡ́ргїй, а҆́ще не бг҃ъ ѻ҆́нъ ва́шъ є҆́сть. ѿвѣща̀ пресвѵ́теръ: ст҃ы́й геѡ́ргїй нѣ́сть бг҃ъ, но слꙋга̀ бг҃а и гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са̀ хрⷭ҇та̀, чл҃вѣ́къ бы́сть подобостра́стный на́мъ, и҆́же мнѡ́гїѧ претерпѣ̀ мꙋ́ки ѿ пога́нъ нꙋ́дившихъ є҆го̀, да ѿве́ржетсѧ хрⷭ҇та̀, но ѻ҆́нъ мꙋ́жественнѡ всѧ̑ претерпѣ́въ, и҆ до́брѣ и҆сповѣ́данїе и҆́мене хрⷭ҇то́ва соверши́въ, прїѧ̀ ѿ бг҃а бл҃года́ть содѣ́ловати зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀: мы́ же лю́бѧще є҆го̀, почита́емъ тогѡ̀ і҆́кѡ́нꙋ, и а҆́ки на самаго̀ ѻ҆́наго взира́юще, покланѧ́емсѧ, ѡ҆б̾е́млемъ, и҆ лобыза́емъ, си́це ꙗ҆́коже и҆ ты̀ по сме́рти роди́телей твои́хъ и҆ любе́зныхъ бра́тїй твори́ши, ѻ҆дѣѧ̑нїѧ и҆́хъ пред̾ тобо́ю полага́еши, слези́ши, лобза́вши, а҆́ки тѣ́хъ самы́хъ ѻ҆чеса́мъ свои́мъ представлѧ́ѧ. Та́кѡ ѹ҆́бо мы̀ ст҃ы́хъ і҆́кѡ́ны почита́емъ, не ꙗ҆́кѡ богѡ́въ, не бꙋ́ди то̀, но ꙗ҆́кѡ и҆з̾ѡбражє́нїѧ слꙋ́гъ бж҃їихъ и҆̀же і҆́кѡ́нами свои́ми чꙋдодѣ́йствꙋютъ, ꙗ҆́коже и҆ тебѣ̀ слꙋчи́сѧ дерзнꙋ́вшемꙋ стрѣли́ти на і҆́кѡ́нꙋ ст҃а́гѡ мч҃нка, ѹ҆вѣ́дати си́лꙋ є҆гѡ̀ въ наказа́нїе и҆ны́мъ. сїѧ слы́шавъ сарацы́нинъ, речѐ: и҆ что̀ сотворю̀, ви́диши рꙋ́кꙋ мою̀ ѡ҆те́кшꙋ, и҆ нестерпи́мꙋю страждꙋ̀ мꙋ́кꙋ, и҆ къ сме́рти приближа́юсѧ; глаго́ла є҆мꙋ̀ пресвѵ́теръ: а҆́ще хо́щеши жи́въ и҆ цѣ́лъ бы́ти, повелѝ принестѝ къ себѣ̀ ѻ҆́бразъ ст҃а́гѡ великомч҃нка геѡ́ргїа, и҆ поста́ви того̀ над̾ ѻ҆дро́мъ твои́мъ, и҆ лампа́дꙋ є҆ле́а и҆спо́лненꙋ пред̾ ни́мъ бы́ти ѹ҆стро́ивъ, возжжѝ тꙋ́ю на всю̀ но́щь, во ѹ҆́трїе же взе́мши є҆ле́й ѿ лампа́ды, пома́жи болнꙋ́ю твою̀ рꙋ́кꙋ, и҆ вѣ́рꙋй, ꙗ҆́кѡ и҆сцѣлѣ́еши, и҆ бꙋ́детъ тѝ та́кѡ. Сарацы́нинъ же а҆́бїе молѝ пресвѵ́тера, да принесе́тъ і҆́кѡ́нꙋ геѡ́ргїевꙋ, ю҆́же ра́достнѡ прїе́мши, сотворѝ всѧ̀ та́кѡ, ꙗ҆́коже ѿ пресвѵ́тера наꙋче́нъ бы́сть. И҆ є҆гда̀ во ѹ҆́трїе пома́за рꙋ́кꙋ свою̀ є҆ле́емъ ѿ лампа́ды, а҆́бїе преста̀ болѣ́знь, и҆ и҆сцѣлѣ̀ рꙋка̀ є҆гѡ̀. Таковы́мъ чꙋ́домъ ѹ҆дивле́нъ и҆ ѹ҆веселе́нъ ва́рваринъ то́й, вопросѝ пресвѵ́тера, а҆́ще и҆́мать что̀ въ кни́гахъ свои́хъ пи́сано ѡ҆ ст҃о́мъ геѡ́ргїи. Пресвѵ́теръ же прине́съ житїѐ и҆ страда́нїе ст҃а́гѡ чтѧ́ше є҆мꙋ̀: ѻ҆́нъ же со внима́нїемъ послꙋ́шаѧ, держа́ше въ рꙋка́хъ і҆́кѡ́нꙋ мч҃нковꙋ, и҆ вѣща́ше къ ст҃о́мꙋ на і҆́кѡ́нѣ и҆з̾ѡбраже́нномꙋ, а҆́ки къ живо́мꙋ со слеза́ми, глаго́лющи: ѽ ст҃ы́й геѡ́ргїе, ты̀ ю҆́нъ, но смы́сленъ бы́лъ є҆сѝ, а҆́зъ же ста́ръ, но безꙋ́менъ. Ты̀ мла́дъ, бг҃ꙋ прїѧ́тенъ, а҆́зъ же состарѣ́хсѧ, и҆ лише́нъ бг҃а. моли́ же ѡ҆ мнѣ̀ бг҃а твоего̀, да и҆ а҆́зъ бꙋ́дꙋ ра́бъ є҆гѡ̀. Та́же припа́даѧ къ колѣ́нѡмъ пресвѵ́теровымъ, просѧ́ше того̀, да кр҃ще́нїѧ ст҃а́гѡ сподо́битъ є҆го̀. Пресвѵ́теръ же не хотѧ́ше: боѧ́шесѧ бо сарацы́нѡвъ, но ви́дѣвъ є҆гѡ̀ вѣ́рꙋ и҆ прилѣ́жное моле́нїе, крⷭ҇тѝ въ та́йнѣ но́щїю стра́ха ра́ди сарацы́нскагѡ. Бы́вшꙋ же ѹ҆́трꙋ, новокр҃ще́ный ѻ҆́ный сарацы́нинъ и҆зы́де и҆з̾ до́мꙋ, и҆ ста́въ посредѣ̀ гра́да въ позо́ръ всѣ́мъ, со мно́гимъ дерзнове́нїемъ нача̀ велегла́снѡ проповѣ́дати хрⷭ҇та̀ и҆́стиннаго бг҃а, сарацы́нскꙋю же вѣ́рꙋ проклина́ти: и҆ а҆́бїе стече́сѧ къ немꙋ̀ мно́жество сарацы́нское, и҆ и҆спо́лнившесѧ гнѣ́ва и҆ ꙗ҆́рости, ѹ҆стреми́шасѧ на него̀ а҆́ки ди́вїи ѕвѣ́ри, и҆ меча́ми на ѹ҆́ды ссѣко́ша: и҆ та́кѡ въ ма́ломъ вре́мени до́брый и҆сповѣ́данїѧ совершѝ по́двигъ, и҆ прїѧ̀ вѣне́цъ мꙋ́ченическїй, поспѣшествꙋ́ющымъ є҆мꙋ̀ моли́твамъ ст҃а́гѡ геѡ́ргїа великомч҃нка.

Во ѻ҆́стровѣ мїлїті́нстѣмъ бѣ̀ цр҃ковь ст҃а́гѡ великомч҃нка геѡ́ргїа сла́внаѧ и҆ превели́каѧ. ѻ҆бы́чай же и҆мѣ́ѧхꙋ жи́тели ѻ҆́строва тогѡ̀ по всѧ̀ го́ды въ де́нь па́мѧти ст҃а́гѡ собира́тисѧ въ цр҃ковь ѻ҆́нꙋю, и҆ торжествова́ти пра́здникъ мꙋ́чениковъ. Ѡ҆ чесо́мъ ѹ҆вѣ́давше кри́тстїи а҆га́рѧне, въ нѣ́кое лѣ́то нападо́ша въ ве́черъ на то̀ мѣ́сто: и҆ є҆ли́цы внѣ̀ цр҃кве бѧ́хꙋ лю́дїе, ті́и є҆́мшесѧ бѣ́гꙋ, ѹ҆гонзнꙋ́ша рꙋ́къ а҆га́рѧнскихъ, а҆ є҆ли́цы ѡ҆брѣто́шасѧ въ цр҃кви, тѣ́хъ а҆га́рѧне и҆з̾има́ша, и҆ свѧза́вше, въ плѣ́нъ ѿведо́ша. Плѣне́нъ же та́мѡ тогда̀ бы́сть ю҆́ноша нѣ́кїй, и҆ въ кри́тъ ѿведе́нъ, и҆ кнѧ́зю а҆га́рѧнскомꙋ дарова́нъ. Прише́дшꙋ же го́дꙋ, и҆ пра́здникꙋ ст҃а́гѡ наста́вшꙋ, роди́тели ю҆́ноши ѻ҆́нагѡ, а҆́ще и҆ лиши́шасѧ сы́на своегѡ̀, ѻ҆ба́че ѻ҆бы́чаѧ не и҆змѣни́ша, є҆́же по всѧ̀ го́ды на пра́здникъ въ цр҃ковь мꙋ́чениковꙋ приходи́ти, и҆ въ домꙋ̀ свое́мъ ѻ҆бѣ́дъ и҆з̾оби́ленъ въ че́сть и҆ па́мѧть геѡ́ргїа ст҃а́гѡ твори́ти. и҆ є҆гда̀ зва́нныѧ на ѻ҆бѣ́дъ посажда́ти нача́ша, ма́терь плѣне́ннагѡ ю҆́ноши па́ки къ цр҃кви [не дале́че бы́вшей] ѡ҆брати́сѧ, и҆ пове́рже себѐ на зе́млю, пла́чꙋщи, и҆ молѧ́щи ст҃а́го, да и҆зба́витъ сы́на є҆ѧ̀ ѿ плѣне́нїѧ, ꙗ҆́коже вѣ́сть по́мощїю свое́ю, и҆ ѹ҆слы́шана бы́сть ѿ ско́рагѡ помо́щника. Є҆гда́ бо по соверше́нїи моли́твы своеѧ̀ та̀ жена̀ возврати́сѧ къ зва́ннымъ на ѻ҆бѣ́дъ, а҆ мꙋ́жъ є҆ѧ̀ пе́рвѣе призва̀ и҆ застꙋпле́нїе возвели́чивъ, и҆ чествова́ти зва́нныхъ начина́ше, и҆ вїноче́рпчїи предстоѧ́хꙋ гото́вы: въ то́й ча́съ и҆ сы́нъ и҆́хъ восхище́нъ бы́въ ст҃ы́мъ геѡ́ргїемъ ѿ плѣне́нїѧ, предста̀ и҆̀мъ, держа́й въ рꙋцѣ̀ стклѧ́ницꙋ съ вїно́мъ, и҆ ма́тери подаѧ́й ѻ҆́нꙋю: тогѡ́ бо часа̀ въ кри́тѣ предстоѧ̀ ѡ҆бѣ́дающемꙋ кнѧ́зю а҆га́рѧнскомꙋ, влїѧ̀ вїно̀ въ стклѧ́ницꙋ, и҆ гото́вѧше пода́ти господи́нꙋ своемꙋ̀, и҆ а҆́бїе ꙗ҆́коже и҆ногда̀ а҆ввакꙋ́мъ восхище́нъ бы́сть, и҆ ста̀ въ мїлїті́нѣ съ стклѧ́ницею и҆ вїно́мъ въ не́й. ви́дѣвше же є҆го̀ всѝ на трапе́зѣ сѣдѧ́щїи, и҆ ѡ҆бѣ́дающїи, ѹ҆жасо́шасѧ, и҆ вопроси́ша, гдѣ̀ бѧ́ше, и҆ ѿкꙋ́дꙋ прїи́де, и҆ ка́кѡ ѡ҆брѣ́тесѧ посредѣ̀ и҆́хъ: ѻ҆́нъ же ѿвѣща̀: сїю̀ стклѧ́ницꙋ налїѧ́хъ вїно́мъ, є҆́же пода́ти кнѧ́зю, и҆ восхище́нъ бы́хъ нѣ́кїимъ мꙋ́жемъ пресвѣ́тлымъ, на конѣ̀ ýздѧщимъ, и҆́же посадѝ мѧ̀ къ себѣ̀ на конѧ̀, є҆ди́ною ѹ҆́бѡ рꙋко́ю держа́хъ стклѧ́ницꙋ, а҆ дрꙋго́ю держа́хсѧ за по́ѧсъ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆брѣто́хсѧ здѣ̀, ꙗ҆́коже ви́дите. Сїѧ̑ слы́шавше всѝ ѹ҆жасо́шасѧ, дивѧ́щесѧ ѡ҆ пресла́вномъ чꙋдесѝ то́мъ, и҆ воста́вше, бл҃годаре́нїе бг҃ꙋ и҆ ѹ҆го́дникꙋ є҆гѡ̀ ст҃о́мꙋ великомч҃нкꙋ геѡ́ргїю возда́ша.

[…] […] […]
Вѷзанті́йскаѧ і҆кѡ́на ст҃а́гѡ геѡ́ргїа, а҆ѳі́на.
Тропа́рь, гла́съ д҃:

Ꙗ҆́кѡ плѣ́нныхъ свободи́тель и҆ ни́щихъ защи́титель, немощствꙋ́ющихъ вра́чь, царе́й побо́рниче, побѣдоно́сче, великомч҃ниче геѡ́ргїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Конда́къ, гла́съ д҃:

Воздѣ́ланъ ѿ бг҃а, показа́лсѧ є҆сѝ благоче́стїѧ дѣ́латель честнѣ́йшїй, добродѣ́телей рꙋкоѧ̑ти собра́въ себѣ̀: сѣ́ѧвъ бо въ слеза́хъ, весе́лїемъ жне́ши, страда́льчествовавъ же кро́вїю, хрⷭ҇та̀ прїѧ́лъ є҆сѝ: и҆ моли́твами, свѧ́те, твои́ми, всѣ̑мъ подае́ши прегрѣше́нїй проще́нїе.


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.