Житїѧ̑ ст҃ы́хъ ѿ ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ/А҆прі́ллїй/а҃

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Житїѧ̑ ст҃ы́хъ, творе́нїе ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ (въ лѣта̀ по ржⷭ҇твѣ̀ хрⷭ҇то́вѣ ҂ахч҃є по ҂аѱ҃єby Dimitry of Rostov
Мцⷭ҇а а҆прі́ллїа въ а҃ де́нь
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.


Мцⷭ҇а а҆прі́ллїа въ а҃ де́нь,
житїѐ прпⷣбныѧ мт҃ре на́шеѧ
марі́и є҆гѵ́петскїѧ.
[edit]

Та́йнꙋ царе́вꙋ добро̀ храни́ти, дѣла́ же бж҃їѧ ѿкрыва́ти и҆ проповѣ́дати сла́вно тѡвіᲄ в҃і,
сⷯ з҃.
: та́кѡ речѐ рафаи́лъ а҆́гг҃лъ къ тѡві́тꙋ по пресла́вномъ прозрѣ́нїи ѡ҆слѣпле́нныхъ є҆гѡ̀ ѻ҆че́съ. И҆́бо црⷭ҇кїѧ не храни́ти та́йны, боѧ́зненно є҆́сть и҆ па́гꙋбно: а҆ є҆́же молча́ти дѣла̀ бж҃їѧ пресла́внаѧ, ве́лїѧ є҆́сть дꙋшѝ тщета̀. Тѣ́мже и҆ а҆́зъ [гл҃етъ сѡфро́нїй ст҃ы́й] стра́хомъ ѡ҆держи́мь, бжⷭ҇твєннаѧ въ молча́нїи сокры́ти, воспомина́ѧ прети́мꙋю въ є҆ѵⷢ҇лїи бѣдꙋ̀ лѣни́вомꙋ рабꙋ̀, и҆́же прїе́мь ѿ гдⷭ҇а тала́нтъ въ зе́млю закопа̀, и҆ да́нный дѣ́ланїѧ ра́ди сокры̀ не дѣ́лаѧ маⷴ҇ к҃є,
сⷯ и҃і,
и҆ к҃є.
, по́вѣсть ст҃ꙋ́ю до менѐ доше́дшꙋю ника́коже ѹ҆молчꙋ̀. Но никто́же бꙋ́ди невѣ́рꙋющъ пи́шꙋщемꙋ, ꙗ҆̀же слы́шахъ, нижѐ да мни́тъ кто̀ дерза́юща мѧ̀ неи́стиннаѧ писа́ти, сꙋмнѧ́щсѧ ѡ҆ ве́щи се́й вели́кой: не бꙋ́ди мнѣ̀ лга́ти на ст҃ы́ѧ. А҆́ще же бꙋ́дꙋтъ нѣ́цыи, и҆̀же полꙋчи́вше сїѐ писа́нїе, и҆ пресла́вномꙋ семꙋ̀ дѣ́лꙋ дивѧ́щесѧ неꙋдо́бь восхотѧ́тъ вѣ́ровати, и҆ ѻ҆́нымъ млⷭ҇тивъ да бꙋ́детъ гдⷭ҇ь: поне́же ті́и не́мощь чл҃вѣ́ческагѡ помышлѧ́юще є҆стества̀, неꙋдѡ́бна бы́ти непщꙋ́ютъ, ꙗ҆̀же ѡ҆ чл҃вѣ́цѣхъ пресла̑внаѧ гл҃ютсѧ. Но ѹ҆жѐ подоба́етъ нача́ти по́вѣсть ѡ҆ ве́щи се́й преди́вной, бы́вшей въ ро́дѣ на́шемъ.

Бы́сть нѣ́кїй ста́рецъ во є҆ди́номъ ѿ палесті́нскихъ монастыре́й, житїѧ̀ бл҃гонра́вїемъ и҆ сло́ва бл҃горазꙋ́мїемъ ѹ҆кра́шенъ, ѿ са́мыхъ пеле́нъ во и҆́ноческихъ по́двизѣхъ до́брѣ наста́вленъ. Зѡсі́ма же бѣ̀ и҆́мѧ ста́рцꙋ томꙋ̀, (и҆ да не мни́тъ кто̀, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́ный здѣ̀ бѣ̀ зѡсі́ма є҆реті́къ, а҆́ще и҆ ѻ҆бои́мъ и҆́мѧ є҆ди́но є҆́сть: ѻ҆́ный бо ѕлосла́венъ бѣ̀ и҆ чꙋ́ждь цр҃кве, се́й же правосла́венъ и҆ пра́веденъ) и҆̀же всѧ̑ по́двиги по́стническагѡ житїѧ̀ про́йде, и҆ всѧ́кое пра́вило пре́данное ѿ соверше́нныхъ и҆́нокѡвъ сохранѝ: всѧ̑ же та̑ творѧ̀ никогда́же поꙋче́нїѧ бжⷭ҇твенныхъ слове́съ пренебрежѐ, но и҆ возлега́ѧ, и҆ востаѧ̀, и҆ въ рꙋка́хъ и҆мѣ́ѧ дѣ́ланїе, и҆ пи́щи вкꙋша́ѧ, (а҆́ще досто́итъ и҆ пи́щею нарещѝ, є҆ѧ́же ѻ҆́нъ ма́ло нѣ́что вкꙋша́ше) є҆ди́но дѣ́ло и҆мѣ̀ немо́лчное, и҆ никогда́же престаю́щее, є҆́же пѣ́ти бг҃ꙋ всегда̀, и҆ поꙋче́нїе твори́ти бж҃е́ственныхъ слове́съ. Ѿ са́магѡ же младе́нчества вда́нъ бы́вши въ мнⷭ҇ты́рь, до пѧти́десѧти тре́хъ лѣ́тъ въ не́мъ до́брѣ по́стническими трꙋда́ми подвиза́сѧ. Посе́мъ же смꙋще́нъ бы́сть ѿ нѣ́кїихъ помышле́нїй, а҆́ки бы ѻ҆́нъ ѹ҆́же во все́мъ бы́лъ соверше́нъ, ѿ и҆ны́хъ наставле́нїѧ ника́коже тре́бꙋѧй, глаго́лѧ мы́слїю въ себѣ̀: є҆́сть ли на землѝ мона́хъ по́льзовати мѧ̀ могі́й, и҆́же пока́жетъ мѝ ѻ҆́бразъ по́стничества, є҆гѡ́же а҆́зъ не содѣ́ѧхъ; ѡ҆брѧ́щетсѧ ли въ пꙋсты́ни человѣ́къ, превосходѧ́щъ дѣла̀ моѧ̀; Си́це же помышлѧ́ющꙋ ста́рцꙋ, ꙗ҆ви́сѧ а҆́гг҃лъ, и҆ речѐ: ѽ зѡсі́мо! до́брѣ, ꙗ҆́коже бѣ̀ мо́щно человѣ́кꙋ, подвиза́лсѧ є҆сѝ, до́брѣ по́стническое тече́нїе проше́лъ є҆сѝ, ѻ҆ба́че никто́же є҆́сть въ человѣ́цѣхъ, и҆́же бы себѐ соверше́нна бы́ти показа́лъ. бо́лїй є҆́сть по́двигъ предлежа́щїй ѿ мимоше́дшагѡ ѹ҆жѐ, є҆гѡ́же ты̀ не вѣ́си: да позна́еши ѹ҆́бѡ, коли́кѡ є҆́сть ко спасе́нїю и҆ны́хъ пꙋте́й, и҆зы́ди ѿ землѝ твоеѧ̀. ꙗ҆́коже а҆враа́мъ ѻ҆́ный въ патрїа́рсѣхъ наро́читый быᲄ в҃і,
сⷯ а҃.
, и҆ и҆дѝ въ мнⷭ҇ты́рь сꙋ́щїй при і҆ѻрда́нѣ рѣцѣ̀. А҆́бїе ѹ҆́бѡ ста́рецъ послѣ́дꙋѧ глаго́лющемꙋ, и҆зы́де и҆з̾ монастырѧ̀, въ не́мже ѿ младе́нчества и҆́ночествова, и҆ дости́гъ і҆ѻрда́на, наста́вленъ бы́сть ѿ зовꙋ́щагѡ во ѻ҆́ный мнⷭ҇ты́рь, въ не́мже бг҃ъ бы́ти є҆мꙋ̀ повелѣ̀: толкнꙋ́въ же рꙋко́ю въ двє́ри мнⷭ҇ты́рскїѧ, ѡ҆брѣ́те мона́ха двє́ри хранѧ́щаго, и҆ томꙋ̀ пе́рвѣе ѡ҆ себѣ̀ речѐ: ѻ҆́нъ же возвѣстѝ и҆гꙋ́менꙋ, и҆́же є҆го̀ прїе́мь, и҆ ѻ҆́бразомъ мона́ха ѹ҆зрѣ́въ, сотво́ршаго и҆́ноческое ѻ҆бы́чное поклоне́нїе и҆ мл҃твꙋ, вопросѝ є҆го̀: ѿкꙋ́дꙋ є҆сѝ, бра́те; и҆ чесѡ̀ ра́ди къ ни́щымъ на́мъ ста́рцємъ прише́лъ є҆сѝ; Зѡсі́ма же ѿвѣща̀: є҆́же ѿкꙋ́дꙋ прїидо́хъ, нѣ́сть. сїѐ нꙋ́жно рещѝ, по́льзы же ра́ди, ѽ ѻ҆́ч҃е, прїидо́хъ: слы́шахъ бо ѡ҆ ва́съ вели̑каѧ и҆ достохва̑льнаѧ, могꙋ̑щаѧ дꙋ́шꙋ присво́ити бг҃ꙋ. Рече́ же є҆мꙋ̀ и҆гꙋ́менъ: Бг҃ъ є҆ди́нъ, бра́те, и҆сцѣлѧ́ѧй дꙋшѝ не́мощь, то́й тебѐ и҆ на́съ да наꙋчи́тъ свои́мъ бж҃е́ствєннымъ хотѣ́нїѧмъ, и҆ наста́витъ всѧ̑ твори́ти полє́знаѧ: человѣ́къ бо человѣ́ка по́льзовати не мо́жетъ, а҆́ще не кі́йждо внима́етъ себѣ̀ всегда̀, и҆ бо́дрствꙋѧ дꙋ́хомъ дѣ́лаетъ поле́зное, бг҃а и҆мы́й съ ни́мъ кꙋ́пнѡ дѣ́лающа. Но поне́же любо́вь хрⷭ҇то́ва, є҆́же ви́дѣти на́съ ѹ҆бо́гихъ ста́рцєвъ, тебѐ подви́же, пребыва́й съ на́ми, а҆́ще сегѡ̀ ра́ди прише́лъ є҆сѝ: и҆ всѣ́хъ на́съ напита́етъ блгⷣтїю ст҃а́гѡ дх҃а па́стырь до́брый, да́вый дꙋ́шꙋ свою̀ и҆збавле́нїе за на́съ. Сїѧ̑ ре́кшꙋ и҆гꙋ́менꙋ къ зѡсі́мѣ, поклони́сѧ ѻ҆́нъ, и҆ и҆спроси́въ мл҃твꙋ и҆ бл҃гослове́нїе, и҆ ре́къ а҆ми́нь, пребы́сть въ мнⷭ҇тырѣ̀ то́мъ. Ви́дѣ же та́мѡ ста́рцєвъ, дѣѧ́нїемъ до́брыхъ дѣ́лъ и҆ бг҃омы́слїемъ сїѧ́ющихъ, дꙋ́хомъ горѧ́щихъ, гдⷭ҇еви рабо́тающихъ. пѣ́нїе бо и҆́хъ бѣ̀ непреста́нное, стоѧ́нїе всено́щное, въ рꙋка́хъ при́снѡ дѣ́ланїе, и҆ ѱалмы̀ во ѹ҆стѣ́хъ и҆́хъ: словесе́ же пра́здна не бѣ̀ въ ни́хъ, промы́шлєнїѧ ѡ҆ стѧжа́нїи прибы́ткѡвъ вре́менныхъ и҆ печа̑ли житє́йскїѧ нижѐ и҆менова́нїемъ въ ни́хъ познава́ема бѧ́хꙋ, но є҆ди́но бѣ̀ то́чїю и҆ пе́рвое и҆ послѣ́дствꙋющее съ поспѣше́нїемъ ѡ҆ всѣ́хъ тща́нїе, є҆́же и҆мѣ́ти себѐ ме́ртвыхъ тѣ́ломъ. Пи́щꙋ же и҆мѣ́ѧхꙋ неѡскꙋдѣва́ющꙋю словеса̀ бж҃їѧ: пита́хꙋ же и҆ тѣ́ло хлѣ́бомъ и҆ водо́ю, ꙗ҆́коже коемꙋ́ждо бѣ̀ къ бж҃їей любвѝ разжже́нїе. Сїѧ̑ ви́дѣвъ зѡсі́ма, по́льзовашесѧ ѕѣлѡ̀, простира́ѧсѧ на предлежа́щїй по́двигъ. Днє́мъ же мнѡ́гимъ мимоше́дшымъ, прибли́жисѧ вре́мѧ ст҃а́гѡ вели́кагѡ поста̀, врата́ же мнⷭ҇ты́рскаѧ затворе́на бѧ́хꙋ всегда̀, и҆ никогда́же ѿверза́хꙋсѧ, ра́звѣ то́чїю є҆гда̀ кто̀ ѿ ни́хъ и҆зше́лъ бы посыла́емый ѻ҆́бщїѧ ра́ди потре́бы: пꙋ́сто бо бѣ̀ мѣ́сто, и҆ не то́чїю и҆ны̑мъ невходи́мо, но и҆ незна́емо мїрѧ́нами. Бѣ́ же тако́въ въ мнⷭ҇тырѣ̀ то́мъ чи́нъ, є҆гѡ́же ра́ди бг҃ъ и҆ зѡсі́мꙋ та́мѡ приведѐ: въ пе́рвꙋю недѣ́лю поста̀ творѧ́ше пресвѵ́теръ ст҃ꙋ́ю лїтꙋргі́ю, и҆ всѝ прича́стницы быва́хꙋ пречи́стагѡ тѣ́ла и҆ кро́ве хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, и҆ ма́лѡ ѿ бра́шна по́стническагѡ вкꙋша́хꙋ: пото́мъ собира́хꙋсѧ въ цр҃ковь, и҆ сотвори́вше мл҃твꙋ прилѣ́жнꙋ, и҆ колѣнопреклонє́нїѧ довѡ́льнаѧ, лобза́хꙋ дрꙋгъдрꙋ́га ста́рцы, и҆ кі́йждо и҆гꙋ́мена, съ поклоне́нїемъ просѧ̀ ѡ҆ благослове́нїи и҆ моле́нїи на предлежа́щїй по́двигъ поспѣшествꙋ́ющемъ и҆ спꙋтьше́ствꙋющемъ. си́мъ же бы́вшымъ врата̀ монасты́рскаѧ ѿверза́хꙋ, и҆ пою́ще согла́снѡ: Гдⷭ҇ь просвѣще́нїе моѐ и҆ сп҃си́тель мо́й, когѡ̀ ѹ҆бою́сѧ; Гдⷭ҇ь защи́титель живота̀ моегѡ̀, ѿ когѡ̀ ѹ҆страшꙋ́сѧ;{{Marginalia|ѱаⷧ҇ кѕ҃,
сⷯ а҃. и҆ про́чее ѱалма̀ тогѡ̀ докончава́юще, и҆схожда́хꙋ всѝ въ пꙋсты́ню, є҆ди́наго и҆лѝ два̀ бра́та храни́телѧ монастырю̀ ѡ҆ста́вльше, не да хранѧ́тъ внꙋ́трь сꙋ́щаѧ и҆мѣ̑нїѧ, не бѣ́ бо въ не́мъ что̀ татьмѝ крадо́мое: но да це́рковь без̾ слꙋже́нїѧ бж҃е́ственнагѡ не ѡ҆ста́нетсѧ, и҆ прехожда́хꙋ рѣкꙋ̀ і҆ѻрда́нъ. Кі́йждо же ноша́ше себѣ̀ пи́щꙋ, ꙗ҆́коже можа́ше и҆ хотѧ́ше, проти́вꙋ потре́бы тѣле́сныѧ ѹ҆мѣ́реннꙋ, ѻ҆́въ ма́лѡ хлѣ́ба, ѻ҆́въ же смѡ́квы, и҆́нъ фі́нїки, дрꙋгі́й же со́чиво моче́ное водо́ю, а҆ и҆́нъ ничто́же. то́чїю тѣ́ло своѐ, и҆ рꙋ́бы, и҆́миже ѡ҆дѣ́ѧнъ бѧ́ше: пита́шесѧ же, є҆гда̀ є҆стество̀ тѣ́ла принꙋжда́ше, ѕе́лїѧми растꙋ́щими въ пꙋсты́ни. Та́кѡ і҆ѻрда́нъ преше́дше, разлꙋча́хꙋсѧ дале́че ѡ҆ себѐ, и҆ не вѣ́дѧше кі́йждо дрꙋгъдрꙋ́га, ка́кѡ пости́тсѧ, и҆лѝ ка́кѡ подвиза́етсѧ: а҆́ще ли же слꙋча́шесѧ ѹ҆зрѣ́ти дрꙋгъдрꙋ́га своего̀ къ немꙋ̀ и҆дꙋ́ща, а҆́бїе ѹ҆клонѧ́шесѧ на и҆́нꙋ странꙋ̀, и҆ є҆ди́нъ живѧ́ше бг҃ꙋ поѧ̀ всегда̀, и҆ ѕѣлѡ̀ ма́лѡ во вре́мѧ ѹ҆рече́нное вкꙋша́ѧ пи́щи. Си́це ѹ҆́бѡ ве́сь по́стъ скончава́юще, возвраща́хꙋсѧ въ мнⷭ҇ты́рь, въ недѣ́лю, ꙗ҆́же є҆́сть пре́жде воскрⷭ҇нїѧ хрⷭ҇то́ва, є҆гѡ́же предпра́зднство тогда̀ съ цвѣтоно́сїемъ цр҃ковь пра́здновати прїѧ́ла є҆́сть: возвраща́хꙋсѧ же кі́йждо и҆мѣ́ѧ трꙋда̀ своегѡ̀ свидѣ́телѧ со́вѣсть свою̀, свѣ́дꙋщꙋю что̀ содѣ́ла, и҆ никто́же ѿню́дъ вопроша́ше дрꙋга́го, ка́кѡ и҆ ко́имъ ѻ҆́бразомъ трꙋда̀ по́двигъ совершѝ: тако́въ бо бѣ̀ ѹ҆ста́въ мнⷭ҇тырѧ̀ тогѡ̀. Тогда̀ ѹ҆́бѡ и҆ зѡсі́ма по ѻ҆бы́чаю мнⷭ҇ты́рскомꙋ пре́йде і҆ѻрда́нъ, ма́лѡ нѣ́что ѿ пи́щи носѧ̀ тре́бованїѧ ра́ди тѣле́снагѡ, и҆ ѻ҆де́ждꙋ, є҆́юже ѡ҆дѣ́ѧнъ бѧ́ше: пра́вило же своѐ моли́твенное соверша́ше сквозѣ̀ пꙋсты́ню ходѧ̀, и҆ во вре́мѧ пи́щи, по нꙋ́ждѣ є҆сте́ственной ѻ҆па́снѡ творѧ́ше: сна́ же ма́лѡ и҆мѣ́ѧше, въ нощѝ на землѝ воскло́ньсѧ и҆ сѣ́дши, нѣ́коликѡ почива́ѧ, и҆дѣ́же нощно́е вре́мѧ є҆го̀ пости́же: ѕѣлѡ́ же ра́нѡ па́ки востаѧ̀, своѐ тече́нїе творѧ́ше. вожделѣ́ же вни́ти во внꙋ́треннюю пꙋсты́ню, надѣ́ѧсѧ ѡ҆брѣстѝ нѣ́коего ѿ ѻ҆тє́цъ та́мѡ подвиза́ющагосѧ, и҆́же бы мо́глъ по́льзовати є҆го̀, и҆ приложи́сѧ є҆мꙋ̀ жела́нїе къ жела́нїю: ше́дъ же два́десѧть дне́й, ста̀ ма́лѡ ѿ пꙋтѝ, и҆ ѡ҆брати́всѧ на восто́къ, поѧ́ше ча́съ шесты́й, творѧ̀ ѻ҆бы́чныѧ моли̑твы: престаѧ́ше бо ма́лѡ ѿ пꙋтеше́ствїѧ во вре́мѧ пра́вила своегѡ̀, коегѡ́ждо часа̀ поѧ̀ и҆ кла́нѧѧсѧ. Є҆гда́ же стоѧ́ше поѧ̀, ѹ҆зрѣ̀ ѿ десны́ѧ страны̀ стѣ́нь а҆́ки человѣ́ческагѡ тѣлесѐ, и҆спе́рва ѹ҆́бѡ ѹ҆жасе́сѧ, мнѧ̀ зрѣ́ти привидѣ́нїе бѣсо́вское, и҆ тре́петенъ бы́въ, зна́менасѧ зна́менїемъ крⷭ҇тнымъ, и҆ стра́хъ ѿложивъ, ѹ҆́же скончава́ѧ свою̀ моли́твꙋ, ѡ҆брати́сѧ ѻ҆чеса́ми къ полꙋ́дню, и҆ ви́дѣ нѣ́коего и҆дꙋ́ща на́га тѣ́ломъ, и҆ че́рна ѿ со́лнечнагѡ ѡ҆пале́нїѧ, власы̀ и҆мꙋ́ща на главѣ̀ бѣ́лы а҆́ки волнꙋ̀, и҆ кра́тки ꙗ҆́кѡ то́чїю до вы́и досѧза́ющыѧ. Сїѐ зѡсі́ма ви́дѣвъ, нача̀ тещѝ на странꙋ̀ ѻ҆́нꙋю, на не́йже то̀ ви́дѧше, ра́дꙋѧсѧ ра́достїю вели́кою: не ви́дѣ бо въ ты́ѧ днѝ человѣ́ческагѡ видѣ́нїѧ, нижѐ и҆на́гѡ ко́егѡ живо́тнагѡ. Є҆гда́ же то̀ видѣ́нїе зѡсі́мꙋ и҆здале́ча грѧдꙋ́щаго ѹ҆зрѣ̀, нача̀ тещѝ и҆ бѣжа́ти въ глꙋбоча́йшꙋю пꙋсты́ню: зѡсі́ма же ꙗ҆́кѡ забы̀ свою̀ ста́рость и҆ трꙋ́дъ пꙋ́тный, бы́стрѡ теча́ше, хотѧ̀ пости́гнꙋти бѣжа́щее, се́й ѹ҆́бѡ гонѧ́ше, а҆ ѻ҆́ное бѣжа́ше, бы́сть же тече́нїе зѡсі́мино скорѣ́йшее па́че тогѡ̀ бѣжа́щагѡ. Є҆гда́ же прибли́жисѧ, ꙗ҆́кѡ мощѝ ѹ҆жѐ и҆ гла́съ слы́шати, нача̀ вопи́ти зѡсі́ма со слеза́ми, глаго́лѧ: почто̀ ѿ менѐ бѣжи́ши ста́рца грѣ́шнагѡ, ра́бе и҆́стиннагѡ бг҃а, є҆гѡ́же ра́ди въ пꙋсты́ни се́й живе́ши; пождѝ менѐ недосто́йнагѡ и҆ немощна́гѡ, пождѝ наде́жды ра́ди воздаѧ́нїѧ за твоѧ̀ трꙋды̀: ста́ни, и҆ пода́ждь мѝ ста́рцꙋ моли́твꙋ твою̀ и҆ бл҃гослове́нїе ра́ди бг҃а невозгнꙋша́вшагѡсѧ никогѡ́же. Сїѧ̑ зѡсі́мѣ со слеза́ми глаго́лющꙋ, бы́ша бли́зъ себѐ, текꙋ́ще къ мѣ́стꙋ нѣ́коемꙋ, и҆дѣ́же а҆́кибы пото́къ сꙋ́хъ воѡбража́шесѧ. Є҆гда́ же прибѣго́ша на то̀ мѣ́сто, бѣжа́щее сни́де на дрꙋгꙋ́ю странꙋ̀: зѡсі́ма же ѹ҆трꙋ́ждсѧ, и҆ ктомꙋ̀ тещѝ не могі́й, ста̀ на се́й странѣ̀ пото́чнагѡ воѡбраже́нїѧ, и҆ приложѝ къ слеза́мъ сле́зы, и҆ къ во́плю во́пль, ꙗ҆́кѡ па́че ближа́йшихъ рыда́нїй слы́шатисѧ и҆̀мъ. Тогда̀ ѻ҆́ное бѣжа́щее тѣ́ло гла́съ тако́въ и҆спꙋстѝ: а҆́вво зѡсі́мо, прости́ мѧ гдⷭ҇а ра́ди, ꙗ҆́кѡ не могꙋ̀ ѡ҆брати́вшисѧ ꙗ҆ви́тисѧ тебѣ̀: жена́ бо є҆́смь на́га, ꙗ҆́коже ви́диши, и҆ стꙋ́дъ тѣле́сный непокрове́нъ и҆мꙋ́щаѧ. но а҆́ще хо́щеши мнѣ̀ женѣ̀ грѣ́шнѣй моли́твꙋ твою̀ и҆ бл҃гослове́нїе пода́ти, пове́рзи мѝ нѣ́что ѿ ѻ҆де́жды твоеѧ̀, да покры́ю наготꙋ̀ мою̀, и҆ ѡ҆бра́щшисѧ къ тебѣ̀ мл҃твꙋ ѿ тебѐ прїимꙋ̀. Тогда̀ тре́петъ и҆ стра́хъ ве́лїй, ѹ҆́жасъ же ѹ҆ма̀ ѡ҆б̾ѧ̀ зѡсі́мꙋ, ꙗ҆́кѡ ѹ҆слы́ша и҆́менемъ себѐ зово́ма, є҆го́же никогда́же та̀ ви́дѣ, и҆ ѡ҆ не́мже никогда́же слы́ша, и҆ речѐ въ себѣ̀: а҆́ще не бы̀ сїѧ̀ прозорли́ва была̀, не бы̀ и҆́менемъ звала̀ менѐ. и҆ сотворѝ вско́рѣ рече́нное є҆мꙋ̀, сне́мъ съ себѐ ѻ҆де́ждꙋ ве́тхꙋ же и҆ раздра́ннꙋ, ю҆́же ноша́ше, ве́рже къ не́й, ѿврати́всѧ лице́мъ ѿ неѧ̀. Ѻ҆на́ же взе́мши, покры̀ ча́сть тѣ́ла своегѡ̀, ю҆́же досто́ѧше па́че и҆ны́хъ часте́й покры́ти, ꙗ҆́коже бѣ̀ мо́щно, препоѧ́савши, и҆ ѡ҆брати́вшисѧ къ зѡсі́мѣ, речѐ къ немꙋ̀: почто̀ тебѣ̀ и҆зво́лисѧ, а҆́вво зѡсі́мо, грѣ́шнꙋю женꙋ̀ ви́дѣти; что́ ли тре́бꙋѧ ѹ҆ менѐ слы́шати, и҆лѝ чемꙋ̀ наꙋчи́тисѧ, толи́кагѡ трꙋда̀ не ѡ҆блѣни́лсѧ є҆сѝ под̾ѧ́ти; ѻ҆́нъ же на зе́млю пове́ргсѧ, просѧ́ше прїѧ́ти бл҃гослове́нїе ѿ неѧ̀. та́кожде и҆ ѻ҆на̀ пове́рже себѐ, и҆ лежа́ша ѻ҆́ба на землѝ, є҆ди́нъ ѿ дрꙋга́гѡ бл҃гослове́нїѧ просѧ́щи, и҆ ничто́же бѣ̀ слы́шати ѿ ѻ҆бои́хъ глаго́лемо, кромѣ̀, бл҃гословѝ. По мно́зѣмъ же часѣ̀ речѐ жена̀ къ зѡсі́мѣ: а҆́вво зѡсі́мо, тебѣ̀ подоба́етъ бл҃гослови́ти и҆ моли́твꙋ сотвори́ти, ты́ бо пресвѵ́терства са́номъ почте́нъ є҆сѝ, и҆ ѿ мно́гихъ лѣ́тъ ст҃о́мꙋ ѻ҆лтарю̀ предстоѧ̀, бж҃е́ственныхъ та̑инъ да́ры гдⷭ҇ꙋ прино́сиши. Сїѧ̑ словеса̀ въ бо́льшїй стра́хъ зѡсі́мꙋ подвиго́ша, и҆ тре́петенъ бы́въ ста́рецъ, слеза́ми ѡ҆блива́шесѧ и҆ стенѧ́ше, глаго́ла же къ не́й претрꙋжде́ннымъ и҆ и҆знемога́ющимъ ѿдыха́нїемъ: ѽ мт҃и дх҃о́внаѧ! ты̀ бг҃ꙋ прибли́жиласѧ є҆сѝ, и҆ мно́жайшею ча́стїю ѹ҆мертви́ласѧ є҆сѝ: ꙗ҆влѧ́етъ тѧ̀ бо́льшее па́че и҆ны́хъ бж҃їе да́нное тебѣ̀ дарова́нїе, ꙗ҆́кѡ и҆́менемъ мѧ̀ зове́ши, и҆ пресвѵ́тера нарекла̀ є҆сѝ, є҆го́же никогда́же ви́дѣла є҆сѝ: тѣ́мже сама̀ па́че благословѝ гдⷭ҇а ра́ди, и҆ пода́ждь моли́твꙋ тре́бꙋющемꙋ ѿ твоегѡ̀ соверше́нїѧ. Посла́бивши ѹ҆́бѡ ѻ҆на̀ прилѣжа́нїю ста́рчю, речѐ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ хотѧ́й спасе́нїѧ дꙋша́мъ человѣ́ческимъ. Зѡсі́мѣ же ре́кшꙋ, а҆ми́нь, воста́ша ѻ҆́ба ѿ землѝ. Ѻ҆на́ же речѐ къ ста́рцꙋ: чесѡ̀ ра́ди ко мнѣ̀ грѣ́шницѣ прише́лъ є҆сѝ, ѽ человѣ́че бж҃їй; чесѡ̀ ра́ди восхотѣ́лъ є҆сѝ ви́дѣти женꙋ̀ нагꙋ́ю, ни є҆ди́ныѧ добродѣ́тели и҆мѣ́ющꙋю; ѻ҆ба́че бл҃года́ть ст҃а́гѡ дх҃а наста́вила тѧ̀, да нѣ́кое послꙋже́нїе соверши́ши тѣ́лꙋ моемꙋ́ бо вре́мѧ потре́бы. Рцы́ же мѝ ѻ҆́ч҃е, ка́кѡ хрїстїа́не живꙋ́тъ ны́нѣ, ка́кѡ же царѝ, и҆ ка́кѡ ст҃ы́ѧ це́ркви; Зѡсі́ма же ѿвѣща̀: моли́твами ва́шими ст҃ы́ми ми́ръ крѣ́покъ бг҃ъ дарова́лъ є҆́сть: но прїимѝ мольбꙋ̀ недосто́йнагѡ ста́рца, и҆ помоли́сѧ гдⷭ҇а ра́ди ѡ҆ мі́рѣ все́мъ и҆ ѡ҆ мнѣ̀ грѣ́шномъ, да не бꙋ́детъ мѝ безпло́дно пꙋсты́нное сїѐ хожде́нїе. ѻ҆на́ же ѿвѣща̀ къ немꙋ̀: тебѣ̀ па́че досто́итъ, а҆́вво зѡсі́мо, свѧще́нный и҆мѣ́ющꙋ чи́нъ, за менѐ и҆ за всѧ̑ моли́тисѧ: на то́ бо и҆ ѹ҆чине́нъ є҆сѝ: ѻ҆ба́че поне́же послꙋша́нїе твори́ти должны̀ є҆смы̀, повелѣ́нное ѹ҆́бѡ мнѣ̀ тобо́ю сотворю̀. Сїѐ ре́кши, ѡ҆брати́сѧ на восто́къ, и҆ возве́дши ѻ҆́чи горѣ̀, и҆ рꙋ́цѣ воздѣ́вши, нача̀ моли́тисѧ ти́хѡ, и҆ не слы́шахꙋсѧ глаго́лы є҆ѧ̀: ѿ ни́хже зѡсі́ма ничто́же разꙋмѣ̀, и҆ стоѧ́ше тре́петенъ, до́лꙋ зрѧ̀, и҆ ничто́же вѣща́ѧ. Кленѧ́шесѧ же бг҃омъ свидѣ́телемъ, глаго́лѧ: ꙗ҆́кѡ є҆гда̀ ме́длѧше та̀ на мл҃твѣ, воздви́гъ ма́лѡ ѻ҆́чи ѿ зрѣ́нїѧ на зе́млю, ѹ҆зрѣ́хъ ю҆̀ возвы́шенꙋ ꙗ҆́кѡ на ла́коть є҆ди́нъ ѿ землѝ, и҆ на воздꙋ́сѣ стоѧ́щꙋю и҆ молѧ́щꙋюсѧ. Сїе́ же ꙗ҆́кѡ ви́дѣ зѡсі́ма. стра́хомъ мно́жайшимъ содержи́мь, пове́рже себѐ на зе́млю, слеза́ми ѡ҆блива́ѧсѧ, и҆ ничесѡ́же глаго́ла, то́чїю: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй. На земли́ же лежа̀ ста́рецъ, смꙋща́шесѧ мы́слїю, мнѧ̀ ꙗ҆́кѡ привидѣ́нїе сѐ и҆ дꙋ́хъ є҆́сть, и҆́же мл҃твꙋ притворѧ́етъ. Ѡ҆брати́вшисѧ же ѻ҆на̀, воздви́же ста́рца, и҆ речѐ: почто́ тѧ, а҆́вво зѡсі́мо, помышлє́нїѧ ѡ҆ привидѣ́нїи смꙋща́ютъ, глаго́лющаѧ: ꙗ҆́кѡ дх҃ъ є҆́смь, и҆ моли́твꙋ притворѧ́ю; є҆́й, молю́ тѧ, ѻ҆́ч҃е бл҃же́нне, да и҆звѣ́стенъ бꙋ́деши, ꙗ҆́кѡ жена̀ є҆́смь грѣ́шница, но кр҃ще́нїемъ ст҃ы́мъ ѡ҆граждена̀, и҆ нѣ́смь въ привидѣ́нїи дꙋ́хъ, но землѧ̀, пра́хъ, и҆ пе́пелъ, и҆ всѧ́чески пло́ть, ничто́же когда̀ дх҃о́вное помы́слившаѧ. И҆ сїѐ ре́кши, зна́мена крⷭ҇тнымъ зна́менїемъ чело̀ своѐ, и҆ ѻ҆́чи, и҆ ѹ҆стнѣ̀, и҆ пе́рси, глаго́лющи си́це: Бг҃ъ да и҆зба́витъ на́съ ѿ лꙋка́вагѡ, и҆ ѿ ловле́нїѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ мно́га бра́нь є҆гѡ̀ на на́съ. Сїѧ̑ слы́шавъ и҆ ви́дѣвъ ста́рецъ, падѐ пред̾ нога́ми є҆ѧ̀, глаго́лѧ со слеза́ми: заклина́ю тѧ̀ и҆́менемъ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆́стиннагѡ бг҃а, ро́ждшагѡсѧ ѿ дв҃ы, є҆гѡ́же ра́ди наготꙋ̀ сїю̀ но́сиши, и҆ є҆гѡ́же ра́ди пло́ть твою̀ та́кѡ ѹ҆мертви́ла є҆сѝ, не скры́й ѿ менѐ житїѧ̀ твоегѡ̀, но всѐ повѣ́ждь мѝ, да вели̑чїѧ бж҃їѧ ꙗ҆́вѣ сотвори́ши. Рцы́ ми всѐ бг҃а ра́ди, не похвалы́ бо ра́ди и҆зрече́ши, но да и҆звѣсти́ши, ꙗ҆̀же ѡ҆ тебѣ̀, мнѣ̀ грѣ́шномꙋ и҆ недосто́йномꙋ. Вѣ́рꙋю бо бг҃ꙋ моемꙋ̀, є҆мꙋ́же живе́ши, ꙗ҆́кѡ сегѡ̀ ра́ди наста́вленъ є҆́смь въ пꙋсты́ню сїю̀, да твоѧ̑ всѧ̑ ꙗ҆́вѣ бг҃ъ сотвори́тъ: нѣ́сть бо си́лы на́шеѧ проти́витисѧ сꙋдьба́мъ бж҃їимъ. А҆́ще бо не бы̀ ѹ҆го́дно бы́ло хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, дабы̀ ты̀ ѹ҆вѣ́дана была̀ и҆ по́двиги твоѧ̀, и҆ тебѐ не ꙗ҆ви́лъ бы мнѣ̀, и҆ менѐ на толи́кїй пꙋ́ть не ѹ҆крѣпи́лъ бы, никогда́же хотѣ́вшаго и҆лѝ могꙋ́щаго и҆зы́ти и҆з̾ ке́ллїи моеѧ̀. Сїѧ̑ и҆ мнѡ́жайшаѧ и҆зре́кшꙋ зѡсі́мѣ, воздви́гши є҆го̀ ѻ҆на̀, речѐ къ немꙋ̀: ѻ҆́тче, простѝ мѧ̀ стыждꙋ́сѧ стꙋ́дъ рещѝ тебѣ̀ дѣ́лъ мои́хъ, но поне́же тѣ́ло моѐ на́го ви́дѣлъ є҆сѝ, ѡ҆бнажꙋ̀ тѝ и҆ дѣла̀ моѧ̀. да позна́еши, коли́ка стꙋда̀ и҆ срамоты̀ и҆спо́лнена є҆́сть дꙋша̀ моѧ̀. не похвале́нїѧ бо нѣ́коегѡ ра́ди, ꙗ҆́коже са́мъ ре́клъ є҆сѝ, ꙗ҆̀же ѡ҆ мнѣ̀ и҆сповѣ́мъ тебѣ̀: ѡ҆ чесо́мъ бо и҆́мамъ похвали́тисѧ сосꙋ́дъ и҆збра́нъ дїа́волꙋ бы́вшаѧ. Но а҆́ще начнꙋ̀ по́вѣсть, ꙗ҆́же ѡ҆ мнѣ̀, бѣжа́ти и҆́маши ѿ менѐ, ꙗ҆́коже кто̀ бѣжи́тъ ѿ ѕмі́ѧ, не терпѧ̀ слы́шати ѹ҆шесы̀ безмѣ̑стнаѧ, ꙗ҆̀же а҆́зъ недосто́йнаѧ содѣ́ѧхъ, ѻ҆ба́че и҆зрекꙋ̀, не ѹ҆молча̀ ничто́же, но молю́ тѧ пе́рвѣе, да не ѡ҆скꙋдѣ́еши моли́тисѧ за мѧ̀, ꙗ҆́кѡ да ѡ҆брѧ́щꙋ ми́лость въ де́нь сꙋ́дный. Ста́рцꙋ же жела́ющꙋ ѹ҆вѣ́дати житїѐ є҆ѧ̀, и҆ неꙋдержи́мѡ слезѧ́щꙋ, нача̀ ѻ҆на̀ ꙗ҆̀же ѡ҆ себѣ̀ повѣствова́ти си́це:

А҆́зъ, ѻ҆́ч҃е, рожде́на є҆́смь во є҆гѵ́птѣ, бы́вшей же мѝ двꙋна́десѧти лѣ́тъ, и҆ є҆щѐ живы́мъ сꙋ́щымъ роди́телємъ мои́мъ, ѿверго́хсѧ любвѐ и҆́хъ, и҆ и҆до́хъ во а҆леѯандрі́ю И҆ ка́кѡ пе́рвое дѣ́вство моѐ растли́хъ, неꙋдержи́мое же и҆ ненасы́тное нача́хъ твори́ти любодѣѧ́нїе, стыждꙋ́сѧ же и҆ помы́слити, не то́чїю гл҃ати намно́зѣ, ѻ҆ба́че нꙋ́жднѣйшее скорѣ́е и҆згл҃ю, да ѹ҆вѣ́си неꙋдержа́нїе пло́ти моеѧ̀: седмьна́десѧть лѣ́тъ и҆ бо́лѣе сотвори́хъ въ наро́дномъ блꙋдодѣѧ́нїи, не ра́ди да́ра и҆лѝ мзды̀ ко́еѧ, ниже́ бо ѿ нѣ́кїихъ даю́щихъ мѝ хотѣ́хъ прїѧ́ти: сїе́ же ѹ҆мы́слихъ, да мно́жайшихъ прїѡбрѧ́щꙋ притека́ти ко мнѣ̀ тꙋ́не, и҆ и҆сполнѧ́ти плотско́е жела́нїе моѐ. Не мни́ же ѡ҆ мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ бога́та бѣ́хъ, и҆ не взима́хъ: въ нищетѣ́ бо живѧ́хъ, и҆ мно́жицею гладна̀ и҆згрє́бїѧ прѧдо́хъ, раждеже́нїе же и҆мѣ́ѧхъ ненасы́тное, всегда̀ въ ти́нѣ блꙋ́дной валѧ́тисѧ: то́ бо мнѣ́хъ бы́ти и҆ жи́знь, є҆́же всегда̀ твори́ти безче́стїе є҆стества̀. Та́кѡ ѹ҆́бѡ живꙋ́щи, ви́дѣхъ въ нѣ́кое жа́твенное вре́мѧ наро́дъ мно́гъ мꙋже́й лѷві́анъ и҆ є҆гѵ́птѧнъ и҆дꙋ́щихъ на мо́ре, вопроси́хъ же тогда̀ нѣ́коего прилꙋчи́вшагосѧ мнѣ̀: ка́мѡ и҆́дꙋтъ мꙋ́жи сі́и со тща́нїемъ; Ѻ҆́нъ же мѝ речѐ: во і҆ерⷭ҇ли́мъ, воздви́женїѧ ра́ди чⷭ҇тна́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭ҇та̀, є҆́же не по мно́зѣхъ дне́хъ пра́здноватисѧ бꙋ́детъ. И҆ реко́хъ къ немꙋ̀: по́ймꙋтъ ли ѹ҆́бѡ и҆ менѐ, а҆́ще пойдꙋ̀ съ ни́ми; Ѻ҆́нъ же речѐ: а҆́ще и҆́маши нае́мъ и҆ бра́шно, никто́же тебѣ̀ возбрани́тъ. Реко́хъ же къ немꙋ̀: вои́стиннꙋ, бра́те, ни на́йма и҆́мамъ, ни бра́шна, пойдꙋ́ же и҆ а҆́зъ, и҆ вни́дꙋ во є҆ди́нъ кора́бль съ ни́ми, и҆ пита́ти мѧ̀ и҆́мꙋтъ: тѣ́ло бо моѐ да́мъ и҆̀мъ за нае́мъ. Сегѡ́ же ра́ди хотѣ́хъ съ ни́ми и҆дтѝ, ѻ҆́ч҃е, прости́ мѧ, ꙗ҆́кѡ да и҆́мамъ мно́жайшихъ рачи́телей гото́выхъ къ стра́сти мое́й. Рѣ́хъ тѝ, ѻ҆́ч҃е зѡсі́мо, не нꙋ́ди менѐ и҆зрещѝ стꙋ́дъ мо́й, ѹ҆жаса́юсѧ бо, вѣ́сть гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ ѡ҆сквернѧ́ю и҆ са́мый воздꙋ́хъ словесы̀ мои́ми. Зѡсі́ма же слеза́ми ѡ҆мака́ѧ зе́млю, ѿвѣща̀ къ не́й: глаго́ли гдⷭ҇а ра́ди, ѽ ма́ти моѧ̀! глаго́ли, и҆ не преста́ни ѿ поле́зныѧ мѝ по́вѣсти. Ѻ҆на́ же къ пє́рвымъ приложѝ сїѧ̑: то́й ѹ҆́бѡ ю҆́ноша ѹ҆слы́шавши скве́рныхъ мои́хъ слове́съ безстꙋ́дїе, смѣ́хомъ содержи́мь ѿи́де. А҆́зъ же пове́ргши прѧ́слицꙋ, ю҆́же слꙋчи́сѧ мѝ на вре́мѧ носи́ти, теко́хъ къ мо́рю, и҆дѣ́же текꙋ́щихъ зрѣ́хъ и҆ ви́дѣхъ нѣ́кїѧ при мо́ри стоѧ́щыѧ, число́мъ ꙗ҆́кѡ де́сѧть мꙋже́й и҆лѝ и҆ мно́жайшихъ, ю҆́ныхъ тѣлесы̀, и҆̀же дово́лни мнѣ̀ бы́ти ꙗ҆ви́шасѧ къ по́хоти мое́й. Внидо́ша же и҆ и҆ні́и ѹ҆жѐ пре́жде въ кора́бль: и҆ по ѻ҆бы́чаю моемꙋ̀ безстꙋ́днѡ вскочи́вши къ ни́мъ, пойми́те, реко́хъ, и҆ менѐ, а҆́може вы̀ и҆́дете: не и҆́мамъ бо ва́мъ ѡ҆брѣсти́сѧ неꙋго́дна, но и҆ и҆ны́ѧ ре́кши скве́рныѧ глаго́лы, подвиго́хъ всѣ́хъ на смѣ́хъ. Ѻ҆ни́ же безстꙋ́дїе моѐ ви́дѣвше, пои́мше мѧ̀ введо́ша въ кора́бль сво́й, и҆ ѿтꙋ́дꙋ нача́хомъ плы́ти. А҆ ꙗ҆̀же ѿсе́лѣ бы́ша, ка́кѡ тѝ и҆сповѣ́мъ, ѽ человѣ́че бж҃їй! кото́рый ѧ҆зы́къ и҆зрече́тъ, и҆лѝ слꙋ́хъ прїи́метъ бы́вшаѧ ѕла́ѧ дѣла̀ моѧ̀ на пꙋтѝ и҆ въ кораблѝ; ка́кѡ и҆ не хотѧ́щихъ а҆́зъ ѻ҆каѧ́ннаѧ понꙋжда́хъ на грѣ́хъ: нѣ́сть бо ѻ҆́браза нечисто́тъ и҆зрица́емыхъ же и҆ неизрица́емыхъ, и҆́хже тогда̀ бѣ́хъ ѹ҆чи́тельница: и҆́ми мнѣ̀ вѣ́рꙋ, ѻ҆́ч҃е, ѹ҆жаса́юсѧ, ка́кѡ понесѐ мо́ре блꙋже́нїе моѐ; ка́кѡ же не раздви́же землѧ̀ ѹ҆́стъ свои́хъ, и҆ живꙋ́ю мѧ̀ во а҆́дъ не погрꙋзѝ, толи́кѡ дꙋ́шъ сѣ́тїю сме́ртною ѹ҆лови́вшꙋю; Но мню̀, ꙗ҆́кѡ покаѧ́нїѧ моегѡ̀ бг҃ъ и҆ска́ше, не хотѧ́щъ сме́рти грѣ́шника, но ѡ҆жида́ющъ съ долготерпѣ́нїемъ ѡ҆браще́нїѧ. Та́кѡ ѹ҆́бѡ и҆ съ таковы́мъ тща́нїемъ взыдо́хъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ є҆ли́кѡ дне́й пре́жде пра́здника та́мѡ пребы́хъ, подѡ́бнаѧ пє́рвымъ твори́хъ, па́че же и҆ гѡ́ршаѧ: не дово́льна бо бѣ́хъ ю҆́ношами бы́вшими со мно́ю въ кораблѝ и҆ на пꙋтѝ, но и҆ и҆ны́ѧ мно́жайшыѧ, гра́жданы же и҆ стра̑нныѧ, на тꙋ̀ скве́рнꙋ собира́хъ. Є҆гда́ же пости́же пра́здникъ ст҃а́гѡ воздви́женїѧ чⷭ҇тна́гѡ крⷭ҇та̀, а҆́зъ ꙗ҆́кѡ и҆ пе́рвѣе ѡ҆бхожда́хъ дꙋ́шы ю҆́ныхъ ѹ҆ловлѧ́ющи. Ви́дѣхъ же ѕѣлѡ̀ ра́нѡ всѣ́хъ согла́снѡ стека́ющихсѧ въ це́рковь, и҆до́хъ ѹ҆́бѡ и҆ а҆́зъ, и҆ теко́хъ съ текꙋ́щими, и҆ прїидо́хъ съ ни́ми въ притво́ръ цр҃ко́вный: и҆ є҆гда̀ приспѣ̀ ча́съ ст҃а́гѡ воздви́женїѧ честна́гѡ крⷭ҇та̀ гдⷭ҇нѧ, и҆ а҆́зъ тща́щисѧ вни́ти въ це́рковь съ наро́домъ, тѣснѧ́хсѧ, но ѿтѣснѧ́ема, и҆ ѿрѣва́ема бѣ́хъ: ѹ҆гнѣта́ема же, съ трꙋдо́мъ мно́гимъ и҆ нꙋ́ждею прибли́жихсѧ къ две́ремъ цр҃кве и҆ а҆́зъ ѻ҆каѧ́ннаѧ. Є҆гда́ же на пра́гъ две́рный возстꙋпи́хъ, и҆ні́и ѹ҆́бѡ всѝ невозбра́ннѡ внидо́ша, мнѣ́ же бжⷭ҇твеннаѧ нѣ́каѧ возбранѝ си́ла, не попꙋща́ющи вни́ти: и҆ па́ки покꙋси́хсѧ, но ѿринове́на бѣ́хъ, и҆ є҆ди́на въ притво́рѣ ѿве́ржена стоѧ́хъ, мнѣ́вши же, ꙗ҆́кѡ ѿ же́нскїѧ не́мощи сїѐ слꙋча́етсѧ мѝ. Па́ки и҆ны́мъ входѧ́щымъ примѣси́хсѧ и҆ нꙋжда́хсѧ вни́ти, но трꙋжда́хсѧ всꙋ́е: и҆ па́ки бо є҆гда̀ нога̀ моѧ̀ грѣ́шнаѧ пра́гꙋ коснꙋ́сѧ, цр҃ковь всѣ́хъ прїима́ше никомꙋ́же возбранѧ́ѧ, мене́ же є҆ди́нꙋ ѻ҆каѧ́ннꙋю не прїима́ше: но ꙗ҆́кѡ во́инское мно́жество на сїѐ ѹ҆стро́енное, є҆́же вхо́дъ возбранѧ́ти, си́це мнѣ̀ внеза́пнаѧ нѣ́каѧ возбранѧ́ше си́ла, и҆ па́ки ѡ҆брѣто́хсѧ въ притво́рѣ. Си́це же три́жды и҆ четы́режды пострада́вши, трꙋди́вшисѧ, и҆ ничто́же ѹ҆спѣ́вши, и҆знемого́хъ, и҆ ктомꙋ̀ не мого́хъ примѣша́тисѧ къ входѧ́щымъ, бы́вшꙋ и҆ тѣ́лꙋ моемꙋ̀ ѿ нꙋ́жды ѹ҆гнѣта́ющихъ ѕѣлѡ̀ претрꙋжде́нꙋ. Въ стꙋдѣ́ же сꙋ́щи и҆ неча́ѧнїи про́чее, ѿстꙋпи́хъ, и҆ ста́хъ въ нѣ́коемъ ѹ҆́глѣ притво́ра цр҃ко́внагѡ, и҆ є҆два̀ нѣ́когда прїидо́хъ въ чꙋ́вство, ка́ѧ бы́сть вина̀ возбранѧ́ющаѧ мнѣ̀ ви́дѣти животворѧ́щее дре́во крⷭ҇та̀ гдⷭ҇нѧ: коснꙋ́сѧ бо ѻ҆чесє́мъ се́рдца моегѡ̀ свѣ́тъ ра́зꙋма спаси́тельнагѡ, за́повѣдь гдⷭ҇нѧ свѣ́тлаѧ, просвѣща́ющаѧ дꙋше́вныѧ ѻ҆́чи, показꙋ́ющи мѝ, ꙗ҆́кѡ ти́на дѣ́лъ мои́хъ возбранѧ́етъ мѝ церко́вный вхо́дъ: нача́хъ ѹ҆̀бо пла́катисѧ, и҆ рыда́ти, и҆ въ пе́рси би́ти, воздыха́нїѧ и҆з̾ глꙋбины̀ се́рдца и҆зносѧ́щи.

Пла́чꙋщисѧ же на мѣ́стѣ, на не́мже стоѧ́хъ, ѹ҆зрѣ́хъ горѣ̀ і҆кѡ́нꙋ прест҃ы́ѧ бцⷣы на стѣнѣ̀ стоѧ́щꙋю, и҆ реко́хъ къ не́й, неѿвра́тнѡ ѻ҆чесы̀ и҆ ѹ҆мо́мъ зрѧ́щи: Ѽ дв҃о влⷣце, ро́ждшаѧ пло́тїю бг҃а сло́ва! вѣ́мъ вои́стиннꙋ, вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть тѝ достохва́льно, нижѐ благопрїѧ́тно, є҆́же зрѣ́ти мнѣ̀ си́це нечи́стѣй и҆ скве́рнѣй блꙋдни́цѣ на честнꙋ́ю і҆кѡ́нꙋ твою̀ пречⷭ҇тыѧ прⷭ҇нодв҃ы мр҃і́и, и҆мꙋ́щїѧ тѣ́ло и҆ дꙋ́шꙋ чи́стꙋ и҆ нескве́рнꙋ: пра́ведно же є҆́сть мнѣ̀ блꙋдни́цѣ возненави́дѣннѣй и҆ ѡ҆мерзе́ннѣй бы́ти ѿ твоеѧ̀ дѣ́вственныѧ чистоты̀. Но поне́же слы́шахъ, ꙗ҆́кѡ сегѡ̀ ра́ди бг҃ъ чл҃вѣ́къ бы́сть, є҆го́же родила̀ є҆сѝ, да призове́тъ грѣ́шники на покаѧ́нїе: помозѝ мнѣ̀ є҆ди́нѣй не и҆мꙋ́щей ни ѿ когѡ́же по́мощи. Повелѝ, да и҆ мнѣ̀ невозбране́нъ бꙋ́детъ въ це́рковь вхо́дъ: и҆ не лишѝ менѐ ви́дѣти честно́е дре́во, на не́мже пло́тїю пригвозди́сѧ бг҃ъ рожде́нный ѿ тебѐ, и҆́же кро́вь свою̀ за моѐ и҆збавле́нїе дадѐ. Повелѝ, ѽ влⷣчце! да и҆ мнѣ̀ недосто́йной двє́ри ѿве́рзꙋтсѧ къ поклоне́нїю бж҃е́ственнагѡ крⷭ҇та̀. И҆ бꙋ́ди мѝ ты̀ порꙋ́чница достовѣ́рнѣйшаѧ къ рожде́нномꙋ и҆з̾ тебѐ, ꙗ҆́кѡ ѹ҆жѐ ктомꙋ̀ тѣлесѐ моегѡ̀ не и҆́мамъ ѡ҆скверни́ти нико́имже нечи́стымъ блꙋже́нїѧ рꙋга́нїемъ: но є҆гда̀ дре́во ст҃о́е крⷭ҇тное сн҃а твоегѡ̀ ѹ҆зрю̀, мі́ра и҆ ꙗ҆́же въ мі́рѣ всегѡ̀ ѿве́ргꙋсѧ, и҆ а҆́бїе и҆зы́дꙋ, а҆́може ты̀ сама̀, ꙗ҆́кѡ порꙋ́чница моегѡ̀ спасе́нїѧ, наста́виши мѧ̀. Сїѧ̑ ре́кши, и҆ ꙗ҆́кѡ нѣ́кое и҆звѣще́нїе прїе́мши, вѣ́рою разжже́на, и҆ наде́ждею на благоꙋтро́бїе бцⷣы ѹ҆твержде́на, дви́гнꙋхсѧ ѿ ѻ҆́нагѡ мѣ́ста, на не́мже стоѧ́щи творѧ́хъ мл҃твꙋ, и҆ ше́дши па́ки ко входѧ́щымъ въ цр҃ковь примѣси́хсѧ, и҆ ѹ҆жѐ никто́же бѣ̀ ѿрѣва́ѧй менѐ, и҆ никто́же возбранѧ́ѧй бы́ти мѝ близ̾ двере́й, и҆́миже въ цр҃ковь вхожда́хꙋ. Прїѧ̀ ѹ҆́бѡ мѧ̀ стра́хъ и҆ ѹ҆́жасъ, и҆ всѧ̀ трепета́хъ и҆ трѧсо́хсѧ: та́же дости́гши двере́й, ꙗ҆̀же дото́лѣ затворе́ны мнѣ̀ бы́ша, без̾ трꙋда̀ внидо́хъ внꙋ́трь цр҃кве ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ, и҆ честна́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭ҇та̀ дре́во ви́дѣти сподо́бихсѧ, и҆ ви́дѣхъ та̑йны бж҃їѧ, и҆ ка́кѡ гото́въ є҆́сть прїима́ти ка́ющихсѧ: па́дши же на зе́млю, поклони́хсѧ честно́мꙋ дре́вꙋ кре́стномꙋ, и҆ лобыза́хъ є҆̀ со стра́хомъ, и҆ и҆зыдо́хъ, къ порꙋ́чницѣ мое́й прїитѝ тща́щисѧ. Бы́вши же на ѻ҆́номъ мѣ́стѣ, и҆дѣ́же бѣ̀ порꙋ́чницы моеѧ̀ рꙋкописа́нїе, і҆кѡ́на є҆ѧ̀ ст҃а́ѧ, и҆ на кѡлѣ́на поклони́вшисѧ пред̾ прⷭ҇нодв҃ою бцⷣею, сїѧ̑ и҆зреко́хъ глаго́лы: Ты̀, ѽ прⷭ҇нобл҃же́ннаѧ дв҃о влⷣчце бцⷣе! твоѐ на мнѣ̀ показꙋ́еши преблаго́е чл҃вѣколю́бїе. Ты̀ недосто́йныѧ моеѧ̀ не гнꙋша́ешисѧ мл҃твы: ви́дѣхъ бо сла́вꙋ, ю҆́же впра́вдꙋ недосто́йно бѣ̀ мнѣ̀ зрѣ́ти блꙋ́дной. Сла́ва бг҃ꙋ прїе́млющемꙋ тебѐ ра́ди покаѧ́нїе грѣ́шныхъ. Что́же и҆́мамъ бо́лѣе грѣ́шнаѧ помы́слити и҆лѝ рещѝ; вре́мѧ є҆́сть ѹ҆жѐ, влⷣчце, и҆спо́лнити за порꙋче́нїемъ твои́мъ є҆́же ѡ҆бѣща́хъ: ны́нѣ, а҆́може во́лиши, наста́ви мѧ̀, ны́нѣ бꙋ́ди мѝ про́чее спасе́нїѧ ѹ҆чи́тельница, рꙋково́дствꙋющи на пꙋ́ть покаѧ́нїѧ. Сїѧ̑ глаго́лѧ, слы́шахъ гла́съ и҆здале́ча вопїю́щъ: а҆́ще і҆ѻрда́нъ пре́йдеши, до́бръ поко́й ѡ҆брѧ́щеши. А҆́зъ же гла́съ то́й ѹ҆слы́шавши, и҆ ꙗ҆́кѡ менѐ ра́ди бы́сть, вѣ́ровавши, со слеза́ми воззва́хъ, на і҆кѡ́нꙋ бцⷣы зрѧ̀: Влⷣчце, влⷣчце бцⷣе, не ѡ҆ста́ви менѐ! И҆ си́це воззва́вши и҆зыдо́хъ и҆з̾ притво́ра церко́внагѡ, и҆ скороте́чнѡ ше́ствовахъ. И҆дꙋ́щꙋю же мѧ̀ ви́дѣ нѣ́кто, и҆ даде́ ми трѝ ца́ты, ре́кши: прїимѝ сїѧ̀, ѽ ма́ти! а҆́зъ же прїе́мши кꙋпи́хъ за ни́хъ трѝ хлѣ́ба. вопроси́хъ же хлѣбопрода́вца: кото́рый пꙋ́ть є҆́сть ко і҆ѻрда́нꙋ; ѹ҆вѣ́давши же врата̀ гра́дскаѧ сꙋ́щаѧ ко ѻ҆́ной странѣ̀, и҆зыдо́хъ, текꙋ́щи и҆ слезѧ́щи. Вопроша́ющи же пꙋтѝ ѿ срѣта́ющихъ, де́нь то́й въ пꙋтѝ сконча́хъ, бѣ́ же къ тре́тїемꙋ часꙋ̀ днѐ, є҆гда̀ честны́й ст҃ы́й крⷭ҇тъ хрⷭ҇то́въ ви́дѣти сподо́бихсѧ, и҆ со́лнцꙋ ѹ҆жѐ къ за́падꙋ прекло́ншꙋсѧ, достиго́хъ цр҃кве ст҃а́гѡ і҆ѡа́нна крⷭ҇ти́телѧ, близ̾ і҆ѻрда́на сꙋ́щїѧ, въ не́йже поклони́вшисѧ, снидо́хъ на і҆ѻрда́нъ а҆́бїе, и҆ ѿ тоѧ̀ ст҃ы́ѧ воды̀ рꙋ́цѣ и҆ лицѐ ѹ҆мы́хъ, и҆ ше́дши па́ки въ цр҃ковь причасти́хсѧ въ не́й пречⷭ҇тыхъ и҆ животворѧ́щихъ та̑инъ хрⷭ҇то́выхъ, и҆ посе́мъ є҆ди́нагѡ ѿ хлѣ́бѡвъ полови́нꙋ снѣдо́хъ, и҆ ѿ воды̀ і҆ѻрда́нскїѧ пи́хъ, на земли́ же но́щїю почи́хъ. И҆ воꙋ́трїе ра́нѡ ѡ҆брѣ́тши та́мѡ корабле́цъ ма́лъ, превезо́хсѧ на ѻ҆́нꙋ странꙋ̀ і҆ѻрда́на, и҆ па́ки помоли́хсѧ наста́вницѣ мое́й бцⷣѣ, да наста́витъ мѧ̀, и҆дѣ́же є҆́й само́й є҆́сть благоꙋго́дно. Прїидо́хъ ѹ҆́бѡ въ пꙋсты́ню сїю̀, и҆ ѿто́лѣ да́же и҆ до дне́сь ѹ҆дали́хсѧ бѣ́гаѧ, и҆ здѣ̀ водвори́хсѧ, ча́ѧ бг҃а спаса́ющагѡ мѧ̀ ѿ пренемога́нїѧ дꙋшѝ и҆ бꙋ́ри, ѡ҆браща́ющꙋюсѧ къ немꙋ̀. Зѡсі́ма же речѐ къ не́й: коли́кѡ лѣ́тъ є҆́сть, ѽ госпожѐ моѧ̀, ѿне́лѣже въ се́й водворѧ́ешисѧ пꙋсты́ни; ѻ҆на́ же ѿвѣща̀: четы́редесѧть и҆ се́дмь лѣ́тъ разꙋмѣ́ю бы́ти, ѿне́лѣже и҆зыдо́хъ и҆з̾ ст҃а́гѡ гра́да. Рече́ же зѡсі́ма: и҆ что̀ ѡ҆брѣта́еши на пи́щꙋ госпожѐ моѧ̀; ѻ҆на́ же речѐ: полтретьѧ̀ хлѣ́ба принесо́хъ преше́дши і҆ѻрда́нъ, и҆̀же пома́лѣ и҆зсо́хше ѡ҆каменѣ́ша, и҆̀хже пома́лꙋ чрез̾ лѣ́та нѣ́каѧ вкꙋша́ющи сконча́хъ. Рече́ же зѡсі́ма: ка́кѡ же безбѣ́днѡ пребыла̀ є҆сѝ толи́кое вре́мене разстоѧ́нїе, нико́емꙋже сопроти́внꙋ премѣне́нїю смꙋти́вшꙋ тѧ̀; ѿвѣща̀ ѻ҆на̀: ѡ҆ рѣ́чи мѧ̀ ны́нѣ вопроси́лъ є҆сѝ, а҆́вво зѡсі́мо, ѡ҆ не́йже ѹ҆жаса́юсѧ глаго́лати: а҆́ще бо воспомѧнꙋ̀ толи̑кїѧ бѣды̀, ꙗ҆̀же претерпѣ́хъ, и҆ помышлє́нїѧ лю̑таѧ смꙋти́вшаѧ мѧ̀, бою́сѧ, да не ка́кѡ па́ки ѿ ни́хъ ѡ҆б̾ѧ́та бꙋ́дꙋ. Рече́ же къ не́й зѡсі́ма: ничто́же ѡ҆ста́ви, ѽ госпожѐ моѧ̀, є҆́же не возвѣсти́ти мѝ, є҆ди́ною бо ѡ҆ се́мъ вопроси́хъ тѧ̀, да всѧ̑ подро́бнꙋ и҆з̾ѧви́ши мѝ. ѻ҆на́ же речѐ къ немꙋ̀: вѣ́рꙋй мѝ, а҆́вво зѡсі́мо, седмьна́десѧть лѣ́тъ пребы́хъ въ пꙋсты́ни се́й, ꙗ҆́кѡ со ѕвѣрьмѝ лю́тыми, съ мои́ми безꙋ́мными похотьмѝ борю́щисѧ: є҆гда́ бо пи́щи вкꙋша́ти начина́хъ, жела́хъ мѧ́съ и҆ ры́бъ, ꙗ҆̀же мѝ бѧ́хꙋ во є҆гѵ́птѣ. Жела́хъ же и҆ питїѧ̀ вїна̀ вожделѣ́ннагѡ мнѣ̀: мно́гѡ бо вїна̀ пїѧ́хъ въ мі́рѣ сꙋ́щи, здѣ́ же и҆ воды̀ ѿню́дъ не и҆мѣ́ющи, лю́тѣ жа́ждею пали́ма бѣ́хъ, и҆ бѣ́днѣ терпѧ́хъ: быва́ше же мѝ и҆ жела́нїе блꙋ́дныхъ пѣ́сней, ѕѣлѡ̀ смꙋща́ющее и҆ понꙋжда́ющее мѧ̀ пѣ́ти пѣ̑сни бѣсѡ́вскїѧ, и҆̀мже навыко́хъ. а҆́бїе же слезѧ́щи, и҆ въ пе́рси бїю́щисѧ, воспомина́хъ ѻ҆бѣ́ты, ꙗ҆̀же сотвори́хъ и҆сходѧ́щи, въ пꙋсты́ню сїю̀. Быва́хъ же по́мысломъ пред̾ і҆кѡ́ною пречⷭ҇тыѧ бцⷣы спорꙋ́чницы моеѧ̀, и҆ пред̾ не́ю пла́кахсѧ, молѧ́щи ѿгна́ти ѿ менѐ помышлє́нїѧ, си́це ѻ҆каѧ́ннꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ смꙋща̑ющаѧ: є҆гда́ же дово́льнѡ пла́кахсѧ, и҆ въ пе́рси ѹ҆се́рднѡ бїѧ́хъ, тогда̀ свѣ́тъ ви́дѣхъ ѿвсю́дꙋ мѧ̀ ѡ҆сїѧ́вшїй, и҆ тишина̀ ѿ треволне́нїѧ и҆з̾има́ющаѧ быва́ше мѝ. По́мыслы же на блꙋ́дъ па́ки порѣва́ющыѧ мѧ̀, ка́кѡ тѝ и҆сповѣ́мъ, а҆́вво, простѝ: ѻ҆́гнь бо внꙋ́трь се́рдца моегѡ̀ стра́стнагѡ возгара́шесѧ, и҆ всю̀ ѿвсю́дꙋ палѧ́ше мѧ̀, и҆ къ жела́нїю смѣше́нїѧ понꙋжда́ше. Є҆гда́ же таково́е помышле́нїе прихожда́ше мѝ, поверга́хъ мѧ̀ на зе́млю, и҆ слеза́ми ѡ҆блива́хсѧ, помышлѧ́ющи са́мꙋю мнѣ̀ предстоѧ́ти спорꙋ́чницꙋ мою̀, престꙋпле́нїе моѐ сꙋдѧ́щꙋю, и҆ мꙋче́нїе за престꙋпле́нїе гро́знѡ показꙋ́ющꙋю, и҆ не востава́хъ ѿ поверже́нїѧ менѐ на зе́млю де́нь и҆ но́щь, до́ндеже сла́дкїй ѻ҆́ный свѣ́тъ ѡ҆сїѧва́ше мѧ̀, и҆ по́мыслы смꙋща́ющыѧ мѧ̀ ѿгонѧ́ше: ѻ҆́чи же моѝ къ спорꙋ́чницѣ мое́й возводѧ́хъ, непреста́ннѡ просѧ́щи по́мощи мнѣ̀ бѣ́дствꙋющей въ пꙋсты́нной пꙋчи́нѣ, ꙗ҆́коже и҆ вои́стиннꙋ помо́щницꙋ тꙋ̀ и҆мѣ́хъ и҆ къ покаѧ́нїю поспѣ́шницꙋ. И҆ та́кѡ сконча́хъ седмьна́десѧть лѣ́тъ, безчи́сленныѧ бѣды̑ пострада́вши. ѿто́лѣ же да́же до дне́сь помо́щница моѧ̀ бцⷣа во все́мъ, и҆ на всѧ̑ рꙋково́дствꙋетъ мѧ̀. Рече́ же зѡсі́ма къ не́й: не потре́бовала ли є҆сѝ про́чее пи́щи и҆лѝ ѡ҆дѣѧ́нїѧ; Ѻ҆на́ же ѿвѣща̀: хлѣ́бы ѹ҆́бѡ ѻ҆́ныѧ сконча́вши въ седмина́десѧти лѣ́тѣхъ, пита́хсѧ ѕе́лїемъ ѡ҆брѣта́ющимсѧ въ пꙋсты́ни се́й: ѡ҆дѣѧ́нїе же, є҆́же и҆мѣ́хъ і҆ѻрда́нъ преше́дши, ѡ҆ ве́тхости и҆стлѣ̀, и҆ мно́гꙋю ѿ зимы̀ и҆ ѿ зно́ѧ нꙋ́ждꙋ претерпѣ́хъ, зно́емъ ѡ҆палѧ́ема и҆ зимо́ю ѡ҆мерза́ема и҆ трепе́щꙋща, ꙗ҆́коже и҆ мно́жицею па́дши на землѝ, а҆́ки бездꙋ́шна, ѿню́дъ недви́жима лежа́хъ, мно́гими и҆ разли́чными бѣда́ми, и҆ и҆скꙋше́нїѧми безмѣ́рными бори́ма. Ѿто́лѣ же и҆ до дне́сь си́ла бж҃їѧ многоѻбра́знаѧ грѣ́шнꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ и҆ тѣ́лꙋ смире́нное соблюдѐ: помышлѧ́ющи бо то́чїю, ѿ каковы́хъ мѧ̀ ѕѡ́лъ и҆зба́ви гдⷭ҇ь, пи́щꙋ неистощи́мꙋю стѧжа́хъ наде́ждꙋ спасе́нїѧ моегѡ̀: пита́юсѧ бо и҆ покрыва́юсѧ глаго́ломъ бж҃їимъ, содержа́щимъ всѧ́чєскаѧ: и҆́бо не ѡ҆ хлѣ́бѣ є҆ди́номъ жи́въ бꙋ́детъ человѣ́къ маⷴ҇ д҃,
сⷯ д҃.
. И҆ є҆ли́цы не и҆мѣ́ѧхꙋ покро́ва, въ ка́менїе ѡ҆блеко́шасѧ, є҆ли́кѡ и҆́хъ совлече́сѧ грѣхо́внагѡ ѡ҆дѣѧ́нїѧ І҆́ѡⷡ҇ к҃д,
сⷯ и҃.
. Слы́шавъ же зѡсі́ма, ꙗ҆́кѡ и҆ словеса̀ ѿ писа́нїѧ воспомина́етъ, ѿ мѡѷсе́а же и҆ прорѡ́къ и҆ ѿ кни́гъ ѱало́мскихъ, речѐ къ не́й: ѱалмѡ́мъ же и҆ и҆ны́мъ кни́гамъ, ѽ госпожѐ, ѹ҆чи́ласѧ ли є҆сѝ; Ѻ҆на́ же слы́шавши сїѐ, ѡ҆скла́бисѧ, и҆ речѐ къ немꙋ̀: вѣ́рꙋй, человѣ́че, не ви́дѣхъ и҆на́гѡ человѣ́ка, ѿне́лѣже і҆ѻрда́нъ преидо́хъ, кромѣ̀ твоегѡ̀ лица̀ дне́сь, и҆ нижѐ ѕвѣ́рѧ, ни и҆на́гѡ живо́тнагѡ ви́дѣхъ: кни́гамъ же никогда́же ѹ҆чи́хсѧ, ни и҆на́гѡ чтꙋ́щагѡ и҆лѝ пою́щагѡ слы́шахъ, но сло́во бж҃їе жи́во и҆ дѣ́йственно ѹ҆́читъ ра́зꙋмꙋ человѣ́ка. да́же до здѣ̀ коне́цъ сꙋ́щїѧ ѡ҆ мнѣ̀ по́вѣсти. Ны́нѣ ѹ҆́бѡ заклина́ю тѧ̀ воплоще́нїемъ сло́ва бж҃їѧ, моли́тисѧ за мѧ̀ блꙋдни́цꙋ. Сїѧ̑ є҆гда̀ ѻ҆на̀ и҆зречѐ, и҆ сло́во сконча̀, ѹ҆стреми́сѧ ста́рецъ поклони́тисѧ, и҆ со слеза́ми возопѝ: благослове́нъ бг҃ъ творѧ́й вели̑каѧ и҆ стра̑шнаѧ, сла̑внаѧ же и҆ ди̑внаѧ неизречє́ннаѧ, и҆̀мже нѣ́сть числа̀. благослове́нъ бг҃ъ показа́вый мѝ, є҆ли̑ка да́рꙋетъ боѧ́щымсѧ є҆гѡ̀: вои́стиннꙋ не ѡ҆ставлѧ́еши взыскꙋ́ющихъ тебѐ, гдⷭ҇и. Ѻ҆на́ же є҆́мши ста́рца, не попꙋстѝ томꙋ̀ соверше́ннѡ поклони́тисѧ є҆́й, и҆ речѐ къ немꙋ̀: сїѧ̑ всѧ̑, ꙗ҆̀же слы́шалъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, заклина́ю тѧ̀ і҆и҃сомъ хрⷭ҇то́мъ бг҃омъ сп҃си́телемъ на́шимъ, да никомꙋ́же рече́ши, до́ндеже бг҃ъ ѿ землѝ во́зметъ мѧ̀. ны́нѣ же съ ми́ромъ ѿидѝ, и҆ па́ки въ грѧдꙋ́щее лѣ́то ѹ҆́зриши мѧ̀ бж҃їей на́съ хранѧ́щей благода́ти. Сотвори́ же гдⷭ҇а ра́ди то̀, є҆́же тѝ ны́нѣ повѣ́мъ, молѧ̀: въ по́стъ грѧдꙋ́щагѡ лѣ́та не преходѝ і҆ѻрда́на, ꙗ҆́коже ѡ҆быко́сте твори́ти въ мнⷭ҇тырѣ̀. Дивлѧ́шесѧ же зѡсі́ма, ѹ҆слы́шавъ, ꙗ҆́кѡ и҆ чи́нъ монасты́рскїй возвѣстѝ, и҆ ничто́же и҆́но глаго́лаше, кромѣ̀: сла́ва бг҃ꙋ даю́щемꙋ вели̑каѧ лю́бѧщымъ є҆го̀. Ѻ҆на́ же речѐ є҆мꙋ̀: пребꙋ́ди ѹ҆̀бо, ꙗ҆́коже глаго́лю тѝ, а҆́вво, въ мнⷭ҇тырѣ̀: и҆́бо и҆ хотѧ́щꙋ и҆зы́ти, не возмо́жно тѝ бꙋ́детъ. во ст҃ы́й же вели́кїй четверто́къ, въ ве́черъ та́инственныѧ хрⷭ҇то́вы ве́чери, возмѝ ѿ животворѧ́щагѡ тѣ́ла и҆ кро́ве хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ въ сосꙋ́дъ ст҃ы́й, досто́йный такова́гѡ та́инства, принеси́ же и҆ пожди́ мѧ на ѻ҆́ной і҆ѻрда́на странѣ̀, сꙋ́щей близ̾ селе́нїѧ мїрска́гѡ, да прише́дши причащꙋ́сѧ животворѧ́щихъ дарѡ́въ: ѿне́лѣже бо прича́стихсѧ и҆́хъ въ це́ркви предте́чевѣ, пре́жде да́же і҆ѻрда́нъ преидо́хъ, да́же до ны́нѣ ст҃ы́ни тоѧ̀ не полꙋчи́хъ: ны́нѣ же ѹ҆се́рднѡ є҆ѧ̀ жела́ю, и҆ молю́ тѧ, да не пре́зриши моегѡ̀ моле́нїѧ, но всѧ́чески принеси́ ми животворѧ́щее то̀ бж҃е́ственное та́инство, въ ѻ҆́ньже ча́съ гдⷭ҇ь своѧ̀ ѹ҆ченикѝ ве́чери бжⷭ҇твенныѧ прича́стники сотворѝ. І҆ѡа́ннꙋ же и҆гꙋ́менꙋ монастырѧ̀, въ не́мже живе́ши, рцы̀: внима́й тебѣ̀ и҆ ста́дꙋ твоемꙋ̀, нѣ̑каѧ бо та́мѡ творѧ́тсѧ тре́бꙋющаѧ и҆справле́нїѧ: ѻ҆ба́че хощꙋ̀, да не ны́нѣ то рече́ши є҆мꙋ̀, но є҆гда̀ гдⷭ҇ь повели́тъ тѝ. Сїѧ̑ ре́кши, и҆ моле́нїѧ за сѧ̀ ѿ ста́рца и҆спроси́вши, во внꙋ́треннюю пꙋсты́ню ѿи́де. Зѡсі́ма же поклони́сѧ до землѝ, цѣлова̀ мѣ́сто, и҆дѣ́же стоѧ̀ стѡпы̀ но́гъ є҆ѧ̀, даѧ̀ сла́вꙋ бг҃ꙋ, и҆ возврати́сѧ хвалѧ̀ и҆ благословѧ̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего. Преше́дъ же ѻ҆́нꙋю пꙋсты́ню, прїи́де въ мнⷭ҇ты́рь, въ ѻ҆́ньже де́нь возвраща́тисѧ ѡ҆быко́ша бра́тїѧ въ не́мъ живꙋ́щїи, и҆ въ то̀ лѣ́то ѹ҆молча̀ всѧ̑, никомꙋ́же смѣ́ѧ и҆зрещѝ, ꙗ҆̀же ви́дѣ. въ себѣ́ же бг҃а молѧ́ше показа́ти є҆мꙋ̀ па́ки жела́емое лицѐ: скорбѧ́ше же и҆ тꙋжа́ше помышлѧ́ѧ долготꙋ̀ лѣ́тнѧгѡ тече́нїѧ, хотѧ̀ є҆ди́нымъ дне́мъ лѣ́тꙋ ѻ҆́номꙋ бы́ти, а҆́ще бы мо́щно бы́ло.

Е҆гда́ же прибли́жисѧ ст҃а́гѡ вели́кагѡ поста̀ пе́рваѧ недѣ́лѧ, а҆́бїе по ѻ҆бы́чаю и҆ чи́нꙋ монасты́рскомꙋ, сотвори́вше моли́твꙋ, и҆ні́и всѝ бра́тїѧ пою́ще и҆зыдо́ша въ пꙋсты́ню. Зѡсі́мѣ же недꙋ́гомъ распале́нꙋ, нꙋжда̀ бѣ̀ ѹ҆де́ржанꙋ въ мнⷭ҇тырѣ̀ ѡ҆ста́тисѧ. Воспомѧнꙋ́ же то́й прпⷣбнꙋю ре́кшꙋю, ꙗ҆́кѡ, и҆ хотѧ́щꙋ тѝ и҆з̾ ѻ҆би́тели и҆зы́ти невозмо́жно бꙋ́детъ: но не по мно́гихъ дне́хъ ѿ недꙋ́га воста́въ, пребыва́ше въ монастырѣ̀. Є҆гда́ же возврати́шасѧ бра́тїѧ, и҆ прибли́жисѧ ве́черъ та́инственныѧ хрⷭ҇то́вы ве́чери, сотворѝ зѡсі́ма завѣща́нное є҆мꙋ̀: вложѝ въ ма́лꙋю ча́шꙋ ѿ пречи́стагѡ тѣ́ла и҆ кро́ве хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ. вложи́ же въ ко́шницꙋ и҆ смо́квей ма́лѡ сꙋше́ныхъ, и҆ фі́нїкѡвъ, и҆ ма́лѡ со́чива моче́на въ водѣ̀, и҆ и҆́де въ ве́черъ ѕѣлѡ̀ по́зденъ, и҆ сѣ́де на бре́зѣ і҆ѻрда́новѣ жды́й прпⷣбныѧ. Ме́длѧщей же ст҃ѣ́й, зѡсі́ма не воздрема́сѧ, но неꙋкло́ннѡ зрѧ́ше въ пꙋсты́ню, ѡ҆жида́ѧ ви́дѣти ѹ҆се́рднѡ жела́емое. Глаго́лаше же въ себѣ̀ ста́рецъ, сѣдѧ̀: є҆да̀ ка́кѡ недосто́инство моѐ возбранѝ прїитѝ є҆́й, и҆лѝ прише́дши и҆ не ѡ҆брѣ́тши мѧ̀ возврати́сѧ; Си́це же помышлѧ́ѧ, воздохнꙋ̀ и҆ прослези́сѧ, и҆ ѻ҆́чи на нб҃о возве́дъ бг҃а молѧ́ше, глаго́лѧ: не лишѝ менѐ влⷣко, и҆ па́ки да ви́ждꙋ лицѐ то̀, є҆́же ви́дѣти сподо́билъ мѧ̀ є҆сѝ: да не ѿидꙋ̀ то́щь, носѧ̀ моѧ̀ грѣхѝ на ѡ҆бличе́нїе моѐ. Си́це со слеза́ми помоли́всѧ, во и҆но́е помышле́нїе пре́йде, глаго́лѧ въ себѣ̀: что̀ ѹ҆́бѡ бꙋ́детъ, а҆́ще и҆ прїи́детъ, а҆ кораблѧ̀ нѣ́сть; ка́кѡ і҆ѻрда́нъ пре́йдетъ, и҆ ко мнѣ̀ прїи́детъ недосто́йномꙋ; ѹ҆вы̀ моемꙋ̀ недосто́инствꙋ! ѹ҆вы̀ мнѣ̀, кто́ мѧ такова́гѡ добра̀ лиши́тисѧ сотворѝ! Та́кѡ помышлѧ́ющꙋ ста́рцꙋ, сѐ преподо́бнаѧ прїи́де, и҆ на ѻ҆́ной странѣ̀ рѣкѝ ста̀, ѿню́дꙋже и҆дѧ́ше. Зѡсі́ма же воста̀, ра́дꙋѧсѧ и҆ веселѧ́сѧ и҆ сла́вѧ бг҃а. Но є҆щѐ съ по́мысломъ борѧ́шесѧ, ꙗ҆́кѡ не мо́жетъ та̀ прейтѝ і҆ѻрда́на: и҆ ви́дѣ ю҆̀ зна́менїемъ крⷭ҇тнымъ і҆ѻрда́нъ зна́менавшꙋю, (всю́ бо но́щь тогда̀ лꙋна̀ сїѧ́ше) и҆ кꙋ́пнѡ съ тѣ́мъ зна́менїемъ взы́де ст҃а́ѧ на во́дꙋ, и҆ ходѧ́щи верхꙋ̀ воды̀ къ немꙋ̀ грѧдѧ́ше. Ѻ҆́нъ же хотѣ̀ поклони́тисѧ є҆́й, но та̀ возбранѝ є҆мꙋ̀ є҆щѐ по водѣ̀ ше́ствꙋющи, глаго́лѧ: что̀ твори́ши а҆́вво, свѧще́нникъ сы́й, и҆ носѧ̀ бж҃е́ствєнныѧ та̑йны; Ѻ҆́нъ же послꙋ́ша глаго́лющїѧ, ꙗ҆́же соше́дши съ воды̀, речѐ къ ста́рцꙋ: благословѝ ѻ҆́ч҃е, благословѝ. Ѻ҆́нъ же къ не́й ѿвѣщава́ѧ съ тре́петомъ, ѹ҆́жасъ бо є҆го̀ ѡ҆б̾ѧ̀ ѿ преди́внагѡ видѣ́нїѧ, речѐ: вои́стиннꙋ бг҃ъ нело́женъ є҆́сть, ѡ҆бѣща́вый ѹ҆подо́бити себѣ̀ тѣ́хъ, и҆̀же себѐ по си́лѣ свое́й ѡ҆чища́ютъ: сла́ва тебѣ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, показа́вый мнѣ̀ рабо́ю твое́ю се́ю, коли́кѡ ѿстою̀ ѿ мѣ́ры соверше́нїѧ. Сїѐ ре́кшаго молѝ ѻ҆на̀ глаго́лати сѷмво́лъ ст҃ы́ѧ вѣ́ры: Вѣ́рꙋю во є҆ди́наго бг҃а: и҆ моли́твꙋ гдⷭ҇ню: Ѻ҆́ч҃е на́шъ, и҆́же є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ: и҆ сконча́ннѣй бы́вшей моли́твѣ, причасти́сѧ ст҃а́ѧ пречи́стыхъ и҆ животворѧ́щихъ хрⷭ҇то́выхъ та̑инъ, и҆ по ѻ҆бы́чаю цѣлова̀ ста́рца. Та́же на нб҃о рꙋ́цѣ воздѣ́вши воздохнꙋ̀, прослези́сѧ, и҆ возопѝ: Ны́нѣ ѿпꙋща́еши рабꙋ̀ твою̀, влⷣко, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀ съ ми́ромъ, ꙗ҆́кѡ ви́дѣста ѻ҆́чи моѝ спасе́нїе твоѐ. И҆ глаго́ла къ ста́рцꙋ: простѝ, а҆́вво зѡсі́мо, є҆ще́ же и҆ дрꙋго́е моѐ жела́нїе и҆спо́лни: и҆дѝ ны́нѣ въ монасты́рь тво́й, бж҃їимъ ми́ромъ храни́мь, въ грѧдꙋ́щее же лѣ́то прїидѝ па́ки во ѻ҆́ный же пото́къ, и҆дѣ́же тѝ пе́рвѣе собесѣ́довахъ: прїидѝ ѹ҆́бѡ, прїидѝ гдⷭ҇а ра́ди, и҆ па́ки ѹ҆́зриши мѧ̀, ꙗ҆́коже хо́щетъ гдⷭ҇ь. Ѻ҆́нъ же къ не́й ѿвѣща̀: хотѣ́лъ бы, а҆́ще бы мо́щно бы́ло, въ слѣ́дъ тебѐ ходи́ти, и҆ зрѣ́ти честно́е твоѐ лицѐ. молю́ же, сотворѝ є҆ди́но проси́мое ѹ҆ тебѐ мно́ю ста́рцемъ: вкꙋсѝ ма́лѡ ѿ пи́щи, ю҆́же принесо́хъ сѣ́мѡ: и҆ сїѐ ре́къ, показа̀ є҆́й, є҆́же и҆мѣ̀ принесе́нное въ ко́шницѣ. Ѻ҆на́ же пе́рстѡвъ краѧ́ми со́чива коснꙋ́вшисѧ, и҆ трѝ зерна̀ взе́мши, во своѧ̀ принесѐ ѹ҆ста̀, и҆ речѐ: довлѣ́етъ сїѐ благода́ти дх҃о́внѣй, хранѧ́щей є҆стество̀ дꙋшѝ нескве́рненное: и҆ па́ки речѐ къ ста́рцꙋ: молѝ гдⷭ҇а ѡ҆ мнѣ̀, ѻ҆́тче мо́й, молѝ, помина́ѧ всегда̀ моѐ ѻ҆каѧ́нство. Ѻ҆́нъ же поклони́сѧ пред̾ нога́ми є҆ѧ̀, и҆ проша́ше ю҆̀, да мо́литсѧ къ бг҃ꙋ ѡ҆ цр҃кви и҆ ѡ҆ царѣ́хъ и҆ ѡ҆ не́мъ. Сїе́ же и҆спроси́въ со слеза́ми, ѡ҆ста́ви ю҆̀ ѿи́ти, са́мъ стенѧ̀ и҆ рыда́ѧ: не смѣ́ѧше бо надо́лзѣ ю҆̀ держа́ти, но а҆́ще бы и҆ хотѣ́лъ, неꙋдержи́ма бѣ̀. Ѻ҆на́ же па́ки і҆ѻрда́нъ зна́менавши, пре́йде то́й верхꙋ̀ воды̀, ꙗ҆́коже и҆ пре́жде. ста́рецъ же возврати́сѧ, ра́достїю и҆ стра́хомъ мно́гимъ содержи́мый, ѹ҆корѧ́ѧ себѐ и҆ жалѣ́ѧ, ꙗ҆́кѡ и҆́мене преподо́бныѧ не ѹ҆вѣ́да, ѻ҆ба́че ѹ҆пова́ше сїѐ полꙋчи́ти во грѧдꙋ́щее лѣ́то.

Лѣ́тꙋ же мимоше́дшꙋ, по́йде зѡсі́ма па́ки въ пꙋсты́ню, всѧ̀ и҆спо́лнивши по ѻ҆бы́чаю, и҆ теча́ше ко ѻ҆́номꙋ преди́вномꙋ видѣ́нїю: преше́дъ же пꙋсты́ннꙋю долготꙋ̀, и҆ дости́гъ нѣ́кїихъ зна́менїй, показꙋ́ющихъ и҆ско́мое мѣ́сто, ѡ҆зира́ше десна̑ѧ и҆ шꙋ́ѧѧ, и҆ всю́дꙋ смотрѧ́ше ѻ҆чи́ма, а҆́ки лове́цъ нѣ́кїй и҆скꙋ́снѣйшїй, гдѣ́ бы ѹ҆го́дный полꙋчи́лъ ло́въ. Є҆гда́ же ни ѿкꙋ́дꙋ что̀ дви́жꙋщеесѧ та́кѡ ви́дѣ, нача̀ себѐ ѡ҆блива́ти слеза́ми, и҆ возве́дъ на нб҃о ѻ҆́чи, молѧ́шесѧ бг҃ꙋ, глаго́лѧ: покажи́ ми, гдⷭ҇и, сокро́вище твоѐ некра́домое, є҆́же въ пꙋсты́ни се́й скры́лъ є҆сѝ: покажѝ мнѣ̀ во пло́ти а҆́гг҃ла, є҆мꙋ́же соравни́тисѧ нѣ́сть досто́инъ ве́сь мі́ръ си́це молѧ́щисѧ, дости́же мѣ́ста, є҆́же пото́къ зна́меноваше, и҆ ста́въ на краѝ тогѡ̀, ви́дѣ на странѣ̀ сꙋ́щей къ восто́кꙋ преподо́бнꙋю лежа́щꙋю ме́ртвꙋ, рꙋ́цѣ, ꙗ҆́коже достоѧ́ше, согбе́нны, и҆ лицѐ на восто́къ ѡ҆браще́нно и҆мꙋ́щꙋю, къ не́йже прите́къ, но́зѣ блаже́нныѧ слеза́ми свои́ми ѹ҆мыва́ше: ни кото́рой бо и҆но́й ча́сти тѣ́ла дерзнꙋ́лъ коснꙋ́тисѧ. Пла́кавъ же мно́гѡ, и҆ ѱалмы̀ прили́чныѧ вре́мени тоѧ̀ потре́бы и҆зре́къ, сотворѝ мл҃твꙋ погребе́нїѧ, и҆ речѐ къ себѣ̀: погребсти́ ли и҆́мамъ преподо́бныѧ тѣ́ло, є҆да́ ли неꙋго́дно бл҃же́ннѣй сїѐ бꙋ́детъ; и҆ сїѧ̑ въ мы́сли свое́й глаго́лѧ, ви́дѣ при главѣ̀ є҆ѧ̀ и҆з̾ѻбраже́нное писа́нїе на землѝ сїѐ: погребѝ, а҆́вво зѡсі́мо, на се́мъ мѣ́стѣ смире́нныѧ марі́и тѣ́ло, ѿда́ждь пе́рсть пе́рсти: моли́ же гдⷭ҇а за мѧ̀ преста́вльшꙋюсѧ мцⷭ҇а фармꙋ́фїа є҆гѵ́петски, ри́мски же а҆прі́ллїа въ а҃ де́нь, въ са́мꙋю но́щь сп҃си́тельныѧ хрⷭ҇то́вы стрⷭ҇ти, по причаще́нїи бж҃е́ственныѧ та́йныѧ ве́чери [въ лѣ́то ѿ созда́нїѧ мі́ра ҂ѕл҃, ѿ воплоще́нїѧ же бж҃їѧ фк҃в]. Сїѐ написа́нїе проче́тъ ста́рецъ, пе́рвѣе помышлѧ́ше, кто́ є҆сть писа́вый; ѻ҆на́ бо, ꙗ҆́коже речѐ, не вѣ́дѧше писа́нїѧ: ѻ҆ба́че возра́довасѧ ѕѣлѡ̀, ꙗ҆́кѡ и҆́мѧ преподо́бныѧ ѹ҆вѣ́да. Позна́ же, ꙗ҆́кѡ є҆гда̀ преподо́бнаѧ бж҃е́ственныхъ та̑инъ при і҆ѻрда́нѣ причасти́сѧ, а҆́бїе на мѣ́стѣ то́мъ бы́сть, и҆дѣ́же тогда̀ и҆ преста́висѧ: и҆ а҆́може ѻ҆́нъ ше́ствова пꙋ́ть, два́десѧть дне́й трꙋдѧ́сѧ, та́мѡ во є҆ди́нъ ча́съ марі́а пре́йде, и҆ а҆́бїе къ бг҃ꙋ ѿи́де. Сла́вѧ же бг҃а ста́рецъ, и҆ слеза́ми ѡ҆моча́ѧ зе́млю и҆ тѣ́ло преподо́бныѧ, и҆ речѐ къ себѣ̀: вре́мѧ є҆́сть, ѽ ста́рче зѡсі́мо! повелѣ́нное тебѣ̀ соверши́ти, но ка́кѡ сотвори́ши, ѻ҆каѧ́нне, и҆скопа́нїе, въ рꙋка́хъ ничесо́же и҆мѣ́ѧ; и҆ сїѐ ре́къ: ви́дѣ не дале́че дре́вце ма́лое пове́рженное въ пꙋсты́ни, є҆́же взе́мъ, нача̀ и҆́мъ копа́ти: сꙋха́ же сꙋ́щи землѧ̀, ника́коже послꙋ́шаше трꙋжда́ющагосѧ ста́рца, и҆́же копа́ше по́томъ ѡ҆блива́емь, но ничто́же ѹ҆спѣ́ти можа́ше. Воздохнꙋ́въ же ѕѣлѡ́ и҆з̾ глꙋбины̀ дꙋ́ха, ви́дѣ льва̀ вели́ка тѣ́лꙋ преподо́бныѧ марі́и предстоѧ́ща, и҆ но́зѣ є҆ѧ̀ ли́жꙋща, є҆го́же ѹ҆зрѣ́въ, тре́петенъ бы́сть, ѹ҆боѧ́сѧ ѕвѣ́рѧ, па́че же воспомѧнꙋ́въ блаже́нною рече́нное, ꙗ҆́кѡ никогда́же ѕвѣре́й ви́дѣ: зна́менавсѧ же крⷭ҇тнымъ зна́менїемъ, вѣ́рова, ꙗ҆́кѡ невре́днѡ бꙋ́детъ сохране́нъ си́лою лежа́щїѧ. Ле́въ же нача̀ приближа́тисѧ ти́хѡ къ ста́рцꙋ, ласка́ѧсѧ помава́нми, а҆́ки цѣлꙋ́ѧ, зѡсі́ма же речѐ ко львꙋ̀: поне́же, ѽ ѕвѣ́рю! вели́каѧ сїѧ̀ повелѣ̀ мнѣ̀ погребстѝ є҆ѧ̀ тѣ́ло, а҆́зъ же ста́ръ є҆́смь, и҆ не могꙋ̀ и҆скопа́ти гро́ба, ниже́ бо и҆́мамъ ѻ҆рꙋ́дїѧ къ копа́нїю потре́бнагѡ, и҆ въ толи́комъ разстоѧ́нїи ѿ ѻ҆би́тели не могꙋ̀ ско́рѡ возврати́тисѧ, и҆ принестѝ є҆̀: сотворѝ ѹ҆̀бо ты̀ копа́нїе ноготьмѝ твои́ми, да ѿда́мъ землѝ преподо́бныѧ тѣ́ло. и҆ а҆́бїе глаго́лъ се́й слы́шавъ ле́въ, и҆скопа̀ пре́дними нога́ми ро́въ, є҆ли́кѡ дово́льно бѣ̀ покры́ти погреба́емое. Па́ки ѹ҆́бѡ ста́рецъ преподо́бныѧ но́зѣ слеза́ми ѡ҆мы́въ, и҆ мно́гѡ моли́всѧ є҆́й за всѧ̑ моли́тисѧ, покры̀ тѣ́ло є҆ѧ̀ земле́ю на́го сꙋ́щее, и҆ ничто́же и҆́но и҆мѣ́ющее, то́чїю ѻ҆́нꙋю ѻ҆де́ждꙋ ве́тхꙋю раздра́ннꙋю, пове́рженнꙋю и҆спе́рва ѿ зѡсі́мы, є҆́юже марі́а покры̀ тогда̀ нѣ̑кїѧ своегѡ̀ тѣ́ла ча̑сти. Та́же ѿидо́ша ѻ҆́ба, ле́въ во внꙋ́треннюю. пꙋсты́ню, ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ ти́хѡ ѿлꙋчи́сѧ, зѡсі́ма же во своѧ̑ возврати́сѧ, благословѧ̀ и҆ хвалѧ̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего. И҆ прише́дъ въ монасты́рь, всѣ̑мъ мона́хѡмъ повѣ́да ѡ҆ преподо́бнѣй се́й марі́и, ничто́же скры́въ, є҆́же ви́дѣ, и҆ є҆́же слы́ша ѿ неѧ̀, ꙗ҆́кѡ всѣ̑мъ слы́шащымъ вели̑чїѧ бж҃їѧ ѹ҆диви́тисѧ, со стра́хомъ же, вѣ́рою и҆ любо́вїю твори́ти па́мѧть, и҆ почита́ти де́нь преставле́нїѧ преподо́бныѧ сеѧ̀ марі́и. І҆ѡа́ннъ же и҆гꙋ́менъ ѡ҆брѣ́те нѣ̑кїѧ въ монастырѣ̀ тре́бꙋющыѧ и҆справле́нїѧ, по словесѝ преподо́бныѧ, и҆ сїѧ̑ по́мощїю бж҃їею и҆спра́ви. Зѡсі́ма же пожи́вши бг҃оꙋго́днѡ, бли́зъ ста̀ лѣ́тъ сы́й, сконча̀ въ то́мъ монастырѣ̀ жи́знь вре́меннꙋю, и҆ ѿи́де на вѣ́чнꙋю ко гдⷭ҇ꙋ: и҆ ѡ҆ста́виша мона́си тогѡ̀ монастырѧ̀ ненапи́санное та́мѡ сїѐ ѡ҆ преподо́бнѣй марі́и се́й сло́во, но по воспрїима́нїю є҆ди́ни ѿ дрꙋги́хъ глаго́люще, и҆ во ѻ҆́бщꙋю предлага́юще по́льзꙋ по́вѣсть слы́шащымъ: писа́нїемъ же то̀ пре́дано дото́лѣ не слы́шасѧ. А҆́зъ же [глаго́летъ сѡфро́нїй ст҃ы́й] є҆́же ненапи́санное прїѧ́хъ, пи́санною по́вѣстїю и҆з̾ѧви́хъ. А҆́ще же и҆ні́и житїѐ сеѧ̀ преподо́бныѧ списа́ша, лꙋ́чше вѣ́дꙋще, то̀ не ѹ҆̀ въ моѐ вѣ́дѣнїе прїи́де: ѻ҆ба́че и҆ а҆́зъ коли́кѡ возмого́хъ, но си́лѣ мое́й написа́хъ, ничто́же па́че и҆́стинныѧ по́вѣсти предпоче́тъ. Бг҃ъ же преди̑внаѧ творѧ́й чꙋдеса̀, и҆ вели́кими воздаѧ́й дарова́нїи съ вѣ́рою къ немꙋ̀ прибѣга́ющымъ, да да́стъ мздꙋ̀ приѡбрѣта́ющымъ по́льзꙋ ѿ сеѧ̀ по́вѣсти, чтꙋ́щымъ сїѐ и҆ слы́шащымъ, и҆ потща́вшемꙋсѧ преда́ти по́вѣсть сїю̀ написа́нїемъ: и҆ да сподо́битъ и҆̀хъ благі́ѧ ча́сти марі́и сеѧ̀ блаже́нныѧ со всѣ́ми, бг҃омы́слїемъ и҆ трꙋда́ми бл҃гоꙋгоди́вшими є҆мꙋ̀ ѿ вѣ́ка. Дади́мъ же и҆ мы̀ сла́вꙋ бг҃ꙋ цр҃ю̀ вѣ́чномꙋ, да и҆ на́съ сподо́битъ ми́лость ѡ҆брѣстѝ въ де́нь сꙋ́дный ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ гдⷭ҇ѣ на́шемъ: є҆мꙋ́же подоба́етъ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ держа́ва, и҆ поклоне́нїе, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ прест҃ы́мъ и҆ животворѧ́щимъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

І҆кѡ́на прпⷣбныѧ марі́и є҆гѵ́петскїѧ, москва̀.
Тропа́рь, гла́съ и҃:

Въ тебѣ̀, мт҃и, и҆звѣ́стнѡ спасе́сѧ є҆́же по ѻ҆́бразꙋ: прїи́мши бо крⷭ҇тъ, послѣ́довала є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀, и҆ дѣ́ющи оу҆чи́ла є҆сѝ презира́ти оу҆́бѡ пло́ть, прехо́дитъ бо, прилѣжа́ти же ѡ҆ дꙋшѝ, ве́щи безсме́ртнѣй. тѣ́мже и҆ со а҆́гг҃лы сра́дꙋетсѧ, прпⷣбнаѧ марі́е, дꙋ́хъ тво́й.

Конда́къ, гла́съ д҃:

Грѣха̀ мглы̀ и҆збѣжа́вши, покаѧ́нїѧ свѣ́томъ ѡ҆зари́вши твоѐ се́рдце, сла́внаѧ, пришла̀ є҆сѝ ко хрⷭ҇тꙋ̀: сегѡ̀ всенепоро́чнꙋю и҆ ст҃ꙋ́ю мт҃рь моли́твенницꙋ ми́лостивнꙋю принесла̀ є҆сѝ. ѿѻнꙋ́дꙋже и҆ прегрѣше́нїй ѡ҆брѣла̀ є҆сѝ ѡ҆ставле́нїе, и҆ со а҆́гг҃лы при́снѡ сра́дꙋешисѧ.


Въ нача́лѣ сеѧ̀ ѡ҆ ст҃ѣ́й марі́и є҆гѵ́петстѣй и҆сто́рїи, зѡсі́мы прпⷣбнагѡ бг҃оꙋго́дномꙋ житїю̀ хвали́мꙋ сꙋ́щꙋ, воспомѧнꙋ́сѧ и҆́нъ зѡсі́ма не правосла́вный, но є҆реті́къ. и҆ мни́тсѧ, ꙗ҆́кѡ то́й здѣ̀ зѡсі́ма воспомѧнꙋ́сѧ, ѿ и҆́ноческагѡ чи́на бы́вый, ѡ҆ не́мже а҆прі́ллїа въ г҃ де́нь въ житїѝ прпⷣбнагѡ нїки́ты и҆сповѣ́дника пи́шетсѧ, и҆́же царю̀ львꙋ̀ а҆рмени́нꙋ і҆кѡнобо́рцꙋ бѣ̀ є҆диномы́сленъ и҆ є҆диносовѣ́тенъ въ є҆реті́чествѣ, и҆ по нѣ́коемъ вре́мени въ сквернодѣѧ́нїи ꙗ҆́тъ, ѹ҆рѣ́занїе но́са пострада̀, и҆ стꙋ́днѡ ѹ҆́мре, ѕлꙋ́ю по себѣ̀ сла́вꙋ ѡ҆ста́вивши.

Воспомѧнꙋ́сѧ же въ і҆сто́рїи се́й зѡсі́ма є҆реті́къ не ѿ са́магѡ ст҃а́гѡ сѡфро́нїа, списа́телѧ житїѧ̀ марі́и прпⷣбныѧ, но ѿ послѣ́днихъ преписа́телей, во ѡ҆бличе́нїе лꙋка́вства є҆гѡ̀: то́й бо зѡсі́ма є҆реті́къ по ст҃о́мъ сѡфро́нїи мно́гими лѣ́ты поживѐ по́слѣжде, и҆ бѣ̀ и҆́мѧ є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ стꙋ́дное, въ смѣ́хъ и҆ порꙋга́нїе воспомина́емо. Послѣ́днїи ѹ҆́бѡ житїѧ̀ марі́и преподо́бныѧ преписа́тели, и҆́мѧ преподо́бнагѡ зѡсі́мы че́стно творѧ́ще, ѹ҆вѣщава́ютъ чтꙋ́щихъ и҆ послꙋ́шающихъ, да не кото́рый ѿ ни́хъ зѡсі́мино и҆́мѧ ѹ҆слы́шавъ, помы́слитъ бы́ти ѻ҆́наго зѡсі́мꙋ є҆ретїка̀ бы́вша, и҆ стꙋ́днѡ сконча́вшасѧ.

Въ то́йже де́нь па́мѧть ст҃ы́хъ мꙋ́чєникъ, геро́нтїа и҆ васїлі́да, мече́мъ за хрⷭ҇та̀ сконча́вшихсѧ: и҆ прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ мака́рїа и҆гꙋ́мена пелики́тскїѧ ѻ҆би́тели, и҆́же въ ца́рство льва̀ а҆рмени́на, и҆ по не́мъ мїхаи́ла тра́влагѡ, за і҆кѡ́ны ст҃ы́ѧ темни́цꙋ и҆ мꙋ̑ки страда̀, и҆ во и҆згна́нїи сконча́сѧ: и҆ преставле́нїе прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ є҆ѵфѵ́мїа а҆рхїмандрі́та сꙋ́ждалскагѡ чꙋдотво́рца, ѡ҆ не́мже въ про́логѣ.


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.