Житїѧ̑ ст҃ы́хъ ѿ ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ/І҆ꙋ́нїй/к҃д

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Житїѧ̑ ст҃ы́хъ, творе́нїе ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ (въ лѣта̀ по ржⷭ҇твѣ̀ хрⷭ҇то́вѣ ҂ахч҃є по ҂аѱ҃єby Dimitry of Rostov
Мцⷭ҇а і҆ꙋ́нїа въ к҃д де́нь
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.


Мцⷭ҇а і҆ꙋ́нїа въ к҃д де́нь,
сѷнаѯа́рь на ржⷭ҇тво̀ ст҃а́гѡ сла́внагѡ прⷪ҇ро́ка прⷣте́чи и҆ крⷭ҇ти́телѧ
гдⷭ҇нѧ і҆ѡа́нна.
[edit]

Сл҃нцꙋ незаходи́момꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ сп҃си́телю на́шемꙋ хотѧ́щꙋ возсїѧ́ти мі́рови, и҆ ѹ҆жѐ прекло́ншꙋ нб҃са̀, и҆ въ чистѣ́йшꙋю нб҃съ дв҃и́ческꙋю ѹ҆тро́бꙋ соше́дшемꙋ, подоба́ше пе́рвѣе произы́ти денницѣ ѿ непло́дове ст҃о́мꙋ і҆ѡа́ннꙋ прⷣте́чи, да пред̾и́детъ ꙗ҆́кѡ провозвѣ́стникъ проповѣ́даѧ и҆ гл҃ѧ: грѧде́тъ крѣ́плїй менѐ, во слѣ́дъ менѐ (Мк. а҃ : з҃). и҆спо́лнившꙋсѧ ѹ҆́бѡ вре́мени ст҃ѣ́й є҆лїсаве́тѣ є҆́же роди́ти є҆́й, родѝ сы́на въ ста́рости свое́й ѿ заматерѣ́лыѧ ѹ҆тро́бы, ꙗ҆́коже дре́вле са́рра і҆саа́ка. и҆ пред̾идѧ́ше чꙋ́до чꙋдесѝ: пре́жде да́же роди́тъ дв҃а хрⷭ҇та̀, родѝ заматерѣ́вшаѧ во дне́хъ свои́хъ прⷣте́чꙋ хрⷭ҇то́ва, да ви́дѧщїи преесте́ственное рожде́нїе ѿ состарѣ́вшїѧсѧ, и҆́мꙋтъ вѣ́рꙋ преесте́ственномꙋ рожде́нїю, и҆мѣ́вшемꙋ бы́ти ѿ небра́чныѧ дв҃и́цы, и҆ рекꙋ́тъ въ себѣ̀: всемогꙋ́щаѧ си́ла бж҃їѧ, ꙗ҆́же разрѣшѝ непло́дство ста́рицы, та̀ силна̀ и҆ нетлѣ́ннꙋю дв҃цꙋ мт҃рїею содѣ́лати. и҆ бы́сть чꙋде́сномꙋ рождествꙋ̀ хрⷭ҇то́вꙋ прⷣте́ча рождество̀ і҆ѡа́нново чꙋде́сное, и҆ ѡ҆жида́шесѧ по чꙋдесѝ чꙋ́до, по заматерѣ́вшей ма́тери, приснодѣ́вствꙋющаѧ мт҃рь, по ѹ҆диви́телномꙋ є҆́же ѿ є҆лїсаве́ти рожде́нїю, стра́нное рождество̀ ѿ дв҃ы: въ ѻ҆бои́хъ бо ма́терехъ чи́нъ рожде́нїѧ превосхожда́ше є҆стества̀ ѹ҆ста́вы, бг҃ꙋ та́кѡ и҆зво́лившꙋ, є҆мꙋ́же ꙗ҆́кѡ созда́телю всѧ́кое є҆стество̀ є҆́сть рабо́тно. Ро́ждшей же є҆лїсаве́тѣ, слы́шаша то̀ ѻ҆́крестъ живꙋ́щїи сосѣ́ди, и҆ сро́дники, и҆ зна́емїи, и҆ сра́довахꙋсѧ є҆́й: ꙗ҆́кѡ сотворѝ съ не́ю гдⷭ҇ь ми́лость, ѿе́мь ѿ неѧ̀ безча́дства поноше́нїе. и҆ и҆сполнишасѧ словеса̀ ст҃а́гѡ бл҃говѣ́стника гаврїи́ла, къ заха́рїи ре́кшагѡ: жена̀ твоѧ̀ роди́тъ сы́на тебѣ̀, и҆ мно́зи ѡ҆ рождествѣ̀ є҆гѡ̀ возра́дꙋютсѧ. ра́довахꙋсѧ ѹ҆̀бо ѻ҆́во сро́дники, ѻ҆́во же ті́и, и҆̀же ча́емагѡ мессі́и жела́нїемъ ве́лїимъ бѧ́хꙋ ѡ҆держи́ми, а҆́ще и҆ не вѣ́дѧхꙋ наста́вшїѧ ѹ҆жѐ воплоще́нїѧ хрⷭ҇то́ва та́йны, ѻ҆ба́че во вре́мѧ рождества̀ прⷣте́чи хрⷭ҇то́ва, дꙋ́хъ и҆́хъ въ ни́хъ на ра́дость подвиза́шесѧ, ѡ҆бвеселѧ́ющꙋ дх҃ꙋ ст҃о́мꙋ сердца̀ и҆́хъ, и҆ а҆́ки бы и҆звѣ́стїе нѣ́кое ѡ҆ полꙋче́нїи ча́ѧнїѧ подаю́щꙋ. Въ ѻ҆смы́й же де́нь прїидо́ша сщ҃е́нники и҆ ѹ҆́жики въ до́мъ заха́рїевъ, є҆́же ѡ҆брѣ́зати ѻ҆троча̀, и҆ хотѧ́хꙋ нарещѝ є҆го̀ и҆́менемъ ѻ҆ц҃а̀ є҆гѡ̀ заха́рїею, но не соизволѧ́ше ма́терь. Прⷪ҇ро́кова бо сꙋ́щи сꙋпрꙋ́га, и҆ прⷪ҇ро́ческаѧ роди́телница є҆лїсаве́тъ ст҃а́ѧ, бѧ́ше и҆ сама̀ да́ра прⷪ҇ро́ческагѡ и҆спо́лнена. и҆ прⷪ҇ро́чески велѧ́ше нарещѝ рожде́нное и҆́хъ ѻ҆троча̀ тѣ́мъ и҆́менем, є҆гѡ́же не слы́ша ѿ мꙋ́жа: поне́же ѻ҆́нъ возврати́сѧ ѿ цр҃кве въ до́мъ сво́й и҆мѣ́ѧ свѧ́занный ѧ҆зы́къ нѣмото́ю, и҆ не можа́ше сказа́ти сꙋпрꙋ́зѣ свое́й, ка́кѡ ви́дѣ а҆́гг҃ла, ѡ҆ зача́тїи сы́на бл҃говѣствова́вшаго и҆ ре́кшаго: нарече́ши и҆́мѧ є҆мꙋ̀ і҆ѡа́ннъ. Дх҃омъ ѹ҆́бѡ ст҃ы́мъ наста́влена ма́терь, і҆ѡа́нномъ младе́нца нарица́ше ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́чица, ꙗ҆́же и҆ пре́жде прⷪ҇ро́чески позна̀ прише́ствїе къ не́й бж҃їѧ мт҃ре, и҆ речѐ: ѿкꙋдꙋ̀ мнѣ̀ сїѐ, ꙗ҆́кѡ прїи́де мт҃и гдⷭ҇а моегѡ̀ ко мнѣ̀. Хотѧ́щїи же ѡ҆брѣ́зати младе́нца, помава́хꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀ є҆гѡ̀, ка́кѡ бы хотѣ́лъ нарещѝ є҆го̀. то́й же и҆спроси́въ дщи́цꙋ, написа̀: І҆ѡа́ннъ да бꙋ́детъ и҆́мѧ є҆мꙋ̀. и҆ а҆́бїе ѿверзо́шасѧ ѹ҆ста̀ заха́рїева, и҆ ѧ҆зы́къ є҆гѡ̀ ѿ нѣмотствова́нїѧ разрѣши́сѧ, и҆ глаго́лаше бл҃гословѧ̀ бг҃а. и҆ чꙋдѧ́хꙋсѧ всѝ ѡ҆ толи́кихъ чꙋдесѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ состарѣ́вшаѧсѧ родѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ ма́терь, и҆ ѻ҆ц҃ъ нѣмотствꙋ́ѧй, согласи́шасѧ на є҆ди́но и҆́мѧ, и҆́мже нарещѝ сы́на, и҆ ꙗ҆́кѡ по написа́нїи и҆́мене, а҆́бїе проглаго́ла нѣмы́й, и҆ є҆́же написа̀ рꙋко́ю, то̀ и҆зречѐ ѧ҆зы́комъ, и҆ сотвори́сѧ и҆́мѧ і҆ѡа́нново ꙗ҆́кѡ клю́чь ѹ҆ста́мъ ѻ҆́ч҃имъ, ѿве́рзый та̑ къ славосло́вїю бж҃їю. и҆ бы́сть на всѣ́хъ живꙋ́щихъ ѻ҆́крестъ стра́хъ, сі́есть, ѹ҆дивле́нїе: вси́ бо слы́шавшїи та̀, со ѹ҆жа́сомъ ѹ҆дивлѧ́хꙋсѧ пресла́внымъ ѻ҆́нымъ чꙋдеса́мъ бж҃їимъ, и҆ повѣ́даемы бѧ́хꙋ всѝ глаго́лы сі́и во все́й го́рней странѣ̀ і҆ꙋде́йстѣй, сі́есть, въ предѣ́лѣхъ сщ҃е́нническагѡ гра́да хеврѡ́на, въ не́мже бѣ̀ до́мъ заха́рїевъ. то́й бо гра́дъ съ предѣ́лы є҆гѡ̀, є҆щѐ во днѝ і҆исꙋ́са наѵі́на (Інав. д҃і : г҃і), ѿдѣле́нъ бы́сть сщ҃е́нномꙋ пле́мени а҆арѡ́новꙋ (а҃ пар. ѕ҃ : н҃з), къ немꙋ́же бѣ̀ ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма пꙋтѝ ше́ствїѧ ѻ҆́смь часѡ́въ. стоѧ́ше же то́й гра́дъ пода́ле виѳлее́ма на высоча́йшемъ мѣ́стѣ, и҆ нарица́шесѧ го́рнїй гра́дъ, высо́кихъ ра́ди го́ръ, предѣ́лы же є҆гѡ̀ нарица́хꙋсѧ го́рнѧѧ страна̀, ꙗ҆́коже въ є҆ѵⷢ҇лїи ѡ҆ пречⷭ҇тѣй бцⷣѣ пи́шетсѧ: Воста́вши мр҃їа́мъ ѿ назаре́та галїле́йскагѡ и҆́де въ го́рнѧѧ со тща́нїемъ во гра́дъ і҆ꙋ́довъ, сі́есть, въ хеврѡ́нъ, и҆ вни́де въ до́мъ заха́рїинъ, и҆ цѣлова̀ є҆лїсаве́тъ (Лк. а҃ : л҃ѳ,м҃). Въ то́й ѹ҆́бѡ странѣ̀ го́рнѣй, слы́шавшїи быва́емаѧ въ домꙋ̀ заха́рїиномъ вели́чїѧ бж҃їѧ, чꙋдѧ́хꙋсѧ попремно́гꙋ, и҆ глаго́лахꙋ въ себѣ̀: что̀ ѻ҆троча̀ сїѐ бꙋ́детъ; (Лк. а҃ : ѯ҃ѕ) и҆ бѣ̀ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ со ѻ҆троча́темъ, ѹ҆множа́ющаѧ въ не́мъ бл҃года́ть свою̀, и҆ соблюда́ющаѧ того̀ ѿ меча̀ и҆́рѡдова. и҆́бо ѡ҆ чꙋде́сномъ рожде́нїи і҆ѡа́нновомъ до́йде слꙋ́хъ и҆ до и҆́рѡда, и҆ ѹ҆дивлѧ́шесѧ томꙋ̀ и҆́рѡдъ, глаго́лѧ: что̀ ѻ҆троча̀ сїѐ бꙋ́детъ. Є҆гда́ же роди́сѧ гдⷭ҇ь на́шъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ въ виѳлее́мѣ і҆ꙋде́йстѣмъ, ѿ востѡ́къ волсвѝ и҆спы́товахꙋ ѡ҆ цр҃ѣ̀ новорожде́нномъ (Мт. в҃ : а҃), тогда̀ и҆́рѡдъ посла́въ во́ины въ виѳлее́мъ и҆зби́ти та́мѡ всѧ̀ дѣ́ти: помѧнꙋ̀ і҆ѡа́нна сы́на заха́рїина, ѡ҆ не́мже слы́шалъ чꙋдє́снаѧ, и҆ глаго́ла въ себѣ̀: Є҆да́ ли то́й и҆́мать бы́ти ца́рь і҆ꙋде́йскїй. и҆ ѹ҆мы́сливъ ѹ҆би́ти є҆го̀, посла̀ наро́чнѡ ѹ҆бі́йцєвъ въ хеврѡ́нъ въ до́мъ заха́рїинъ, но не ѡ҆брѣто́ша ст҃а́го і҆ѡа́нна по́сланнїи: наче́ншꙋсѧ бо безбо́жномꙋ въ виѳлее́мѣ дѣтоꙋбі́йствꙋ, гла́съ и҆ во́пль ѹ҆слы́шасѧ въ хеврѡ́нѣ ꙗ҆́кѡ не ѕѣлѡ̀ дале́че ѿстоѧ́щемъ, и҆ вина̀ во́плѧ тогѡ̀ ѹ҆вѣ́дасѧ. и҆ а҆́бїе ст҃а́ѧ є҆лїсаве́тъ, похи́тивши ѻ҆троча̀ і҆ѡа́нна, бѣжа̀ въ высоча́йшыѧ го́ры пꙋсты́нныѧ, а҆ ст҃ы́й заха́рїа тогда̀ бѣ̀ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ слꙋжа́щи по ѻ҆бы́чаю въ цр҃кви въ чи́нѣ чреды̀ своеѧ̀, въ то̀ вре́мѧ прилꙋчи́вшїѧсѧ. кры́ющисѧ же є҆лїсаве́тъ въ го́рнихъ, молѧ́шесѧ со слеза́ми къ бг҃ꙋ, да защити́тъ ю҆̀ со ѻ҆троча́темъ. и҆ є҆гда̀ съ высоты̀ ви́дѣ во́ины прилѣ́жнѡ и҆́щꙋщыѧ и҆ приближа́ющыѧсѧ, возопѝ къ приключи́вшейсѧ та́мѡ горѣ̀ ка́менной: горо̀ бж҃їѧ, прїимѝ ма́терь съ ча́домъ: и҆ а҆́бїе разстꙋпи́сѧ гора̀, и҆ прїѧ̀ тꙋ́ю внꙋ́трь себѐ, и҆ ѿ и҆́щꙋщихъ и҆̀хъ ѹ҆бі́йцѡвъ скры̀. ті́и же не ѡ҆брѣ́тше и҆ско́магѡ, возврати́шасѧ къ посла́вшемꙋ и҆̀хъ тщы̀. тогда̀ и҆́рѡдъ посла̀ къ заха́рїи въ цр҃ковь, глаго́лѧ: да́ждь мнѣ̀ сы́на твоего̀ і҆ѡа́нна. Ст҃ы́й же заха́рїа ѿвѣща̀: а҆́зъ ны́нѣ слꙋжꙋ̀ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ і҆и҃левꙋ, ѡ҆ сы́нѣ же мое́мъ не вѣ́мъ, гдѣ̀ є҆́сть. разгнѣ́вавсѧ же и҆́рѡдъ, посла̀ къ немꙋ̀ втори́цею, и҆ повелѣ̀, а҆́ще заха́рїа не да́стъ сы́на, то̀ и҆ є҆го̀ самаго̀ да ѹ҆бїю́тъ, и҆ и҆до́ша ѹ҆бі́йцы свирѣ́пїи а҆́ки ѕвѣ́рїе, тща́щесѧ повелѣ́нное и҆̀мъ соверши́ти, и҆ глаго́лахꙋ съ ꙗ҆́ростїю къ сщ҃е́нникꙋ бж҃їю: гдѣ̀ скры́лъ є҆сѝ сы́на твоего̀; да́ждь на́мъ є҆го̀: и҆́бо ца́рь повелѣва́етъ. а҆́ще же не да́си сы́на, то̀ са́мъ а҆́бїе ѹ҆́мреши. ѿвѣща̀ ст҃ы́й заха́рїа: вы̀ ѹ҆бїе́те тѣ́ло моѐ, гдⷭ҇ь же прїи́метъ дꙋ́шꙋ мою̀. и҆ а҆́бїе ѹ҆бі́йцы ѹ҆стреми́вшесѧ, по повелѣ́нїю и҆́рѡдовꙋ, ѹ҆би́ша є҆го̀ междꙋ̀ цр҃ковїю и҆ ѻ҆лтаре́мъ. пролїѧ́вшаѧсѧ же кро́вь є҆гѡ̀ на мра́морѣ ссѣ́десѧ, и҆ бы́сть ꙗ҆́кѡ ка́мень, въ свидѣ́телство и҆́рѡдꙋ, и҆ въ вѣ́чное є҆гѡ̀ ѡ҆сꙋжде́нїе. а҆ є҆лїсаве́тъ бг҃омъ покрыва́ема со і҆ѡа́нномъ, пребыва́ше въ разстꙋпи́вшейсѧ горѣ̀: бж҃їимъ бо повелѣ́нїемъ сотвори́сѧ и҆̀мъ та́мѡ пеще́ра, и҆ и҆сто́чникъ воды̀ и҆стечѐ, и҆ возрастѐ фі́нїкъ над̾ пеще́рою и҆спо́лнь плодѡ́въ, и҆ є҆гда̀ вре́мѧ бѣ̀ ꙗ҆́сти, прекланѧ́шесѧ до́лꙋ дре́во то́е, подаѧ̀ въ снѣ́дь пло́дъ сво́й, и҆ па́ки горѣ̀ возвыша́шесѧ. По четы́редесѧти же дне́хъ ѿ заха́рїина ѹ҆бїе́нїѧ, ст҃а́ѧ є҆лїсаве́тъ ма́терь прⷣте́чева, въ то́йже пеще́рѣ преста́висѧ. а҆ ст҃ы́й і҆ѡа́ннъ а҆́гг҃ломъ бѣ̀ пита́емый до во́зраста є҆гѡ̀, и҆ храни́мый въ пꙋсты́нѧхъ да́же до днѐ ꙗ҆вле́нїѧ своегѡ̀ ко і҆и҃лю. Та́кѡ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ хранѧ́ше, и҆ покрыва́ше ст҃а́го і҆ѡа́нна, да пред̾и́детъ пред̾ лице́мъ гдⷭ҇нимъ дꙋ́хомъ и҆ си́лою и҆лїино́ю, и҆ ѹ҆гото́витъ є҆мꙋ̀ пꙋ́ть, грѧдꙋ́щемꙋ спастѝ ро́дъ человѣ́ческїй. ѡ҆ все́мъ же то́мъ да сла́витсѧ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ сп҃съ на́шъ, со ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ во вѣ́ки, а҆ми́нь.

На то́жде ржⷭ҇тво̀
сло́во и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ.
[edit]

Бл҃говре́мененъ де́нь пра́здника, и҆ всенаро́днаѧ ра́дость, въ ѻ҆́нже воспомѧнꙋ́хъ гаврїи́лово слꙋже́нїе, и҆ заха́рїино сщ҃е́нство: слы́шасте бо є҆ѵⷢ҇лі́ста лꙋкꙋ̀ сказꙋ́ющаго, є҆́же слꙋчи́сѧ заха́рїи: вни́де въ цр҃ковь гдⷭ҇ню покади́ти, и҆ всѐ мно́жество люде́й бѣ̀ мл҃твꙋ дѣ́ѧ внѣ̀, и҆ ѡ҆жида́ѧ во вре́мѧ ѳѷмїа́ма. ꙗ҆ви́сѧ же є҆мꙋ̀ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇нь, стоѧ̀ ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆лтарѧ̀ кади́лнагѡ, на мѣ́стѣ такова́гѡ ꙗ҆вле́нїѧ подо́бномъ, и҆ вѣроѧ́тїѧ досто́йномъ, и҆звѣствꙋ́ющемъ, ꙗ҆́кѡ ви́димое и҆́стина є҆́сть, а҆ не привидѣ́нїѧ пре́лесть. и҆ смѧте́сѧ заха́рїа, ви́дѣвъ, и҆ стра́хъ нападѐ на него̀. ѽ стра́ше, невѣ́рїѧ предисло́вїе, ѹ҆ма̀ непостоѧ́нное, дꙋшѝ ѹ҆до́вь поползнове́нное, є҆́же са́мъ а҆́гг҃лъ и҆справлѧ́ѧ, речѐ: не бо́йсѧ заха́рїе: ѹ҆слы́шана бо є҆́сть мл҃тва твоѧ̀. и҆згонѧ́етъ стра́хъ, и҆ вво́дитъ жела́нїе: ре́къ бо не бо́йсѧ, не ѹ҆молчѐ, но и҆ мл҃твы си́лꙋ, бж҃їе дарова́нїе приѡбрѣ́тшꙋю, возвѣстѝ, ѹ҆слы́шана, речѐ, мл҃тва твоѧ̀, и҆ жена̀ твоѧ̀ є҆лїсаве́тъ роди́тъ сы́на тебѣ̀, и҆ нарече́ши и҆́мѧ є҆мꙋ̀ і҆ѡа́ннъ (Лк. а҃ : г҃і). ѽ пресла́внагѡ та́инства и҆ ѹ҆жа́снагѡ чꙋдесѐ: въ пра́вдꙋ заха́рїа ѹ҆сꙋмѣ́сѧ, и҆ проти́внѡ ѿвѣщава́ше а҆́гг҃лꙋ: и҆́но бо проша́ше, а҆ и҆́но полꙋчѝ. ѡ҆ лю́дехъ молѧ́шесѧ, и҆ и҆менова́шесѧ ѻ҆ц҃ъ ѻ҆троча́ти. проще́нїѧ согрѣше́нїѧмъ просѧ́ше, и҆ безпло́дной ѹ҆тро́бѣ ѡ҆бѣтова́нїе разрѣше́нїѧ прїѧ̀. жела́нїе заха́рїи бѣ̀, да и҆сцѣлѧ́тсѧ дꙋ̑шы согрѣши́вшыѧ, а҆ не да ѹ҆тро́ба є҆лїсаве́тина ѡ҆бремени́тсѧ зача́тїемъ плода̀. въ пра́вдꙋ ѹ҆̀бо смѧте́сѧ: чл҃вѣ́къ бо бѧ́ше и҆змѣне́нїю подпа́даѧй, а҆́ще и҆ сщ҃е́нническимъ досто́инствомъ ѡ҆бложе́нъ бы́сть. и҆ помышлѧ́ше, въ себѣ̀ гл҃ѧ: ко́е є҆́сть сїѐ стра́нное и҆ ѹ҆диви́телное мꙋ́жа видѣ́нїе, и҆ стра́нное гл҃ѡвъ є҆гѡ̀ ѡ҆бѣтова́нїе. кто̀ се́й дерзнове́нною ного́ю въ ст҃ы́й хра́мъ вше́дый, и҆ ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆лтарѧ̀ кади́лнагѡ ста́вый, а҆́ки бы ни є҆ди́номꙋ грѣхꙋ̀ бы́лъ прича́стенъ; кто̀ є҆́сть се́й и҆́ноѻбра́зный видѣ́нїемъ, зра́комъ блиста́ѧйсѧ, и҆ ѹ҆страша́ѧй мою̀ дꙋ́шꙋ; никогда́ бо ви́дѣхъ ве́щь то́ль ѹ҆жа́снꙋю: чл҃вѣ́къ ли сѐ є҆́сть крила́тъ; и҆лѝ пти́ца чл҃вѣкоѻбра́зна; что̀ сїѐ є҆́сть, сꙋмню́сѧ. мню̀, ꙗ҆́кѡ моегѡ̀ кажде́нїѧ нѣ́кто є҆́сть соглѧ́датель, и҆ препина́тель слꙋ́жбы моеѧ̀. внѣ̀ мно́жество люде́й молѧ́щесѧ, жде́тъ менѐ ꙗ҆́кѡ таи́нника сꙋ́ща нбⷭ҇нагѡ цр҃ѧ̀: а҆ се́й внꙋ́трь держи́тъ мѧ̀. Мно́ю моле́нїе возда́ша лю́дїе цр҃ю̀ нбⷭ҇номꙋ, просѧ́ще проще́нїѧ согрѣше́нїѧмъ свои́мъ, и҆ нѣ́смь и҆звѣ́стенъ, возмогꙋ́ ли и҆спо́лнити наро́дное жела́нїе, и҆ показа́ти моеѧ̀ слꙋ́жбы дѣ́ло: се́й же предста̀ но́вꙋю вѣ́сть приносѧ̀ мнѣ̀. ѿидѝ про́чее ты̀, и҆́же мѧ̀ ѹ҆страша́еши. и҆́бо а҆́ще бы бы́лъ є҆сѝ ѿ бг҃а по́сланный а҆́гг҃лъ, соо́бщникъ бы́лъ бы є҆сѝ мое́й потре́бѣ, и҆ помо́глъ бы є҆сѝ мое́й мл҃твѣ, и҆ милосе́рдствовалъ бы є҆сѝ ѡ҆ тѣ́хъ, и҆̀же внѣ̀ стоѧ́тъ съ сле́зными молба́ми. ѿидѝ ѿсю́дꙋ ѹ҆страша́ѧй мѧ̀, ни є҆ди́но мнѣ̀ є҆́сть сло́во ѡ҆ ѻ҆троча́ти, є҆́же мнѣ̀ ѡ҆бѣща́еши: что́ бо приѡбрѧ́щетъ наро́дъ, а҆́ще а҆́зъ и҆мѣ́ти бꙋ́дꙋ сы́на; и҆ ка́ѧ по́льза бꙋ́детъ лю́демъ, а҆́ще є҆лїсаве́тъ воздои́тъ млⷣнца; и҆ кото́рый прибы́токъ воз̾имѣ́ютъ чл҃вѣ́цы, а҆́ще а҆́зъ наслѣ́дника до́мꙋ моемꙋ̀ ѡ҆ста́влю; ѿидѝ ѹ҆̀бо ѿ менѐ, кто́ либо є҆сѝ ты̀. заматерѣ́лы бо є҆смы̀, пре́йде вре́мѧ бра́ка, ѿ ста́рости ѹ҆гасѐ теплота̀ плотска́ѧ, и҆ непло́дство ѿрече́сѧ плода̀, ѹ҆мро́хомъ ѻ҆́ба вожделѣ́нїю. и҆ чесогѡ̀ ю҆́ность не прозѧбѐ, ка́кѡ то̀ возрасти́тъ ста́рость.

Сїѧ̑ въ себѣ̀ разсꙋжда́ѧ, гл҃аше заха́рїа. а҆́гг҃лъ же къ немꙋ̀ речѐ: не бо́йсѧ заха́рїе, ни смꙋща́йсѧ по́мыслами: а҆́гг҃лъ бо є҆́смь свѣ́та, а҆ не тмы̀, а҆́зъ є҆́смь гаврїи́лъ, є҆ди́нъ ѿ кн҃зе́й цр҃ѧ̀ нбⷭ҇нагѡ, повелѣ́нїе ношꙋ̀, а҆ не мое́ю вла́стїю повелѣва́ю. по́сланъ є҆́смь бл҃говѣсти́ти тебѣ̀, а҆ не ѹ҆страши́ти. не бо на ѹ҆страше́нїе твоѐ си́мъ, є҆го́же ви́диши, ѻ҆́бразомъ прикры́хсѧ, но да не наги́мъ сꙋщество́мъ а҆́гг҃лскимъ ꙗ҆влю́сѧ тебѣ̀: не мо́жетъ бо пло́тѧный зрѣ́ти безпло́тнаго. щади́тъ же живо́тъ тво́й посла́вый мѧ̀ къ тебѣ̀. не бо́йсѧ заха́рїе, по́сланъ є҆́смь до́брꙋю вѣ́сть принестѝ тебѣ̀, а҆ не въ стра́хъ и҆ въ сомнѣ́нїе вложи́ти тѧ̀. ста́рость предлага́еши, и҆ безпло́дное ва́ше сожи́тїе, и҆ заматерѣ́лꙋю ѹ҆тро́бꙋ, и҆ кто̀ свои́мъ хотѣ́нїемъ ражда́етъ; бж҃їй є҆́сть да́ръ чадоро́дїе, а҆ не чл҃вѣ́ческое и҆з̾ѡбрѣ́тенїе, не слы́шалъ ли є҆сѝ гдⷭ҇а гл҃ющагѡ: а҆́зъ є҆́смь творѧ́й чл҃вѣ́ка, и҆ созида́ѧй дх҃ъ въ чл҃вѣ́цѣ (Зах. в҃і : а҃). не вѣ́рꙋеши ли заха́рїе, ка́кѡ со́зданъ бы́сть а҆да́мъ; ка́кѡ создана̀ є҆́ѵа; ка́кѡ роди́сѧ і҆саа́къ; А҆враа́мъ слы́шавъ, не невѣ́рова, и҆ не ѡ҆тщети́сѧ наде́жды, а҆ ты̀ сщ҃е́нникъ сы́й не вѣ́рꙋеши. є҆да́ ли не возмо́жетъ ѿ бг҃а всѧ́къ глаго́лъ; за ста́рость прерѣкꙋ́еши ѽ ста́рче, и҆ тѣле́сное ѹ҆мерщвле́нїе си́лнѣйшее непщꙋ́еши бы́ти па́че бг҃а; а҆́ще бы не вѣ́далъ є҆сѝ а҆враа́ма, мо́глъ бы сꙋмнѣ́тисѧ. є҆сте́ственнꙋю не́мощь предлага́еши, и҆ бжⷭ҇твенномꙋ ѡ҆бѣтова́нїю не вѣ́рꙋеши. ма̑лаѧ про́сиши, вели̑каѧ же прїе́млеши, и҆ вопїе́ши а҆́ки тщетꙋ̀ под̾е́млѧй. ты̀ ѡ҆ і҆ꙋде́йскихъ то́чїю лю́дехъ мо́лишисѧ, а҆́зъ же бл҃говѣствꙋ́ю тебѣ̀ то̀, є҆́же всѣ́мъ ꙗ҆зы́кѡмъ бꙋ́детъ во сп҃се́нїе. Заха́рїа же сїѧ̑ слы́шавъ, и҆ ма́лѡ лицѐ ѿврати́въ, сопроти́въ ѿвѣщава́ше а҆́гг҃лꙋ, ре́къ: что̀ гл҃еши ѽ а҆́гг҃ле; жена̀ моѧ̀ роди́тъ; є҆да́ ли ѡ҆ се́мъ моли́хсѧ; и҆ сегѡ́ ли ра́ди кади́ло дви́жꙋ, и҆ ѳѷмїа́мъ и҆́стощава́ю; а҆́зъ соверша́ѧ слꙋ́жбꙋ мою̀, ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ лю́демъ прошꙋ̀, а҆ не своемꙋ̀ непло́дствїю разрѣшє́нїѧ. собо́рꙋ моемꙋ̀ ѡ҆блегче́нїѧ жела́ю, а҆ не є҆лїсаве́тѣ зача́тїѧ и҆ ѡ҆бремене́нїѧ. дꙋша́мъ ѹ҆ѧ́звеннымъ и҆сцѣле́нїѧ и҆щꙋ̀, а҆ не да и҆зсо́хшыѧ є҆лїсаве́тины сосцы̀ и҆сточа́тъ млеко̀. что̀ гл҃еши ѽ а҆́гг҃ле; жена́ ли моѧ̀ роди́тъ; кото́рый ѿ сегѡ̀ прибы́токъ молѧ́щымсѧ внѣ̀; є҆да́ ли ѹ҆слы́шавше сїѐ, не побїю́тъ мѧ̀ ка́менїемъ, гл҃юще: ꙗ҆́кѡ не молю́сѧ ѡ҆ ни́хъ, но ѡ҆ мнѣ̀ само́мъ, и҆ ꙗ҆́кѡ не и҆спроси́хъ и҆̀мъ ми́лости ѿ бг҃а, но себѣ̀ и҆спроси́хъ чадоро́дїе; ни ко́еже мнѣ̀ є҆́сть чадоро́дїѧ жела́нїе, не бꙋ́ди то̀, не хощꙋ̀, є҆́же проси́хъ, не прїѧ́хъ, ты́ же мнѣ̀ и҆́наѧ вмѣ́стѡ и҆ны́хъ сказꙋ́еши. ни є҆ди́но мнѣ̀ є҆́сть сло́во ѡ҆ рожде́нїи ча́да, не мо́жемъ ходи́ти без̾ жезла̀, ты́ же сꙋпрꙋ́жєскаѧ на́мъ глаго́леши, и҆ вели́ши мнѣ̀ нача́лствовати чадоро́дїю. ка́кѡ то̀ бы́ти мо́жетъ, є҆гда̀ ста́рость ѿве́ржесѧ є҆сте́ственнагѡ смѣше́нїѧ. а҆́зъ лю́демъ спасе́нїѧ прошꙋ̀, и҆ ро́дꙋ на́шемꙋ бл҃годе́нствїѧ, врагѡ́въ же плѣне́нїѧ, и҆ цр҃кви состоѧ́нїѧ, а҆ не младе́нческагѡ тре́бꙋю пла́ча, и҆ пеле́н, и҆ повива́нїѧ, и҆ ꙗ҆̀же къ воспита́нїю ѻ҆́троческомꙋ, не брегꙋ̀ ѡ҆ се́мъ. ка́кѡ бо ѡ҆брѧ́щꙋсѧ ѻ҆ц҃ъ при́сномꙋ сн҃ꙋ; ста́рость ѿго́нитъ вѣ́рꙋ: поне́же и҆знемо́же весма̀ рожде́нїѧ си́ла, же́злъ а҆́ки конѧ̀ держа̀, є҆два̀ хождꙋ̀, ты́ же мѧ̀ возставлѧ́еши къ плотско́мꙋ соедине́нїю. ка́кѡ сїѐ сотворю̀; сѐ ви́диши ѻ҆бои́хъ состарѣ́нїе, и҆ къ землѝ преклоне́нїе, и҆ ничто́же и҆́но ча́емъ, то́кмѡ серпа̀ сме́ртнагѡ: кла́сы бо ѹ҆жѐ созрѣ́ли къ жа́твѣ. а҆́ще же и҆́стинствꙋеши ѽ а҆́гг҃ле, да́ждь ѹ҆̀бо мнѣ̀ въ зало́гъ каково́е зна́менїе, да вѣ́рꙋю ѡ҆бѣтова́нїю: и҆́бо и҆ а҆арѡ́нъ не вѣ́ровалъ бы, а҆́ще не бы̀ процвѣ́лъ же́злъ є҆гѡ̀ (Чис. з҃і : и҃). и҆ мѡѷсе́й не вмѣни́лъ бы вои́стиннꙋ глаго́лємаѧ є҆мꙋ̀, а҆́ще не бы побѣлѣ́ла рꙋка̀ є҆гѡ̀ (Исх. д҃ : ѕ҃). и҆ гедеѡ́нъ не разꙋмѣ́лъ бы̀, а҆́ще не бы была̀ роса̀ на рꙋнѣ̀ то́чїю (Сꙋд. ѕ҃ : л҃з). ѿча́ѧлсѧ бы є҆зекі́а, а҆́ще не бы возврати́лосѧ вспѧ́ть сл҃нце (д҃ Цар. к҃ : а҃і). да́ждь ѹ҆̀бо и҆ ты̀ ко́е зна́менїе, да не возсмѣе́тсѧ є҆лїсаве́тъ ꙗ҆́коже и҆ са́рра. а҆́ще же вторы́й а҆враа́мъ бꙋ́дꙋ, то̀ а҆враа́мски и҆ тебѣ̀ да сотворю̀, вни́ди въ до́мъ мо́й, и҆ ѡ҆мы́ю но́зѣ твоѝ, и҆ предста́влю тебѣ̀ трапе́зꙋ, да да́рꙋеши на́мъ пло́дъ въ ста́рости. но по чесомꙋ̀ разꙋмѣ́ю возвѣща́емаѧ тобо́ю ѽ а҆́гг҃ле! сказꙋ́еши и҆́мѧ млⷣнца, и҆ не ѹ҆̀ рожде́ннагѡ, добродѣ́тєли и҆зчита́еши, покажѝ мнѣ̀ что̀ вы́ше є҆сте́ственное, да и҆мꙋ̀ вѣ́рꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ преесте́ственномꙋ. а҆́ще нб҃о преврати́тсѧ на дрꙋгꙋ́ю странꙋ̀, то̀ и҆ а҆́зъ ѡ҆бновлю́сѧ. а҆́ще мо́ре и҆змѣ́ритсѧ, то̀ и҆ є҆лїсаве́тъ роди́тъ. а҆́ще сл҃нце пости́гнетсѧ, то̀ и҆ сꙋхі́и сосцы̀ млеко̀ и҆сточа́тъ. а҆́ще лꙋна̀ загради́тсѧ, то̀ и҆ заматерѣ́вшаѧ ѹ҆тро́ба развла́житсѧ къ рожде́нїю. по чесомꙋ̀ разꙋмѣ́ю сїѐ; а҆́зъ бо є҆́смь ста́ръ, и҆ жена̀ моѧ̀ заматерѣ́вша во дне́хъ свои́хъ.

А҆́гг҃лъ же къ заха́рїи речѐ: не вѣ́рꙋеши бг҃ꙋ всѧ̑ могꙋ́щемꙋ, и҆ мни́ши бж҃їе ѡ҆бѣтова́нїе не си́лно бы́ти и҆ не постоѧ́нно: и҆ приносѧ́щаго тебѣ̀ бл҃говѣ́стїе не стыди́шисѧ и҆стѧ́зовати: по чесомꙋ̀ разꙋмѣ́ю сїѐ гл҃еши ѽ заха́рїе; є҆да́ ли въ є҆гѵ́петъ бг҃ъ посыла́етъ тѧ̀, да ѹ҆страши́ши фараѡ́на, и҆ ѿрица́ешисѧ; глаго́лиши въ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ничто́же па́че є҆стества̀ содѣ́ловаетъ: а҆́ще ѹ҆́бѡ и҆́щеши є҆стествꙋ̀ послѣ́дованїѧ, а҆ не бж҃е́ственной вѣ́рꙋеши си́лѣ чꙋде́сной, то̀ рцы̀ мнѣ̀: гдѣ̀ держа́щїи тѧготꙋ̀ земнꙋ́ю столпѝ водрꙋзи́шасѧ; на че́мъ соде́ржитсѧ крꙋ́гъ нбⷭ҇ный; ѻ҆блакѡ́мъ ло́жа гдѣ̀ ѡ҆брѣта́ютсѧ; дожде́вныѧ же ка́пли гдѣ̀ собира́ютсѧ, и҆ снѣ́жныѧ грꙋ́ды гдѣ̀ сѣкꙋ́тсѧ; кото́рый є҆́сть бѣ́гъ сл҃нечнагѡ тече́нїѧ; лꙋ́нномꙋ раще́нїю и҆лѝ ѹ҆мале́нїю кто̀ предѣ́лъ полага́етъ; кто́ же и҆зчита́етъ ѕвѣ́здное мно́жество; мо́ре неи́стовѧщеесѧ ка́кѡ песка̀ стыди́тсѧ; мглѧ́на тма̀ ка́кѡ тче́тсѧ; человѣ́къ же во ѹ҆тро́бѣ ма́терней ка́кѡ воѡбража́етсѧ; и҆ дꙋша̀ бг҃омъ созда́ннаѧ ка́кѡ внеза́пꙋ въ зача́томъ ѡ҆брѣта́етсѧ младе́нцѣ; по чесомꙋ̀ разꙋмѣ́ю гл҃еши; не вѣ́рꙋеши ли ꙗ҆́кѡ всѧ́кое є҆стество̀ рабо́тно є҆́сть созда́телю своемꙋ̀, и҆ є҆́же бг҃ъ хо́щетъ, є҆стество̀, а҆́ще и҆ вы́ше є҆стества̀ своегѡ̀, а҆́бїе то̀ дѣ́лаетъ. ты́ же а҆́ще непло́дной роди́ти не и҆́меши вѣ́ры, то̀ что̀ рече́ши, є҆гда̀ ѹ҆слы́шиши неискꙋсобра́чнꙋю дв҃ꙋ пресла́внѡ ражда́ющꙋю, и҆ бꙋ́детъ неꙋдо́бь ѹ҆вѣ́рителное прїе́млемо въ тве́рдꙋю вѣ́рꙋ. а҆́ще же зна́менїѧ про́сиши, да вѣ́рꙋеши глаго́лємымъ тебѣ̀ мно́ю, сїѐ ѹ҆́бѡ тебѣ̀ да бꙋ́детъ зна́менїе: сѐ бꙋ́деши молча̀, и҆ не могі́й проглаго́лати до негѡ́же днѐ бꙋ́дꙋтъ сїѧ̑. ѽ чл҃вѣколю́бнагѡ наказа́нїѧ, є҆́же па́че содѣ́ла и҆справле́нїе! са́мый бо то́чїю гла́съ, и҆́же согрѣшѝ, нака́занъ бы́сть ѿ а҆́гг҃ла. Са́мый то́кмѡ ѧ҆зы́къ ѡ҆бꙋзда́нъ дерзнꙋ́вый препрѣкова́ти а҆́гг҃лꙋ. и҆ бѣ̀ помава́ѧ лю́демъ, и҆ пребыва́ше нѣ́мъ. до́брѣ є҆ѵⷢ҇лі́стъ сїѐ написа̀: пребыва́ше нѣ́мъ: молча́нїе то̀ ѡ҆жида́ше хотѧ́щагѡ роди́тисѧ гла́са. ѡ҆жида́ше заха́рїа і҆ѡа́нна, ста́рецъ ча́да, сщ҃е́нникъ прⷪ҇ро́ка. ѡ҆жида́ше же молча̀, рече́ бо а҆́гг҃лъ: поне́же не вѣ́рꙋѧ зна́менїѧ про́сиши, въ твои́хъ ѹ҆́бѡ ѹ҆десѣ́хъ прїимѝ зна́менїе наказꙋ́ющее тѧ̀, бꙋ́деши молча̀. и҆дѣ́же бо наразмы́сленное дерзнове́нїе, та́мѡ и҆ брѡзды̀ наказа́нїѧ. и҆дѣ́же сопротивосло́вїє и҆ доса́да, та́мѡ и҆ запреще́нїѧ сꙋ́дъ. Хотѧ́ше бг҃ъ ѽ заха́рїе, да бꙋ́деши проповѣ́дникъ такова́гѡ чꙋдесѐ, ты́ же, поне́же не́мощь тѣле́снꙋю вознепщева́лъ є҆сѝ бы́ти си́лнѣйшꙋ па́че ѡ҆бѣтова́нїѧ бж҃їѧ, бꙋ́деши ѹ҆̀бо молча̀, и҆ не могі́й проглаго́лати до негѡ́же днѐ бꙋ́дꙋтъ сїѧ̑: занѐ не вѣ́ровалъ є҆сѝ словеса́съ мои́мъ, ꙗ҆̀же сбꙋ́дꙋтсѧ во вре́мѧ своѐ. зри́ши ли, ꙗ҆́кѡ без̾ вѣ́ры ничто́же ве́лїе и҆ соверше́нное содѣ́ѧтисѧ мо́жетъ.

Заха́рїа же ꙗ҆́кѡ ѹ҆слы́ша глаго́лы сїѧ̑, а҆́бїе и҆зы́де и҆з̾ цр҃кве, мздꙋ̀ невѣ́рїѧ носѧ̀ ѡ҆бꙋзда́нїе ѧ҆зы́ка: ѽ чꙋдесѐ! вни́де и҆ны́хъ свободи́ти ѿ грѣхѡ́въ и҆ сꙋда̀, и҆ са́мъ и҆зы́де ѡ҆сꙋжде́нъ ꙗ҆́кѡ согрѣши́вый. Лю́дїе ѡ҆жида́хꙋ, ча́юще нѣ́что бла́го слы́шати ѿ негѡ̀, ѻ҆́нъ же помава́ше, и҆ помава́нїемъ глаго́лаше: да никто́же прибли́житсѧ ко мнѣ̀, да никто́же мѧ̀ вопро́ситъ: влⷣчнѧгѡ бо негодова́нїѧ сꙋ́дъ ношꙋ̀, ѽ пресла́вных веще́й. Заха́рїа молчи́тъ, а҆ є҆лїсаве́тъ весели́тсѧ. свѧзꙋ́етсѧ ѧ҆зы́къ, а҆ ѹ҆тро́ба ѡ҆бременѧ́етсѧ. благоглаго́ливаѧ ѹ҆ста̀ непло́дствꙋютъ, а҆ ꙗ҆́же бѣ̀ непло́ды, та̀ ма́терїею содѣ́ловаетсѧ. гла́съ ѻ҆́ч҃ь ѡ҆бꙋздава́етсѧ, ма́тєрнѧѧ же ложесна̀ вре́мене и҆сполне́нїемъ къ рожде́нїю рѣша́тсѧ. Заха́рїа молчи́тъ, а҆ і҆ѡа́ннъ во чре́вѣ ма́тернемъ и҆гра́етъ. то́чїю бо ѹ҆зрѣ̀ непло́днаѧ є҆лїсаве́тъ прише́дшꙋю къ не́й пречⷭ҇тꙋю дв҃ꙋ, а҆́бїе денни́ца позна̀ своѐ сл҃нце, и҆ взыгра́сѧ велмѝ і҆ѡа́ннъ въ ложесна́хъ ма́тернихъ, замедле́нїе є҆стества̀ не ско́рѡ ражда́ющагѡ, пови́нно творѧ̀, ꙗ҆́кѡ не а҆́бїе и҆схо́дитъ ѿ ложе́снъ въ мі́ръ се́й. Влⷣчнїй речѐ прⷣте́ча є҆́смь, и҆ ка́кѡ соесте́ственныхъ мнѣ̀ млⷣнцѡвъ ма́терними ѹ҆тро́бами носи́мыхъ, свѧ́занъ є҆́смь зако́ны; не терплю̀ жды́й да́же рожде́нъ бꙋ́дꙋ, но предварѧ̀ и҆гра́ю: позна́хъ бо предпосла́вшаго мѧ̀ влⷣкꙋ, да текꙋ̀ пред̾ лице́мъ є҆гѡ̀, ѹ҆гото́вати пред̾ ни́мъ пꙋ́ть є҆гѡ̀. поколе́блю ѹ҆́зы є҆сте́ственныѧ, и҆ ѹ҆скорю̀ проповѣ́дати прише́ствїе влⷣчне. ѽ пресла́вныхъ чꙋде́съ! чесогѡ̀ не ѹ҆вѣ́даша на нб҃сѣ́хъ а҆́гг҃ли, то̀ ѹ҆вѣ́да і҆ѡа́ннъ носи́мый во чре́вѣ. Прⷭ҇то́лѡвъ и҆ гдⷭ҇ствїй ѹ҆таи́сѧ та́йна бж҃їѧгѡ воплоще́нїѧ, а҆ і҆ѡа́ннꙋ во ѹ҆тро́бѣ ма́терней ѿкры́сѧ. прише́дъ бо къ на́мъ, ꙗ҆́коже ны́нѣ слы́шасте, и҆скꙋпи́тель ро́да на́шегѡ, а҆́бїе є҆щѐ въ дв҃и́ческомъ чре́вѣ носи́мый, по́йде к̾ дрꙋ́гꙋ своемꙋ̀ і҆ѡа́ннꙋ, є҆щѐ во чре́вѣ ма́тернемъ носи́момꙋ. и҆ бѣ̀ ви́дѣти созда́телѧ цѣлꙋ́ющаго своѐ созда́нїе. Цр҃ѧ̀ вита́ющаго въ кꙋ́щи во́инской, влⷣкꙋ въ ра́бїй до́мъ прише́дшаго. є҆го́же і҆ѡа́ннъ ѿ ѹ҆тро́бы ма́тере своеѧ̀ въ дв҃и́ческой ѹ҆тро́бѣ носи́маго ви́дѣвъ, пре́жде вре́мене нꙋ́дѧсѧ прейтѝ є҆стества̀ ѹ҆ста́вы, взыгра́нїемъ свои́мъ воⷥзва̀: ви́ждꙋ положи́вшаго є҆стествꙋ̀ предѣ́лы, и҆ не терплю̀ жда́ти вре́мене рожде́нїѧ. де́вѧть мцⷭ҇ей бы́ти во ѹ҆тро́бѣ нѣ́сть мнѣ̀ нꙋ́ждно: то́й бо, и҆́же є҆́сть вѣ́ченъ, во мнѣ̀ є҆́сть. и҆зы́дꙋ ѹ҆̀бо и҆з̾ сеѧ̀ темни́цы, въ не́йже затворе́нъ є҆́смь, и҆ проповѣ́мъ чꙋде́сныхъ и҆ пресла́вныхъ веще́й ско́рое позна́нїе. Трꙋба̀ є҆́смь, и҆ возглашꙋ̀ бж҃їе во пло́ти прише́ствїе, и҆ тѣ́мъ гла́сомъ ѻ҆́ч҃їй ѧ҆зы́къ ѹ҆до́бь разрѣшꙋ̀ ко глаго́ланїю. зрѝ та́инство но́вое и҆ стра́нное. Не ѹ҆̀ роди́сѧ, и҆ взыгра́нми вѣща́етъ. не ѹ҆̀ прїѧ̀ гла́съ, и҆ дѣ́лы слы́шитсѧ. не ѹ҆̀ навы́че жи́ти, и҆ бг҃а проповѣ́дꙋетъ. не ѹ҆̀ ѹ҆зрѣ̀ свѣ́тъ, и҆ показꙋ́етъ сл҃нце. Не ѹ҆̀ ѿ ложе́снъ и҆зы́де, и҆ предѝ тещѝ спѣши́тсѧ. Не терпи́тъ бо внꙋ́трь держа́тисѧ, прише́дшꙋ влⷣцѣ. Не хо́щетъ вре́мене жда́ти рождества̀, но расто́ргнꙋти тщи́тсѧ чре́вное ѹ҆зи́лище, и҆ предвозвѣсти́ти сп҃сово прише́ствїе. Прїи́де [речѐ] то́й, и҆́же разрѣша́етъ ѹ҆́зы, и҆ почто̀ а҆́зъ свѣжꙋ̀ свѧ́занъ; прїи́де сло́во, и почто̀ а҆́зъ не возглаша́ю сꙋ́щи гла́съ словесѐ, но є҆щѐ ѹ҆де́ржанъ пребыва́ю; и҆зы́дꙋ, предтекꙋ̀, проповѣ́мъ всѣ̑мъ: сѐ а҆́гнецъ бж҃їй, взе́млѧй грѣхѝ мі́ра. Такова́ѧ бѧ́хꙋ взыгра́нїѧ і҆ѡа́ннова.

Е҆лїсаве́тѣ же и҆сполнисѧ вре́мѧ, є҆́же роди́ти є҆́й, и҆ родѝ сы́на, и҆ слы́шавше сро́дницы є҆ѧ̀ и҆ ѻ҆́крестнїи, срадовахꙋсѧ є҆́й, ꙗ҆́кѡ по є҆стествꙋ̀ и҆ вы́ше є҆стества́ же сїѐ, ꙗ҆́кѡ въ ста́рости и҆ заматерѣ́лствѣ родѝ, дх҃а ст҃а́гѡ бл҃года́тїю, а҆ не є҆стества̀ си́лою. и҆́но бо є҆́сть є҆стества̀ дѣ́ло, а҆ и҆́но бл҃года́ти. и҆ чꙋде́сна бѧ́хꙋ всѧ̀, ꙗ҆̀же ѡ҆ і҆ѡа́ннѣ дѣ́емаѧ: и҆́бо рождество̀ є҆гѡ̀ не толи́кѡ ѿ плотски́хъ роди́телей, є҆ли́ко ѿ бл҃года́ти дх҃а ст҃а́гѡ соверша́шесѧ. не толи́кѡ бо роди́телємъ потре́бенъ бѧ́ше і҆ѡа́ннъ, є҆ли́кѡ бж҃їю сло́вꙋ. и҆ свидѣ́тель семꙋ̀ а҆рха́гг҃лъ гаврїи́лъ глаго́лѧй къ заха́рїи: сѐ жена̀ твоѧ̀ роди́тъ тебѣ̀ сы́на, и҆ дх҃а ст҃а́гѡ и҆спо́лнитсѧ є҆щѐ и҆з̾ чре́ва мт҃ре своеѧ̀, и҆ мно́ги ѿ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ ѡ҆брати́тъ ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ и҆́хъ. ѹ҆̀бо нечꙋде́сно ли є҆́сть рождество̀ ѻ҆́трока; глаго́летсѧ же, ꙗ҆́кѡ въ печа́лехъ жєны̀ родѧ́тъ ча̑да: но ка́ѧ печа́ль можа́ше бы́ти є҆лїсаве́тѣ въ рожде́нїи, є҆гда̀ присꙋ́тствоваше ѻ҆́ной дх҃ъ ст҃ы́й; не тре́бѣ бѧ́ше та́мѡ по́мощи ба́бїѧ, и҆дѣ́же бл҃года́ть дх҃а, болѣ́знь рожде́нїѧ ѿгонѧ́ѧ, ра́дости и҆сполнѧ́ше роди́телницꙋ. Ро́ждшесѧ бо ѻ҆троча̀, не по внегда̀ возрастѐ и҆ возмꙋжа̀, прїѧ̀ ѿ бг҃а бл҃года́ть, но ѿ са́мыѧ ма́тернїѧ ѹ҆тро́бы, ѡ҆де́ждею ст҃ы́ни а҆́ки во́инъ въ бронѧ̀ ѡ҆дѣ́ѧнъ, потечѐ пред̾ гдⷭ҇емъ, по а҆́гг҃лскомꙋ словесѝ: Дх҃а ст҃а́гѡ ѿ чре́ва ма́тере своеѧ̀ и҆спо́лнитсѧ, и҆ то́й пред̾и́детъ пред̾ ни́мъ дх҃омъ и҆ си́лою и҆лїино́ю. пред̾ кѣ́мъ пред̾и́дет; пред̾ хрⷭ҇то́мъ гдⷭ҇емъ, и҆ тогѡ̀ ра́ди нарица́емый є҆́сть прⷣте́чею, ꙗ҆́коже и҆ самаго̀ і҆ѡа́нна слы́шати є҆́сть глаго́лющаго: грѧде́тъ крѣ́плїй менѐ, во слѣ́дъ менѐ (Мк. а҃ : з҃). и҆ па́ки: по мнѣ̀ грѧде́тъ, и҆́же предомно́ю бы́сть: ꙗ҆́кѡ пе́рвѣе менѐ бѣ̀ (Ін. а҃ : є҃і). По мнѣ̀ є҆́сть грѧды́й, вре́менемъ. Предомно́ю же бы́сть бж҃ество́мъ предвѣ́чнымъ. Почто́ же дх҃омъ и҆ си́лою и҆лїино́ю пред̾итѝ і҆ѡа́нна гаврїи́лъ сказꙋ́етъ; слы́ши разꙋ́мнѡ: и҆́мѧ и҆лїѝ толкꙋ́етсѧ бж҃їѧ крѣ́пость. а҆ поне́же і҆ѡа́ннъ и҆мѣ́ѧше въ себѣ̀ бг҃а, и҆спо́лненъ дх҃а ст҃а́гѡ ѿ чре́ва ма́тернѧ. Дх҃ъ же бг҃ъ є҆́сть: ѹ҆̀бо ꙗ҆́кѡ и҆лїа̀ си́ленъ въ пррⷪ҇о́чествѣ пи́шетсѧ: сѐ а҆́зъ посыла́ю а҆́гг҃ла моего̀ пред̾ лице́мъ твои́мъ (Мал. г҃ : а҃. Мк. а҃ : б҃), и҆́же ѹ҆гото́витъ пꙋ́ть тво́й пред̾ тобо́ю, и҆ мнѡ́гїѧ ѡ҆брати́тъ ѿ заблꙋжде́нїѧ ко и҆́стинѣ. и҆ тогѡ̀ ра́ди речѐ а҆́гг҃лъ ѡ҆ і҆ѡа́ннѣ, ꙗ҆́кѡ дꙋ́хомъ и҆ си́лою и҆лїино́ю пред̾и́детъ пред̾ гдⷭ҇емъ. и҆ мно́гаѧ ѡ҆брѣта́ютсѧ во і҆ѡа́ннѣ и҆лїѝ подѡ́бнаѧ: чꙋ́денъ бо бы́сть і҆ѡа́ннъ, и҆́же младе́нецъ ро́ждсѧ, гла́съ ѻ҆ц҃ꙋ̀ воздае́тъ. Вопроше́нъ бо заха́рїа ка́кѡ бы хотѣ́лъ нарещѝ ѻ҆троча̀: и҆спросѝ дщи́цꙋ, и҆ написа̀, глаго́лѧ: І҆ѡа́ннъ бꙋ́ди и҆́мѧ є҆мꙋ̀. и҆ и҆́же не вѣ́рова словеса́мъ а҆́гг҃лскимъ, ны́нѣ понꙋжде́нъ бы́сть писа́нїемъ проповѣ́дати бы́вшее є҆мꙋ̀ видѣ́нїе. не прїе́мый слꙋ́хомъ речє́ннаѧ тогда̀, ны́нѣ та̑ свое́ю рꙋко́ю и҆́стою ѹ҆твердѝ, и҆ нарече́нїе ѻ҆́трокꙋ да́въ, воспрїѧ̀ гла́съ. тѣ́мже чꙋдѧ́хꙋсѧ всѝ: и҆́бо а҆́бїе ѿверзо́шасѧ ѹ҆ста̀ є҆гѡ̀, и҆ разрѣши́сѧ ю҆́за ѧ҆зы́ка є҆гѡ̀, и҆ глаго́лаше бл҃гословѧ̀ бг҃а. ѽ но́вое и҆ стра́нное чꙋ́до! и҆́мѧ дѣ́тищꙋ пи́шетсѧ, и҆ ѹ҆ста̀ ѻ҆́ч҃а нѣмотствова́вшаѧ, бл҃гоглаго́лива быва́ютъ. І҆ѡа́ннъ нарица́етсѧ, и҆ нарица́ющагѡ ѧ҆зы́къ и҆справлѧ́етсѧ. са́мо првⷣнагѡ и҆́мѧ нѣмотꙋ̀ разрѣша́етъ, и҆ не ѹ҆до́бь дви́жимый ѧ҆зы́къ дви́жетъ, ко є҆́же бл҃гослови́ти бг҃а. си́це показа́сѧ гла́съ хотѧ́щъ вопи́ти въ пꙋсты́нѣ: ѹ҆гото́вайте пꙋ́ть гдⷭ҇нь, пра́вы твори́те стезѝ є҆гѡ̀. ѽ чꙋдесѐ! Сло́во прихо́дитъ, гласъ предпроповѣ́дꙋетъ. Влⷣка грѧде́тъ, и҆ ра́бъ предпосыла́етсѧ. Цр҃ь приближа́етсѧ, и҆ во́инъ предгото́витсѧ. да ра́дꙋемсѧ ѹ҆̀бо и҆ весели́мсѧ: ꙗ҆́кѡ є҆лїсаве́тъ родѝ, и҆ заха́рїа проглаго́ла. ꙗ҆́кѡ непло́днаѧ воздоѝ, и҆ ста́рецъ возопѝ. ꙗ҆́кѡ дщи́ца и҆спроси́сѧ, и҆ ѧ҆зы́къ сщ҃е́нническїй разрѣши́сѧ. ꙗ҆́кѡ прⷣте́ча роди́сѧ, и҆ мі́ръ ве́сь возра́довасѧ. воззове́мъ про́чее съ заха́рїею: бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ: ꙗ҆́кѡ посѣтѝ, и҆ сотворѝ и҆збавле́нїе лю́демъ свои́мъ, є҆мꙋ́же подоба́етъ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ держа́ва, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Ст҃ы́й заха́рїа со і҆ѡа́нномъ, стѣ́нопись грꙋзи́нскаѧ.
Тропа́рь, гла́съ д҃:

Прⷪ҇ро́че и҆ предте́че прише́ствїѧ хрⷭ҇то́ва, досто́йнѡ восхвали́ти тѧ̀ недоꙋмѣ́емъ мы̀ любо́вїю чтꙋ́щїи тѧ̀: непло́дство бо ро́ждшїѧ и҆ ѻ҆́тчее безгла́сїе разрѣши́сѧ сла́внымъ и҆ честны́мъ твои́мъ рождество́мъ, и҆ воплоще́нїе сн҃а бж҃їѧ мі́рови проповѣ́дꙋетсѧ.

Конда́къ, гла́съ г҃:

Пре́жде непло́ды дне́сь хрⷭ҇то́ва предте́чꙋ ражда́етъ, и҆ то́й є҆́сть и҆сполне́нїе всѧ́кагѡ прⷪ҇ро́чества: є҆го́же бо проро́цы проповѣ́даша, на сего̀ во і҆ѻрда́нѣ рꙋ́кꙋ положи́въ, ꙗ҆ви́сѧ бж҃їѧ сло́ва прⷪ҇ро́къ, проповѣ́дникъ, вкꙋ́пѣ и҆ предте́ча.


Въ то́йже де́нь ст҃ы́хъ мч҃нкъ седмѝ бра́тїй по пло́ти: ѻ҆ре́нтїа, фарна́кїа, є҆рѡ́са, фі́рмоса, фїрмі́на, кѷрїа́ка, и҆ ло́ггїна, чи́на во́инскагѡ бы́вшихъ, въ ца́рство же маѯїмїа́ново, разли́чными смертмѝ за хрⷭ҇та̀ пострада́вшихъ, ѡ҆ ни́хже въ про́логѣ.


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.