Дүүн (Леннон биле Маккартни/Көпектиң очулгазы)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Дүүн


Дүүн,
Хамык бергелерим ырак ышкаш сагындырды
Ам көрүп турарымга олар чанымда хевээр тур
Оо, Дүүнгү хүнге бүзүрээр мен.

Хенертен,
Бодумдан чүү-даа артпаан ышкаш
Караңгы имир мени бүргеп алды
Оо, дүүнгү хүн хенертен дүштү

Билбес мен, чүге эжим чоруй барды,
Ол мээ чүнү-даа ыытавады
Бир артык чүве чугаалаан хевирлиг мен
Эрткен үем эгитсимзе ...

Дүүн,
Ынакшылывыс өөрүшкү, оюн-биле дөмей болду
Ам чаштыр чер тып алзымза-ле
Оо, дүүнгү хүг бүзүрелдиг дир.

Билбес мен, чүге эжим чоруй барды
Ол мээ чүнү-даа чугаалавады
Бир-ле хей чүве чугаалаан хевирлиг мен
Дүүнгү хүнүм эглип келзин

Дүүн,
Ынакшылывыс өөрүшкү, оюн-биле дөмей болду
Ам чаштыр чер безин тыппас тыр мен
Оо, дүүнгү хүн бүзүрелдиг дир.


2014


"Yesterday" (тывалаарга "Дүүн") деп ырның тыва дылче дорт очулдурган сөстери-дир. Ырны Джон Леннон биле Пол Маккартни чогаадып каан. "Үesterday" деп ырны 1965 чылда 8 айның 6-да "Help" дээр ырлар чыындызынга бижип үндүрген.