Дүрген аъдым (Ондар Ай-кыс)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Дүрген аъдым


Дүжүмде бе, түлүмде бе
Дүрген аътта халдып чор бис.
Көгерерген арыктыг даг...
Көзүлбес чер. Ында бис бис.

Хүлүмзүрүг долган болду,
Күзелдерден бүткен болду.
Частың мөңге чырыы ында,
Чашкы дүжүм база ында.

Чүглүг куш бооп халыт, аъдым!
Чүгле аза бербейн көрем.
Аарышкы, кударал чок
Артче углаан шокар аъдым.


Кызыл
2014