Диңмимниң кударалы (Моңгуш Буян-Бадыргы)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Диңмимниң кударалы


Даңгаар эртен күскү дээри диңмиреп тур,
Даглар бажын эргий кезип хүртеңнеп тур.
Улу дээрден черде куйже дүжер дээн бе?
Улуг чоткан хадыларны сыгар дээн бе?

Чаттыг каарган халактанып алгыра дыр.
Чазы, хары чаржалаштыр дүжүп келди.
Сактырымга, хамык сылдыс өшкүлээн дег.
Сактырымга, чылыг хүннер читкилээн дег.

Диңми даажы хемни кежир улчуй бээрге,
Дидим бодал мени чайгаар хөлзедипти.
Хосталзымза, чылыг хүннер эгидер мен.
Хосталзымза, сылдыстарны кыпсыптар мен.

Күскү диңми дайын шөлүн сагындырды.
Күскү диңми чарлыышкынны сагындырды.
Күскү диңми удааннарны оттуруп тур.
Күскү диңми актыг шынны чонга сөглээр.


1932


Ушта бижээн ному: Моңгуш Кенин-Лопсаң. Буян-Бадыргы. Ийи томнуг роман-эссе. — Кызыл.: "Новости Тувы", 2000 чыл, 544 арыныг, фоточуруктарлыг".