Дилег (Ондар Ай-кыс)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Дилег


Ийи-чаңгыс дүжүмге кээп,
Ийленипкен орар чордуң.
Тыныжыңның чалымынга
Дыыжы чурээм кыймыш кынныр.

Дүшке кирип канчаарың ол?
Дүрген чидип чорупсуңза?
Ында-даа чок, мында-даа чок
Ындынналып чооруң ол?

Дүжүмге ам черле келбе!
Дүжээш, оттуп келир-дир мен.
Хараачаже кайгаарымга,
Карактарың көступ кээр-дир...

Эрткен үе эрткен болзун.
Энир чылын ыыдың читти.
Артында-ла кадарган дег,
Ам кээп дүшке кирип чүңүл?

Отту чаштап келгенимде
Орталанып чадаар-дыр мен.
Шын бе, дүш бе, ылгаптары
Шынап, берге болгулаар-дыр...

Чүгле элдеп болур чүве-
Чүрээм чүге шимирээрил?
Амыраан дег оттуп келир
Анчыымны аар! Дүшке келбе!


Кызыл
2013