Дзиддзил (Малиты)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Дзиддзил  (1916) 
by Малиты Геуæрги


ДЗИДДЗИЛ


Рацæйцудæй нихæсмае
Федоги фурт Дзиддзил,
Цæрмин ходæ фур фæрсмæ,
Æ кæрцæ фур дивил.

— Фæцæй уе 'хсæн мæ фидæ
Дæс анзи федеуæг,
Дзиллæн лæгъуз нæ уидæ,
Федауцæ мæгур лæг...

Уæ хæццæ нур нихæси
Дзубанди нæ бæттуй,
Сæйгæй лæууй нæ къæси,
Нæтуй, мæгур, нæтуй.

Уой куст есун мæхемæ,
Не 'содзæнæн нихъог,
Райсетæ мæ уæхемæ,
Ниссагътæ мæ федог!..

— Куста дзæбæх дæ фидæ, —
Зæгъуй ин уæд æмбурд, —
Ду ма нерæн минги дæ,
Не 'содзæнæй дæ дзурд!

Дзиддзил, мæгур, нинкъардæй,
Нийвадæй гетенау,
Дор ин цума ниввардæй
Æ зæрди фур уæззау...

Цъæхгон зиннуй æрдозæ,
Цæстæн рæвдуд дæдтуй...
Борæмæлгъæ мед къозæ
Алли 'взагæй цæгъдуй...

Федзулдæнцæ хонсартæ,
Фетингдæр æй и бон,
Мед къозмæрæй гъе уартæ
Ферттевуй дзæкъолон...

Йес ма метæй гæппæлтæ,
Уадусмæ сæ æхснуй.
Хумзæнхитæй хускъæлтæ
Мæгур цъигъин хæссуй.

Цæттæ кæнуй хумæмæ
Алке дæр æ дзубур.
Дзиддзил кæсуй зæнхæмæ
Фæсвæди зæрдмæгур...

Зæрди буни зин хъурмæ
Мæти хæццæ тухсуй,
Йес ин, бæргæ, еу хумæ,
Низгелун æй гъæуй...

Ка ратдзæнæй æ галтæ,
Ка ратдзæнæй дзубур?
Ходунцæ 'йбæл и хъалтæ:
— Мæгур æма мæгур!


1916


This work is in the public domain in Russia according to article 6 of Law No. 231-FZ of the Russian Federation of December 18, 2006; the Implementation Act for Book IV of the Civil Code of the Russian Federation:
  • its creator didn't fight or work for Soviet Union victory during the Great Patriotic War — so the 70-year protection term is applied;
  • and the creator died before January 1, 1953 (more than 70 years ago), and has been not posthumously rehabilitated since that date;
  • and this work was first published before January 1, 1953 (more than 70 years ago).

This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1928 (more than 95 years ago).


The author died in 1942, so this work is also in the public domain in other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 80 years or less (if applicable), or the copyright term is 106 years or less since publication (if applicable).