Гог дон магодын

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ади Эндре

ГОГ ДОН МАГОГЫН...
Гóг éс Магóг фиа...

Гог дон Магог вырлык ылам.
Такеш капкавлäм лыпшем гӹнят, сойток
ядмем шоэш: Карпат кырыквлä лишнӹ
кичкӹж каштын ам керд ма?

Пӹлӹшӹштем тошты мадьяр мыры шакта
Пäлӹм Верецке корны мыч толмем годым.
У мырем тӧрлäлтäш манын
Девеньӹшкӹ пыралалшаш, векäт?

Ылам у дä мырышы Васул:
У мырем колаш ӹнжӹ ли манын,
Пӹлӹшем пикӹ дон йылатыдок!
ӹжäлäйӹде кäпем рокыш мырыктыдок!

У курымым вычен охлем, кичкӹжäм-
пäлем тӹдӹ, мӹндӹрнок агыл.
Мырем мӹньӹн у, мадьяр мыры,
тӹдӹм вырсат, а тӹдӹ соок сӹнгä.