Гномвлäн Шартял йыдышты

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Шартял гном
Шартял гномвлä

Гномвлäн Шартял йыдышты

А. Смедберг

Кырык марлашкы Валери Микор пиштен


1. Сар/та/ йӧ/рӓ,/ цилӓ/нок/ ама/лат,/ вeт /а/ма/лат/,
Йӹштӹлмӓшвлӓ пӹцкeмӹшeш ямыт, нӹнӹ ямыт.
Тип-тап, тип-тап, типа, типа, тип-тап, тип, тип, тап!

2. Гном/влӓ/ олeн/ токы/лана/ то/лыт,/ о/лeн/ то/лыт/
Седрӓ шелӹквлӓ гӹц нӹнӹ лӓктӹт, олен лӓктӹт.
Тип-тап, тип-тап, типa, типa, тип-тап, тип, тип, тап!

3. Айо качкыш пӧртӹштӹнӓ шукы, пишок шукы,
Сусу пар дон гномвлӓ тӹдӹм ужыт, нӹнӹ ужыт.
Тип-тап, тип-тап, типa, типа, тип-тап, тип, тип, тап!

4. Сусу гномвлӓ стӧл мыч кыргыжталыт, кыргыжталыт,
Кагыльвлӓнӓм нӹнӹ тотлын качкыт, пӹсӹн качкыт.
Тип-тап, тип-тап, типа, типа, тип-тап, тип, тип, тап!

5. Качкыш сита, тотлы качкыш сита, цила гномлан
"Качкыш пишок тотлы, пишок тотлы!": пӹжгӓт гномвлӓ
Тип-тап, тип-тап, типа, типа, тип-тап, тип, тип, тап!

6. Вара кеӓт кожна йӹр танцуяш, сусун кушташ,
Ирок якте нӹнӹ тӹштӹ куштат, сусун куштат.
Тип-тап, тип-тап, типа, типа, тип-тап, тип, тип, тап!

7. Ирок толмык янгылышы гномвлӓ цуц ашкедӹт
Седрӓ лӹвӓкӹ нӹнӹ мӹнгеш кеӓт, мӹнгеш кеӓт.
Тип-тап, тип-тап, типа, типа, тип-тап, тип, тип, тап!