Вӹд пашкар

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Канюшков Аркадий Максимович

ВӹД ПАШКАР

Сӓрӓш гӹньӹ Шупашкарым
Суасла гӹцӹн марлашкы,
Лӹмжӹ лиэш Чeбоксарын
Мӓ статянна Вӹд пашкар.

Лачокат пашкартeн шӹндeн
Кого Йылнан йогыжым,
Тангыж ганьыш сӓртӹш ӹндe
Вӹтлӓм, Руткам, молыжым...

Тошты Йылна ӓшeш кодeш -
Сир гӹц сирӹш нӱштӹлмӹ.
Окeанын тeплоходeш
ӹндe кeнӓ кӱшкӹлӓ.

Тангыж канда у цeвeрӹм
Мӓмнӓн кырык сирӹшкӹ.
Лижӹ вeлe ирӹ жeрӓ,
Тыр ӹлӹмӓш мирӹштӹ.

Тангыж донышы курортыш
Кeӓш ак кeл нималан.
Сӓрнӓлт кeeн кого портыш
Мӓмнӓн халана Кузьма.

1982