Бәхетле бала (Тукай)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Бәхетле бала
Автор: Габдулла Тукай

Бәхетле бала


Бәхетле шул баладыр, кайсы дәрсенә күңел бирсә,
Мөгаллимне олугъ күрсә, белергә кушканын белсә.

Сабакка калмаса соңга, борылмый барса уң-сулга,
Уенга салмаса ихлас — менә бәхте аның шунда.

Кечеләргә итеп шәфкать, үзеннән зурга юл бирсә,
Бәхетсезләрне кимсетми, егылганнарга кул бирсә!


?

Мөгаллим — укытучы.