Бәет (Тукай шигыре)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Бәет
Автор: Габдулла Тукай


Бәет


Бу сәнә ачлык җыланы чын халык бәгърен ашый!
Кит, китап! * Сабрит дип әйтмә, ул халык көчен ашый!


?

* Коръән күздә тотыла.

Сәнә — ел.

Сабрит — сабыр ит.