Бодал (Саган-оол Алдынмай)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Бодал


Компьютерниң соңгазынче көруп алгаш,
Кончуг хандыр боданып-даа канчаарым ол?
Бодум билбес чүнү күзеп турар чоор мен?
Боос турган бодал чоор бе, хөктүүн ынчаш…

Компьютерниң соңгазынга саазын ашкаш,
Кол-ла чүве парлаар дээнсиг, оруп аар мен.
Орта чуве, кылыр ажыл хайнып турда,
Ол-ла бодал шаптык кадып кирип-ле кээр!

Компьютерниң үжүктерин соктап-соктап,
Коптарланып, чушкуртунуп шаг-ла боор мен.
Бодал меңээ алыспайн, шиинейнип,
Болганчок-ла туттурбайн, сыг деп каар-дыр…


Кызыл
2014


Ушта бижээн ному: "Улуг-Хем", Тываның чогаалчылар эвилелиниң сеткүүлү. 2014. №2. (80) 157. — Кызыл.: 2014 чыл, 156 арыныг, фоточуруктарлыг".