Безнең әти аягында... (Тукай)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Tatar Book Publishers This material is uploaded by Republic of Tatarstan State Unitary Enterprise «Tatar Book Publishers» in the framework of cooperation with Wikimedia Russia («Wikimedia RU» non-profit partnership) and Wikimedia Community of Tatar language User Group. Public Domain texts once printed by Tatarstan Publishers is being uploaded by the publisher's staff or third parties on the order of the publisher, or other participating volunteers.

English | русский | татарча | +/−

This work is in the public domain in Russia according to article 1281 of Book IV of the Civil Code of the Russian Federation No. 230-FZ of December 18, 2006, articles 5 and 6 of Law No. 231-FZ of the Russian Federation of December 18, 2006 (the Implementation Act for Book IV of the Civil Code of the Russian Federation).

Usually:[1]

  1. The author of the work didn't fight or work for Soviet Union victory during the Great Patriotic War, and died before January 1, 1953 (more than 70 years ago), and the work was published first before that date.
  2. The author of the work fought or worked for Soviet Union victory during the Great Patriotic War, and died before January 1, 1949 (more than 74 years ago), and the work was published first before that date.
  3. This work was originally published anonymously or under a pseudonym before January 1, 1943 and the name of the author did not become known during 50 years after publication.
  4. This work was originally published anonymously or under a pseudonym between January 1, 1943 and January 1, 1953 (more than 70 years ago), and the name of the author did not become known during 70 years after publication.

[1] If the author of this work was subjected to repression and rehabilitated posthumously, countdown of copyright protection began not from the death date, but from the rehabilitation date. If the work was first published posthumously, the copyright term is counted from the date of that first publication, unless the author was later rehabilitated, in which case it runs again from that later rehabilitation date.

Безнең әти аягында...
Автор: Габдулла Тукай

Безнең әти аягында...


                                                * * *
Безнең әти аягында җыермалы ал читек;
Кычкырма, күке, моңайтып, – безнең күңелләр китек.

Без барасы җулларның ике чите – канаулы;
Без моңаймый, кем моңайсын – калган гомер санаулы.

Шигрин читек, шигрин итек кимә көн дә – керләнә;
Җаныең җатка кала, дигәч, күңелләрем төрләнә.

Кычкырма, күке, каршымда, кычкыр агач башында;
Моңлы бала түгел идем, моңнар төштич башыма.

Менәр идем – тау биек, төшәр идем – җул кыек;
Җыен туган арасында минем күңелем боек...

Һавадин очкан аккошның аузы тулы балавыз;
Хәер-догадин ташламаңыз – кулгызда үскән балагыз.

Кулымдагы кулҗаулыгым дүрт почмагы өй хәтле;
Без җыламый кем җыласын – калган гомер исәпле.

Каләмфер күк кара сачең майлап тарап, үреп сал;
Аерылам, җаный, кил инде – бәхилләшеп үбеп кал.

Күк күгәрчен – күлләрдә, ак күгәрчен – сайларда;
Сагыну түгел, саргаерсың – җиләк пешкән айларда.


1901-1907