Байұлы

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ыбырай Алтынсарин

Байұлы жеті жасар күнінде ел көшіп, көп балалар: біреу тайына, біреу атына мінгенде. бір бала жыламсырап қарап тұрып қалды. Мұны көріп, Байұлы қасына барып:
— Сен неге атыңа мінбейсің? — деді.
Бала қамығып:
— Атым жоқ, көшкенде әжеммен түйеге мінуші едім, — деді.
Сонда Байұлы аттан түсіп жаяу әкесіне барып:
— Мен атқа мінгенде, ер-тоқымымен маған бір жорға тай атап едіңіз, сол тайымды біреуге берсем сіз ұрыспайсыз ба? — деді.
Әкесі:
— Кімге бересің? — деді.
Бала қысылыңқырап тұрып, жаяу жылап тұрған жарлының баласын көрсетті. Бұған әкесі де түсініп, бетінен сүйіп:
— Тайыңды кімге берсең де ерік өзіңде, — деді.
Сонан соң Байұлы қуанып, тайды ерттетіп, манағы балаға әкеп беріп, қасына ертіп алды да, шауып кеп, көп балаға қосылды. Сол уакытта бір аксақал жақсы кісі қонақ болып жатыр екен, Байұлынын әлгі мырзалығын көріп, разы болып, сыртынан бата берді:
— Ей, құдайым, бұл балаға ұзақ жас бер, мал мен бас бер, — деп.
Сол кісінің батасы қабыл болып, ақырында Байұлынан он екі ұл туып, бәрі де асқан бай, руға бас болды. Он екі ата Байұлы деген ру сонан тарады деседі.