Бæхбадæг (Багъæраты)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Бæхбадæг  (1914) 
by Багъæраты Созыр


БÆХБАДÆГ


Рæнгъæбæл, мæ саргъбæл æрфунæй дæн.
Хуссæги нæ хизта нæ гъæйтт зæгъæг...
Райзадтæн, еунæгæй фæдздзæгъæл дæн.
æррæстæ нæ уайуй хуссигъæлдзæг.

Ме 'нбалти ефхæссунцæ хъозæндтæ, —
тундзунцæ хæлæфæй сæ хæйттæмæ.
Цæттæ 'нцæ мæнæн дæр мæ рæуæнттæ.
Зæгъдзæн син: «Фæццудтæн нæ хумтæмæ!

Сау бæхи фæссайдтон бæхбадæгæй,
раууелун æфсæрмæй мæ кæрци дус.
Хай к' уайдæ фæстагæн, бакоминæ 'й.
Ме'вдесæн мæ дзиппи мæ орс къимбус.


1914 анзи июни 17 бон.


This work is in the public domain in Russia according to article 6 of Law No. 231-FZ of the Russian Federation of December 18, 2006; the Implementation Act for Book IV of the Civil Code of the Russian Federation:
  • its creator didn't fight or work for Soviet Union victory during the Great Patriotic War — so the 70-year protection term is applied;
  • and the creator died before January 1, 1953 (more than 70 years ago), and has been not posthumously rehabilitated since that date;
  • and this work was first published before January 1, 1953 (more than 70 years ago).

This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1928 (more than 95 years ago).


The author died in 1928, so this work is also in the public domain in other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 94 years or less (if applicable), or the copyright term is 108 years or less since publication (if applicable).