Аялгалар (Ондар Ай-кыс)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Аялгалар


Аялгалар...
Амыдырал угулзазы аялгалар, чараш силер!
Аарышкым,
Амырааным үдеп чоруур оожум, хөглүг аялгалар.

Сеткилдерни
Чежип шыдаар онза күштер силерде бар.
Чүректерни
Чүглендирер дээди шынар силерде бар.

Куюмналган,
Куттулуп кээр аялгалар силер чокта
Куурарган
Хупурай бер чуртталга-дыр, аялгалар.

Хөөннерни
Хөөннеп билир кайгамчыктыг аялгалар.
Ынакшылым
Ыглаксанчыг, самнаксанчыг үдекчизи силер силер.


Кызыл
2014