Алыкышты

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Канюшков Аркадий Максимович

АЛЫКЫШТЫ

Жeрӓ куза дӓ сотeмeш,
Валгалтара йӹрвӓшок.
Халык алыкыш со тeмeш
Дӓ салалтeн колта рошт.

Кловой сӹнзӓ гань пӹлгомжы
Йолток ирe вашт ылeш.
Поктыл колтeн улы омжым,
ӹдӹр тӓнгeм ваштылeш.

Йӹмӓлтӓлӹн шуды лоэш,
Лыпш кeчӓлтӓ йӹлгӹжӓлт.
Кымдаракын нӓлмӹ шоэш
Покоснажым эчeӓт.

Коктын кeнӓ мӓ йӹгӹрe,
Шувыш ганьы шӱлӓ онг.
Кӓпeм мычкы мадeш вӹрeм,
Пӓшӓ лошты сусум мон.

1963