Алдын үем (Саган-оол Алдынмай)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Алдын үем


Алдын үем,
Аас-кежиим,
Аныяк-чаш чаптанчыг-даа,
Авам чаяан чалыы үем.

Алдын үем,
Аарышкым,
Ажык-аамай, ыглаганмай
Адырылбас сактыышкыным!

Алдын үем,
Азыракчым,
Ааспырак, тенек-шудур,
Алдын-сарыг чөленгиижим!

Алдын үем,
Айтыкчым,
Амыдыраан эге оруум,
Айдыс ышкаы чалыы үем!


Кызыл
2014


Ушта бижээн ному: "Улуг-Хем", Тываның чогаалчылар эвилелиниң сеткүүлү. 2014. №2. (80) 157. — Кызыл.: 2014 чыл, 156 арыныг, фоточуруктарлыг".