Айырленнä, но портретнä кодеш

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Айырленнä, но портретнä кодеш

Шамакшы А. Юадаровын, семжӹ Л. Исаевӹн

Айырленнä, но портретнä кодын,
Тӹшец анжет со ик статянок.
Хоть шкежӹ тӹнь кышкедӹн, тодын,
Йылатенäт тӹдӹм тагнамок.

Юкдеок мä кешнä снимаялташ,
Юкдеок тӹнь шӹнзӹц тöнгӹлышкäт,
Юкдеок шагалынам сагаэт,
Юкдеок тӹнь анжет кӹзӹтäт.

Айырленнä, ижӹ тäнг ана ли:
Шӱм ынгарыш кӹлнä шöрлен кен.
Кӹрмӹ укшым угӹц ушаш ак ли,
Сален шумы шуды ак пелед.

Айырленнä, ам öпкäлӹ мӹньӹ,
Хоть яратен ӹлем кӹзӹтäт,
Тӹлäт весӹ шӱмеш пижӹн гӹньӹ,
Лижӹ тäмдäн курымашлык цäш.