Айлаң-кээргеним кударалы (Моңгуш Буян-Бадыргы)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Айлаң-кээргеним кударалы


Ада-ием кыжын кыштаар эрги чуртка
Анай чаштан харны кырлап өзүп келдим.
Айлаң-кээрген шетте сиирни соктай бээрге,
Аласталган кудуруундан тудуп аар мен.

Аргаларның ырлаар кужу менден кортпас,
Адыжымда эрге-чассыг эдип орар.
Авам өгден билбээчеңнеп үнүп кээрге,
Аамай кушту ол-ла дораан салыптар мен.

Айлаң-кээрген коңчак шетке хонуп алгаш,
Аян ырын база катап бадырыптар.
Авам өөнче чазык-чаагай кире бээрге,
Айлаң-кээрген кудуруундан тудуп аар мен.

Аныяк шаам караш кылдыр эрте берди.
Ада-ием эрги-чурту ырап калды.
Арга-арыын кээргел чокка кыргаан дидир.
Айлаң-кээрген өске черже көшкен дидир.


1932


Ушта бижээн ному: Моңгуш Кенин-Лопсаң. Буян-Бадыргы. Ийи томнуг роман-эссе. — Кызыл.: "Новости Тувы", 2000 чыл, 544 арыныг, фоточуруктарлыг".