Адымның кударалы (Моңгуш Буян-Бадыргы)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Адымның кударалы


Күжүр чоннум, актыг черге нүгүлдеттим.
Күске тынын үзүп көрбээн амытын мен.
Кымнарга-даа кара сеткил секивээн мен.
Кызыл тыным кестиң кыры чедип келди.

Аңгызы бай дүжүмет дээш, мени боолаар.
Арат чазаан баштааным дээш, мени боолаар.
Арат намга киргеним дээш, мени боолаар.
Арат чоннуң дайзыны дээш, мени боолаар.

Таңды Тывам чуртуңар бооп артар болзун.
Тараалаң шөл шөлүңер бооп артар болзун.
Арыг көк дээр дээриңер бооп артар болзун.
Аскым хемнер хемнергер бооп артар болзун.

Кара нүгүл туттурар хүн черле келир.
Ханныг чажыт илерээр хүн черле келир.
Алдар-адым агартыр хүн черле келир.
Актыг шынныым йөрээдир хүн черле келир.


1932


Ушта бижээн ному: Моңгуш Кенин-Лопсаң. Буян-Бадыргы. Ийи томнуг роман-эссе. — Кызыл.: "Новости Тувы", 2000 чыл, 544 арыныг, фоточуруктарлыг".