Адыгэ гъэсэфэтхыдэ гъатхэ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Адыгэ гъэсэфэтхыдэ гъатхэ

Гъатхэр къосри удзхэр къокӀ
ПцӀащхъуэ ц1ыкӀухэр къолъэтэж
ПцӀащхъуэ цӀыкӀухэр къытхуогуф1э,
ПыгуфӀыкыу къытхуосыж

ПцӀащхъуэ цӀыкӀуу зи бзэр дахэ
Хугу уэстынщи уэрэд жыӀэ
ЩӀыпӀэ жыжэм щыплъэгъуахэр
Пежагъ хэлъыу къызжеӀэж