Адтави рæсугъд догæ (Малиты)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Адтави рæсугъд догæ
by Малиты Геуæрги


АДТАВИ РÆСУГЪД ДОГÆ


Адтави рæсугъд догæ
Мæнæн мæ уалдзæг,—
Хизтон æз мæ дзогæ
Уæл-фахс игъæлдзæг.
Дзингатæ зилдæнцæ
Мæ сæргъи æд гъæр,
Худтонцæ сæ хæццæ
Гъазунмæ мæн дæр.

Фиудзилитæ павзи
Зардтонцæ дзæбæх,
Зæлдæбæл мæ рази
Хизтæй, цид, мæ бæх.

Нур мæбæл ци 'рцудæй,–
Уæууау, мæ фудгол —
Фунау ку фæссурдæй
Рохс уалдзæг изол.

Фиудзилитæн павзи
Не 'гъосун сæ гъæр,
Дзингатæ сæ таси
Фæцæнцæ цидæр.

Нæ кæти, æ гъостæ
Æруадзгæ лæмæгъ,
Кæуй æнæ бостæ
Йе стонгбæл мæ бæх.
Public domain
This work is in the public domain in countries where the copyright term is the author's life plus 70 years or less. See Copyright.