Аас-кежииң үжүктери (Саган-оол Алдынмай)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Аас-кежииң үжүктери


Ишти-хөңнүң аас-кежиин ондап билбес
Изиг дамыр ооң ужун сокпас болза,
Анаа номнуң арыннарын ашкан ышкаш,
Амыдырал утказы чок хайым болур.

Кежик-чолуң үжүңтерин номчуп билбес
Кээргенчиг сээ лама, хам-даа дуза болбас.
Аай-дедир номну шинчип көрзүңзе-даа,
Арын бүрү кыжырганзыг тывызык боор.

Буян сеткил оттурбайн, элекке-ле
Буруу чок мен, кадык мен деп бодава-даа,
Торгу кедип, тодуг-догаа чорзуңза-даа,
Тоолзуг номнуң арыннары ыытташпастар!


Кызыл
2014


Ушта бижээн ному: "Улуг-Хем", Тываның чогаалчылар эвилелиниң сеткүүлү. 2014. №2. (80) 157. — Кызыл.: 2014 чыл, 156 арыныг, фоточуруктарлыг".