ЎТИЛ/БАЛЬНЕОЛОГИЯ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Oʻzbek tilining izohli lugʻati ← БАЛЬНЕОЛОГИК БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ

БАЛЬНЕОЛОГИЯ \лот. balneum - ванна, ҳаммом; чўмилиш + юн. logos — билим, тушунча] Тиббиётнинг минерал сувлар ҳамда шифобахш балчиқларнинг физикавий ва кимёвий хоссалари, уларнинг организмга таъсири, шифобахшлигини ўрганадиган бўлими. Бальнеология институти. Бальнеология курси. н Боқи ака билимини оши-риш ниятида Москвага бориб, врачларнинг малакасини ошириш марказий институтида махсус физиотерапия ва бальнеология кур-сини битирди. Газетадан.