Ϩⲁⲛ`ⲥϧⲁⲓ `ⲛⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ϩⲁⲛ ̀ⲥϧⲁⲓ ϩⲛ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲉ̅ ϣⲉ ̀ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ
̀ⲛⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ
Ϩⲁⲛ ̀ⲥϧⲁⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ.


Writings dated from the 5th Century AD
Shenouda the Archimandrite
Excerpts from the writings of St. Shenouda the Archimandrite.

Ⲛ̅ϣⲱϫⲡ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ ⲏ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲥⲁϩⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲉϩⲣⲟⲙⲡⲉ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣⲉⲛⲕⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲓⲏⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲛ̅ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ϣⲱⲗ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ Ⲕⲟⲉⲓⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲏⲩ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲓⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ϭⲟⲉⲓⲗⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲩⲡⲏⲧ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉϭⲟⲟϣ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲛⲁⲧⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲟⲙ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲙⲉⲥ ⲛ̅ϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲉⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲣⲱ ⲁⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲛⲁϯ ϭⲟⲙ ⲛⲁⲩ ⲓ̅ⲥ̅.

Ⲉⲓⲟⲩⲱϩ ⲟⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧ ⲉϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϧϥ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲛⲁⲧϥⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲓⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ϯⲁⲉⲓⲏⲥ ⲉⲛⲁⲩϭⲟⲉⲓⲗⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲏ ⲉⲁⲩⲟⲩⲱϩ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲣⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩϩⲓⲟⲙⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲣ̅ ⲁϫⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ϣⲟ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲏ ϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲣⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲉⲃⲟⲧ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲙⲛ̅ ⲕⲉϩⲛⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲛⲁⲩ. ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲉⲓⲛ ⲉⲩϯ ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓ ⲥⲟⲧⲉ ⲏ ⲁⲩϣⲟⲟϭⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲕⲁⲧ ⲉⲛϯ ⲃⲉⲕⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲁⲡⲉⲩⲱⲡ ⲧⲁϩⲉ ⲧⲁⲓⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲃⲁ ⲛ̅ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ. ⲧⲁⲓⲟⲩ ⲙⲛ̅ ϩⲙⲉ ⲧⲁϥⲧⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩⲙⲟⲩ ⲁⲛⲕⲟⲟⲥⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲱⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁ ⲡⲉⲣⲣⲟ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉ. ⲧⲁⲓⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲛϫⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲙⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲭⲣⲓⲁ. Ⲥⲟⲡ ⲧⲃⲁ ⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩϭⲟⲥ ϩⲁ ⲟⲩⲟⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲥⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲥⲟⲡ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲧⲃⲁ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲟⲧⲉ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛⲥⲟⲩ ϣⲉ ⲧⲁⲓⲟⲩ ⲛ̅ⲝⲉⲥⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲛⲉϩ ⲡⲉ ⲡϣⲓ ⲛ̅ⲟⲩϭⲓⲛⲟⲩⲱⲙ ⲉⲡⲥⲟⲡ ⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲡⲓⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲏⲏⲛⲉ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲁⲣϣⲓⲛ ⲡⲉ. ⲥⲟⲡ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ⲣ̅ⲧⲟⲃ ⲙ̅ⲙⲏⲏⲛⲉ ⲥⲟⲡ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲥⲉ ⲛ̅ⲣ̅ⲧⲟⲃ ⲥⲟⲡ ⲛ̅ⲟⲩⲟ. ϥⲧⲟ ⲛ̅ⲧⲣⲓⲣ ⲉⲩⲧⲱϭ. ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ. ϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧϣⲙⲏⲛ ⲛ̅ϣⲱⲡ. ϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧ'ⲓⲥ. ϩⲟⲟⲩ ϫⲟⲩϣⲧ ϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲁϣϥ. ϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲥⲉ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲁⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁⲡⲓⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲭⲱⲣⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲕⲉⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲟⲩ. ⲛ̅ϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲁⲥⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲕⲉⲉⲥⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲁⲙⲡⲉ ⲉⲛϥⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲟⲩϣ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩⲁⲡⲟⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲟⲉⲓϩⲉ ⲧⲉ ⲧⲕⲉϩⲛⲟⲃⲉ ϣⲏⲙ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉⲥⲛⲁⲣⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲉ ⲙⲟⲟⲩ.

Ⲡⲗⲏⲙ ⲉⲓⲛⲁϫⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛⲁⲙ`ⲉ ⲉϣϫⲉ ⲧⲛ̅ⲡ`ⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧϥⲓ ⲣⲟⲟⲩϣ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲧ`ⲏⲣⲉⲓ ⲉϩⲛⲁⲁⲩ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛ̅ϥⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲛϫⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲓⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲛⲁⲧⲩⲥⲱⲟⲩϩ̅ ⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϩⲙ̅ ⲧⲁⲫⲟⲣⲙⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϫⲁϫⲉ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲡⲧⲱϣ ⲙ̅ⲡⲣⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲟⲩⲃ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲟⲉⲓⲧⲉ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲩⲉ ϩⲓ ⲡⲣⲏϣ ϩⲓ ⲣ̅ϣⲱⲛ ϩⲓ ϩⲃⲟⲥ ⲛ̅ⲕⲱⲱⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲥⲟⲩⲟ ϩⲓ ⲟⲉⲓⲕ ϩⲓ ⲉⲓⲱⲧ ϩⲓ ⲉⲃⲣⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲓⲧⲉ ⲏⲣⲡ̅ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙ̅ϫ ⲉⲓⲧⲉ ⲥⲟⲟⲩϩⲉ ϩⲓ ϩⲁⲗⲱⲙ ϩⲓ ϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲟⲉⲓⲧ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉϩ ⲙⲉ ⲉⲓⲧⲉ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲟⲡⲱⲣⲁ ϩⲓ ⲭⲣⲉⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϣⲱⲛⲉ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁϭⲱϫⲃ ⲁⲛ ⲉⲧⲁⲓⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲃⲁ ⲛ̅ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲥⲟⲩⲟ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲥⲉⲛⲁⲣ̅ ⲟⲩϭⲓⲥ ⲧⲃⲁ ⲙⲛ̅ ⲙⲁⲃⲧⲏ ⲛ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲣ̅ⲧⲟⲃ ⲁⲩⲱ ϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡϣⲓ ⲙ̅ⲡⲛⲉϩ ⲉⲛⲁⲧϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϣⲏⲧ ⲛ̅ⲣ̅ⲧⲟⲃ ⲛ̅ⲥⲓⲙ ⲉⲧⲉ ϩⲙⲉ ⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲡⲉ ⲛ̅ϯⲟⲩ ⲛ̅ⲣ̅ⲧⲟⲃ ⲉⲧⲟⲩⲉⲓ. ⲙ̅ⲡⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲣⲱ ⲉϫⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

Ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲓⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ϣⲉ ⲛ̅ⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ⲉⲩϣⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛⲥⲟⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲱⲙ ⲛ̅ϩⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲃⲁ ⲉⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ ϩⲓ ϩⲟⲉⲓⲧⲉ ϩⲓ ϭⲉⲁⲛϩⲁⲗⲱⲙⲁ ϩⲓ ϩⲏⲙⲉ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲛⲉⲩⲏⲓ. ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲙ`ⲉ ϩⲛⲁⲁⲩ ⲛⲓⲙ ⲉⲙⲡⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣ̅ⲡ ϫⲟⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲁⲧϥⲟⲩⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲉⲟⲩϫⲡⲓⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϭⲱⲛⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲁ`ϩⲟⲩ ⲉⲣϣⲁⲛⲛⲉⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲓⲧⲟⲡⲟⲥ ⲣ̅ ϭⲣⲱϩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁϩⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ. ϫⲉ ⲁⲩⲁⲙⲉ̅ⲗⲉⲓ ⲉⲛⲉⲩ'ⲩⲭⲏ ϩⲛ̅ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ.

Ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲛⲉⲓϩⲛⲁⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ. ⲉϣϫⲉ ⲉϩⲉ ⲉⲓⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩϫⲓ ϭⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲛϥⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲁⲛⲟⲩⲁⲥϩⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲏ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲟⲩⲉⲣⲛⲁⲓ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ. ⲏ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲟⲗⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ⲥⲱϣⲉ ⲏ ϩⲛ̅ ⲁϣ ⲙ̅ⲡⲣⲁⲅⲙⲁⲧⲓⲁ. ⲉⲛⲟⲛϩ̅ ⲉⲡϩⲱⲃ ⲛ̅ⲛⲉⲛϭⲓϫ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅. ⲁⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲣ̅ ⲙⲟⲉⲓϩⲉ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲩϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ. ⲁⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲡⲱϣⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ϭⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲓϩⲛⲁⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲱⲛ. ⲥⲉⲟ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉϯⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲁⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲓ ⲁⲩⲙⲉϩ ϩⲉⲛⲕⲉⲕⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲟⲛ ⲡⲉⲧⲥⲙⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉϩⲛⲁⲁⲩ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡ`ⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲣ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϥ̅ⲟⲩⲁϣⲟⲩ.

Ⲏ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲭⲏ ⲛⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲛⲁ ⲧⲉⲭⲏⲣⲁ ⲉⲧϩⲛ̅ ⲥⲣⲉⲡⲧⲁ. ⲟⲩ ⲡⲉⲧϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲓⲁⲅⲅⲓⲟⲛ ϣⲏⲙ. ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉⲓⲛⲟⲉⲓⲧ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲏ ⲡⲉⲓⲛⲉϩ ⲉⲓ ⲧⲱⲛ ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲡⲣⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲱⲧⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲧⲱⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲱⲛϩ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲓⲭⲏⲣⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲉ ⲙⲛ̅ ϣⲁⲧⲛ̅ ⲥⲟⲟⲩ `ⲛⲉⲃⲟⲧ ⲉⲙⲡⲟⲩⲱϫⲛ̅. ⲉⲣⲟⲩⲁ ⲛⲁϣ ϫⲟⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲙⲏ ⲟⲩⲛ̅ ⲁϩⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲙⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲟⲩⲕⲁ'ⲁⲕⲏⲥ ϣⲏⲙ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲟⲩϩⲩⲇⲣⲓⲁ ϣⲏⲙ ⲁⲛ ⲧⲉ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲧⲁⲡⲇⲁⲛⲓⲥⲧⲏⲥ ϥⲓ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉⲓⲛⲉϩ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲓ ⲧⲱⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲓⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲓⲟⲛ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲥⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ⲛⲉⲓⲁⲅⲅⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲏⲧ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲱ ⲉⲡⲁ̅ϩⲟⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲱ ⲉⲡ`ⲁϩⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲟⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲁⲛ ⲛ̅ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲉⲧⲣⲉⲛⲉⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲓⲁⲉⲓⲏⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲉϩⲣⲙ̅ⲡⲉ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲉⲩϣⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲧ ϫⲓⲛⲧⲁⲛⲕⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲏⲓ.

Ⲉⲣⲉⲡⲉⲧϥⲓ ⲣⲟⲟⲩϣ̅ ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲧⲓϩⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲉⲛ ϩⲉⲛ ⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲛϣϭⲟⲟϣ ⲁⲩϣⲧⲣⲟⲧⲣ̅ ϣⲡⲱⲉ ϩⲛ̅ Ⲕⲏⲙⲉ. ϩⲛ̅ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲑⲛⲏ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲥⲉⲛⲁⲧⲣⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ. ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲛ̅ⲛⲉϭⲟⲟϣ ⲁⲩⲣ̅ ϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲃⲉⲗⲓⲁⲣ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥⲡⲉϩⲧ ⲥⲛⲟϥ ⲉⲃⲟⲗϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲩⲉⲥⲉⲃⲏⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲁ ϩⲓ ϯ ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲡϩⲙⲟⲛ̅ⲧ ⲙⲛ̅ ϩⲛⲁⲁⲩ ⲛⲓⲙ ⲉⲩϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲧⲱⲃϩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲩϣⲡ̅ϩⲟⲙⲧ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲡ̅ⲛ̅ⲕⲟⲛ. ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲩ'ⲩⲭⲏ ⲉⲧⲣⲉϥⲙⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲩⲛⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲉⲩϫⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ϩⲛⲁⲁⲩ ⲛⲓⲙ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲩϩⲟⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲉϣϫⲉ ϭⲛⲁϣ ϩⲱ ⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲓϩⲟⲩⲉ ⲃⲟⲧⲉ ⲏ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲧ. ⲉⲓⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲓϩⲉ ϫⲉ ϩⲉⲛⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϥⲓ ⲡⲉⲓϣⲱⲛⲉ ⲙ̅ⲛ ⲧⲉⲩⲥⲁⲣⲝ. ⲟⲩⲟⲉⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧϥ̅ⲛⲁⲧⲙ̅ϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϥϫⲉⲣⲟ ϩⲛ̅ ⲛⲟⲩⲟ ⲛ̅ϥⲧⲙ̅ⲟϣⲙⲉϥ. ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉϣⲁⲩⲕⲱⲧ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲏⲓ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁⲙⲟϣⲧϥ̅ ϫⲉⲛⲉ ϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲁⲩⲱ ϫⲉⲛⲉ ⲛⲉⲥⲱϥ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲛⲟ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲙ̅ⲡⲧⲁⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲉⲧⲙ̅ⲥⲱⲧ ⲉⲕⲧⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲧⲕⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲕⲧⲟⲛ ⲉⲣ̅ ⲕⲉϩⲱⲃ ⲉϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲙⲧⲁⲛⲟⲓⲁ.