Πατρίδα μ’

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Πατρίδα μ’[edit]

Πάντα θυμούμαι και πονώ
Τη Πάτριδας τον τόπον
Ο νουσ’ ειμ’ επέμνεν εκεί
Κι αδά έν το κορμόπομ (δις)


Πατρίδα μ’ ξαν’ πατρίδα μ’
Άλλο εσέν ξάει κι είδα
Ας επάτνα τα χώματα σ’
Κι εκεί την ψυμ’ εφήνα (δις)


Τον Πόντο ερωθύμεσα
Τη πατρίδας το χώμα
Ατόσα χρόνε εδέβανε
Κι ενέσπαλα ακόμα (δις)


Πατρίδα μ’ ξαν’ πατρίδαμ’
Άλλο εσέν ξάει κι είδα
Ας επάτνα τα χώματα σ’
Κι εκεί την Ψυμ’ εφήνα (δις)