Şu bayırın üstündä

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Şu bayırın üstündä

Şu bayırın üstündä
Bir kök sarı gül vardı
O gülün da kökündä
Sarı yılan sarılmış

O yılanın aazında
Bir delikannı çocuk
Üç da yolcu geçerlär,
Durmuşlar da bakerlar

Hey, yolcular, yolcular,
Bakınız siz yolunuza
Bunu bana anası,
Küçük yaştan adadı.

Her siz alarsanız onu,
Duşmannar isin sizi,
Duşmannar isin sizi,
Yılannar sıksın sizi