Şu ayında ardında

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Şu ayında ardında

Şu ayında ardında
Bir da yıldız vardı
O yıldızın yanında
Bir eşil fidan vardı

İ o fidanın kökündä
Bir sarı yılan vardı.
Neredän da geldi.
Bir delikannı çocuk

Nasıl yaptı da etti.
Sarıldı o çocuun belinä
O çocuk da baarardı,
Kafadarlarnı çıırırdı

Geliniz, ba kardaşlar
Gelin, kurtarın beni
Bir yılanın azından,
Bu duşmanın elindän

Yılan da sıklık edärdi,
Aazınnan da sölärdi:
Geeri olun, sokulmıyın,
Onun eceli bundan

Açan altı aylıktı,
Anası betva etti:
Alla versin da, dedi,
Onu yılannar isin

Ana-boba betvası
Yazıylan bozulmazmış
Ana-boba betvası
Allahtan da yazgısı

Allahtan da yazgısı
Yazıylan bozulmazmış