Şen adam

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Şen adam

Aşaadakı lafbirleşmelerini yazın, onnarın temel laflarını bulup, belli edin, angı bölümdändir o lafbirleşmesi. Verilmiş örnää kullanın.

 • Sarı barez
 • İpek dartı
 • Şen adam
 • Bendän taa balaban
 • Pek gücenik
 • Hepsindän beter
 • Heptän yufka
 • İçerdän çıkmaa
 • Çekiçlän düümää
 • Dört yaprak
 • Kardaşlarınnan buluşmaa
 • Beşinci katta
 • Yoldan sapmaa
 • İki yıl aaramaa
 • Evin kapuları
 • Boz tüüda
 • Ot üstündä yatmaa
 • Uzun-uzun bakmaa
 • Yapaa çorap
 • Siması esmer
 • Bekçinin bordeyi
 • Legendanın izi
 • Boy kürkü
 • Süpürülmüş sokak
 • Havez üürenmaa
 • Kızgın kumda izlär
 • Yortuycasına giimni
 • Herkerä düşünmekli
 • Biyaz bişey
 • Hazır gitmää
 • Daadan geçmää
 • Pek geç
 • Pek suuk dışarda
 • Çoktankı vakıt
 • Dübüdüz kıynaş çizilmiş
 • Pek çetin
 • Taa hızlı


Örnek: Sarı toprak adlıklı lafbirleşmesi.