Şen

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Şen

Aşaadakı laflarlan lafbirleşmesi kurun.Onnnarda temel lafların altlarını çizin söläyin, angı söz paylarından kurulu temel laflar, buna görä yazın, angı bölümdän bu lafbirleşmeleri. Kullanın verilmiş örnää.

 • Dökmää
 • Su
 • Seslemää
 • Kızkardaş
 • Pinmää
 • Aaç
 • Etişmää
 • Derä
 • Atlamaa
 • Hendek
 • Girmää
 • İçer
 • Yaşamaa
 • Küü
 • Sandık
 • Aaç
 • Çorba
 • İmää
 • Surtuk
 • Mamu
 • Kalpak
 • Bän
 • Gelmemää
 • Şen
 • Sıravardı
 • Sürçmää
 • Benzemää
 • Anası
 • Yorgun
 • İş
 • Yortu
 • Giiyinmää
 • Tatlı
 • Şeker
 • Kazan
 • Beş
 • Gün
 • Birkaç
 • Üüsek
 • Okadar
 • Onbeş
 • Yakın
 • Gezmää
 • Güleräk
 • Uçan
 • Kuşlar
 • Çüvendä
 • Kaynatmaa
 • Erken
 • Kalkan
 • Aula
 • Girän
 • Sofrada
 • Oturan
 • Yakar
 • Biberlär
 • Akar
 • Sular
 • Toplanmış
 • Bereket
 • Kazılmış
 • Başça
 • Sürülmedik
 • Tarla
 • İstedii
 • Erlär
 • Düzülmüş
 • Evlär
 • Boyanmadık
 • Pencerä
 • Karııştı
 • Fikirlär


 • Örnek: Kesmää, baa, baa kesmää (İşlikli lafbirleşmesi)