İnandırılmadık

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Dmitriy Kara-Çoban
İnandırılmadık

Bir günü bän kablettim bir yabancıdan kiyat.O yazardı bir erif için, angısı pek talantlıymış da varmış nicä olsun kompozitor ama pek sakınarmış. Yabancı yalvarardı bän uurayım bu erifä da kızıştırayım onu yazsın muzıka.

Buldum bän bir ara da gittim o muzikanda. O yaşardı kasabanın bir dar sokaanda bir derin aul içindä nereyi geçmää lääzımdı bir dar buaz erdän, kira evceezlerinin aralarından. Buldum bän evin nomerini da durdum kapunun uurunaa.

İçerdän işidilärdi komençä sesi, halk temalarına süit improvizaşiyası. Çalardı talantlı adam. Çalmak manerası genişti boldu. Birkaç minuttan sora çalmak kesildi. Bän urdum kapuya. Çıktı bir incä, orta boylu erif. Bän kapu aşırı tanıttım kendimi

 • Buyurunuz içeri dedi o.

İçerdä pençerelerin setleri, duvar boyları herersi doluydu muzika tertiplerinnän. Burada vardı : kemençä, gitara, balalayka, mandolina, garmonika, kauş kapunun yanında durardı kara mor aaçtan bir şımbal

 • Bunnar hepsi sizin mi?
 • Sordum bän göstereräk muzika tertiplerinä
 • Diil benim getirerlär düzdürmää.
 • Kimdän üürendiniz bu zanaatı?
 • Kendi kendimä haylak kaldıynan bakerım onnarı...
 • Neredä işleersiniz?
 • İşleerim orkestra başı fabrika klubunda.
 • Bän dışardan sesledim canabinizin muzikanızı. Notaları yazılı mı? sordum bän
 • Ba bölä yaymannıı notaya koymaa gülünç dedi o bakarak aşaaa.
 • Nesoy yaymannık? Sizdä var kompozitor vergisi, dedim bän O gülümsedi genä baktı aşaada inkärli

salladı kafasını.

 • Hm, bendän kompozitor!
 • Bän koydum, ne kuvedim vardı ki inandırayım onu ani o kär kabaat yaper, eer bölä vergiylän tutunmarsa muzika yaratmaa. O sa deyardii.
 • Kompozitor o diil şakae!
 • Herkezindän kompozitor yok nicä olsun.

Bän yalvardım o çalsın taa bişey kendiliindän. O ilkindän istemäzdi. Sora bir onbeş irmi minut çaldı haliz olgun, eni havalar. Ama o ölä da kaldı inannı ani onda yok taldat.