İlankä çitmiş baalara

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

İlankä çitmiş baalara

İlankä çitmiş baalara
İlankä gitmiş baalara
Baa yapracıı toplamaa
Baa yapracıı bulmadı,

O bir sarı altın buldu.
Osıyadı dildi altın,
O bir sarı yılandı
O bir sarı yılandı,

Länkanın belinä sarıldı.
Länkanın belinä sarıldı,
Tenceezini iyäärdi,
Tenceezini iyäärdi,

Kancaazını emäärdi
Gelän-geçän dostları
Durmuş da siiredirlärdi
Länka da baarısan – baarardı:

Durmıynız, siiretmiyniz
Durmıynız, siiretmiyniz
Geliniz, kurtarınız beni
Geliniz, kurtarınız beni

Bu yılanın aazından
Bu yılanın aazından
Bu duşmanın elindän
Yılan da bir sıklık etmiş:

Geeri olunuz, sokulmıynız.
Onun diil Allahtan yazgısı,
Ananın-bobanın betfası
Onu anası yarattı

Yarattı gibi da adadı:
Länka, mari ilänka
Yılannar isinnär seni.
Yılannar isinnär seni

Yılannar alsınnar seni
Onu bobası braktı, gitti
Anası yılannara verdi.

Yılannar isin seni,
Yılannar sarsın seni