Ýykmaýan ärden

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ýykmaýan ärden
by Magtymguly Pyragy


ÝYKMAÝAN ÄRDEN


Hiç köňül şatlygy çykmaz
Bir köňül ýykmaýan ärden.
Ýagşylyk tamasyn etmäň,
Ýamanlyk çykmaýan ärden.

Kimse ile beglik eder,
Bir jem bilen ýola gider,
Kethudalyk ýyrak gider,
Ýaman söz çekmeýen ärden.

Ýagşy är il aýbyn açmaz,
Göre-bile haram içmez,
Ýaradan ýazygan geçmez,
Gözýaşyn dökmeýen ärden.

Eglenmez, eýýam öwrüler,
Zaman öter, nyrh çöwrüler,
Agyr döwletler aýrylar,
Bir agza bakmaýan ärden.

Goçaklara ýasaw güni,
Gurda goýmaz şir awuny,
Pygamber bizar ýow güni,
Ýoldaşa bakmaýan ärden.

Öz-özünden akly ýetmez,
Akyllaryn sözün tutmaz,
Ýoksullyk ýok bolup gitmez,
On iş derk etmeýen ärden.

Magtymguly, ýangyl, öçgül,
Ýa lal otur, ýa dür saçgyl,
Bir guýruksyz itdir, gaçgyl
Nesihat ýokmaýan ärden!
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.