Üürenmää kendini terbietmää

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Klas

Üürenmää kendini terbietmää

  • Yukarki resimä bakıp, annadın
  • Neçin okadar dikat kızlar hem çocuklar üürediciyi sesleerlär?
  • Neredä onnar bulunerlar?
  • Bilgi onnara neçin laazım?
  • II-nci sayfadaki resimdä çocuklar angı aparatta işlemää üüre-nerlär?
  • Neya yardım eder kompyter neçin lääzım bilmää orda yazmaa tiparlamaa hem resimnemää