Üç çorbacı

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Üç çorbacı

Üç çorbacı
Üç çorbacı oturmuşlar
Oturmuşlar, gülüp söleerlär

Gülüp söleerlär,
İyip, içerlär
Hacı çorbacı da

Gelinni ne meteder:
Benim genç gelinim,
Üç günün içindä,

Üç günün içindä
Üçüz endez bez dokudu
Ama yana kızım

Üç da endez dokuyamadı
Näändan da nereyi
Yana işideer

Bu lafları
Yana alıp başını,
Büük bir daaya gider

O daayın içindä
Bir da taş buler
O taşın altında

Bir yılan varmış
Bir yılan varmış
Yavrulannanmış

Yana aler onarı,
Koyer futasına
Koyer futasına,

Evä getirer.
Evä getirer
Kaynatmaa koyer

Kaynatmaa koyer
Dışarı çiker
Dışarı çiker

Üüsek üüsek baarer
Bulä mari, bulä
Batü geldi evä

Balık getirdi.
Batü geldi evä
Balık getirdi

Bän da onarı
Koydum kaynatmaa
Bän da onnarı bulä

Kaynatmaa koydum
Gelsänä da dadasın
Dadı var mı, mari

Gelsänä da dadasın
Dadı var mı mari
Dadı var mı mari

Tuzu var mı bulä
Bulüsu da geler
Laflar bir iki yuder

Bir ker dader
Üç kerä baarer
Kiräţa mari

Yana kiräţa
Bana açan döşettin
Bu yorganı mari

Kapularma kiräţa
Kilit urdurdun
Uşecıklar mı da

Üüsüzlerä kottın
Batünu da, kiräţa
Dullara braadını mari

Beni da kiräţa
Gençeçik kaybettin