Çadırlı kolinin yaşaması

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Çadırlı kolinin yaşaması

Çadırlı kolinin yaşaması
Çadırlı kolinin karısı

Beş yıl da hasta yatıyor
Altıncı yıla bastıynan,
Kolinin karısı ölüyor

İki da uşak kalıyor
Biri beş yaşında kalıyor
Birisi üç yaşında kalıyor

Az mı, çok mu aalıyer uşaklar
Bir afta kaa geçiyor
Bir afta kadar geçiyor

Koli küüyü küüyü da geziyor
Kendinä karı aarıyor
Bir güzäl Länkayı buluyer

Länka, mari güzälcä Länka
Bana da gelsenä Länka
Bana da karı olaysın

Uşaklarmı bakayasın
İlänka geler Koliyä
Cumaaya karşı geliyor

İki üç gün yaşıyor
Pazar sabaası kalkıyor
Länka azır olıyer

Uşakları giidirip düzeyor,
Kollarından da tutuyor
Kliseyä da Länka gidiyor

Durujkası karşı şıkayer
İlänka, mari güzälcä Länka
Bu uşaklar sana yaraşmeer

O Koli sana yakışmeer
İlänka da evä gider,
Koliyä küsülü dureyer

Koli sofrayı koyuor
İlänka, mari gözäl İlänka
Neçin ekmek da imeersin?

Biri mi bişey söledi?
İlänka da Koliyä deyor
Uşaklarnı da kaybedirsän

Ozaman ikimiz yaşaycız
İlänka, mari gözälcä İlänka
Nası kaybedeyim uşecıklar mı?

Bän mi seni üüredeyim?
Yarın sabaa sän
İşä gicän

Bän da imää yapıp yollıycam
Uşekları braznaya gömäsin
Koli kalker saabalin,
Koli gider kıra işä

İlänka imää azırleer,
Uşaklardan imää yollayor
Koli, taa yıraktan karşı

Çıkıp, imääyi alıyor.
Uşekları evä yolleer
Uşaklar evä geliyor

Länka da alıyor uşekları
İçeri kapuyu kapada bileyor
Uşeklan da kesiyor,

Kendi da gider selsovedä
Kendi gidip, da bildiriyor
Koli deer uşaklarnı kesti,

Kendi işä da gitti.
Selsovettän da geliyorlar
Uşakları da görerlär,

Kıra gidip, Koliyi aareerlar
Kırda Koliyi buluyerlar
Ellerni da baalıyorlar

Bukaalarlan da kitliyorlar
Koli da onnara bölä deer:
Ya götürünüz beni evä

Bakayım da bizdä, ne var
Onnar da ona bölä deyor
Uşaklarnı da keşmişin

Kendin da işä gitmişin
Koliyi da evä götürerlär
İlänka karşı çıkayor

Koliya bölä deyor
Koli ba, Koli deyor
Ne sıuçaylar oldu bizdä

İlänka mari, gözäl Länko
Uşaklarmı da kaybettin
Beni da türmäyä sokup, balattın

Kafamı türmäyä baalattın,
Kapuma kilit urdurdum,
Benim evimi daattırdın