Æнцон дин æй (Багъæраты)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Æнцон дин æй  (1914) 
by Багъæраты Созыр


ÆНЦОН ДИН ÆЙ


Мæнæн æнцон нæй Сирауи нæуи
æнæййевæгæй хумæ кæнун.
Дæуау азбарбæл Дзæуæгигъæуи
Зæрдидзæбæхæн ку нæ цæун.

Мæнæн æнцон нæй мæ еунæг одæй
æнæ нимæтæй бæхгæс хæтун.
Уæд-еу уазалæй сæйгæ фæууогæй,
мæ гъар хуссæнтæй нæ фæннæтун.

Зæгъис æнцон, фал куд бафæразтай?
Кæд исæнцон æй косæг лæгæн.
Нæ дæ ефтигъд, фал куд неци фæйдтай?
Хæрдмæ фæккæсис, æвæццæгæн.


1914 анзи декабри 8 бон


This work is in the public domain in Russia according to article 6 of Law No. 231-FZ of the Russian Federation of December 18, 2006; the Implementation Act for Book IV of the Civil Code of the Russian Federation:
  • its creator didn't fight or work for Soviet Union victory during the Great Patriotic War — so the 70-year protection term is applied;
  • and the creator died before January 1, 1953 (more than 70 years ago), and has been not posthumously rehabilitated since that date;
  • and this work was first published before January 1, 1953 (more than 70 years ago).

This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1928 (more than 95 years ago).


The author died in 1928, so this work is also in the public domain in other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 94 years or less (if applicable), or the copyright term is 108 years or less since publication (if applicable).