Æнæсагъæс (Багъæраты)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Æнæсагъæс  (1911) 
by Багъæраты Созыр


ÆНÆСАГЪÆС


Ку фæуун фиди гъæстæ,
ку 'ссерун, цид, баси хупп,
фæккалун уæд бæлæстæ, —
Æхцæуæн мин æй сæ гупп.

Нæ дарун кæдзос дарæс —
имонау ахур нæ дæн,
фал уæддæр æнæсагъæс, —
нæ зин кæнун мæ зæрдæн.

Адæм сагъæс кæнунцæ,
сæргубуртæй хæтунцæ.
Ка си æ сæрбæл хуæцуй,
ка си зæнхæмæ кæсуй.

Æз есгæмæн ракосун,
бафсадуй мæ кæрдзинæй.
Мæ кустмæ мизд нæ есун, —
йе'фснайун дæр мин зин æй.

Хуссун берæ нæ уарзун.
Хуасæ кæрдун цæвæгæй.
Арахъ къосæй ниуазун,
кафун æфсес, цæрдæгæй.


1911 анзи апрели 19 бон


This work is in the public domain in Russia according to article 6 of Law No. 231-FZ of the Russian Federation of December 18, 2006; the Implementation Act for Book IV of the Civil Code of the Russian Federation:
  • its creator didn't fight or work for Soviet Union victory during the Great Patriotic War — so the 70-year protection term is applied;
  • and the creator died before January 1, 1953 (more than 70 years ago), and has been not posthumously rehabilitated since that date;
  • and this work was first published before January 1, 1953 (more than 70 years ago).

This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1928 (more than 95 years ago).


The author died in 1928, so this work is also in the public domain in other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 94 years or less (if applicable), or the copyright term is 111 years or less since publication (if applicable).