Æлдаргинтæ (Багъæраты)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Æлдаргинтæ  (1911) 
by Багъæраты Созыр


ÆЛДАРГИНТÆ


Кæдмæ цæрдзйан æнæ зæнхæй,
кæд исодзйан æнæ 'лдар?
Дæ фудголмæ фæффудæнхæй, —
исæрхæнтæ уй æ цар.

æ зæнхæбæл ку фæккосæн, —
фæддæттуй æй æмбесбæл.
Хевастæй дзи ку фæййесæн —
нæ ауæрдуй æ уесбæл.

Ку бакосæн нæ тиллæгбæл, —
исæйбаруй тæразæй.
Ка нихходуй дзæгъиндзæгбæл
цъеу æскъæфгæй æ разæй.

Сæ дзæбæхтæ син равзаруй, —
æхе къох æй æ тæрхон.
æ уæлдæйттæ нин байзайуй,
ранинзæгъуй хуæрзæбон.

Ка дæ фæууа, уой æрласæ,
бадзифедæ дæ хъалон.
Ци хиццаг æй нæ минасæ?
Ранæфæнзуй нæ халон.

Бæргæ дзорæн нæ хабæрттæ,
бæргæ тухсæн нæ незæй,
фун уингæй дæр ма æ хæццæ
бæргæ хуæцæн гъæбесæй.

Бæргæ косæн, фал не'лдарæн
ци федар æй æ сæрбонс.
Исæнтæстан гъезæмарæн,
æнгъæлуй нæ æ саувонс.


1911 анзи сентябри 24 бон


This work is in the public domain in Russia according to article 6 of Law No. 231-FZ of the Russian Federation of December 18, 2006; the Implementation Act for Book IV of the Civil Code of the Russian Federation:
  • its creator didn't fight or work for Soviet Union victory during the Great Patriotic War — so the 70-year protection term is applied;
  • and the creator died before January 1, 1953 (more than 70 years ago), and has been not posthumously rehabilitated since that date;
  • and this work was first published before January 1, 1953 (more than 70 years ago).

This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1928 (more than 95 years ago).


The author died in 1928, so this work is also in the public domain in other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 94 years or less (if applicable), or the copyright term is 111 years or less since publication (if applicable).