«Әлгасрелҗәдид» ә маддәтән вә мәгънән иштиракь идәнләрең лисане хале нә диер

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Tatar Book Publishers This material is uploaded by Republic of Tatarstan State Unitary Enterprise «Tatar Book Publishers» in the framework of cooperation with Wikimedia Russia («Wikimedia RU» non-profit partnership) and Wikimedia Community of Tatar language User Group. Public Domain texts once printed by Tatarstan Publishers is being uploaded by the publisher's staff or third parties on the order of the publisher, or other participating volunteers.

English | русский | татарча | +/−

This work is in the public domain in Russia according to article 1281 of Book IV of the Civil Code of the Russian Federation No. 230-FZ of December 18, 2006, articles 5 and 6 of Law No. 231-FZ of the Russian Federation of December 18, 2006 (the Implementation Act for Book IV of the Civil Code of the Russian Federation).

Usually:[1]

  1. The author of the work didn't fight or work for Soviet Union victory during the Great Patriotic War, and died before January 1, 1953 (more than 70 years ago), and the work was published first before that date.
  2. The author of the work fought or worked for Soviet Union victory during the Great Patriotic War, and died before January 1, 1949 (more than 74 years ago), and the work was published first before that date.
  3. This work was originally published anonymously or under a pseudonym before January 1, 1943 and the name of the author did not become known during 50 years after publication.
  4. This work was originally published anonymously or under a pseudonym between January 1, 1943 and January 1, 1953 (more than 70 years ago), and the name of the author did not become known during 70 years after publication.

[1] If the author of this work was subjected to repression and rehabilitated posthumously, countdown of copyright protection began not from the death date, but from the rehabilitation date. If the work was first published posthumously, the copyright term is counted from the date of that first publication, unless the author was later rehabilitated, in which case it runs again from that later rehabilitation date.

«Әлгасрелҗәдид» ә маддәтән вә мәгънән иштиракь идәнләрең лисане хале нә диер?
Автор: Габдулла Тукай

«Әлгасрелҗәдид» ә маддәтән вә мәгънән иштиракь идәнләрең лисане хале нә диер?


Тәмам «Гасрелҗәдид», әлхәмде лиллаһ,
Һөмам «Гасрелҗәдид», әлхәмде лиллаһ.

Бу милләтнең тотылган афетаби
Чөн әмр итде, таратдык без китаби.

Караңгылыкда нур нәшр әйләдек без;
Бу үлгән милләти хәшр әйләдек без.

Вә нәфх итдек без, Исрафил кеби, сур;
Улыр, шаять, бу сур бер суры мәнсур.

Акытдык милләтә абелхәяти;
Капатдык шимди без бабелмәмати.

Тәмамән малы милләтдер бу журнал;
Бөтен амале өммәтдер бу журнал.

Тырышдык без бу журнал чөн, чалышдык;
Буның нәшренә шимди без алышдык.

Гомумән иштиракь итдек, сарышдык;
Каләмләрлә, сәмәнләрлә карышдык.

Бу юлда, шөбһә юк, без җан вирермез;
Ниһаять, милләтә нам, шан вирермез.

Калыр бакый бу журнал та кыямәт;
Идәрмез без химаять һәм сыянәт.

Яшә! «Гасрелҗәдид», сән – садрымызсән;
Яшә! Сән – шәмсемезсән, бәдремезсән!


Хәзерге әдәби телдә

«ӘЛГАСРЕЛҖӘДИД»КӘ МАТДИ ҺӘМ МӘГЪНӘВИ
КАТНАШКАН КЕШЕЛӘРНЕҢ ХӘЛ ТЕЛЛӘРЕ (КҮҢЕЛЕ) НӘРСӘ ӘЙТӘ?

«Гасрелҗәдид» тәмам булды, Аллага шөкер,
«Гасрелҗәдид» – җитәкче, Аллага шөкер.

Бу милләтнең тотылган кояшы
Кушты да, без китапны басып тараттык.

Караңгылыкта нур тараттык без;
Бу үлгән милләтне тергездек без.

Һәм, Исрафил кебек, сур өрдек без;
Бу, шаять, җиңүче бер сур булыр.

Милләткә тереклек суы агыздык;
Үлем ишеген бикләтеп куйдык.

Бу журнал – тулысы белән милләт байлыгы;
Бу журнал – бөтен халыкның күңел теләге.

Тырыштык без бу журнал өчен, тырыштык;
Моны бастырып таратуга инде без ирештек.

Һәммәбез катнаштык, хәзерләштек;
Каләмебез, акчабыз белән дә булыштык.

Бу юлда, шөбһә юк, без җан бирербез;
Ниһаять, милләткә дан һәм шан бирербез.

Бу журнал мәңге яшәр;
Без аны сакларбыз һәм якларбыз.

Яшә! «Гасрелҗәдид», син – юлбашчыбыз;
Яшә! Син – кояшыбыз, син – тулган аебыз!


1906