«Үз къәүемең арасында...»

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
«Үз къәүемең арасында...»
Автор: Габди

«Үз къәүемең арасында...»


Үз къәүемең арасында, мең гъәйебең бер күренер,
Йат къәүемнең арасында, бер гъәйебең мең күренер.
Йөзеңезне: «Ак»,— димәгез, халаикъка соң күренер,
Мескин Гъәбдинең күзегә җөмлә галәм тиң күренер.


?