«Читтәге бик күп өяздә...»

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
«Читтәге бик күп өяздә...»
Автор: Габдулла Тукай


«Читтәге бик күп өяздә...»


Читтәге бик күп өяздә, күр, авыллар яктыра,
Пар, тату йолдыз кеби, школ белән мәктәп тора.

Бу ике дуст, берсенә чөнки аларның берсе тиң,
Бертигез Тәгълимнәре дә: берсе — дөнья, берсе — дин.

Ва әсәф! Ачлык вә коллыктан бүтән һич бездә юк.
Шул гажәп: ник бу егерменче гасырда йөз дә юк!


?

Аңлатмалар

Тәгълим — өйрәтү, укыту.

Ва ясаф! — Ни үкенеч!