«Кушмый ишан хилкасендә...»

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
«Кушмый ишан хилкасендә...»
Автор: Габдулла Тукай


«Кушмый ишан хилкасендә...»


Кушмый ишан хилкасендә
Бик мактыйлар шуларны:

Прахут Мәхүп, Чаршау Биби,
Гыйлаҗ абзаң Сәрвәри.


?


Хилка — түгәрәк, төркем.